คุณสมบัติของ FAST Search Service Application

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการสร้างโปรแกรมประยุกต์บริการค้นหาใหม่ เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้ภายใต้แอปพลิเคชันบริการได้อย่างรวดเร็วในกล่องโต้ตอบสร้างใหม่ค้นหาบริการแอปพลิเคชัน:

  • ไม่มี: เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณไม่ได้สร้างตัวอย่างรวดเร็วบริการแอปพลิเคชัน

  • ตัวเชื่อมต่อค้นหาได้อย่างรวดเร็ว: เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการสร้างตัวอย่างรวดเร็วค้นหา Connector ค้นหาบริการแอปพลิเคชัน ซึ่งช่วยให้กำหนดค่าตัวเลือกสำหรับการตระเวนเนื้อหาด้วย 2010 เซิร์ฟเวอร์ค้นหาได้อย่างรวดเร็ว

  • ได้อย่างรวดเร็วค้นหาคิวรี: เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการสร้างตัวอย่างรวดเร็วค้นหาแบบสอบถามค้นหาปพลิเคชันบริการ ซึ่งช่วยให้กำหนดค่าตัวเลือกสำหรับการทำแบบสอบถามเนื้อหาที่ตระเวน โดย Connector ค้นหาได้อย่างรวดเร็ว

เมื่อต้องการเปิดใช้งานการตระเวน และทำคิวรีเนื้อหาสำหรับได้อย่างรวดเร็วค้นหา Server 2010 คุณต้องสร้างทั้งแบบได้อย่างรวดเร็วค้นหาตัวเชื่อมต่อค้นหาโปรแกรมประยุกต์บริการการตระเวนเนื้อหาและตัวอย่างรวดเร็วค้นหาแบบสอบถามค้นหาบริการแอปพลิเคชันลงในคิวรีเนื้อหา

คลิกตรงนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตระเวน และการทำแบบสอบถามเนื้อหา ด้วย 2010 เซิร์ฟเวอร์ค้นหาได้อย่างรวดเร็ว

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×