คุณสมบัติการเชื่อมต่อ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใช้กล่องโต้ตอบคุณสมบัติการเชื่อมต่อเพื่อควบคุมการตั้งค่าต่าง ๆ สำหรับการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอก และการใช้ นำมาใช้ใหม่ หรือสลับไฟล์การเชื่อมต่อ

สิ่งสำคัญ: การเชื่อมต่อกับข้อมูลภายนอกอาจถูกปิดใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของคุณในขณะนี้ เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับข้อมูลเมื่อคุณเปิดเวิร์กบุ๊ก คุณต้องเปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูล โดยใช้แถบศูนย์ความเชื่อถือ หรือย้ายเวิร์กบุ๊กในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความต่อไปนี้:

กล่องชื่อการเชื่อมต่อ และคำอธิบาย
เหล่านี้แสดงชื่อการเชื่อมต่อและคำอธิบาย เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อและคำอธิบาย คลิกข้อความในกล่อง และแก้ไขข้อความแล้ว เชื่อมต่อชื่อและคำอธิบายจะแสดงเป็นคอลัมน์ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อเวิร์กบุ๊ก (บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มการเชื่อมต่อ คลิกเชื่อมต่อ )

ในบทความนี้

ตัวเลือกแท็บการใช้งาน

ข้อกำหนดของแท็บและตัวเลือก

ตัวเลือกแท็บการใช้งาน

การตั้งค่าบนการใช้ ตัวควบคุมแท็บในแบบที่จะใช้ข้อมูลการเชื่อมต่อในเวิร์กบุ๊ก

รีเฟรชตัวควบคุม

เปิดใช้งานการรีเฟรชพื้นหลัง    เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อเรียกใช้คิวรีในพื้นหลัง ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อเรียกใช้แบบสอบถามในขณะที่คุณกำลังรอ เรียกใช้คิวรีในพื้นหลังช่วยให้คุณสามารถใช้ Excel ในขณะที่เรียกใช้แบบสอบถาม

รีเฟรชทุก ๆ n นาที    เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อเปิดใช้งานการรีเฟรชข้อมูลภายนอกโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาที่สม่ำเสมอ แล้ว ใส่จำนวนนาทีระหว่างแต่ละการรีเฟรช ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อปิดใช้งานการรีเฟรชข้อมูลภายนอกโดยอัตโนมัติ

รีเฟรชข้อมูลเมื่อเปิดไฟล์    เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อรีเฟรชข้อมูลภายนอกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดเวิร์กบุ๊ก ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อเปิดเวิร์กบุ๊ก โดยไม่มีการรีเฟรชข้อมูลภายนอกในทันที

เอาข้อมูลออกจากช่วงข้อมูลภายนอกก่อนที่จะบันทึกเวิร์กบุ๊ก    เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการบันทึกเวิร์กบุ๊ก มีการกำหนดคิวรี แต่ไม่ มีข้อมูลภายนอก ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เมื่อต้องการบันทึกข้อกำหนดคิวรีและข้อมูลกับเวิร์กบุ๊ก กล่องกาเครื่องหมายนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะหลังจากที่คุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายรีเฟรชข้อมูลเมื่อเปิดไฟล์

เซิร์ฟเวอร์ OLAP ที่จัดรูปแบบ

ควบคุมว่า รูปแบบเซิร์ฟเวอร์ OLAP ต่อไปนี้จะถูกดึงมาจากเซิร์ฟเวอร์ และจะแสดงกับข้อมูล

รูปแบบตัวเลข    เลือก หรือยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานตัวเลขจัดรูปแบบ เช่นสกุลเงิน วัน หรือเวลา

สไตล์ฟอนต์    เลือก หรือยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อเปิด หรือปิดใช้งานสไตล์ฟอนต์ เช่นตัวหนา ตัว เอียง underline หรือเส้นขีดทับผ่าน

สีเติม    เลือก หรือยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานการเติมสี

สีของข้อความ    เลือก หรือยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานสีข้อความ

รายละเอียด OLAP

จำนวนสูงสุดของระเบียนเพื่อเรียกใช้    ใส่ตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 10000 เพื่อระบุจำนวนสูงสุดของระเบียนเพื่อเรียกใช้เมื่อคุณขยายระดับของข้อมูลในลำดับชั้น

ภาษา

รับข้อมูลและข้อผิดพลาดในการแสดงภาษาของ Office เมื่อพร้อมใช้งาน    เลือก หรือยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานการเรียกคืนของข้อมูลที่แปลแล้วและข้อผิดพลาด ถ้ามี จากเซิร์ฟเวอร์ OLAP

ด้านบนของหน้า

ข้อกำหนดของแท็บและตัวเลือก

การตั้งค่าบนแท็บข้อกำหนด ควบคุมวิธีกำหนดข้อมูลการเชื่อมต่อและแหล่งข้อมูลที่เชื่อมต่อ อย่างใดอย่างหนึ่งเวิร์กบุ๊กหรือแฟ้มการเชื่อมต่อ

ชนิดการเชื่อมต่อ    แสดงชนิดของการเชื่อมต่อที่ใช้ เช่นOffice การเชื่อมต่อข้อมูล หรือฐานข้อมูล Microsoft Access

ไฟล์การเชื่อมต่อ    แสดงไฟล์การเชื่อมต่อปัจจุบันที่ถูกใช้เพื่อเก็บข้อมูลการเชื่อมต่อ และทำให้สลับไปยังไฟล์ใหม่ หรือแก้ไขการเชื่อมต่อ ถ้าเขตข้อมูลนี้ว่างเปล่า ไม่มีใช้ไฟล์การเชื่อมต่อ หรือจะถูกใช้ และปรับเปลี่ยนแล้ว เพื่อให้มีการใช้งานไม่ได้เชื่อมโยงไปยังไฟล์การเชื่อมต่อ

เมื่อต้องการสร้างลิงก์ไปยังไฟล์การเชื่อมต่อ ตัวอย่างใหม่ได้เนื่องจากมีการปรับปรุง และคุณต้อง การใช้เวอร์ชันใหม่ หรือการเปลี่ยนการเชื่อมต่อปัจจุบัน และใช้ไฟล์การเชื่อมต่อที่แตกต่างกัน คลิกเรียกดู ซึ่งแสดงตัวเลือกแหล่งข้อมูล กล่องโต้ตอบ แล้วคุณสามารถเลือกไฟล์การเชื่อมต่อที่ปรับปรุง แฟ้มการเชื่อมต่อที่แตกต่างกัน หรือสร้างไฟล์การเชื่อมต่อใหม่ โดยการคลิกแหล่งข้อมูลใหม่ ซึ่งเริ่มตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไฟล์การเชื่อมต่อใหม่สอดคล้องกับวัตถุที่มีการเชื่อมต่อข้อมูล คุณสามารถเปลี่ยนการเชื่อมต่อ แต่คุณไม่สามารถสลับเชื่อมต่อระหว่างวัตถุต่าง ๆ ต่อไปนี้:

 • การรายงาน OLAP PivotTable หรือ PivotChart

 • ไม่ใช่ OLAP PivotTable หรือรายงาน PivotChart

 • ตาราง Excel

 • ไฟล์ข้อความ

 • ตาราง XML

 • คิวรีเว็บลงในเว็บเพจ

ไฟล์การเชื่อมต่อใช้เสมอ    เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อให้แน่ใจว่า เวอร์ชันล่าสุดของไฟล์การเชื่อมต่อใช้เสมอเมื่อใดก็ ตามที่มีแสดง หรือการรีเฟรชข้อมูล ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เมื่อต้องการใช้ข้อมูลการเชื่อมต่อในเวิร์กบุ๊ก Excel

สิ่งสำคัญ: ถ้าไฟล์การเชื่อมต่อไม่พร้อมใช้งาน Excel เรียงข้อมูลการเชื่อมต่อที่ถูกบันทึกไว้ในเวิร์กบุ๊ก ถ้าคุณต้องการให้แน่ใจว่า จะใช้เวอร์ชันล่าสุดของไฟล์การเชื่อมต่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไฟล์การเชื่อมต่อจะพร้อมใช้งาน และสามารถเข้าถึงได้

สตริงการเชื่อมต่อ    แสดงข้อมูลการเชื่อมต่อปัจจุบันในรูปแบบของสตริงการเชื่อมต่อตัว ใช้เป็นสตริงการเชื่อมต่อ เพื่อตรวจสอบข้อมูลการเชื่อมต่อทั้งหมด และ การแก้ไขข้อมูลการเชื่อมต่อที่เฉพาะเจาะจงที่คุณไม่สามารถเปลี่ยนผ่านทางกล่องโต้ตอบคุณสมบัติการเชื่อมต่อ

บันทึกรหัสผ่าน    เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เมื่อต้องการบันทึกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ในไฟล์การเชื่อมต่อ ไม่มีการเข้ารหัสลับรหัสผ่านบันทึกไว้ ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อเข้าสู่ระบบไปยังแหล่งข้อมูล ถ้าชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้ไม่จำเป็นต้องมี เป็นครั้งแรกที่คุณเข้าถึงได้ กล่องกาเครื่องหมายนี้ไม่ถูกนำไปใช้กับข้อมูลดึงข้อมูลจากไฟล์ข้อความหรือคิวรีเว็บ

หมายเหตุด้านความปลอดภัย: หลีกเลี่ยงการบันทึกข้อมูลการเข้าสู่ระบบเมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล ข้อมูลนี้อาจถูกจัดเก็บเป็นข้อความธรรมดา และผู้ใช้ที่เป็นอันตรายสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของแหล่งข้อมูล

ชนิดคำสั่ง    เลือกหนึ่งในชนิดคำสั่งต่อไปนี้:

 • SQL

 • ตาราง

 • เริ่มต้น

ถ้ามีการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล OLAPคิวบ์ จะแสดง แต่คุณไม่สามารถเปลี่ยนชนิดคำสั่ง

ข้อความคำสั่ง     ระบุข้อมูลส่งกลับโดยขึ้นอยู่กับชนิดคำสั่งหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ถ้าชนิดคำสั่งเป็นตาราง จะแสดงชื่อตาราง ถ้าชนิดคำสั่งSQL คิวรี SQL ใช้เพื่อระบุจะแสดงข้อมูลส่งกลับ เมื่อต้องการเปลี่ยนข้อความคำสั่ง คลิกข้อความในกล่อง จากนั้น แก้ไขข้อความ

Excel Services    คลิกปุ่มการตั้งค่าการรับรองความถูกต้อง เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบการตั้งค่าการรับรองความถูกต้องบริการ Excel และเลือกวิธีการรับรองความถูกต้องเมื่อคุณเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เชื่อมต่อกับเวิร์กบุ๊ก และที่จะแสดงใน Excel บริการ เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อเข้าสู่ระบบไปยังแหล่งข้อมูล:

 • รับรองความถูกต้องของ Windows    เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการใช้ Windows ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้ปัจจุบัน นี่คือวิธีการรักษาความปลอดภัยมากที่สุด แต่จะสามารถส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานเมื่อมีผู้ใช้หลายคน

 • SSS    เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการใช้บริการที่เก็บรักษาความปลอดภัย จากนั้น ใส่สตริงที่ระบุที่เหมาะสมในกล่องข้อความSSS ID นั้น ผู้ดูแลไซต์สามารถกำหนดค่าไซต์ SharePoint เพื่อใช้ Secure บริการที่เก็บฐานข้อมูลที่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสามารถเก็บ วิธีนี้อาจเป็นอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อมีผู้ใช้หลายคนได้

 • ไม่มี    เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในสตริงการเชื่อมต่อสำหรับการรับรองความถูกต้อง ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายบันทึกรหัสผ่าน

  หมายเหตุด้านความปลอดภัย: หลีกเลี่ยงการบันทึกข้อมูลการเข้าสู่ระบบเมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล ข้อมูลนี้อาจถูกจัดเก็บเป็นข้อความธรรมดา และผู้ใช้ที่เป็นอันตรายสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของแหล่งข้อมูล

หมายเหตุ: การตั้งค่าการรับรองความถูกต้องถูกใช้เท่านั้น โดย Microsoft Excel Services และไม่ใช่ ด้วยโปรแกรม Excel บนเดสก์ท็อป ถ้าคุณต้องการให้แน่ใจว่า ข้อมูลเดียวกันจะเข้าถึงได้ว่าคุณเปิดเวิร์กบุ๊กใน Excel หรือ Excel Services ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การตั้งค่าการรับรองความถูกต้องสำหรับการเชื่อมต่อจะเหมือนกับใน Excel และ Excel Services

แก้ไขแบบสอบถาม    คลิกปุ่มนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงคิวรีที่ใช้เพื่อเรียกใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ขึ้นอยู่กับชนิดของแหล่งข้อมูล แสดงอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลสำหรับการเชื่อมต่อ OLEDB ไฟล์ (.odc) ที่เชื่อมต่อข้อมูล Office (ODC)

 • คิวรี Microsoft สำหรับการเชื่อมต่อ ODBC

 • กล่องโต้ตอบแก้ไขแบบสอบถามเว็บ สำหรับเว็บเพจ

 • ตัวช่วยนำเข้าข้อความสำหรับไฟล์ข้อความ

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถแก้ไขแบบสอบถามในขณะนี้มีการเชื่อมโยงข้อมูลการเชื่อมต่อกับไฟล์การเชื่อมต่อ

พารามิเตอร์    คลิกปุ่มนี้ เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบพารามิเตอร์ และ การแก้ไขข้อมูลพารามิเตอร์สำหรับการเชื่อมต่อแบบสอบถาม Microsoft หรือคิวรีเว็บ

ส่งออกไฟล์การเชื่อมต่อ    คลิกปุ่มนี้ เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบบันทึกไฟล์ และบันทึกข้อมูลการเชื่อมต่อปัจจุบันไปยังไฟล์การเชื่อมต่อ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×