คุณสมบัติการรายงานของ Power Pivot : การซ่อนตาราง คอลัมน์ และเขตข้อมูลจาก Power Pivot และ Power View

การซ่อนตาราง คอลัมน์ หรือเขตข้อมูลเป็นการเอาออกจากคอลัมน์เท่านั้น ไม่ได้เป็นการลบออก ตาราง คอลัมน์ หรือเขตข้อมูลจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของตัวแบบข้อมูล ใน Power Pivot คุณสามารถเลือกที่จะแสดงสิ่งที่ซ่อนอยู่หรือไม่แสดงก็ได้ ใน Power View จะไม่มีตัวเลือกใดๆ ถ้ารายการถูกทำเครื่องหมาย (ใน Power Pivot) เป็นถูกซ่อน คุณจะไม่สามารถดูข้อมูลนี้ใน Power View ได้

ด้วยการซ่อนตาราง คอลัมน์ เขตข้อมูล และการวัด เพื่อนร่วมงานของคุณจะสามารถสร้างรายงานได้ง่ายขึ้น และบุคคลอื่นยังสามารถทำความเข้าใจและใช้รายงานที่แชร์ของคุณได้อย่างง่ายดาย

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9
 1. ใน Power Pivot ให้เปิด Power Pivot > จัดการ

 2. เลือกมุมมองไดอะแกรม: หน้าแรก > มุมมอง > มุมมองไดอะแกรม (นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้มุมมองข้อมูลได้ด้วย)

 3. ถ้าคุณเปิดใช้ แสดงรายการที่ซ่อน เอาไว้ คุณจะเห็นตารางและคอลัมน์ที่ถูกซ่อนเอาไว้ก่อนหน้านี้ โดยตารางและคอลัมน์เหล่านั้นจะมีสีจางกว่าตารางและคอลัมน์ที่ไม่ได้ถูกซ่อน ถ้า แสดงรายการที่ซ่อน ถูกปิดใช้งาน คุณจะไม่เห็นตารางและคอลัมน์ที่ถูกซ่อนเอาไว้ก่อนหน้านี้

  ซ่อนตารางในมุมมองไดอะแกรม ตารางจะถูกซ่อนใน Power Pivot

 4. คลิกขวาที่ตารางหรือคอลัมน์เพื่อซ่อน แล้วเลือก ซ่อนจากเครื่องมือไคลเอ็นต์

  ซ่อนคอลัมน์ใน Power Pivot

  ใน Power Pivot การซ่อนคอลัมน์ไม่ได้เป็นการเอาคอลัมน์นั้นออกจากตัวแบบข้อมูล คอลัมน์ที่ซ่อนจะยังคงสามารถใช้เป็นคอลัมน์การเรียงลำดับในตารางได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้อ้างอิงในสูตรที่กำหนดคอลัมน์จากการคำนวณหรือเขตข้อมูลจากการคำนวณได้

  หมายเหตุ: ความสามารถในการซ่อนคอลัมน์ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัย เพียงแต่ต้องการให้สามารถดูได้ง่ายขึ้นและมีการแสดงผลที่สั้นลงสำหรับรายงานที่ใช้คอลัมน์นั้น

 5. ย้อนกลับไปใน Power View ในรายการเขตข้อมูลของคุณ ตารางและเขตข้อมูลที่ซ่อนอยู่จะไม่สามารถเห็นได้

  ตารางและเขตข้อมูลที่ซ่อนอยู่ใน Power View

  หมายเหตุ: เมื่อคุณซ่อนหรือยกเลิกการซ่อนใน Power Pivot คุณกำลังทำการเปลี่ยนแปลงในตัวแบบข้อมูลต้นแบบ ดังนั้น เมื่อคุณกลับไปที่ Power View คุณจะได้รับพร้อมท์ให้รีเฟรชข้อมูลในเวิร์กบุ๊กของคุณ

 6. เมื่อต้องการยกเลิกการซ่อนตารางและเขตข้อมูล ให้กลับไปที่ Power Pivot: Power Pivot > จัดการ แล้วคลิกขวารายการที่ต้องการยกเลิกการซ่อน จากนั้นเลือก ยกเลิกการซ่อนจากเครื่องมือไคลเอ็นต์

  ยกเลิกการซ่อนจากเครื่องมือไคลเอ็นต์

 7. ย้อนกลับไปใน Power View ในรายการเขตข้อมูลของคุณ คุณจะเห็นตารางและเขตข้อมูลที่เคยซ่อนเอาไว้

  คอลัมน์และเขตข้อมูลที่ถูกซ่อนใน Power View

 8. เมื่อต้องการซ่อนตาราง คอลัมน์ หรือเขตข้อมูลใน มุมมองข้อมูล ให้คลิกขวา แล้วเลือก ซ่อนจากเครื่องมือไคลเอ็นต์

  ซ่อนเขตข้อมูลใน Power Pivot

  หมายเหตุ:  ถ้าคุณบังเอิญซ่อนตารางหรือคอลัมน์ที่คุณได้ใช้ในรายงานที่ใช้งานอยู่โดยไม่ได้ตั้งใจ ไม่ต้องกังวล รายการที่ถูกซ่อนจะไม่แสดงในรายการเขตข้อมูลอีกต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม รายงานจะไม่ได้รับผลกระทบและคุณยังคงสามารถอัปเดตและแชร์ได้ตามเดิม คุณจะไม่สามารถใช้รายการที่ถูกซ่อนอยู่ในตอนนี้ได้เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงใหม่ลงในเค้าโครงรายงาน และถ้าคุณลบการแสดงข้อมูลเป็นภาพที่ใช้รายการที่ถูกซ่อนอยู่ คุณจะไม่สามารถสร้างการแสดงข้อมูลเป็นภาพนั้นได้อีกครั้ง เนื่องจากคอลัมน์ เขตข้อมูล หรือตารางจะไม่มีอยู่ในรายการเขตข้อมูลอีกต่อไป

ดูเพิ่มเติม

คุณสมบัติต่างๆ ด้านการรายงานของ Power Pivot สำหรับ Power View

PowerPivot: การวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างตัวแบบข้อมูลใน Excel อย่างมีประสิทธิภาพ

วิดีโอ Power View และ Power Pivot

Power View: สำรวจ แสดงข้อมูลเป็นภาพ และนำเสนอข้อมูลของคุณ

บทช่วยสอน: การวิเคราะห์ข้อมูล PivotTable โดยใช้ตัวแบบข้อมูลใน Excel 2013

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×