คุณลักษณะที่เลิกใช้ใน SharePoint Designer 2010

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ต่อไปนี้คือรายการคุณลักษณะของ SharePoint Designer 2007 ที่ได้เลิกใช้แล้วใน SharePoint Designer 2010

ในบทความนี้

การทำงานกับไซต์ระยะไกลและโยกย้ายเนื้อหา

การทำงานกับเวอร์ชันก่อนหน้าของ SharePoint

Microsoft Script Editor (MSE)

ตั้งค่าผู้สนับสนุน

เข้าสู่ระบบครั้งเดียว

เค้าโครงตาราง

ชุดรูปแบบ

มุมมอง: รายงาน นำทาง และเชื่อมโยงหลายมิติ

มุมมองการนำทาง

มุมมองการเชื่อมโยงหลายมิติ

ดูรายงาน

ฟีเจอร์ฐานข้อมูล

FTP

กำหนดค่าของหน้า

เทมเพลตเว็บแบบไดนามิก

ไฟล์แพคเกจเว็บ

การทำงานกับไซต์ระยะไกลและการโยกย้ายเนื้อหา

ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ในการทำงานบน SharePoint Designer 2010 นั่นคือการออกแบบ และเผยแพร่ไม่เช่นเว็บไซต์ SharePoint Foundation 2010 และ SharePoint Server 2010 นี่คือ shift ในโฟกัสจากก่อนหน้าของ SharePoint Designer เบราว์เซอร์ ซึ่งถูกออกแบบมาเป็นการวินิจฉัยเซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์สร้างและจัดการเครื่องมือ

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดใน SharePoint Designer 2010 จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนจุดประสงค์หลักนี้ ตัวอย่างเช่น คุณลักษณะดั้งเดิมสำหรับการประกาศและการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ระยะไกล รวมถึงการจัดการการถ่ายโอนเว็บไซต์และเนื้อหาของเว็บได้ถูกเอาออกจาก SharePoint Designer 2010 แล้ว

  • คุณไม่สามารถนำเข้าเว็บไซต์จากเซิร์ฟเวอร์อื่นหรือจากตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มตำแหน่งอื่นได้ใน SharePoint Designer 2010

  • คุณไม่สามารถสร้าง แก้ไข หรือประกาศเว็บไซต์ที่เก็บอยู่บนแผ่นดิสก์ หรือทำงานกับเว็บไซต์ระยะไกลได้ใน SharePoint Designer 2010 องค์ประกอบในส่วนติดต่อผู้ใช้ของ SharePoint Designer ที่สนับสนุนการทำงานกับเว็บไซต์ที่อยู่บนดิสก์ เช่น ตัวเลือกแสดงตัวอย่าง ใช้ Microsoft ASP.NET Development Server ได้ถูกเอาออกไปแล้ว

  • คุณไม่สามารถดำเนินงานการดูแลเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ เช่น การสำรองและการคืนค่า การโยกย้ายเนื้อหา หรืองานการจัดการอื่นๆ ที่ส่งผลต่อทั้งเว็บไซต์ใน SharePoint Designer 2010 การดำเนินการเหล่านี้ควรเกิดขึ้นในการดูแลจากศูนย์กลาง

การทำงานกับ SharePoint รุ่นก่อนหน้า

SharePoint Designer 2010 ถูกออกแบบมาให้ทำงานร่วมกับ SharePoint Foundation 2010 และ SharePoint Server 2010 ได้ แต่ไม่สามารถใช้กับ SharePoint รุ่นก่อนหน้าได้

ถ้าคุณจำเป็นต้องเปิดไซต์ Windows SharePoint Services 2007 หรือไซต์ Microsoft Office SharePoint Server 2007 คุณสามารถทำได้ด้วยการติดตั้ง SharePoint Designer 2007 โปรดทราบว่าคุณจำเป็นต้องใช้ Microsoft Office 2010 แบบ 32 บิต

Microsoft Script Editor (MSE)

ใน Office SharePoint Designer 2007 และ Microsoft FrontPage รุ่นก่อนหน้า คุณสามารถใช้ Microsoft Script Editor (MSE) เพื่อเพิ่มข้อความ แก้ไขแท็ก HTML ตลอดจนแก้ไขโค้ดใดๆ ของ Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) ได้ใน Data Access Page MSE ยังมีคุณลักษณะ IntelliSense สำหรับการสร้างและแก้ไขสคริปต์ด้วย นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ Script Editor เพื่อดูเพจของคุณ ตามที่จะปรากฏในเว็บเบราว์เซอร์ได้ด้วย Microsoft SharePoint Designer 2010 ไม่รวม Microsoft Script Editor

การตั้งค่าผู้ให้การสนับสนุน

คุณลักษณะการตั้งค่าผู้ให้การสนับสนุนได้ถูกเอาออกจาก Microsoft SharePoint Designer 2010 แล้ว

ใน Office SharePoint Designer 2007 การตั้งค่าผู้ให้การสนับสนุนจะใช้เพื่อตั้งค่าและเปิดโหมดผู้ให้การสนับสนุน ซึ่งเป็นโหมดที่จำกัดการเข้าถึง ผู้ใช้ที่เปิดไซต์เพื่อทำการแก้ไขใน Office SharePoint Designer 2007 สามารถเข้าถึงคำสั่งหรือคุณลักษณะต่างๆ ได้ โดยขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้รายนั้นได้รับการกำหนดให้อยู่ในกลุ่มผู้ให้การสนับสนุนกลุ่มใด และได้มีการกำหนดข้อจำกัดในการแก้ไขใดให้กับกลุ่มผู้ให้การสนับสนุนนั้นบ้าง

ใน SharePoint Designer 2010 คุณสามารถใช้เพจการตั้งค่า SharePoint Designer ใหม่ เพื่อจำกัดการเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างใน SharePoint Designer ได้

การเข้าสู่ระบบโดยลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว

วิธีการรับรองความถูกต้องด้วยการเข้าสู่ระบบโดยลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว (SSO) ได้ถูกเอาออกจาก SharePoint 2010 แล้ว และถูกแทนที่ด้วย Secure Store Service Secure Store Service คือบริการอนุญาตที่ใช้การอ้างสิทธิ์ ซึ่งรวมถึงฐานข้อมูลที่ปลอดภัยสำหรับเก็บข้อมูลประจำตัวที่สัมพันธ์กับ ID ของโปรแกรมประยุกต์ ID ของโปรแกรมประยุกต์เหล่านี้สามารถใช้เพื่ออนุญาตให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลภายนอกได้

เค้าโครงตาราง

ใน Office FrontPage 2003 และ Office SharePoint Designer 2007 คุณสามารถสร้างเค้าโครงเว็บเพจได้โดยใช้เค้าโครงตารางและเซลล์

ใน Microsoft SharePoint Designer 2010 คุณลักษณะเค้าโครง Cascading Style Sheets (CSS) ที่มีประสิทธิภาพได้ถูกนำมาใช้แทนคุณลักษณะเค้าโครงตาราง เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและการปรับเปลี่ยนเค้าโครงตารางได้ถูกเอาออกไปจากส่วนติดต่อผู้ใช้ของ SharePoint 2010 Designer แล้ว

ถ้าคุณเปิดเว็บเพจที่มีเค้าโครงตารางอยู่ใน SharePoint Designer 2010 เค้าโครงตารางนั้นจะยังคงสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถใช้ SharePoint Designer 2010 เพื่อแทรกเค้าโครงตารางใหม่ได้

ชุดรูปแบบ

ชุดรูปแบบใน SharePoint 2010 ได้รับการออกแบบใหม่เพื่อช่วยให้กระบวนการสร้างชุดรูปแบบง่ายขึ้น ชุดรูปแบบที่สร้างใน Windows SharePoint Services 3.0 เข้ากันไม่ได้กับ SharePoint Foundation 2010 ถ้าคุณกำลังปรับรุ่นจาก Windows SharePoint Services 3.0 ไปเป็น SharePoint Foundation 2010 คุณสามารถใช้ การปรับรุ่นแบบเป็นภาพ เพื่อให้สามารถใช้ไซต์ในส่วนติดต่อผู้ใช้เดิมได้ต่อไป อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้คุณใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้ใหม่ใน SharePoint Foundation 2010 ในการสร้างชุดรูปแบบและนำชุดรูปแบบนั้นไปใช้กับไซต์ของคุณ

มุมมอง: รายงาน การนำทาง และการเชื่อมโยงหลายมิติ

SharePoint Designer 2010 ยังมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนมุมมองรายงาน มุมมองการนำทาง และมุมมองการเชื่อมโยงหลายมิติด้วย

มุมมองการนำทาง

มุมมองการนำทางและบานหน้าต่างงานการนำทาง ได้ถูกแทนที่ด้วย บานหน้าต่างนำทาง ที่ด้านซ้ายของหน้าต่าง ซึ่งแสดงคอมโพเนนต์ที่ประกอบขึ้นเป็นไซต์ของคุณ ได้แก่ รายการ ไลบรารี ชนิดเนื้อหา แหล่งข้อมูล เวิร์กโฟลว์ และอื่นๆ เมื่อต้องการแก้ไขคอมโพเนนต์ใดคอมโพเนนต์หนึ่ง เช่น รายการข้อความประกาศ ให้คุณเปิดรายการและไลบรารี และการกระทำนี้จะนำคุณไปยังเพจแกลเลอรีซึ่งแสดงรายการและไลบรารีทั้งหมด คุณยังสามารถใช้แถบนำทางเพื่อดูตำแหน่งที่คุณอยู่ในลำดับชั้นของไซต์ ไปข้างหน้าหรือย้อนกลับ หรือดูเพจล่าสุดได้

มุมมองการเชื่อมโยงหลายมิติ

มุมมองไฮเปอร์ลิงก์จะถูกเอาออกจาก SharePoint Designer 2010 คุณสามารถใช้คุณลักษณะการตรวจสอบข้อผิดพลาดใน SharePoint Designer 2010 เพื่อตรวจสอบลิงก์ที่ใช้งานไม่ได้ หน้าไม่ได้ใช้ ใช้แผ่นงานสไตล์ cascading และการใช้หน้าต้นแบบ คำสั่งการคำนวณใหม่ไฮเปอร์ลิงก์ถูกเอาออกไปยัง

มุมมองรายงาน

SharePoint Designer 2010 ได้เปลี่ยนวิธีการเข้าถึงรายงานและได้เอารายงานบางอย่างออกไปแล้ว

คุณลักษณะของฐานข้อมูล

SharePoint Designer 2010 มีชุดเครื่องมือใหม่สำหรับการเชื่อมต่อไปยังข้อมูลภายนอก การสร้างชนิดเนื้อหาภายนอก การประกาศชนิดเนื้อหาภายนอกเหล่านั้นไปยังแค็ตตาล็อกข้อมูลธุรกิจบนเซิร์ฟเวอร์ และการสร้างทั้งรายการภายนอกและฟอร์มทั้งหมดที่รายการภายนอกนั้นต้องการโดยอัตโนมัติ

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับการจัดการข้อมูล คุณลักษณะของฐานข้อมูลจาก Microsoft FrontPage และ Office SharePoint Designer 2007 ต่อไปนี้จะไม่ได้รับการสนับสนุนใน SharePoint Designer 2010

  • ตัวช่วยสร้างส่วนติดต่อฐานข้อมูล

  • แท็บ ฐานข้อมูล ของกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าไซต์

  • ตัวช่วยสร้างผลลัพธ์ฐานข้อมูล

หมายเหตุ: เมื่อคุณแสดงเว็บเพจ หรือ ถ้าคุณใช้มุมมองออกแบบใน SharePoint Designer 2010 เพื่อเปิดหน้าผลลัพธ์ฐานข้อมูลอยู่ WebBot ผลลัพธ์ฐานข้อมูลจะแสดงเป็นข้อคิดเห็น HTML

ค้นหา A แหล่งข้อมูลบานหน้าต่างงานถูกเอาออกไป

FTP

FrontPage มีไคลเอ็นต์ FTP อยู่แล้วภายในสำหรับการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์โดยไม่ต้องมีส่วนขยายเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft FrontPage ไคลเอ็นต์ FTP ที่มีอยู่แล้วภายในนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปิดไซต์ผ่าน FTP จากนั้นจึงประกาศทั้งเว็บไซต์หรือจัดการแฟ้มแต่ละแฟ้มบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลได้ เนื่องจาก SharePoint Designer 2010 ได้รับการออกแบบให้ทำงานร่วมกับไซต์ SharePoint ได้ และเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ได้ติดตั้งโค้ดต้นแบบที่จำเป็นไว้แล้ว ดังนั้น ไคลเอ็นต์ FTP จึงไม่จำเป็นอีกต่อไปและได้ถูกเอาออกไปแล้ว

การกำหนดเพจเอง

ขณะนี้ การกำหนดเพจเอง (หรือที่เรียกว่าการ “Unghost”) ต้องการสิทธิ์ที่สูงกว่าในรุ่นก่อนหน้า ตามค่าเริ่มต้นแล้ว เฉพาะผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันเท่านั้นที่สามารถกำหนดเพจ เพจต้นแบบ และเค้าโครงเพจเอง หรือใช้มุมมองแฟ้มทั้งหมดได้ ซึ่งหมายความว่า ในบานหน้าต่างนำทาง ผู้ใช้ส่วนใหญ่จะมองไม่เห็นโหนดสำหรับเพจต้นแบบ เค้าโครงเพจ และแฟ้มทั้งหมด แต่ผู้ใช้จะสร้างโซลูชันโดยการสร้างและเก็บเพจของ Web Part ไว้ในไลบรารีเพจไซต์ ดังนั้น คุณจะสามารถรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์และเค้าโครงที่สอดคล้องกันทั่วทั้งโปรแกรมประยุกต์บนเว็บหรือไซต์คอลเลกชันของคุณได้อย่างง่ายดาย

แม่แบบเว็บแบบไดนามิก

หน้าที่การใช้งานในแม่แบบเว็บแบบไดนามิกได้ถูกแทนที่ด้วยเพจต้นแบบใน SharePoint Designer 2010

แฟ้มเว็บแพคเกจ

SharePoint Designer 2010 ไม่สามารถนำเข้าแฟ้มเว็บแพคเกจได้

แพคเกจ Webสามารถประกอบด้วยจเอง เทมเพลต Web คอมโพเนนต์ ธีม กราฟิก สไตล์ชี และองค์ประกอบอื่น ๆ แพคเกจ web คือ แฟ้ม CAB (ที่ มีนามสกุลไฟล์.fwp) ที่คุณใช้เพื่อนำเข้า หรือส่งออกจากเว็บไซต์

คุณสามารถปรับใช้หน้าที่การใช้งานแบบแพคเกจเมื่อคุณทำงานกับเว็บไซต์ SharePoint โดยเลือกใช้สองวิธีต่อไปนี้

  • คุณสามารถใช้แม่แบบไซต์แบบกำหนดเอง แม่แบบไซต์แบบกำหนดเองจะเก็บอยู่ในรูปแบบของแฟ้ม .stp ในฐานข้อมูล SharePoint

  • คุณสามารถใช้เฟรมเวิร์กโซลูชันของ SharePoint Foundation 2010 ได้

โซลูชันคือ แพคเกจสามารถ deployable ที่ประกอบด้วยชุดของคุณลักษณะ ข้อกำหนดของไซต์ และ assemblies ที่นำไปใช้กับไซต์ และ ที่แต่ละรายการคุณสามารถเปิด หรือปิด คุณสามารถใช้โซลูชันการแพคเกจ และการปรับใช้คุณลักษณะแบบกำหนดเอง ข้อกำหนดของไซต์ เทมเพลต และ Web part, assemblies

เฟรมเวิร์กโซลูชันของ SharePoint Foundation 2010 ช่วยให้คุณสามารถรวมคอมโพเนนต์ทั้งหมดสำหรับการขยาย SharePoint Foundation 2010 ในแฟ้มโซลูชันได้ แฟ้มโซลูชันคือแฟ้ม cabinet แต่มีนามสกุลเป็น wsp คุณสามารถใช้แฟ้มโซลูชันเพื่อปรับใช้เนื้อหาของแพคเกจ Web Part ได้ กรณีนี้จะรวมถึงแอสเซมบลี ทรัพยากรของคลาส แฟ้ม .dwp และคอมโพเนนต์อื่นๆ ของแพคเกจด้วย

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×