คุณลักษณะที่เลิกใช้และหน้าที่การใช้งานที่มีการปรับเปลี่ยนใน SharePoint Workspace 2010

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณคุ้นเคยกับ Microsoft Office Groove 2007 หรือเวอร์ชันก่อนหน้าของ Groove (เช่น Office เสมือน Groove 3.x), รายการต่อไปนี้อธิบายถึงฟีเจอร์และหน้าที่การใช้งานที่ถูกยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงใน Microsoft SharePoint Workspace 2010

 • ผลิตภัณฑ์ SharePoint Workspace    Microsoft Office Groove เดี๋ยวนี้เรียกว่า Microsoft SharePoint Workspace

 • ตำแหน่งที่ตั้งของเครื่องมือ    รายการของเครื่องมือในพื้นที่ทำงานใน SharePoint Workspace 2010 ปรากฏในบานหน้าต่างนำทางทางด้านซ้ายของหน้าต่างตอนนี้ ในรุ่นก่อนหน้านี้ รายการของเครื่องมือปรากฏเป็นแท็บที่ด้านล่างของหน้าต่าง ในการออกแบบใหม่ คุณไม่สามารถจัดลำดับเครื่องมือโดยใช้การลาก แล้วปล่อย อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเรียงลำดับเครื่องมือในบานหน้าต่างนำทาง โดยชนิด หรือตามลำดับตัวอักษร

 • ล็อกเข้ารหัสผ่านและสมาร์ทการ์ด    ใน SharePoint Workspace 2010 คุณไม่จำเป็นต้องใส่รหัสผ่าน หรือใช้สื่อสมาร์ทการ์ดเพื่อเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณ แทน ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของคุณได้รับการป้องกัน โดยของคุณในการบันทึกข้อมูลประจำตัว Windows

 • จัดการพื้นที่ทำงาน    เวอร์ชันก่อนหน้านี้แต่มีหน้าต่างตัวจัดการพื้นที่ทำงานที่แสดงรายการของเวิร์กสเปซของคุณด้วยข้อมูลสถานะเช่นเวลาและวันสุดท้ายที่ยังไม่ได้อ่าน ฟีเจอร์นี้จะถูกเอาออกใน SharePoint Workspace 2010 อย่างไรก็ตาม คุณสามารถดูข้อมูลทั้งหมดพื้นที่ทำงานที่เกี่ยวข้องในบานหน้าต่างพื้นที่ทำงานของแถบเปิดใช้ SharePoint Workspace

 • การแจ้งเตือนบนที่ติดต่อ    ใน SharePoint Workspace 2010 คุณไม่สามารถตั้งการแจ้งเตือนบนที่ติดต่อ นอกจากนี้ การแจ้งเตือนใด ๆ ที่ตั้งบนที่ติดต่อในรุ่นก่อนหน้านี้จะถูกเอาออก การตั้งค่าการแจ้งเตือนในที่ติดต่อ "แท็ก" ที่ติดต่อ ตามที่คุณต้องการใน Microsoft Office Communicator

 • เชิญทางอีเมจำกัดเดี๋ยวนี้ กับ Outlook    ในรุ่นก่อนหน้านี้ ผู้ใช้ไม่สามารถส่งอีเมลเชิญโดยใช้อีเมลไคลเอ็นต์อื่นนอกเหนือจาก Outlook ได้โดยตรงจากแอปพลิเคชัน ใน SharePoint Workspace 2010 ผู้ใช้ที่ต้องการส่งอีเมลเชิญใช้ไคลเอ็นต์อีเมลอื่น จะต้องการคัดลอก และวางการเชิญ หรือส่งเป็นสิ่งที่แนบมาในไฟล์ ผู้ใช้ที่ใช้ Outlook 2010 สามารถดำเนินต่อเพื่อส่งอีเมลเชิญจากแอปพลิเคชันอย่างราบรื่น กล่องกาเครื่องหมายส่งอีเมลเชิญโดยใช้ Microsoft Outlook จะถูกเอาออกจากกล่องโต้ตอบการกำหนดลักษณะ

 • Groove ฟอร์มและตัวออกแบบฟอร์ม InfoPath    เครื่องมือแบบกำหนดเองใด ๆ ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้ฟอร์ม 2007 Groove และเครื่องมือฟอร์ม InfoPath จะยังคงทำงานใน Microsoft SharePoint Workspace 2010 อย่างไรก็ตาม เครื่องมือรายการใหม่แทนเครื่องมือเหล่านี้เป็นมาตรฐานสำหรับการพัฒนาเครื่องมือแบบกำหนดเองใหม่ ผลลัพธ์เป็น ตัวออกแบบฟอร์มใน 2007 ฟอร์มและฟอร์ม InfoPath เครื่องมือถูกปิดใช้งาน ปรับปรุงการออกแบบในเครื่องมือฟอร์ม 2007 Groove หรือฟอร์ม InfoPath ที่มีอยู่จะต้องดำเนินการ โดยสมาชิกเวิร์กสเปซที่กำลังยังคงทำงาน Groove 2007

 • แบบกำหนดเองเพิ่มเครื่องมือ หรือชุดข้อมูลเครื่องมือ    ตัวเลือกที่จะเพิ่มเครื่องมือแบบกำหนดเอง หรือสร้างกลุ่มแบบกำหนดเองของเครื่องมือจะถูกเอาออกในเวอร์ชันออกจำหน่าย ผู้ใช้ยังคงสามารถเรียกดูสำหรับเครื่องมือที่ถูกบันทึกเป็นเทมเพลมือโดยใช้เครื่องมือเพิ่ม ไว้

 • รายการที่ติดต่อใน Workspace Explorer    ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงรายการที่ติดต่อของพวกเขาจาก Workspace Explorer อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้สามารถทำการเข้าถึงรายการที่ติดต่อของพวกเขาจากแถบเปิดใช้

 • รายการพื้นที่ทำงานใน Workspace Explorer    ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงรายการพื้นที่ทำงานของพวกเขาจาก Workspace Explorer อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้สามารถทำการเข้าถึงรายการพื้นที่ทำงานของพวกเขาจากแถบเปิดใช้

 • เชิญเข้าร่วมสนทนา Lite    Microsoft Office Communicator จะรวมอยู่ใน Microsoft Office 2010 เนื่องจาก Communicator สนับสนุนผู้ใช้หลายคนสนทนา การสนับสนุนสำหรับการเชิญเข้าร่วมการสนทนาแบบ Lite ใน SharePoint Workspace 2010 จะถูกเอาออกเป็นคุณลักษณะซ้ำ

 • นำเข้าด้วยกัน    คุณลักษณะการนำทางร่วมกัน บนเมนูตัวเลือก จะถูกเอาออกใน Microsoft SharePoint Workspace 2010 มีฟีเจอร์นี้ ไม่สามารถนำผ่านส่วนติดต่อผู้ใช้พื้นที่ทำงาน (UI) สมาชิกของเวิร์กสเปซของ Groove ทั้งหมดที่มีการนำทางเข้าด้วยกัน เปิดใช้งาน โดยสมาชิกของเวิร์กสเปซหนึ่ง ตัวอย่าง เมื่อ "เส้นโยง" ใส่เครื่องมือ สมาชิกรายอื่น ๆ ทั้งหมดจะโดยอัตโนมัติใส่เครื่องมือเดียวกัน สมาชิกเวิร์กสเปซใน SharePoint Workspace 2010 ต้องประสานการนำทางของพวกเขาในพื้นที่ทำงานโดยใช้วิธีอื่น เช่น โดยใช้หน้าต่างการสนทนา การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที หรือโทรศัพท์

 • การสนทนาเสียง    ในรุ่นก่อนหน้านี้ สมาชิกของเวิร์กสเปซของ Groove ที่ไมโครโฟนที่เสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ของตนได้ก่อนหน้านี้ไม่สามารถใช้การสนทนาเสียงฟีเจอร์นอกเหนือจากฟีเจอร์ chatting ข้อความการตรวจพบในเวิร์กสเปซของ Groove คุณลักษณะนี้ถูกเลิกในเวอร์ชันปัจจุบัน

 • ฟีเจอร์การสนทนาด้วยหมึก    เวอร์ชันก่อนหน้านี้แต่มีโหมดการหมึกในพื้นที่การสนทนาของเวิร์กสเปซของ Groove เปิดใช้งานโหมดหมึก ผู้ใช้ไม่สามารถเลือกเครื่องมือการวาดสำหรับใช้ในการสร้างรายการการสนทนา คุณลักษณะนี้ถูกเลิกในเวอร์ชันปัจจุบัน

 • ข้อความเสียง    ในรุ่นก่อนหน้านี้ ผู้ใช้ไม่สามารถบันทึกข้อความเสียงเพื่อที่ถูกส่งไปกับข้อความโต้ตอบแบบทันทีหรือการเชิญเข้าร่วมเวิร์กสเปซ คุณลักษณะนี้ถูกเลิกในเวอร์ชันปัจจุบัน

 • ข้อมูลเฉพาะตัวหลาย    ผู้ใช้ไม่สามารถสร้างเฉพาะ เพิ่มเติมข้อมูลเฉพาะตัวที่จะใช้ในบัญชีผู้ใช้เดียวในรุ่นก่อนหน้านี้ วัตถุประสงค์ในการสร้างข้อมูลเฉพาะตัวเพิ่มเติมได้เพื่อ อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารใช้ personas แตกต่างกัน คุณลักษณะนี้ถูกเลิกในเวอร์ชันปัจจุบัน ถ้าคุณได้รับการอัปเกรดจากเวอร์ชันก่อนหน้าการที่คุณสร้างผู้ใช้อีเมลเพิ่มเติม คุณสามารถใช้ต่อไปข้อมูลเฉพาะตัวเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถสร้างผู้ใช้อีเมลใหม่ไม่

 • Office Messenger และการรวม Communicator    การรวมน Windows API Communicator Messenger/Office Office จะถูกเอาออกใน Microsoft SharePoint Workspace 2010 และแทนที่ ด้วย Microsoft Office-ใช้รวม นี้ให้ประสบการณ์สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น เพิ่มเติมที่สมบูรณ์ และสอดคล้องกันระหว่างแอปพลิเคชัน Microsoft Office 2010 ทั้งหมด ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลและการกระทำที่พร้อมใช้งานในที่ติดต่อ SharePoint Workspace 2010

 • วางซ้อนไอคอนหยุดชั่วคราว    เมื่อบัญชีผู้ใช้จะหยุดการทำงานในเวิร์กสเปซของ Microsoft Office Groove 2007 พวกเขาจะถูกจัดกลุ่มลงในกลุ่มส่วนติดต่อผู้ใช้หยุดชั่วคราว และจะแสดงเป็นไอคอนวางซ้อนหยุดชั่วคราวบนตัวบ่งชี้การแสดงตน ใน Microsoft SharePoint Workspace 2010 ไอคอนวางซ้อนหยุดชั่วคราวจะถูกเอาออก หยุดชั่วคราวผู้ใช้จะยังคงถูกจัดกลุ่มไว้ใน Office Groove 2007 มีชื่อในกลุ่มที่มองเห็นได้ในส่วนติดต่อผู้ใช้

 • ข้อมูลสถานะของคำแนะนำเครื่องมือเกี่ยวกับสมาชิกที่ใส่เครื่องมือในพื้นที่ทำงาน    ใน Microsoft Office Groove 2007 ทุกครั้งที่เป็นสมาชิกใส่เครื่องมือในพื้นที่ทำงาน คำแนะนำเปิดขึ้นสำหรับสมาชิกรายอื่น ๆ ทั้งหมดเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานะนี้ ฟีเจอร์นี้จะถูกเอาออกใน SharePoint Workspace 2010 อย่างไรก็ตาม สมาชิกเวิร์กสเปซสามารถยังคงชี้ไปที่ตัวบ่งชี้สถานะลำดับเลขบนชื่อเครื่องมือที่จะเห็นชื่อของสมาชิกในขณะนี้โดยใช้เครื่องมือ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×