คุณลักษณะที่เลิกใช้และหน้าที่การใช้งานที่มีการปรับเปลี่ยนใน SharePoint Server 2010

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณลักษณะและหน้าที่การใช้งานต่อไปนี้ได้เลิกใช้แล้ว หรือมีการเปลี่ยนแปลงไปใน SharePoint Server 2010

ในบทความนี้

แทรกกล่องโต้ตอบภาพตัดปะ

แม่แบบไดเรกทอรีของไซต์

เทมเพลต SharePoint อื่น ๆ

Kpi SharePoint

ชุดรูปแบบ

มุมมองแผ่นข้อมูล

เข้าสู่ระบบครั้งเดียว

ระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิต

อัปเกรดทีละส่วน

ไลบรารีจัดการการแปล

อภิปรายทางเว็บ

ระดับสิทธิ์ของไซต์ย่อย

เพิ่มผู้ใช้การรับรองความถูกต้องทั้งหมด

Office Web Components

หน้าการจัดการพื้นที่จัดเก็บ

ฟังก์ชัน bot เว็บ

อีเมลที่เปิดใช้งานสำหรับกลุ่มและไดเรกทอรี Management service (DMS)

ส่งออกดัชนีชี้วัดไปยัง Reporting Services

แหล่งข้อมูล SQL Server 2000

ผู้ให้บริการที่ใช้ร่วมกัน (SSP)

PerformancePoint Services

กล่องโต้ตอบ แทรกภาพตัดปะ

ใน SharePoint Server 2010 กล่องโต้ตอบ แทรกภาพตัดปะ จะค้นหาเฉพาะภาพตัดปะแบบออนไลน์เท่านั้น โดยจะไม่ค้นหาในโฟลเดอร์ รูปภาพ ที่อยู่ภายในเครื่องอีกต่อไป คุณสามารถเปิดกล่องโต้ตอบ แทรกภาพตัดปะ เมื่อคุณกำลังแก้ไขเอกสาร Microsoft Office ในหน้าต่างเบราว์เซอร์ของ SharePoint Server 2010 ได้

ถ้าคุณต้องการค้นหาภาพตัดปะในโฟลเดอร์ รูปภาพ ที่อยู่ภายในเครื่อง ให้เลือก รูปภาพ บนแท็บแทรกแทนที่จะเลือก ภาพตัดปะ

ด้านบนของหน้า

แม่แบบไดเรกทอรีของไซต์

เทมเพลไดเรกทอรีของไซต์จะไม่พร้อมใช้งานใน SharePoint Server 2010 แม้ว่าถูกยังถูกรักษาไว้หน้าที่การใช้งานสำหรับไซต์ที่อัปเกรด โซลูชันแบบกำหนดเองที่ reproduces หน้าที่การใช้งานเดียวกันจำนวนมากจะพร้อมใช้งานที่ไดเรกทอรีของไซต์บน CodePlex

ด้านบนของหน้า

เทมเพล SharePoint อื่น ๆ

บางเทมเพลตไซต์ เช่นข่าว เวิร์กสเปซเอกสาร และทำงานร่วมกันเท มเพลพอร์ทัล จะไม่พร้อมใช้งานใน SharePoint Server 2010 พวกเขาได้ถูกแทนที่ ด้วยโซลูชันการจัดการเนื้อหาขององค์กร (ECM)

ให้ใช้แม่แบบไซต์การประกาศแทนแม่แบบข่าวสารและแม่แบบพอร์ทัลการทำงานร่วมกัน หรือใช้คุณลักษณะการแท็กทางสังคมใน SharePoint Server 2010 เพื่อให้ได้รับหน้าที่การใช้งานของแม่แบบเหล่านี้ได้มากที่สุด

ศูนย์การค้นหาและศูนย์กลางการค้นหา ด้วยเทมเพลแท็บได้ถูกแทนที่ ด้วยการค้นหา Server 2010

แม่แบบไซต์ศูนย์รายงานได้ถูกแทนที่ด้วยแม่แบบไซต์ศูนย์ข่าวกรองธุรกิจ แม่แบบ Web Part สำหรับแดชบอร์ดได้ถูกเอาออกไปแล้ว

ด้านบนของหน้า

KPI ของ SharePoint

คุณลักษณะตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลักของ SharePoint ได้มีการเปลี่ยนชื่อเพื่อเน้นที่ข้อมูลสถานะมากขึ้น

ในขณะนี้ ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) ของ SharePoint จะเรียกว่า ตัวบ่งชี้สถานะ

รายละเอียด KPI ในขณะนี้จะเรียกว่า รายละเอียดตัวบ่งชี้

นอกจากนั้น คุณยังสามารถใช้ KPI ที่สร้างขึ้นโดยใช้ Dashboard Designer และรายงานรายละเอียด KPI ใหม่ซึ่งสร้างขึ้นโดยใช้ Dashboard Designer และเป็นหน้าที่การใช้งานที่แยกต่างหากจากรายละเอียดตัวบ่งชี้ของ SharePoint ใน PerformancePoint Services ได้อีกด้วย

สำหรับรายการทั้งหมดให้ดูเกิดอะไรขึ้นกับ SharePoint 2007 Kpi ได้อย่างไร

ด้านบนของหน้า

ชุดรูปแบบ

ชุดรูปแบบใน SharePoint 2010 ได้รับการออกแบบใหม่เพื่อช่วยให้กระบวนการสร้างชุดรูปแบบง่ายขึ้น ชุดรูปแบบที่สร้างใน Windows SharePoint Services 3.0 เข้ากันไม่ได้กับ SharePoint Foundation 2010 ถ้าคุณกำลังปรับรุ่นจาก Windows SharePoint Services 3.0 ไปเป็น SharePoint Foundation 2010 คุณสามารถใช้ การปรับรุ่นแบบเป็นภาพ เพื่อให้สามารถใช้ไซต์ในส่วนติดต่อผู้ใช้เดิมได้ต่อไป อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้คุณใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้ใหม่ใน SharePoint Foundation 2010 ในการสร้างชุดรูปแบบและนำชุดรูปแบบนั้นไปใช้กับไซต์ของคุณ

ด้านบนของหน้า

มุมมองแผ่นข้อมูล

แผ่นข้อมูล Web access จำเป็นต้องใช้ว่า เบราว์เซอร์ของคุณถูกกำหนดค่าให้สนับสนุนตัวควบคุม ActiveX และคุณมีเวอร์ชัน 32 บิตของ Microsoft Office 2010 ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ตามค่าเริ่มแก้ไขในมุมมองแผ่นข้อมูล จะไม่ได้รับการสนับสนุนบนติดตั้ง Microsoft Office 64 บิต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำงานกับมุมมองแผ่นข้อมูลบน Office รุ่น 64 บิต ดูมุมมองแผ่นข้อมูลใช้ใน Office 2010 เวอร์ชัน 64 บิต

ด้านบนของหน้า

การเข้าสู่ระบบโดยลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว

วิธีการรับรองความถูกต้องด้วยการเข้าสู่ระบบโดยลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว (SSO) ได้ถูกเอาออกจาก SharePoint 2010 แล้ว และถูกแทนที่ด้วย Secure Store Service Secure Store Service คือบริการอนุญาตที่ใช้การอ้างสิทธิ์ ซึ่งรวมถึงฐานข้อมูลที่ปลอดภัยสำหรับเก็บข้อมูลประจำตัวที่สัมพันธ์กับ ID ของโปรแกรมประยุกต์ ID ของโปรแกรมประยุกต์เหล่านี้สามารถใช้เพื่ออนุญาตให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลภายนอกได้

ด้านบนของหน้า

ระบบปฏิบัติการ 32 บิต

SharePoint Server 2010 จำเป็นต้องใช้ระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต เนื่องจาก SharePoint Server 2010 มีคุณลักษณะจำนวนมากที่ใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพของระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต ดังนั้นจึงไม่สนับสนุนการใช้ SharePoint Server 2010 บนระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิตอีกต่อไป (หมายเหตุ: คุณสามารถใช้ Microsoft Office 2010 ในโหมด 32 บิตกับ SharePoint Server 2010 ในโหมด 64 บิตได้)

ด้านบนของหน้า

การปรับรุ่นทีละส่วน

คุณลักษณะการปรับรุ่นทีละส่วนไม่ได้รับการสนับสนุนอีกต่อไปใน SharePoint 2010 จะไม่มีตัวเลือกสำหรับการปรับรุ่นทีละส่วนในส่วนติดต่อผู้ใช้อีกต่อไป

คุณลักษณะการปรับรุ่นทีละส่วนเป็นคุณลักษณะที่อนุญาตให้องค์กรสามารถสร้างการติดตั้งแบบเคียงข้างกันสำหรับ SharePoint รุ่นใหม่ในขณะที่ยังคงใช้รุ่นเก่าต่อไปในระหว่างที่กำลังถูกแทนที่ได้ จากนั้น องค์กรจะสามารถทยอยโยกย้ายไซต์และไซต์คอลเลกชันต่างๆ ไปยังการติดตั้ง SharePoint ชุดใหม่ได้ เนื่องจากการติดตั้งแบบเคียงข้างกันอาจทำให้เกิดปัญหาด้านความเข้ากันได้ซึ่งเป็นปัญหาที่สามารถตรวจหาและแก้ไขได้อย่างรวดเร็วในการปรับรุ่นแบบแทนที่ ดังนั้นการปรับรุ่นทีละส่วนจึงไม่ได้รับการสนับสนุนอีกต่อไปใน SharePoint Server 2010

ด้านบนของหน้า

ไลบรารีการจัดการการแปล

ไลบรารี Management แปลถูกเอาออกจากส่วนติดต่อผู้ใช้ SharePoint Server 2010 แต่จะถูกเรียกใช้โดยใช้คำสั่ง stsadm

ไลบรารี management แปลประกอบด้วยคุณลักษณะที่สอง ฟีเจอร์หนึ่งคือบนตามค่าเริ่มต้นในเทมเพลศูนย์กลางเอกสาร และอีกต้องด้วยตนเองเรียกใช้เพื่อไปแต่ละคำสั่ง stsadm จากไดเรกทอรีถัง SharePoint 2010:

stsadm-o activatefeature – filename TransMgmtLib\feature.xml – url < url ของไซต์ >

การอภิปรายทางเว็บ

SharePoint Server 2010 ไม่สนับสนุนการอภิปรายทางเว็บ ผู้ใช้ไม่สามารถสร้าง แก้ไข หรือดูการอภิปรายทางเว็บได้

ด้านบนของหน้า

ระดับสิทธิ์ของไซต์ย่อย

คุณไม่สามารถกำหนดระดับสิทธิ์ของไซต์ย่อยเองผ่านทางส่วนติดต่อผู้ใช้ใน SharePoint Server 2010 ได้ ระดับสิทธิ์ของไซต์จะได้รับการกำหนดและควบคุมผ่านทางไซต์ระดับบนสุดในไซต์คอลเลกชันนั้น

หมายเหตุ: ผู้ดูแลไซต์สามารถกำหนดระดับสิทธิ์ของไซต์ย่อยเพื่อไปแต่ละการดูแลจากศูนย์กลาง

ไซต์ที่มีระดับสิทธิ์โดยเฉพาะจะยังคงรักษาระดับสิทธิ์ของไซต์นั้นไว้เหมือนเช่นเดิม นักพัฒนายังคงสามารถกำหนดระดับสิทธิ์อื่นๆ สำหรับไซต์ย่อยใหม่โดยทางการเขียนโปรแกรมได้

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มผู้ใช้ที่ได้รับการรับรองความถูกต้องแล้วทั้งหมด

การเชื่อมโยงไปยัง เพิ่มผู้ใช้ที่ได้รับการรับรองความถูกต้องแล้วทั้งหมด ที่ปรากฏอยู่บนเพจ แก้ไขกลุ่ม ในรุ่นก่อนหน้าได้ถูกเอาออกไปแล้วใน SharePoint Foundation 2010

คุณสามารถให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้การรับรองความถูกต้องทั้งหมดในสภาพแวดล้อมการรับรองความถูกต้อง Windows โดยพิมพ์NT Authority\authenticated ผู้ใช้ลงในเขตข้อมูลผู้ใช้ที่เลือกในกล่องโต้ตอบให้สิทธิ์ แต่โปรดจำไว้ว่า ลงมือทำเพื่อให้สามารถเข้าถึงสมาชิกทั้งหมดของโดเมนของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงผู้จัดจำหน่าย คู่ค้า และบุคคลอื่นจากบริษัทอื่น

ด้านบนของหน้า

Office Web Components

SharePoint Server 2010 ไม่สนับสนุน Office Web Components (OWC) อีกต่อไป รายงานสี่ชนิดต่อไปนี้จะไม่มีอยู่ใน PerformancePoint Dashboard Designer อีกต่อไป

  • PivotChart

  • PivotTable

  • การวิเคราะห์แนวโน้ม

  • กระดาษคำนวณ

ผู้สร้างแดชบอร์ดสามารถใช้ตารางและแผนภูมิการวิเคราะห์, รายงาน Excel Services และรายงาน SQL Server Reporting Services แทนรายงานชนิดเหล่านี้ได้

ด้านบนของหน้า

เพจการจัดการที่เก็บข้อมูล

เพจการจัดการที่เก็บข้อมูลได้ถูกเอาออกไปแล้ว และการเชื่อมโยงจากเพจ การดูแลไซต์ ไปยังเพจ การจัดการที่เก็บข้อมูล ก็ได้ถูกเอาออกไปแล้วเช่นกัน ทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มความเร็วในการทำงานของระบบ

ด้านบนของหน้า

หน้าที่การใช้งานของ Web Bot

นักพัฒนาจะไม่สามารถใช้จุดเข้าใช้งาน Web Bot และผู้ใช้จะไม่สามารถเพิ่ม Web Bot ลงในไซต์ SharePoint Server 2010 ได้ ข้อมูลจาก Web Bot ที่มีอยู่จะแสดงเป็นโค้ด HTML

ด้านบนของหน้า

กลุ่มที่เปิดใช้งานอีเมล และ Directory Management Service (DMS)

ถ้าฟาร์ม SharePoint ใช้ Directory Management Service (DMS) v2 ผู้ใช้จะไม่สามารถเปิดใช้งานกลุ่ม SharePoint เพื่อใช้อีเมลได้ ชนิดของการอนุญาตที่ใช้ใน DMS กำลังจะถูกแทนที่ด้วยการรับรองความถูกต้องตามการอ้างสิทธิ์

ด้านบนของหน้า

การส่งออก Scorecard ไปยัง Reporting Services

PerformancePoint Dashboard Designer ไม่สนับสนุนการส่งออก Scorecard ไปยัง SQL Server Reporting Services อีกต่อไป

ด้านบนของหน้า

แหล่งข้อมูล SQL Server 2000

แหล่งข้อมูล SQL Server 2000 จะไม่ได้รับการสนับสนุนอีกต่อไปใน SharePoint Server 2010 ให้ใช้แหล่งข้อมูลที่อยู่บน SQL Server 2005 หรือ SQL Server 2008

ด้านบนของหน้า

ผู้ให้บริการที่ใช้ร่วมกัน (SSP)

ผู้ให้บริการที่ใช้ร่วมกัน (SSPs) ไม่มีอยู่ใน SharePoint Server 2010 ฟังก์ชันนี้ถูกแทนที่ ด้วยแต่ละบริการแอปพลิเคชัน ซึ่งใช้ฐานข้อมูลของตัวเอง และคุณสามารถกำหนดค่าในดูแลจากศูนย์กลาง ใช้แอปพลิเคชันบริการสำหรับฟีเจอร์ที่ได้รับการสนับสนุน และการกำหนดค่าใน SSPs จำนวนมาก

ด้านบนของหน้า

PerformancePoint Services

PerformancePoint Services จะพร้อมใช้งานใน SharePoint Server เท่านั้น โดยจะไม่สามารถใช้งานได้ใน SharePoint Foundation ซึ่งหมายความว่าคุณไม่สามารถปรับใช้แดชบอร์ด PerformancePoint กับ SharePoint Foundation

(ในรุ่นก่อนหน้า PerformancePoint Server 2007 จะสามารถทำงานได้กับทั้ง Windows SharePoint Services 3.0 (ซึ่งเรียกว่า SharePoint Foundation ในรุ่น 2010) หรือ Microsoft Office SharePoint Server 2007 (ซึ่งเรียกว่า SharePoint Server ในรุ่น 2010)

ด้านบนของหน้า

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแทนฟังก์ชันการทำงานในบทความนี้ ดูมีอะไรใหม่ใน SharePoint Server 2013

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×