คุณลักษณะที่เลิกใช้และหน้าที่การใช้งานที่มีการปรับเปลี่ยนใน Excel 2010

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณลักษณะต่อไปนี้ได้เลิกใช้แล้วหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากใน Excel 2010

ในบทความนี้

Add-in ของตัวช่วยสร้างการบวกตามเงื่อนไข

Add-in ของตัวช่วยสร้างการค้นหา

สมาร์ทแท็ก

SmartArt

เติมลวดลาย

ตัวควบคุมและวัตถุ

บานหน้าต่างงานภาพตัดปะ

กล่อง ค้นหาใน

การเชื่อมโยง จัดระเบียบคลิป

Clip Organizer

การจัดระเบียบอัตโนมัติ

ส่งไปยังผู้รับอีเมลเป็นสิ่งที่แนบมา

ลบจากคอลเลกชัน

ค้นหาลักษณะที่เหมือนกัน

มุมมองรายการและมุมมองรายละเอียด

บริการช่วยเหลือด้านภาษาอังกฤษหายไป

บริการการอ้างอิงภาษาเกาหลี (KOLR) หายไป

Add-in ของตัวช่วยสร้างการบวกตามเงื่อนไข

Add-in นี้จะไม่รวมอยู่ใน Excel 2010 ใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างผลรวมตามเงื่อนไขจะช่วยให้คุณเขียนสูตรที่คำนวณผลรวมของค่าที่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่ระบุ ใน Excel 2010 คุณสามารถเขียนสูตรเงื่อนไข โดยใช้ฟังก์ชันซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้กับงาน เช่นฟังก์ชันSUMIFและSUMIFS

สูตรที่สร้างขึ้นโดยตัวช่วยสร้างนี้จะยังคงใช้งานได้ต่อไปใน Excel 2010 คุณสามารถแก้ไขสูตรเหล่านี้ได้โดยใช้วิธีอื่น

ด้านบนสุดของหน้า

Add-in ของตัวช่วยสร้างการค้นหา

Add-in นี้จะไม่รวมอยู่ใน Excel 2010 ใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหาเพื่อช่วยให้คุณสามารถเขียนสูตรที่จะค้นหาค่าที่จุดตัดของแถวและคอลัมน์ ด้วยการค้นหาค่า ฟังก์ชันการทำงานนี้ได้ถูกแทนที่ ด้วยตัวช่วยสร้างฟังก์ชันและพร้อมใช้งานฟังก์ชันการค้นหาและการอ้างอิง (ข้อมูลอ้างอิง)

สูตรที่สร้างขึ้นโดยตัวช่วยสร้างนี้จะยังคงใช้งานได้ต่อไปใน Excel 2010 คุณสามารถแก้ไขสูตรเหล่านี้ได้โดยใช้วิธีอื่น

ด้านบนสุดของหน้า

สมาร์ทแท็ก

สมาร์ทแท็กไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel 2010 เมื่อคุณเลือกเซลล์หรือย้ายตัวชี้ไปไว้เหนือเซลล์ ตัวบ่งชี้สมาร์ทแท็ก (เช่น สามเหลี่ยมสีม่วงที่มุมของเซลล์) จะไม่แสดงขึ้นในแผ่นงานอีกต่อไป แต่คุณสามารถคลิกขวาที่เซลล์ใดๆ เพื่อดูการกระทำแบบกำหนดเองที่สัมพันธ์กับเนื้อหาของเซลล์นั้นได้ โดยการคลิก การกระทำเพิ่มเติม บนเมนูทางลัด

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว การกระทำเพิ่มเติม จะถูกปิดใช้งานไว้ แต่คุณสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานหน้าที่การใช้งานนี้ได้บนแท็บ การกระทำ ของกล่องโต้ตอบ การแก้ไขอัตโนมัติ (แท็บ แฟ้มตัวเลือก ประเภท การพิสูจน์อักษร ปุ่ม ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ)

ด้านบนสุดของหน้า

SmartArt

เติมลวดลาย

ส่วนติดต่อ เติมลวดลาย สำหรับวัตถุรูปร่าง เช่น องค์ประกอบแผนภูมิ ไม่ได้มาพร้อมกับเทคโนโลยี SmartArt ใหม่ใน Excel 2007 ทำให้เกิดปัญหาในการแสดงผลเมื่อใช้ เติมลวดลาย ใน Excel รุ่นก่อนหน้า ใน Excel 2010 นั้น SmartArt จะมีส่วนติดต่อ เติมลวดลาย เพื่อให้คุณสามารถนำการเติมลวดลายไปใช้กับวัตถุรูปร่างได้ วัตถุรูปร่างที่มีการเติมลวดลายในสมุดงาน Excel 97-2003 จะสามารถแสดงได้อย่างถูกต้องเช่นกัน เมื่อเปิดสมุดงานเหล่านั้นใน Excel 2010

ตัวควบคุมและวัตถุ

ใน Excel 2010 นั้น นอกจากวัตถุรูปร่างแล้ว ตัวควบคุมและวัตถุต่อไปนี้ยังถูกแปลงเป็นเทคโนโลยี SmartArt ใหม่ด้วย

  • ตัวควบคุมฟอร์ม

  • วัตถุ Microsoft ActiveX

  • วัตถุ OLE

  • วัตถุเครื่องมือกล้องถ่ายรูป

โปรดทราบว่า ไม่สามารถจัดกลุ่มวัตถุรูปร่างที่วาดไว้ในเวอร์ชันก่อนหน้าของ Excel ที่ไม่ได้รับการอัปเกรดเป็นรูปแบบ Excel 2010 SmartArt กับรูปร่างวัตถุที่ถูกสร้างขึ้นใน หรืออัปเกรดเป็นรูปแบบ Excel 2010 SmartArt นั้นได้ วัตถุรูปร่างแบบผสมจะถูกชั้น กับเวอร์ชันก่อนหน้าของวัตถุรูปร่างที่วาดไว้ด้านบนของทุกเวอร์ชันที่ใหม่กว่า นอกจากนี้หมายความ ว่า ไม่สามารถแสดงแผนภูมิ Excel 2010 บนแผ่นงานโต้ตอบที่สร้างขึ้นใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า คุณจะไม่สามารถเข้าถึงวัตถุรูปร่างใหม่ ด้วยการคลิกเลือกวัตถุ (แท็บหน้าแรก กลุ่มแก้ไขค้นหา & เลือก ปุ่ม) เมื่อต้องการเลือกวัตถุรูปร่างใหม่กว่า คุณต้องใช้คำสั่งการเลือกหลายวัตถุ (แท็บไฟล์ตัวเลือกกำหนด Ribbon เอง )

ด้านบนสุดของหน้า

ภาพตัดปะ

คลิปอาร์มาจาก Bing รูป

เมื่อคุณค้นหาภาพตัดปะและรูปภาพแบบออนไลน์ ระบบจะนำคุณไปยัง Bing คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามลิขสิทธิ์ และสิทธิการใช้งานตัวกรองใน Bing จะช่วยคุณเลือกรูปภาพที่ใช้สามารถใช้ได้

การเชื่อมโยง จัดระเบียบคลิป

การเชื่อมโยง จัดระเบียบคลิป จะไม่มีอีกต่อไป เมื่อต้องการเปิด Microsoft Clip Organizer จาก Windows 7, Windows Vista หรือ Windows XP ให้คลิกปุ่ม เริ่ม ของ Windows จากนั้นคลิก โปรแกรมทั้งหมด, Microsoft Office, เครื่องมือ Microsoft Office 2010 แล้วคลิก Microsoft Clip Organizer

ด้านบนสุดของหน้า

Clip Organizer

Clip Organizer เป็นเครื่องมือที่จะจัดเรียงและสร้างแค็ตตาล็อกภาพตัดปะและแฟ้มสื่ออื่นๆ ที่เก็บอยู่บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ ตามที่ได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ในบทความนี้ Clip Organizer จะไม่สามารถเข้าถึงได้โดยตรงจากบานหน้าต่างงานภาพตัดปะในโปรแกรมต่างๆ ของ Microsoft Office อีกต่อไป นอกจากนี้ Clip Organizer ยังมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้ด้วย

การจัดระเบียบอัตโนมัติ

ไม่มีคำสั่งสำหรับค้นหาแฟ้มสื่อบนคอมพิวเตอร์ของคุณและจัดระเบียบเป็นคอลเลกชันต่างๆ โดยอัตโนมัติอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม คุณยังคงสามารถเพิ่มคลิปลงใน Clip Organizer หรือนำเข้าจากสแกนเนอร์หรือกล้องด้วยตนเองได้

ส่งไปยังผู้รับอีเมลเป็นสิ่งที่แนบมา

ไม่มีคำสั่งสำหรับการส่งคลิปเป็นสิ่งที่แนบมาในข้อความอีเมลอีกต่อไป

ลบจากคอลเลกชัน

แม้ว่าคุณจะสามารถลบคลิปออกจาก Clip Organizer ได้ แต่จะไม่สามารถลบคลิปออกจากคอลเลกชันที่เฉพาะเจาะจงได้อีกต่อไป

ค้นหาลักษณะที่เหมือนกัน

ไม่มีคำสั่งที่ให้คุณสามารถค้นหาคลิปที่มีลักษณะเหมือนกันได้อีกต่อไป

มุมมองรายการและมุมมองรายละเอียด

ไม่มีมุมมองรายการและมุมมองรายละเอียดอีกต่อไป คลิปทั้งหมดจะปรากฏเป็นรูปขนาดย่อในหน้าต่าง Clip Organizer แทน

ด้านบนสุดของหน้า

บริการช่วยเหลือด้านภาษาอังกฤษหายไป

เนื่องจากใช้ต่ำ บริการและฟีเจอร์ความช่วยเหลือด้านภาษาอังกฤษจะไม่พร้อมใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเกิดอะไรขึ้นเมื่อต้องการความช่วยเหลือด้านภาษาอังกฤษได้อย่างไร

ถ้าคุณพยายามที่จะใช้บริการ คุณจะได้รับข้อความ "อาจไม่สามารถค้นหาบริเนื่องจากคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ โปรดเชื่อมต่อ แล้วลองอีกครั้ง"แม้ว่าคุณกำลังเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

ด้านบนสุดของหน้า

บริการการอ้างอิงภาษาเกาหลี (KOLR) หายไป

เนื่องจากใช้ต่ำ บริการการค้นคว้าอ้างอิงภาษาเกาหลีจะไม่พร้อมใช้งาน ซึ่งมีผลต่อ Excel รุ่นภาษาอังกฤษและเกาหลี

ถ้าคุณพยายามที่จะใช้บริการ คุณจะได้รับข้อความ "อาจไม่สามารถค้นหาบริเนื่องจากคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ โปรดเชื่อมต่อ แล้วลองอีกครั้ง"แม้ว่าคุณกำลังเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

ด้านบนสุดของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×