คุณลักษณะที่เลิกใช้และหน้าที่การใช้งานที่มีการปรับเปลี่ยนใน SharePoint Foundation 2010

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณลักษณะและหน้าที่การใช้งานต่อไปนี้ได้เลิกใช้แล้วหรือมีการเปลี่ยนแปลงใน SharePoint Foundation 2010

ในบทความนี้

มุมมองแผ่นข้อมูล

ชุดรูปแบบ

ระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิต

อัปเกรดทีละส่วน

แม่แบบไดเรกทอรีของไซต์

สนทนาบนเว็บ

ระดับสิทธิ์ของไซต์ย่อย

เพิ่มผู้ใช้การรับรองความถูกต้องทั้งหมด

หน้าการจัดการพื้นที่จัดเก็บ

ฟังก์ชันการทำงาน bot เว็บ

อีเมลที่เปิดใช้งานสำหรับกลุ่มและไดเรกทอรี Management service (DMS)

แหล่งข้อมูล SQL Server 2000

ผู้ให้บริการที่ใช้ร่วมกัน (SSP)

PerformancePoint Services

มุมมองแผ่นข้อมูล

แผ่นข้อมูล Web access จำเป็นต้องใช้ว่า เบราว์เซอร์ของคุณถูกกำหนดค่าให้สนับสนุนตัวควบคุม ActiveX และคุณมีเวอร์ชัน 32 บิตของ Microsoft Office 2010 ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ตามค่าเริ่มต้นแก้ไขในมุมมองแผ่นข้อมูล จะไม่ได้รับการสนับสนุนในการติดตั้งเวอร์ชัน 64 บิตของ Microsoft Office สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำงานกับมุมมองแผ่นข้อมูลบน Office รุ่น 64 บิต ดูมุมมองแผ่นข้อมูลใช้ใน Office 2010 เวอร์ชัน 64 บิต

ด้านบนของหน้า

ชุดรูปแบบ

ธีมใน SharePoint Foundation 2010 ได้รับการออกแบบใหม่เพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการสร้างชุดรูปแบบ ธีมที่สร้างขึ้นใน Windows SharePoint Services 3.0 จะไม่เข้ากันได้กับ SharePoint Foundation 2010 ถ้าคุณอัปเกรดจาก Windows SharePoint Services 3.0 กับ SharePoint Foundation 2010 คุณสามารถใช้การอัปเกรดแบบเป็นภาพการใช้ไซต์ในส่วนติดต่อผู้ใช้เก่าต่อไป อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำที่ คุณใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้ใหม่ใน SharePoint Foundation 2010 เพื่อสร้างชุดรูปแบบ และนำไปใช้กับไซต์ของคุณ

ระบบปฏิบัติการ 32 บิต

SharePoint Server 2010 จำเป็นต้องใช้ระบบปฏิบัติการ 64 บิต เนื่องจาก SharePoint Server 2010 มีฟีเจอร์มากมายที่ได้รับประโยชน์จากประสิทธิภาพการทำงานโดยระบบปฏิบัติการ 64 บิต กำลังทำงาน SharePoint Server 2010 บนระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิตไม่มี ได้รับการสนับสนุน

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้ Microsoft Office 2010 ในโหมด 32 บิตกับ SharePoint Server 2010 ในโหมด 64 บิตได้

คุณสามารถใช้ Microsoft Office 2010 ในโหมด 32 บิตกับ SharePoint Server 2010 ในโหมด 64 บิตได้

ด้านบนของหน้า

การปรับรุ่นทีละส่วน

คุณลักษณะการปรับรุ่นทีละส่วนจะไม่ได้รับการสนับสนุนอีกต่อไปใน SharePoint Foundation 2010 จะไม่มีตัวเลือกสำหรับการปรับรุ่นทีละส่วนในส่วนติดต่อผู้ใช้อีกต่อไป

คุณลักษณะการปรับรุ่นทีละส่วนเป็นคุณลักษณะที่อนุญาตให้องค์กรสามารถสร้างการติดตั้งแบบเคียงข้างกันสำหรับ SharePoint รุ่นใหม่ ในขณะที่ยังคงใช้รุ่นเก่าที่กำลังถูกแทนที่ต่อไปได้ จากนั้น องค์กรก็สามารถทยอยโยกย้ายไซต์และไซต์คอลเลกชันต่างๆ ไปยังการติดตั้ง SharePoint ชุดใหม่ได้ เนื่องจากการติดตั้งแบบเคียงข้างกันอาจปิดบังปัญหาความเข้ากันได้ ซึ่งเป็นปัญหาที่สามารถตรวจจับและแก้ไขได้อย่างรวดเร็วในการปรับรุ่นแบบแทนที่ ดังนั้น การปรับรุ่นทีละส่วนจึงไม่ได้รับการสนับสนุนอีกต่อไปใน SharePoint Server 2010

ด้านบนของหน้า

แม่แบบไดเรกทอรีของไซต์

เทมเพลไดเรกทอรีของไซต์จะไม่พร้อมใช้งานใน SharePoint Server 2010 แม้ว่าถูกยังถูกรักษาไว้หน้าที่การใช้งานสำหรับไซต์ที่อัปเกรด โซลูชันแบบกำหนดเองที่ reproduces หน้าที่การใช้งานเดียวกันจำนวนมากจะพร้อมใช้งานที่ไดเรกทอรีของไซต์บน CodePlex

ด้านบนของหน้า

การอภิปรายทางเว็บ

SharePoint Foundation 2010 ไม่สนับสนุนการอภิปรายทางเว็บ ผู้ใช้ไม่สามารถสร้าง แก้ไข หรือดูการอภิปรายทางเว็บได้

ด้านบนของหน้า

ระดับสิทธิ์ของไซต์ย่อย

คุณไม่สามารถกำหนดระดับสิทธิ์ของไซต์ย่อยเองผ่านทางส่วนติดต่อผู้ใช้ใน SharePoint Foundation 2010 ได้ ระดับสิทธิ์ของไซต์จะได้รับการกำหนดและควบคุมผ่านทางไซต์ระดับบนสุดในไซต์คอลเลกชันนั้น

หมายเหตุ: ผู้ดูแลไซต์สามารถกำหนดระดับสิทธิ์ของไซต์ย่อยเพื่อไปแต่ละการดูแลจากศูนย์กลาง

ไซต์ที่มีระดับสิทธิ์โดยเฉพาะจะยังคงรักษาระดับสิทธิ์ของไซต์นั้นไว้เหมือนเช่นเดิม นักพัฒนายังคงสามารถกำหนดระดับสิทธิ์อื่นๆ สำหรับไซต์ย่อยใหม่โดยทางการเขียนโปรแกรมได้

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มผู้ใช้ที่ได้รับการรับรองความถูกต้องแล้วทั้งหมด

การเชื่อมโยงไปยัง เพิ่มผู้ใช้ที่ได้รับการรับรองความถูกต้องแล้วทั้งหมด ที่ปรากฏอยู่บนเพจ แก้ไขกลุ่ม ในรุ่นก่อนหน้าได้ถูกเอาออกไปแล้วใน SharePoint Foundation 2010

คุณสามารถให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้การรับรองความถูกต้องทั้งหมดในสภาพแวดล้อมการรับรองความถูกต้อง Windows โดยพิมพ์ NT Authority\authenticated ผู้ใช้ลงในเขตข้อมูลผู้ใช้ที่เลือกในกล่องโต้ตอบให้สิทธิ์ แต่โปรดจำไว้ว่า ลงมือทำเพื่อให้สามารถเข้าถึงสมาชิกทั้งหมดของโดเมนของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงผู้จัดจำหน่าย คู่ค้า และบุคคลอื่นจากบริษัทอื่น

ด้านบนของหน้า

เพจการจัดการที่เก็บข้อมูล

เพจการจัดการที่เก็บข้อมูลได้ถูกเอาออกไปแล้ว และการเชื่อมโยงจากเพจ การดูแลไซต์ ไปยังเพจ การจัดการที่เก็บข้อมูล ก็ได้ถูกเอาออกไปแล้วเช่นกัน ทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มความเร็วในการทำงานของระบบ

ด้านบนของหน้า

หน้าที่การใช้งาน Web Bot

นักพัฒนาจะไม่สามารถใช้จุดเข้าใช้งาน Web bot และผู้ใช้จะไม่สามารถเพิ่ม Web bot ลงในไซต์ SharePoint Foundation 2010 ได้ ข้อมูลจาก Web bot ที่มีอยู่จะแสดงเป็นโค้ด HTML

ด้านบนของหน้า

กลุ่มที่เปิดใช้งานอีเมล และ Directory Management Service (DMS)

ถ้าฟาร์ม SharePoint ใช้ Directory Management Service (DMS) v2 ผู้ใช้จะไม่สามารถเปิดใช้งานกลุ่ม SharePoint เพื่อใช้อีเมลได้ ชนิดของการอนุญาตที่ใช้ใน DMS กำลังจะถูกแทนที่ด้วยการรับรองความถูกต้องตามการอ้างสิทธิ์

ด้านบนของหน้า

แหล่งข้อมูล SQL Server 2000

แหล่งข้อมูล SQL Server 2000 จะไม่ได้รับการสนับสนุนอีกต่อไปใน SharePoint Server 2010 ให้ใช้แหล่งข้อมูลที่อยู่บน SQL Server 2005 หรือ SQL Server 2008

ด้านบนของหน้า

ผู้ให้บริการที่ใช้ร่วมกัน (SSP)

ผู้ให้บริการที่ใช้ร่วมกัน (SSP) ไม่มีอยู่ใน SharePoint Foundation 2010 หน้าที่การใช้งานนี้จะถูกแทนที่ด้วยโปรแกรมประยุกต์บริการ ให้ใช้โปรแกรมประยุกต์บริการสำหรับคุณลักษณะต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนและกำหนดค่าไว้ใน SSP

ด้านบนของหน้า

PerformancePoint Services

PerformancePoint Services จะพร้อมใช้งานใน SharePoint Server เท่านั้น โดยจะไม่สามารถใช้งานได้ใน SharePoint Foundation ซึ่งหมายความว่าคุณไม่สามารถปรับใช้แดชบอร์ด PerformancePoint กับ SharePoint Foundation

(ในรุ่นก่อนหน้า PerformancePoint Server 2007 จะสามารถทำงานได้กับทั้ง Windows SharePoint Services 3.0 (ซึ่งเรียกว่า SharePoint Foundation ในรุ่น 2010) หรือ Microsoft Office SharePoint Server 2007 (ซึ่งเรียกว่า SharePoint Server ในรุ่น 2010)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×