คุณลักษณะที่เลิกใช้และหน้าที่การใช้งานที่มีการปรับเปลี่ยนใน Publisher 2010

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณคุ้นเคยกับ Microsoft Office Publisher 2007 หรือ Microsoft Publisher รุ่นก่อนหน้า รายการต่อไปนี้จะอธิบายคุณลักษณะและหน้าที่การใช้งานที่เลิกใช้แล้วหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปใน Microsoft Publisher 2010

การสร้างเว็บไซต์และสิ่งพิมพ์บนเว็บใหม่กำลังจะไม่ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบของคุณลักษณะ Publisher 2010 ยังคงสามารถแก้ไขสิ่งพิมพ์เก่าบนเว็บที่สร้างขึ้นใน Publisher รุ่นก่อนหน้าได้ ถ้าคุณเปิดสิ่งพิมพ์บนเว็บที่มีอยู่ แท็บ เครื่องมือเว็บ จะพร้อมใช้งานโดยมีเครื่องมือสิ่งพิมพ์บนเว็บรวมอยู่ด้วย นอกจากนี้ จะไม่มีแม่แบบเว็บอยู่ในแกลเลอรี แม่แบบ อีกด้วย

ตัวเลือก

คุณลักษณะหลายอย่างที่เคยมีอยู่ใน เครื่องมือ, ตัวเลือก จะไม่ได้รับการสนับสนุนอีกต่อไป หรือได้ย้ายไปอยู่ในตำแหน่งอื่นแล้ว

การแสดงสีพื้นฐานในชุดแบบสี

ตัวเลือกนี้เคยอยู่ในแท็บ ทั่วไป ของ เครื่องมือ, ตัวเลือก แต่ในขณะนี้จะไม่มีอยู่ในตัวเลือกสีของ Publisher 2010 อีกต่อไป

การแสดงหน้าคำแนะนำ และการตั้งค่าคำแนะนำใหม่

  • ตัวเลือกเหล่านี้เคยอยู่ในแท็บ การช่วยเหลือผู้ใช้ ของ เครื่องมือ, ตัวเลือก หน้าคำแนะนำได้ถูกเอาออกไปจากผลิตภัณฑ์แล้ว และจะไม่มีตัวเลือกเหล่านี้อีกต่อไป

การแสดงการขีดเส้นใต้สำหรับเขตข้อมูลผสานและเขตข้อมูลธุรกิจ

หน้าที่การทำใช้งานนี้ยังคงมีอยู่ในผลิตภัณฑ์ แต่ส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับหน้าที่การใช้งานนี้จะย้ายไปอยู่ในแท็บ มุมมอง ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีการตั้งค่าเหล่านี้ในตำแหน่งนี้อีกต่อไป

การทำการจัดรูปแบบให้ตรงกันโดยอัตโนมัติ

หน้าที่การใช้งานนี้เคยอยู่ในแท็บ การช่วยเหลือผู้ใช้ ของ เครื่องมือ, ตัวเลือก แต่ในขณะนี้ได้ถูกเอาออกไปจากผลิตภัณฑ์แล้ว

การใช้ตัวช่วยสร้างสำหรับสิ่งพิมพ์เปล่า

หน้าที่การใช้งานนี้เคยอยู่ในแท็บ การช่วยเหลือผู้ใช้ ของ เครื่องมือ, ตัวเลือก ใน Publisher 2010 ถ้าคุณเปิดใช้ขนาดหน้ากระดาษเปล่า Publisher 2010 จะเปิดหน้ากระดาษเปล่าให้คุณโดยไม่ต้องใช้ตัวช่วยสร้าง

ฟังก์ชันนี้พบในแท็บความช่วยเหลือผู้ใช้ ของเครื่องมือตัวเลือก ใน Publisher 2010 ถ้าคุณเปิดใช้ขนาดหน้าเปล่า Publisher 2010 จะเสมอช่วยให้คุณสิ่งพิมพ์เปล่าโดยไม่ต้องใช้ตัวช่วยสร้างขึ้น

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×