คุณลักษณะของภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้าย

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Microsoft Office สนับสนุนฟีเจอร์และหน้าที่การใช้งานขวาไปซ้าย สำหรับภาษาที่ทำงานในแบบขวาไปซ้ายหรือการรวมขวาไปซ้าย ซ้ายไปขวาสภาพแวดล้อมสำหรับการป้อน แก้ไข และแสดงข้อความ ในบริบทนี้ "ภาษาแบบขวาไปซ้าย" อ้างถึงใด ๆ ระบบเขียนที่เขียนจากขวาไปซ้าย และมีภาษาที่จำเป็นต้องมีตามบริบทรูปร่าง เช่น ภาษาอาหรับและภาษาที่ไม่ คุณสามารถเปลี่ยนการแสดงผลอ่านขวาไปซ้าย หรือเปลี่ยนไฟล์แต่ละรายการเพื่อให้อ่านเนื้อหาของพวกเขาจากขวาไปซ้าย

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้ติดตั้ง Office รุ่นภาษาแบบขวาไปซ้าย คุณจะต้องติดตั้งแพคภาษาที่เหมาะสม คุณจะยังต้องใช้ระบบปฏิบัติการWindows Microsoft ที่มีขวาไปซ้ายสนับสนุน และเปิดใช้งานภาษาคีย์บอร์ดสำหรับภาษาแบบขวาไปซ้ายที่คุณต้องการใช้ ด้วย

ก่อนที่คุณสามารถใช้คุณลักษณะขวาไปซ้ายในMicrosoft Office หรือแม้แต่อย่างถูกต้องแสดงสคริปต์ขวาไปซ้าย คุณต้องเพิ่มภาษาสำหรับการป้อนค่าใน Windows และเปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ดสำหรับภาษาแบบขวาไปซ้าย

ถ้าคุณกำลังใช้Windows XP ก่อนอื่นคุณต้องไปยังโฮมเพแผงควบคุมในWindows XP เพื่อติดตั้งจำเป็นต้องมี Microsoft Windows สคริปต์ที่ซับซ้อน หลังจากติดตั้งซอฟต์แวร์ซับซ้อน เพิ่มภาษาบนคีย์บอร์ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การตั้งค่า Windows XP สำหรับหลายภาษา

ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการปรับแต่งคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถใช้ภาษาหนึ่งหน้าจอของคุณ (เมนู กล่องโต้ตอบ และตัวช่วยสร้าง), และพิมพ์ในภาษาอื่นตามที่จำเป็นต้องใช้ ถ้าคุณต้องการพิมพ์ในภาษาแบบขวาไปซ้ายทั้ง และดูเมนูและวิธีใช้แบบออนไลน์ในว่า ภาษา คุณสามารถตั้งค่าการแสดงOffice เมื่อต้องการกำหนดลักษณะของภาษานั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่เพิ่มภาษา หรือการตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาของ Office ใน

คุณลักษณะหลายประการขวาไปซ้ายในOffice โปรแกรมใช้ภาษาที่ใช้แสดงในการกำหนดเค้าโครงของหน้าจอทิศทาง และจัดตำแหน่งของข้อความภายในกล่องโต้ตอบ เมื่อคุณระบุภาษาที่ใช้แสดงผู้ใช้จากขวาไปซ้ายในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาของ Office เค้าโครงของเมนู กล่องโต้ตอบ และตัวช่วยสร้างจะขวาไปซ้าย แต่การตั้งค่า Microsoft Windows ยังคงซ้ายไปขวา

ตัวอย่างเช่น เมื่อเป็นอาหรับภาษาที่ใช้แสดงในOffice (ไม่ ใช่Windows ), คุณเห็นการแสดงต่อไปนี้:

ภาษาของส่วนติดต่อผู้ใช้เป็นภาษาอาหรับ

แม้ว่าจะแสดงเมนูแบบขวาไปซ้าย ยังคงแถบชื่อเรื่องในภาษาอังกฤษและการปิดย่อเล็กสุด และปุ่มขยายใหญ่สุด ยังคงอยู่ในมุมขวาบนขณะทำงานในติดต่อจากซ้ายไปขวา ถ้าการแสดงWindows ถูกตั้งค่าสำหรับภาษาแบบขวาไปซ้าย ยังจะถูกแปลภาษาในแถบชื่อเรื่อง และปุ่มปิดย่อ และขยายใหญ่สุด จะกลายเป็นมุมบนซ้าย

ถ้าคุณทำงานในภาษาจากซ้ายไปขวาเป็นหลัก แต่คุณต้องการแทรกข้อความในภาษาแบบขวาไปซ้ายในบางครั้ง คุณสามารถเลือกภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) สำหรับภาษาที่ใช้แสดงของคุณ และพิมพ์ในภาษาแบบขวาไปซ้ายในส่วนใหญ่โปรแกรมOffice เมื่อคุณต้องการ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ข้อความจากขวาไปซ้ายชุด สัญลักษณ์ และลำดับเลขสำหรับแก้ไขพื้นที่และเปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ด

คุณสามารถเปลี่ยนทิศทางข้อความจากภายในโปรแกรมMicrosoft Office โดยการเลือกปุ่มย่อหน้าขวาไปซ้าย ในกลุ่มย่อหน้า บนแท็บหน้าแรก (ซึ่งปรากฏเฉพาะถ้าคุณมีภาษาแบบขวาไปซ้ายที่เปิดใช้งาน) แม้แต่หลังจากการเปลี่ยนการแสดงผลการให้ปรากฏในภาษาแบบขวาไปซ้าย คุณต้องมีภาษาบนคีย์บอร์ดเหมาะสมที่เปิดใช้งานให้ใส่ข้อความในภาษานั้น

ถ้าภาษาที่ใช้แสดงตามปกติของคุณคือภาษาอังกฤษ แต่คุณต้องการเปลี่ยนภาษาพื้นเมืองผิดภาษาอาหรับ ทำต่อไปนี้:

 1. เปิดไฟล์โปรแกรมOffice เช่นWord เอกสาร

 2. บนแท็บไฟล์ เลือกตัวเลือก >ภาษา

 3. ในกล่องโต้ตอบการกำหนดลักษณะภาษาของ Office ตั้ง ในรายการภาษาแก้ไข เลือกภาษาพื้นเมืองภาษาอาหรับ คุณต้อง แล้ว เลือกเพิ่ม

 4. ในตารางเลือกภาษาสำหรับการแก้ไข ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ภาษาพื้นเมืองอาระบิเพิ่มเข้าไปใหม่จะถูกเน้น จากนั้น เลือกการตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น

  สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณตั้งค่าภาษาแก้ไขมอบหมายใหม่เริ่มต้น จะกลายเป็นเริ่มต้นสำหรับทุกMicrosoft Office โปรแกรมของคุณ

เมื่อต้องการพิมพ์โดยใช้คีย์บอร์ดดั้งเดิมของภาษานั้น ๆ คุณต้องติดตั้งคภาษาเหมาะสมสำหรับภาษานั้น นอกจากนี้คุณยังต้องเพิ่มรูปแบบแป้นพิมพ์ที่เหมาะสม หลังจากเพิ่มรูปแบบคีย์บอร์ดสำหรับภาษาอื่น และเลือกแถบภาษาจะเทียบชิดขอบบนแถบงาน ตัวบ่งชี้ภาษาปรากฏบนแถบงาน รูปแถบภาษา และแสดงภาษาคีย์บอร์ดปัจจุบัน ตัวอย่าง ตัวบ่งชี้ภาษาสำหรับภาษาอาหรับคือ ตัวบ่งชี้คีย์บอร์ดภาษาอาหรับ

หมายเหตุ: แถบภาษา ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติหลังจากที่เพิ่มคีย์บอร์ดสำหรับภาษาอย่างน้อยหนึ่งภาษานอกเหนือจากภาษาอังกฤษในกล่องโต้ตอบบริการด้านข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า ใน Microsoft Windows

 • เมื่อต้องการแสดงแถบภาษา เมื่อตัวบ่งชี้ภาษาบนแถบงานจะมองเห็นได้ เลือกตัวบ่งชี้ภาษา ทางแล้ว เลือกแสดงแถบภาษา

 • เมื่อต้องการแสดงตัวบ่งชี้ภาษาบนแถบเครื่องมือบนแถบภาษา จะมองเห็นได้ เลือกย่อเล็กสุด

 • เมื่อต้องการเลือกคีย์บอร์ดสำหรับภาษาอื่น เลือกชื่อของภาษาปัจจุบัน (บนแถบภาษา ) หรือตัวบ่งชี้ภาษาหนึ่ง แล้ว เลือกชื่อของภาษาอื่น

สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งานคีย์บอร์ดเฉพาะภาษา ดูเปิดใช้งาน หรือเปลี่ยนภาษาของรูปแบบคีย์บอร์ด

ขึ้นอยู่กับภาษาที่คุณต้อง คุณสามารถใส่ข้อความ โดยใช้โค้ดอักขระ ASCII หรือผังอักขระ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการแทรกโค้ดอักขระ ASCII โดยอัตโนมัติ โดยใช้แกลเลอรีสัญลักษณ์ ดูแทรกสัญลักษณ์

ถ้าคุณต้องการใส่ข้อความที่เล็กน้อยในภาษาอื่นเท่านั้น และไม่ต้องสลับคีย์บอร์ดของคุณ คุณสามารถใช้ผังอักขระ หนึ่งเครื่องประดับใน Microsoft Windows คุณสามารถเลือกอักขระจากภาษาขวาไปซ้าย หรือซ้ายไปขวาหนึ่งหน้าฟอนต์ คัดลอกไปยังคลิปบอร์ด และแทรกอักขระลงในเอกสารของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ผังอักขระเพื่อใส่ข้อความ ดูที่การใช้อักขระพิเศษ (ผังอักขระ)

ทิศทางของข้อความอ้างอิงไปยังลำดับการอ่าน จัดแนว และเค้าโครงขององค์ประกอบของหน้าจอ เมื่อข้อความจากขวาไปซ้าย และจากซ้ายไปขวาที่ใช้ร่วมกันในเดียวกันประโยค ย่อหน้า หรือควบคุม รวมข้อความที่เรียกว่า "แบบผสม"

เมื่อโปรแกรมOffice จะติดตั้ง และเปิดใช้งานเพื่อแสดงสภาพแวดล้อมของข้อความจากขวาไปซ้าย ลักษณะที่ปรากฏของเคอร์เซอร์แตกต่างกันเพื่อระบุแบบซ้ายไปขวาเรียกใช้ เคอร์เซอร์แบบซ้ายไปขวา หรือ เคอร์เซอร์ที่มีการระบุการทำงานแบบซ้ายไปขวา หรือแบบขวาไปซ้าย เคอร์เซอร์แบบขวาไปซ้าย การเรียกใช้ เคอร์เซอร์สามารถย้ายตามทิศทางของภาษาเป็นที่รู้จัก (ย้ายตรรกะ) หรือย้ายไปยังอักขระติดกันที่เห็นถัดไป (การเคลื่อนไหว)

เมื่อเปิดใช้งานภาษาทั้งซ้ายไปขวา และขวาไปซ้าย ปุ่มย่อหน้าซ้ายไปขวา และขวาไปซ้าย จะเปิดใช้งานบน ribbon ในส่วนใหญ่โปรแกรมOffice เมื่อคุณคลิกที่ปุ่มเหล่านี้ คุณสามารถเปลี่ยนทิศทางของข้อความเมื่อใส่ และ justifying ข้อความ

หมายเหตุ: ในMicrosoft OneNote ปุ่มซ้ายไปขวา และขวาไปซ้าย จะพร้อมใช้งาน โดยคลิกที่ลูกศรจัดแนวย่อหน้า

ข้อความในเซลล์ หรือเขตข้อมูล สามารถจัด ชิดซ้าย กึ่งกลาง หรือจัด ชิดซ้าย ในบางโปรแกรม เช่นAccess และExcel ข้อความยังสามารถมีบริบททิศทางของข้อความ

เมื่อข้อความมีทิศทางตามบริบท ข้อความและตัวเลขจะถูกจัดโดยดูตามอักขระตัวแรกของภาษาที่ป้อน ตัวอย่างเช่น ข้อความในเซลล์หรือเขตข้อมูลจะได้รับการจัดชิดขวาถ้าอักขระตัวแรกอยู่ในภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้าย และจัดชิดซ้ายถ้าอักขระตัวแรกอยู่ในภาษาที่เรียงจากซ้ายไปขวา คุณสามารถแทนที่ทิศทางของข้อความตามบริบทและสลับทิศทางของข้อความไปเป็นด้านซ้าย กึ่งกลาง หรือด้านขวาสำหรับวัตถุแต่ละวัตถุได้

โปรแกรมแบบขวาไปซ้ายหรือแบบผสมระหว่างขวาไปซ้ายและซ้ายไปขวาจำนวนมากจะใช้กฎบริบทที่จะควบคุมทิศทางของข้อความและลำดับการอ่านข้อความ กล่อง รายการ และองค์ประกอบอื่นๆ จะควบคุมกฎบริบทของข้อความภายในกล่อง รายการ และองค์ประกอบเหล่านี้

กฎบริบทสำหรับลำดับการอ่านและทิศทางของข้อความมีดังนี้

 • ถ้าอักขระเน้นตัวแรกเป็นซ้ายไปขวา ลำดับการอ่านจะเป็นจากซ้ายไปขวา และข้อความถูกจัดชิดซ้าย

 • ถ้าอักขระเน้นตัวแรกเป็นแบบขวาไปซ้าย ลำดับการอ่านจะเป็นแบบขวาไปซ้ายเช่นกัน และข้อความจะได้รับการจัดชิดขวา

 • ถ้ามีการพิมพ์เฉพาะ อักขระเป็นกลาง ทั้งลำดับการอ่านและทิศทางจะเป็นไปตาม ทิศทาง ของย่อหน้า (ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งแบบซ้ายไปขวา หรือขวาไปซ้าย) จนกว่าจะมีการพิมพ์อักขระเน้นตัวแรก

เมื่อใดก็ตามที่คุณเปลี่ยนอักขระเน้นตัวแรกจากภาษาที่เรียงจากซ้ายไปขวาไปเป็นภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้าย (หรือกลับกัน) ทั้งลำดับการอ่านและทิศทางข้อความจะเปลี่ยนตามไปด้วย

ในWord และโปรแกรมอื่น ๆ ประมวลผล คุณสามารถเลือก ค้นหา และแทนแต่ละตัวกำกับเสียง และแต่ละอักขระโดยไม่คำนึงว่ามีอักขระอาหรับอาระบิก แต่ละอักษรควบและตัวกำกับเสียงถูกจัดการเป็นหน่วยเดี่ยว ๆ ของคำภาษาแบบขวาไปซ้าย

ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงขั้นตอนของการเลือกคำในภาษาอาหรับซึ่งมีตัวอักษรควบสามตัว (เมื่อเลือกอักขระแต่ละตัว)

คำที่มีการเลือกตัวอักษรควบตัวเดียว

คำที่มีการเลือกตัวอักษรควบสองตัว

คำที่มีการเลือกตัวอักษรควบสามตัว

คุณสามารถบันทึกไฟล์ในรูปแบบHTML ลงบนเว็บในทิศทางขวาไปซ้าย หรือซ้ายไปขวา เว็บเพจที่มีทิศทางขวาไปซ้ายถูกทำเครื่องหมาย โดยใช้แอตทริบิวต์ไดเรกทอรี HTML มาตรฐานในไฟล์ HTML ถ้าเว็บเบราว์เซอร์ที่คุณกำลังใช้รู้จักแอตทริบิวต์ไดเรกทอรี หน้าแสดงในทิศทางขวาไปซ้าย ถ้าเว็บเบราว์เซอร์ของคุณจดจำแอตทริบิวต์ไดเรกทอรี หน้าจะแสดงในทิศทางซ้ายไปขวา

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการดูเว็บเพจและขวาไปซ้าย ใช้เบราว์เซอร์ที่รู้จักแอตทริบิวต์ไดเรกทอรี เช่นน้อย ตะวันออกกลางInternet Explorer 3.02 Microsoft, Microsoft Internet Explorer 4.01 สคริปต์ Complex หรือที่น้อยที่สุด Microsoft Internet Explorer 5

การเรียงลำดับจากขวาไปซ้ายจะถูกนำไปใช้ในทุกที่ที่เป็นไปได้ โดยจะใช้กับรายการข้อมูลในมุมมองตาราง มุมมองบัตร และมุมมองไอคอน และกับรายการที่จัดกลุ่มตาม รายการที่ติดต่อ รายการโฟลเดอร์ และรายการที่อยู่

หมายเหตุ: มุมมองฝั่งเซิร์ฟเวอร์บางอย่างอาจเรียงลำดับข้อมูลตามลำดับการจัดเรียงจากขวาไปซ้ายเนื่องจากพวกเขาติดตามลำดับการจัดเรียงฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับการสนับสนุน

ภาษาอินดิก เช่น เบงกาลี คุชราตี ฮินดี กัณณาท มะละยาลัม มาราฐี ปัญจาบี ทมิฬ และเตลุคู อาจเข้ากันไม่ได้กับตัวเลือกการค้นหาทั้งหมดใน Microsoft Office ตัวอย่างเช่น ตัวเลือก ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก และ ค้นหาทั้งคำเท่านั้น จะใช้ไม่ได้กับสคริปต์ในภาษาเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ยังคงสามารถใช้ตัวเลือกเหล่านี้เพื่อค้นหาอักขระภาษาละตินที่ตรงกันในเอกสารเดียวกันนี้ได้

ภาษาแบบขวาไปซ้าย

ฟีเจอร์การค้นหาแทนค้นหาข้อความในลำดับที่ใส่ข้อความในกล่องค้นหา แทนที่เป็นลำดับซึ่งจะแสดง ดังนั้น คุณสามารถค้นหาสตริงของข้อความจากขวาไปซ้าย โดยไม่คำนึงถึงทิศทาง ของย่อหน้า คุณยังสามารถค้นหาข้อมูลที่ตรงกันของอักขระที่มี หรือไม่มีKashidas (อาหรับเท่านั้น), Alef Hamza (อาหรับเท่านั้น), หรือตัวกำกับเสียง เช่น niqqud ภาษาฮิบรู สำหรับรายการของโค้ดอักขระ ASCII และ Unicode ดูแทรก ASCII หรือ Unicode ละตินสัญลักษณ์ และอักขระ

ภาษาอินดิก

ภาษาอินดิก เช่น เบงกาลี คุชราตี ฮินดี กัณณาท มะละยาลัม มาราฐี ปัญจาบี ทมิฬ และเตลุคู อาจเข้ากันไม่ได้กับตัวเลือกการค้นหาทั้งหมดใน Microsoft Office ตัวอย่างเช่น ตัวเลือก ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก และ ค้นหาทั้งคำเท่านั้น จะใช้ไม่ได้กับสคริปต์ในภาษาเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ยังคงสามารถใช้ตัวเลือกเหล่านี้เพื่อค้นหาอักขระภาษาละตินที่ตรงกันในเอกสารเดียวกันนี้ได้

ภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ไทยและเวียดนาม อาจเข้ากันไม่ได้กับตัวเลือกการค้นหาทั้งหมดใน Microsoft Office ตัวอย่างเช่น ตัวเลือก ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก และ ค้นหาทั้งคำเท่านั้น จะใช้ไม่ได้กับอักขระของภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างไรก็ตาม ยังคงสามารถใช้ตัวเลือกเหล่านี้เพื่อค้นหาอักขระภาษาละตินที่ตรงกันในเอกสารเดียวกันนี้ได้

โปรแกรมMicrosoft Office สนับสนุนโค้ดหน้าต่อไปนี้ที่พร้อมใช้งานภาษาอาหรับ ภาษาฮิบรู และผู้ใช้ข้อความแบบผสม:

อาหรับ

โค้ดหน้าแต่ละ โค้ดหน้า จะถูกระบุโดยหมายเลขโค้ดหน้าที่ไม่ซ้ำกัน โค้ดหน้า (CP) สำหรับภาษาอาหรับ คือ CP 1256

 • UTF-8, ISO 8859-6, DOS-720, ASMO-708

  ภาษาดารี ภาษาพาชโต ภาษาเปอร์เซีย ภาษาอุ้ยเหอ และภาษาอุรดู ใช้โค้ดหน้าเดียวกับภาษาอาหรับ

เฮบรู

โค้ดหน้าแต่ละ โค้ดหน้า จะถูกระบุโดยหมายเลขโค้ดหน้าที่ไม่ซ้ำกัน โค้ดหน้า (CP) สำหรับภาษาฮิบรู คือ CP 1255

 • UTF-8, ISO 8859-8, DOS-86

  ภาษายิดดิชใช้โค้ดหน้าเดียวกับภาษาฮิบรู

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×