คุณภาพของการสนทนาทางเสียงและทางวิดีโอ

คุณภาพการสนทนาทางวิดีโอและเสียงสำหรับ Office Communicator 2007 R2 และ Live Meeting 2007 ขึ้นอยู่กับสภาวะและคุณภาพของเครือข่าย ซอฟต์แวร์ Office Communicator 2007 R2 และ Live Meeting Console 2007 สามารถจัดการกับสภาวะเครือข่ายหลากหลายรูปแบบ และยังคงคุณภาพเสียงและวิดีโอไว้ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ในสภาวะที่มีปัญหารุนแรง คุณอาจพบผลกระทบต่างๆ ต่อไปนี้

 • เสียงไม่มีประสิทธิภาพ     เกิดขึ้นเมื่อผู้ที่คุณกำลังคุยด้วยมีเสียงไม่เป็นธรรมชาติ และมีระดับเสียงสูงขึ้นกว่าที่คิดไว้

 • คำสูญหายไป     เกิดขึ้นเมื่อการสนทนาบางส่วนขาดหายไป

 • วิดีโอมีลักษณะเป็นคลื่น     เกิดขึ้นเมื่อภาพวิดีโอเคลื่อนไหวไม่เรียบเสมอกัน

 • ดีเลย์นาน     เกิดขึ้นเมื่อมีการดีเลย์นานๆ เมื่อบุคคลหนึ่งเป็นฝ่ายพูดและอีกคนหนึ่งรับฟังเสียง

สาเหตุทั่วไปของคุณภาพของเครือข่ายต่ำ

สาเหตุทั่วไปของคุณภาพของเครือข่ายต่ำมีดังต่อไปนี้

 • ปริมาณข้อมูลของ LAN มีมากเกินไป    เกิดขึ้นเมื่อเราเตอร์หรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ มีปริมาณการใช้งานมากเกินไป ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับเครือข่ายในบ้านของคุณ ISP ของคุณ หรือเครือข่ายบริษัทของคุณ

 • การรบกวน LAN แบบไร้สาย     เกิดขึ้นเมื่อมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สายจำนวนมากกับจุดเชื่อมต่อ และยังเกิดขึ้นเมื่อมีการรบกวนจากอุปกรณ์อื่นๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์ไร้สาย หรือเตาอบไมโครเวฟ

 • การเดินสาย LAN หรือการเชื่อมต่อที่ไม่ถูกต้อง     เกิดขึ้นเมื่อสายเคเบิลชำรุดหรือได้รับความเสียหาย

 • การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์     เกิดขึ้นเมื่อมีการกำหนดค่าอุปกรณ์เครือข่ายที่ไม่ถูกต้องในเครือข่ายที่บ้านของคุณ เครือข่าย ISP ของคุณ หรือเครือข่ายบริษัทของคุณ

คุณสามารถปรับปรุงคุณภาพเครือข่ายได้อย่างไรบ้าง

หากคุณใช้เครือข่ายแบบไร้สาย     คุณสามารถปรับปรุงการเชื่อมต่อได้โดย

 • ย้ายไปยังจุดเชื่อมต่อไร้สายที่ใกล้ขึ้น

 • ค้นหาจุดเชื่อมต่อไร้สายที่มีการใช้งานน้อยที่สุดเพื่อใช้งาน

 • เปลี่ยนเป็นการเชื่อมต่อแบบผ่านสาย

 • ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในเครือข่ายดำเนินการดาวน์โหลด/อัปโหลดมากเกินไปหรือไม่ และดูว่าคอมพิวเตอร์ดังกล่าวดำเนินการช้าหรือหยุดดำเนินการบ้างหรือไม่

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราเตอร์หรือโมเด็มของคุณมีเฟิร์มแวร์ล่าสุดที่มีอยู่

 • ตรวจสอบสายเคเบิลเครือข่ายระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณและเราเตอร์ และระหว่างเราเตอร์และโมเด็มเพื่อความแน่ใจว่าปลั๊กเสียบเข้าที่และไม่มีสัญญาณความเสียหาย

 • ติดต่อ ISP ของคุณ หากคุณอยู่ที่บ้าน

 • ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ หากคุณอยู่ที่ทำงาน

หมายเหตุ: คุณสามารถดูเอกสารประกอบของผลิตภัณฑ์สำหรับเราเตอร์/การ์ด WLAN เพื่อดูวิธีการปรับปรุงการเชื่อมต่อไร้สายเพิ่มเติม

หากคุณใช้งานเครือข่ายแบบผ่านสาย     คุณสามารถปรับปรุงการเชื่อมต่อได้โดย

 • ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในเครือข่ายดำเนินการดาวน์โหลด/อัปโหลดมากเกินไปหรือไม่ และดูว่าคอมพิวเตอร์ดังกล่าวดำเนินการช้าหรือหยุดดำเนินการบ้างหรือไม่

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราเตอร์หรือโมเด็มของคุณมีเฟิร์มแวร์ล่าสุดที่มีอยู่

 • ตรวจสอบสายเคเบิลเครือข่ายระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณและเราเตอร์ และระหว่างเราเตอร์และโมเด็มเพื่อความแน่ใจว่าปลั๊กเสียบเข้าที่และไม่มีสัญญาณความเสียหาย

 • ติดต่อ ISP ของคุณ หากคุณอยู่ที่บ้าน

 • ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ หากคุณอยู่ที่ทำงาน

หมายเหตุ: สำหรับผู้ดูแลระบบ IT     พิจารณาถึงการนำ Office Communications Server 2007 R2 Monitoring Server มาใช้งานเพื่อทราบภาพรวมของคุณภาพเครือข่ายโดยละเอียดในเรื่องของการสูญเสียแพ็คเก็ต, jitter, การสูญเสียเฟรม และการดีเลย์ตลอดจนการใช้ VoIP ของคุณ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×