คุณต้องการแสดงแฟ้มกู้คืนอีกครั้งหรือไม่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

โปรแกรม Microsoft Office ที่คุณกำลังปิดได้เก็บรุ่นพิเศษของบางแฟ้มที่คุณได้ทำงานอยู่ โปรแกรมเก็บรุ่นเหล่านี้ไว้เพราะบางครั้งโปรแกรมถูกปิดอย่างผิดปกติในอดีต

ใช่ ฉันต้องการให้แสดงแฟ้มเหล่านี้ในภายหลัง (ตัวเลือกที่ปลอดภัยที่สุด)     เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณต้องการข้อมูลในรุ่นกู้คืนของแฟ้ม

ไม่ ให้เอาแฟ้มเหล่านี้ออก ฉันได้บันทึกแฟ้มที่ฉันต้องการเรียบร้อยแล้ว      เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณแน่ใจว่าคุณไม่ต้องการข้อมูลในรุ่นกู้คืนของแฟ้ม

ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบานหน้าต่างงานการกู้คืนเอกสารได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×