คุณจะเข้าสู่ระบบไม่ได้ เป็นเจ้าของฐานข้อมูล หรือผู้ใช้ที่จะเป็นสมาชิกของงาน คุณจะไม่สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงไปยังตารางที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เนื่องจากคุณไม่ได้เข้าสู่ระบบเป็นผู้ดูแลระบบ เจ้าของฐานข้อมูล หรือผู้ใช้ที่จะเป็นสมาชิกของงาน คุณมีข้อจำกัดสิทธิ์การใช้งานไปยังฐานข้อมูล คุณมีสิทธิ์การใช้งานจะถูกกำหนด โดยสิทธิ์ที่มอบให้ ID ของคุณเข้าสู่ระบบและสิทธิ์มอบให้กับบทบาทที่ ID การเข้าสู่ระบบของคุณเป็นสมาชิกของ

ถึงแม้ว่าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของฐานข้อมูล คุณจะยังคงสามารถใช้ตารางที่คุณมีสิทธิ์ในการดู ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างไดอะแกรมฐานข้อมูลโดยใช้ตารางดังกล่าว อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขทั้งหมด แก้ไขบางอย่างจำเป็นต้องมีสิทธิ์ SQL Server สร้างตาราง ซึ่งช่วยให้คุณเพื่อสร้างตารางใหม่ และปรับเปลี่ยนตารางที่คุณเป็นเจ้าของ

แม้ว่าคุณมีสิทธิ์ในการสร้างตาราง มีข้อจำกัดเมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงที่คุณสามารถทำ โปรดอย่าลืม ตามที่คุณปรับเปลี่ยน งานของคุณโปรดในตารางอื่นที่มีอยู่ของตาราง หรือออกแบบใหม่ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเปลี่ยนชนิดข้อมูลของคอลัมน์ foreign key คอลัมน์สอดคล้องกันในตารางคีย์หลักจะได้โดยอัตโนมัติอีกครั้ง ด้วย Microsoft Access ถ้าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของตารางคีย์หลัก และไม่คุณเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ เจ้าของฐานข้อมูล หรือผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของงาน การปรับเปลี่ยนจะล้มเหลว

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×