คืนค่า Outlook นัดหมาย ข้อความอีเมล หรืองานที่ถูกเชื่อมโยงไปยังระเบียน Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณได้ลบลิงก์ไปยัง Outlook นัดหมาย ข้อความอีเมล หรืองานในBusiness Contact Manager for Outlook คุณสามารถลองใช้TE000129571 ได้ ด้วยการย้ายรายการออกจากโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ Business Contact Manager ได้

  1. ในบานหน้าต่างนำทาง ภายใต้Business Contact Manager คลิกรายการที่ถูกลบ

  2. ในรายการรายการที่ถูกลบ คลิกขวาTE000129541 ที่คุณต้องการคืนค่า จากนั้นคลิกย้ายไปยังโฟลเดอร์

  3. ในกล่องโต้ตอบย้ายรายการ คลิกประวัติสื่อสาร นั้นแล้ว คลิกตกลง

หมายเหตุ: ถ้าคุณลบการนัดหมาย ข้อความอีเมล หรืองานที่ถูกเชื่อมโยงไปยังระเบียน และล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ ของ Outlook คุณจะไม่สามารถคืนค่ารายการ Outlook ต้นฉบับ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจะพร้อมใช้งานสำหรับคุณในรูปแบบ Business กิจกรรม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบใน Outlook ดูล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการคืนค่าลบรายการ Outlook ที่ไม่เกี่ยวข้องกับระเบียนBusiness Contact Manager for Outlook เปิดโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ ใน Outlook ซึ่งจะแสดงอยู่ในรายการโฟลเดอร์ ภายใต้รายการ Outlook ทั้งหมด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×