คืนค่ารายการประวัติสื่อสารที่ถูกลบใน Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการคืนค่าการเชื่อมโยงเพื่อลบรายการบันทึกการติดต่อสื่อสาร ที่ถูกลบออก จากมุมมองการสื่อสารประวัติ ของแบบระเบียน หรือ จากโฟลเดอร์บันทึกการติดต่อสื่อสาร เปลี่ยนจากโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ ที่ Business Contact Manager กลับไปที่โฟลเดอร์บันทึกการติดต่อสื่อสาร รายการประวัติติดต่อสื่อสารที่ลิงก์กับระเบียนอื่นที่ไม่ถูกลบยังคงถูกลบ คุณสามารถเชื่อมโยงรายการจากโฟลเดอร์บันทึกการติดต่อสื่อสาร

รายการบันทึกการติดต่อสื่อสารที่ลิงก์กับระเบียนที่ถูกลบไปแล้ว และไม่ได้ลิงก์กับระเบียนอื่น ได้ ตามค่าเริ่มต้น ยัง ถูกลบ เมื่อต้องการคืนค่ารายการบันทึกการติดต่อสื่อสารที่ลิงก์ไปยังระเบียนถูกลบ คุณต้องคืนค่าระเบียน

คืนค่ารายการบันทึกการติดต่อสื่อสารที่ถูกลบ

  1. บนเมนู ไป ให้คลิก รายการโฟลเดอร์

  2. ในบานหน้าต่างรายการโฟลเดอร์ คลิกเครื่องหมายบวกด้านข้างของBusiness Contact Manager แล้ว คลิ กรายการที่ถูกลบ

  3. ลากรายการประวัติติดต่อสื่อสารที่คุณต้องการคืนค่าลงในโฟลเดอร์ประวัติการสื่อสาร ในบานหน้าต่างรายการโฟลเดอร์

หมายเหตุ: ถ้าเจ้าของฐานข้อมูล มีล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ คุณไม่สามารถคืนค่ารายการประวัติสื่อสาร

คืนค่ารายการบันทึกการติดต่อสื่อสารที่ลิงก์ไปยังระเบียนถูกลบ

  1. บนเมนู ไป ให้คลิก รายการโฟลเดอร์

  2. ในบานหน้าต่างรายการโฟลเดอร์ คลิกBusiness Contact Manager แล้ว คลิ กรายการที่ถูกลบ

  3. ลากระเบียนประกอบด้วยรายการบันทึกการติดต่อสื่อสารที่คุณต้องการคืนค่าลงในโฟลเดอร์ประวัติการสื่อสาร ในบานหน้าต่างรายการโฟลเดอร์

หมายเหตุ: รายการบันทึกการติดต่อสื่อสารต้องเชื่อมโยงไปยังระเบียน หลังจากที่คุณคืนค่าระเบียน เชื่อมโยงรายการประวัติสื่อสารอีกระเบียนก่อนที่คุณลบระเบียนต้นฉบับ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×