ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
คืนค่ารายการที่ลบจากถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชัน 

คืนค่ารายการที่ลบจากถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชัน 

เมื่อคุณลบรายการ (รวมถึงไฟล์ OneDrive for Business) จากไซต์ที่ SharePoint จะถูกส่งไปยังถังรีไซเคิลของไซต์ (หรือที่เรียกว่าถังรีไซเคิลขั้นแรก) ซึ่งคุณสามารถคืนค่าได้ถ้าคุณต้องการ เมื่อคุณลบรายการออกจากถังรีไซเคิลของไซต์พวกเขาจะถูกส่งไปยังถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชัน (หรือที่เรียกว่าถังรีไซเคิลขั้นที่สอง)

ผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน SharePoint สามารถดูและคืนค่ารายการที่ถูกลบจากถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชันไปยังตำแหน่งที่ตั้งเดิมได้ ถ้ารายการถูกลบออกจากถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชันหรือเกินเวลาการเก็บข้อมูลจะถูกลบออกอย่างถาวร

สิ่งสำคัญ: ถังรีไซเคิล SharePoint แตกต่างจากถังรีไซเคิลใน Windows ถ้าคุณลบไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณกำลังซิงค์คุณสามารถคืนค่าไฟล์เหล่านั้นได้จากถังรีไซเคิล Windows บนพีซีของคุณ เมื่อต้องการวางถังรีไซเคิล Windows ของคุณบนเดสก์ท็อปของคุณให้ดูที่แสดงหรือซ่อนถังรีไซเคิล

อัปเดตเมื่อ๒๐๑๘ขอบคุณคำติชมของลูกค้า

การคืนค่ารายการจากถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชัน SharePoint Online

 1. บนไซต์ทีมสมัยใหม่และไซต์แบบคลาสสิก (ไซต์ย่อย) ในบานหน้าต่างด้านซ้ายให้เลือกถังรีไซเคิล

  เลือกถังรีไซเคิลบนการนำทางด้านซ้าย

  บนไซต์การติดต่อสื่อสารที่ทันสมัยให้เลือกเนื้อหาของไซต์แล้วคลิกถังรีไซเคิลในแถบนำทางด้านบน ถ้าคุณไม่เห็นถังรีไซเคิลให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. คลิกการตั้งค่า ปุ่มการตั้งค่าจาก SharePoint Online แล้วคลิกการตั้งค่าไซต์ ถ้าคุณไม่เห็นการตั้งค่าไซต์ให้คลิกข้อมูลไซต์แล้วคลิกดูการตั้งค่าไซต์ทั้งหมด บางหน้าอาจจำเป็นต้องให้คุณเลือกเนื้อหาของไซต์และการตั้งค่าไซต์

  2. ในการตั้งค่าไซต์ภายใต้การดูแลไซต์คอลเลกชันให้คลิกถังรีไซเคิล

   การตั้งค่าภายใต้หัวเรื่องผู้ดูแลระบบไซต์คอลเลกชันที่มีการเน้นรีไซเคิล
 2. ที่ด้านล่างของหน้าถังรีไซเคิลให้คลิกถังรีไซเคิลขั้นที่สอง

  ถังรีไซเคิลของ SharePoint online ที่มีลิงก์ระดับที่สองถูกเน้นไว้

  หมายเหตุ: คุณจำเป็นต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบหรือเจ้าของเมื่อต้องการใช้ถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชัน ถ้าคุณไม่เห็นรายการดังกล่าวอาจถูกปิดใช้งานหรือคุณไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึง

 3. ชี้ไปที่รายการที่คุณต้องการคืนค่าคลิกไอคอนตรวจสอบทางด้านขวาของแต่ละรายการแล้วคลิกคืนค่า

  ปุ่มคืนค่า SharePoint Online ถูกเน้น

  ถ้าคุณคืนค่ารายการที่มีตำแหน่งที่ตั้งเดิมอยู่ในโฟลเดอร์ที่ถูกลบ โฟลเดอร์จะถูกสร้างใหม่ในตำแหน่งที่ตั้งดั้งเดิม และรายการจะถูกคืนค่าไว้ในโฟลเดอร์นั้น

การคืนค่าไซต์คอลเลกชันทั้งหมด

ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือผู้ดูแลระบบ SharePoint ใน Microsoft 365 คุณยังสามารถคืนค่าไซต์คอลเลกชันทั้งหมดจากถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชันได้อีกด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่คืนค่าไซต์คอลเลกชันที่ถูกลบ

รายการที่ถูกลบจะถูกเก็บไว้ในถังรีไซเคิลนานเท่าใด

ใน SharePoint Online รายการจะถูกเก็บไว้สำหรับ๙๓วันจากเวลาที่คุณลบออกจากตำแหน่งที่ตั้งเดิม พวกเขาอยู่ในถังรีไซเคิลของไซต์ตลอดเวลาเว้นแต่ว่ามีบางคนลบออกจากที่นั่นหรือล้างถังรีไซเคิล ในกรณีนี้รายการไปยังถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชันที่พวกเขาจะอยู่สำหรับส่วนที่เหลือของ๙๓วันเว้นแต่ว่า:

 • ถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชันเกินโควตาและเริ่มกำจัดรายการเก่าที่สุด

 • รายการเหล่านั้นจะถูกลบด้วยตนเองโดยผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันจากถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชัน (สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการทำสิ่งนี้ให้ดูลบรายการออกจากถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชัน)

ที่เก็บข้อมูลถังรีไซเคิลของไซต์จะนับรวมกับโควตาที่เก็บไซต์คอลเลกชันของคุณและค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการ จำนวนช่องว่างที่จัดสรรให้กับถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชันคือ๒๐๐% ของโควตาไซต์คอลเลกชัน ค่าเหล่านี้ไม่สามารถกำหนดค่าได้

SharePoint Online จะเก็บข้อมูลสำรองของเนื้อหาทั้งหมดสำหรับ14วันเพิ่มเติมเกินกว่าการลบที่แท้จริง ถ้าเนื้อหาไม่สามารถคืนค่าได้ผ่านทางถังรีไซเคิลหรือคืนค่าไฟล์ผู้ดูแลระบบสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft เพื่อขอคืนค่าได้ตลอดเวลาภายในหน้าต่าง14วัน

หมายเหตุ: บูรณะจากการสำรองข้อมูลสามารถทำให้เสร็จสมบูรณ์สำหรับไซต์คอลเลกชันหรือไซต์ย่อยเท่านั้นไม่ใช่สำหรับไฟล์รายการหรือไลบรารีที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น ถ้าคุณต้องการกู้คืนรายการที่เฉพาะเจาะจงให้ค้นหารายการนั้นในถังรีไซเคิลให้คลิกขวาที่รายการนั้นแล้วเลือกคืนค่า

การคืนค่ารายการจาก SharePoint Server ๒๐๑๙และหน้าถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชัน๒๐๑๖

 1. บนบานหน้าต่างเปิดใช้ด่วนทางด้านซ้ายของหน้าไซต์ให้เลือกถังรีไซเคิล

  เลือกถังรีไซเคิลบนการนำทางด้านซ้าย

  ถ้าคุณไม่เห็นถังรีไซเคิลให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. คลิกการตั้งค่า ปุ่มการตั้งค่า SharePoint 2016 บนแถบชื่อเรื่อง แล้วคลิกการตั้งค่าไซต์

  2. คลิก ถังรีไซเคิล ภายใต้ การดูแลไซต์คอลเลกชัน

   การตั้งค่าภายใต้หัวเรื่องผู้ดูแลระบบไซต์คอลเลกชันที่มีการเน้นรีไซเคิล

  สิ่งสำคัญ: คุณจำเป็นต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบหรือเจ้าของเมื่อต้องการใช้ถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชัน ถ้าคุณไม่เห็นรายการดังกล่าวอาจถูกปิดใช้งานหรือคุณไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึง ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบ SharePoint ให้ดูที่กำหนดค่าการตั้งค่าถังรีไซเคิลของ SharePoint ถ้าไม่ใช่ให้พูดคุยกับฟาร์มหรือผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

 2. ที่ด้านล่างของหน้าถังรีไซเคิลให้คลิกถังรีไซเคิลขั้นที่สอง

  ลิงก์ถังรีไซเคิลระดับที่สองของ SharePoint ๒๐๑๖
 3. คลิกกล่องที่อยู่ถัดจากรายการที่คุณต้องการคืนค่าแล้วคลิกคืนค่า

  การรีไซเคิลระดับ2ของ SharePoint ที่เน้นปุ่มคืนค่า

  ถ้าคุณคืนค่ารายการที่มีตำแหน่งที่ตั้งเดิมอยู่ในโฟลเดอร์ที่ถูกลบ โฟลเดอร์จะถูกสร้างใหม่ในตำแหน่งที่ตั้งดั้งเดิม และรายการจะถูกคืนค่าไว้ในโฟลเดอร์นั้น

 4. คลิก ตกลง

การคืนค่าไซต์ที่ถูกลบ

ไซต์ที่ถูกลบจะถูกเก็บไว้ในถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชัน จากที่นั่นผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันสามารถคืนค่าไปยังไซต์คอลเลกชันเดิมได้

หมายเหตุ: ผู้ใช้ SharePoint Server ๒๐๑๙สามารถคืนค่ารายการที่พวกเขาลบด้วยตนเองและยังมีรายการที่ผู้ใช้อื่นในไซต์ได้ถูกลบไปด้วย ผู้ใช้ต้องแก้ไขสิทธิ์ในรายการที่ถูกลบเพื่อให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นได้ในถังรีไซเคิลของ SharePoint

ก่อนที่คุณจะคืนค่าคุณควรทราบว่า:

 • ชนิดเนื้อหาใดๆที่ถูกเพิ่มในขณะที่ไซต์อยู่ในถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชันจะไม่ถูกเพิ่มลงในไซต์นั้น ดังนั้นข้อกำหนดของเขตข้อมูลอาจไม่ได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ

 • การปรับใช้เนื้อหาจะไม่มีผลกระทบต่อไซต์ที่ถูกลบในถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชัน เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ให้เรียกใช้การปรับใช้ลักษณะสำหรับไซต์หลังจากที่คุณคืนค่า

 • เมื่อมีการติดตั้งแพคเกจการอัปเดตรวมถึงการอัปเดต Microsoft quick fix วิศวกรรม (QFE) แพคเกจการอัปเดตจะไม่ถูกนำไปใช้กับไซต์ในถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชัน เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ให้อัปเกรดไซต์คอลเลกชันด้วยตนเองโดยใช้ cmdlet การอัปเกรด-SPContentDatabaseบนฐานข้อมูลเนื้อหาที่มีไซต์คอลเลกชันนั้น

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นไซต์ที่คุณต้องการคืนค่าข้อมูลนั้นอาจถูกลบออกอย่างถาวรด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับการตั้งค่าการลบอัตโนมัติให้พูดคุยกับฟาร์มหรือผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

การคืนค่าไซต์คอลเลกชันทั้งหมด

ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบ SharePoint คุณสามารถคืนค่าไซต์คอลเลกชันโดยใช้ PowerShell ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่คืนค่า-SPDeletedSite

รายการที่ถูกลบจะถูกเก็บไว้ในถังรีไซเคิลนานเท่าใด

มีถังรีไซเคิลสองช่องถังรีไซเคิลของไซต์ (ขั้นตอนแรก) และถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชัน (ขั้นตอนที่สอง) ระยะเวลาการเก็บข้อมูลเริ่มต้นสำหรับรายการใดๆคือ30วัน ระยะเวลาการเก็บข้อมูลจะเริ่มทันทีที่รายการถูกลบและไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะถูกย้ายจากถังรีไซเคิลของไซต์ไปยังถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชัน ช่วงเวลานี้สามารถเพิ่มได้มากที่สุดเท่าที่๑๐,๐๐๐วันนับจากวันที่เหตุการณ์การลบต้นฉบับเกิดขึ้น นอกจากนี้คุณยังอาจกำหนดค่ารายการในถังรีไซเคิลของคุณให้ไม่ถูกละทิ้งโดยอัตโนมัติหลังจากช่วงเวลาที่กำหนดไว้ถ้าต้องการ รายการในถังรีไซเคิลของไซต์จะนับรวมกับโควตาที่เก็บข้อมูลของไซต์และค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการ จำนวนเนื้อที่เริ่มต้นที่พร้อมใช้งานในถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชันคือ๕๐% ของโควตาของไซต์แต่สามารถกำหนดค่าได้สูงสุดถึง๕๐๐% ของโควตาของไซต์ ค่าเหล่านี้สามารถได้รับการกำหนดค่าโดยผู้ดูแลระบบฟาร์มของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่กำหนดค่าการตั้งค่าถังรีไซเคิลของ SharePoint

การคืนค่ารายการจากหน้าถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชัน SharePoint Server 2013

 1. บนบานหน้าต่างเปิดใช้ด่วนทางด้านซ้ายของหน้าไซต์ให้เลือกถังรีไซเคิล

  ถ้าคุณไม่เห็นถังรีไซเคิลให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. คลิก การตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 แล้วคลิก การตั้งค่าไซต์

  2. คลิก ถังรีไซเคิล ภายใต้ การดูแลไซต์คอลเลกชัน

   การตั้งค่าภายใต้หัวเรื่องผู้ดูแลระบบไซต์คอลเลกชันที่มีการเน้นรีไซเคิล

  สิ่งสำคัญ: คุณจำเป็นต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบหรือเจ้าของเมื่อต้องการใช้ถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชัน ถ้าคุณไม่เห็นรายการดังกล่าวอาจถูกปิดใช้งานหรือคุณไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึง ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบ SharePoint ให้ดูที่กำหนดค่าการตั้งค่าถังรีไซเคิลของ SharePoint ถ้าไม่ใช่ให้พูดคุยกับฟาร์มหรือผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

 2. ในกล่องโต้ตอบรีไซเคิลให้คลิกลบจากถังรีไซเคิลของผู้ใช้

  ถังรีไซเคิลของ SharePoint ๒๐๑๓ที่มีการลบจากผู้ใช้ที่ถูกเน้น
 3. คลิกกล่องที่อยู่ถัดจากรายการที่คุณต้องการคืนค่าแล้วคลิกคืนค่า

  ถังรีไซเคิลระดับ2ของ SharePoint ๒๐๑๓ที่มีปุ่มคืนค่าถูกเน้น

  ถ้าคุณคืนค่ารายการที่มีตำแหน่งที่ตั้งเดิมอยู่ในโฟลเดอร์ที่ถูกลบ โฟลเดอร์จะถูกสร้างใหม่ในตำแหน่งที่ตั้งดั้งเดิม และรายการจะถูกคืนค่าไว้ในโฟลเดอร์นั้น

 4. คลิก ตกลง

การคืนค่าไซต์ที่ถูกลบ

ไซต์ที่ถูกลบจะถูกเก็บไว้ในถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชัน จากที่นั่นผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันสามารถคืนค่าไปยังไซต์คอลเลกชันเดิมได้

ก่อนที่คุณจะคืนค่าคุณควรทราบว่า:

 • ชนิดเนื้อหาใดๆที่ถูกเพิ่มในขณะที่ไซต์อยู่ในถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชันจะไม่ถูกเพิ่มลงในไซต์นั้น ดังนั้นข้อกำหนดของเขตข้อมูลอาจไม่ได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ

 • การปรับใช้เนื้อหาจะไม่มีผลกระทบต่อไซต์ที่ถูกลบในถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชัน เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ให้เรียกใช้การปรับใช้ลักษณะสำหรับไซต์หลังจากที่คุณคืนค่า

 • เมื่อมีการติดตั้งแพคเกจการอัปเดตรวมถึงการอัปเดต Microsoft quick fix วิศวกรรม (QFE) แพคเกจการอัปเดตจะไม่ถูกนำไปใช้กับไซต์ในถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชัน เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ให้อัปเกรดไซต์คอลเลกชันด้วยตนเองโดยใช้ cmdlet การอัปเกรด-SPContentDatabaseบนฐานข้อมูลเนื้อหาที่มีไซต์คอลเลกชันนั้น

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นไซต์ที่คุณต้องการคืนค่าข้อมูลนั้นอาจถูกลบออกอย่างถาวรด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับการตั้งค่าการลบอัตโนมัติให้พูดคุยกับฟาร์มหรือผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

การคืนค่าไซต์คอลเลกชันทั้งหมด

ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบ SharePoint คุณสามารถคืนค่าไซต์คอลเลกชันโดยใช้ PowerShell ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่คืนค่า-SPDeletedSite

รายการที่ถูกลบจะถูกเก็บไว้ในถังรีไซเคิลนานเท่าใด

มีถังรีไซเคิลสองช่องถังรีไซเคิลของไซต์ (ขั้นตอนแรก) และถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชัน (ขั้นตอนที่สอง) ระยะเวลาการเก็บข้อมูลเริ่มต้นสำหรับรายการใดๆคือ30วัน ระยะเวลาการเก็บข้อมูลจะเริ่มทันทีที่รายการถูกลบและไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะถูกย้ายจากถังรีไซเคิลของไซต์ไปยังถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชัน ช่วงเวลานี้สามารถเพิ่มได้มากที่สุดเท่าที่๑๐,๐๐๐วันนับจากวันที่เหตุการณ์การลบต้นฉบับเกิดขึ้น นอกจากนี้คุณยังอาจกำหนดค่ารายการในถังรีไซเคิลของคุณให้ไม่ถูกละทิ้งโดยอัตโนมัติหลังจากช่วงเวลาที่กำหนดไว้ถ้าต้องการ รายการในถังรีไซเคิลของไซต์จะนับรวมกับโควตาที่เก็บข้อมูลของไซต์และค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการ จำนวนเนื้อที่เริ่มต้นที่พร้อมใช้งานในถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชันคือ๕๐% ของโควตาของไซต์แต่สามารถกำหนดค่าได้สูงสุดถึง๕๐๐% ของโควตาของไซต์ ค่าเหล่านี้สามารถได้รับการกำหนดค่าโดยผู้ดูแลระบบฟาร์มของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่กำหนดค่าการตั้งค่าถังรีไซเคิลของ SharePoint

การคืนค่ารายการจากหน้าถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชัน SharePoint Server 2010

 1. บนบานหน้าต่างเปิดใช้ด่วนทางด้านซ้ายของหน้าไซต์ให้เลือกถังรีไซเคิล

  ลิงก์การรีไซเคิลของไซต์ SharePoint ๒๐๑๐บนแถบเปิดใช้ด่วน
 2. คลิกถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชันที่ด้านบนของหน้า

  ถ้าคุณไม่เห็นถังรีไซเคิลในเปิดใช้ด่วนให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. คลิกการกระทำในไซต์ เมนู การกระทำในไซต์ แล้วคลิกการตั้งค่าไซต์

  2. คลิก ถังรีไซเคิล ภายใต้ การดูแลไซต์คอลเลกชัน

   ส่วนการดูแลไซต์คอลเลกชันของ SharePoint ๒๐๑๐ที่เน้นการรีไซเคิล

  สิ่งสำคัญ: คุณจำเป็นต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบหรือเจ้าของเมื่อต้องการใช้ถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชัน ถ้าคุณไม่เห็นรายการดังกล่าวอาจถูกปิดใช้งานหรือคุณไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึง ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบ SharePoint ให้ดูที่กำหนดค่าการตั้งค่าถังรีไซเคิลของ SharePoint ถ้าไม่ใช่ให้พูดคุยกับฟาร์มหรือผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

 3. คลิกลบจากถังรีไซเคิลของผู้ใช้ที่อยู่ทางด้านขวาของหน้าจอ

  การเชื่อมโยงรีไซเคิลระดับ2ของ SharePoint ๒๐๑๐
 4. คลิกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากรายการที่คุณต้องการคืนค่าแล้วคลิกคืนค่าส่วนที่เลือก

  SharePoint ๒๐๑๐ที่มีรายการที่เลือกและปุ่มคืนค่าถูกเน้น
 5. คลิก ตกลง

  ถ้าคุณคืนค่ารายการที่มีตำแหน่งที่ตั้งเดิมอยู่ในโฟลเดอร์ที่ถูกลบ โฟลเดอร์จะถูกสร้างใหม่ในตำแหน่งที่ตั้งดั้งเดิม และรายการจะถูกคืนค่าไว้ในโฟลเดอร์นั้น

หมายเหตุ: ถ้าคุณคืนค่าไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่มีชื่อเดียวกันกับไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่มีอยู่บนไซต์เซิร์ฟเวอร์ SharePoint ของคุณจะมีการเปลี่ยนชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่มีอยู่เพื่อให้สามารถคืนค่ารายการที่ถูกลบได้

การคืนค่าไซต์ที่ถูกลบ

ไซต์ที่ถูกลบจะถูกเก็บไว้ในถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชัน จากที่นั่นผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันสามารถคืนค่าไปยังไซต์คอลเลกชันเดิมได้

ก่อนที่คุณจะคืนค่าคุณควรทราบว่า:

 • ชนิดเนื้อหาใดๆที่ถูกเพิ่มในขณะที่ไซต์อยู่ในถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชันจะไม่ถูกเพิ่มลงในไซต์นั้น ดังนั้นข้อกำหนดของเขตข้อมูลอาจไม่ได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ

 • การปรับใช้เนื้อหาจะไม่มีผลกระทบต่อไซต์ที่ถูกลบในถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชัน เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ให้เรียกใช้การปรับใช้ลักษณะสำหรับไซต์หลังจากที่คุณคืนค่า

 • เมื่อมีการติดตั้งแพคเกจการอัปเดตรวมถึงการอัปเดต Microsoft quick fix วิศวกรรม (QFE) แพคเกจการอัปเดตจะไม่ถูกนำไปใช้กับไซต์ในถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชัน เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ให้อัปเกรดไซต์คอลเลกชันด้วยตนเองโดยใช้ cmdlet การอัปเกรด-SPContentDatabaseบนฐานข้อมูลเนื้อหาที่มีไซต์คอลเลกชันนั้น

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นไซต์ที่คุณต้องการคืนค่าข้อมูลนั้นอาจถูกลบออกอย่างถาวรด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับการตั้งค่าการลบอัตโนมัติให้พูดคุยกับฟาร์มหรือผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

การคืนค่าไซต์คอลเลกชันทั้งหมด

ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบ SharePoint คุณสามารถคืนค่าไซต์คอลเลกชันโดยใช้ PowerShell ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่คืนค่า-SPDeletedSite

รายการที่ถูกลบจะถูกเก็บไว้ในถังรีไซเคิลนานเท่าใด

มีถังรีไซเคิลสองช่องถังรีไซเคิลของไซต์ (ขั้นตอนแรก) และถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชัน (ขั้นตอนที่สอง) ระยะเวลาการเก็บข้อมูลเริ่มต้นสำหรับรายการใดๆคือ30วัน ระยะเวลาการเก็บข้อมูลจะเริ่มทันทีที่รายการถูกลบและไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะถูกย้ายจากถังรีไซเคิลของไซต์ไปยังถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชัน ช่วงเวลานี้สามารถเพิ่มได้มากที่สุดเท่าที่๑๐,๐๐๐วันนับจากวันที่เหตุการณ์การลบต้นฉบับเกิดขึ้น นอกจากนี้คุณยังอาจกำหนดค่ารายการในถังรีไซเคิลของคุณให้ไม่ถูกละทิ้งโดยอัตโนมัติหลังจากช่วงเวลาที่กำหนดไว้ถ้าต้องการ รายการในถังรีไซเคิลของไซต์จะนับรวมกับโควตาที่เก็บข้อมูลของไซต์และค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการ จำนวนเนื้อที่เริ่มต้นที่พร้อมใช้งานในถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชันคือ๕๐% ของโควตาของไซต์แต่สามารถกำหนดค่าได้สูงสุดถึง๕๐๐% ของโควตาของไซต์ ค่าเหล่านี้สามารถได้รับการกำหนดค่าโดยผู้ดูแลระบบฟาร์มของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่กำหนดค่าการตั้งค่าถังรีไซเคิลของ SharePoint

พื้นฐานสองสามข้อเกี่ยวกับการคืนค่าจากถังรีไซเคิล

 • วัตถุ Securable นำเนื้อหาทั้งหมดของพวกเขากลับมาอยู่กับพวกเขา    เมื่อคุณคืนค่าวัตถุ securable ใดๆ (วัตถุใดก็ตามที่สามารถควบคุมการเข้าถึงได้) จะมีการคืนค่าด้วยวัตถุทั้งหมดที่มีอยู่เมื่อถูกลบ ตัวอย่างเช่นถ้าคุณคืนค่ารายการไลบรารีโฟลเดอร์หรือชุดเอกสารเวอร์ชันที่คืนค่าจะมีเอกสารทั้งหมดและรายการอื่นๆที่มีอยู่เมื่อถูกลบ ถ้าคุณคืนค่าไฟล์หรือรายการอื่นที่มีหลายเวอร์ชันไฟล์ที่คืนค่าหรือรายการจะมีเวอร์ชันทั้งหมดที่มีอยู่เมื่อถูกลบ

 • วัตถุส่วนใหญ่ไม่สามารถคืนค่าได้ถ้าวัตถุคอนเทนเนอร์ของพวกเขาไม่มีอยู่    ถ้าคุณลบวัตถุแล้วลบวัตถุที่มีอยู่คุณต้องคืนค่าคอนเทนเนอร์ก่อนที่คุณจะสามารถคืนค่าวัตถุได้ ตัวอย่างเช่นถ้าคุณลบไฟล์แล้วลบไลบรารีที่ถูกจัดเก็บไว้คุณต้องคืนค่าไลบรารีก่อนที่คุณจะสามารถคืนค่าไฟล์ได้ ถ้าคุณลบไฟล์เวอร์ชันก่อนหน้าแล้วลบไฟล์เวอร์ชันปัจจุบันของไฟล์นั้นคุณต้องคืนค่าไฟล์นั้นเองก่อนที่คุณจะสามารถคืนค่าเวอร์ชันก่อนหน้าได้

 • ข้อยกเว้น: วัตถุที่ถูกลบจากโฟลเดอร์สามารถคืนค่าได้โดยไม่ต้องคืนค่าโฟลเดอร์ก่อน    โฟลเดอร์จะถูกสร้างขึ้นใหม่โดยอัตโนมัติในตำแหน่งก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้มีเฉพาะวัตถุที่คุณคืนค่า (อีกวิธีหนึ่งคือคุณยังสามารถคืนโฟลเดอร์ด้วยตนเองจากถังรีไซเคิลซึ่งจะเป็นการคืนค่าเนื้อหาทั้งหมดที่มีเนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่เมื่อถูกลบไปแล้ว)

โปรดบอกเราเกี่ยวกับข้อคิดเห็นของคุณ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้นโปรดแจ้งให้เราทราบที่ด้านล่างของหน้านี้ แจ้งให้เราทราบว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความสับสนหรือหายไป ถ้าคุณได้รับที่นี่จากการค้นหาและไม่ใช่ข้อมูลที่คุณต้องการโปรดแจ้งให้เราทราบถึงสิ่งที่คุณค้นหา โปรดใส่เวอร์ชันของ SharePoint, ระบบปฏิบัติการและเบราว์เซอร์ของคุณ เราจะใช้คำติชมของคุณเพื่อตรวจสอบขั้นตอนและอัปเดตบทความนี้สองครั้ง

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×