คืนค่ารายการที่ถูกลบจากถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชัน

คืนค่ารายการที่ถูกลบจากถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชัน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณลบเนื้อหาจากไซต์SharePoint นั้นถูกส่งไปยังถังรีไซเคิลของไซต์หรือขั้นตอนแรกถังรีไซเคิล ซึ่งคุณสามารถคืนค่าเนื้อหาที่ถูกลบถ้าจำเป็นต้องใช้ครั้ง เมื่อมีบุคคลอื่นสามารถลบเนื้อหาจากถังรีไซเคิลของไซต์ จะถูกส่งไปยังไซต์คอลเลกชันหรือถังรีไซเคิลขั้นที่สอง

ผู้ดูแลระบบSharePoint ไซต์คอลเลกชันสามารถดู และคืนค่าผู้ใช้ของลบรายการจากถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชันหรือขั้นตอนที่สองตำแหน่งเดิม ถ้ารายการถูกลบออกจากถังรีไซเคิลขั้นที่สอง หรือเกินเวลาเก็บข้อมูล จะถูกลบอย่างถาวร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูระยะจะถูกเก็บไว้ในถังรีไซเคิลของรายการที่ถูกลบได้อย่างไร

หมายเหตุ: SharePoint ถังรีไซเคิลจะแตกต่างจากถังรีไซเคิลใน Windows เมื่อต้องการกู้คืนไฟล์ที่ถูกลบในWindows จากเดสก์ท็อปหรือโปรแกรม ลองWindows ถังรีไซเคิลขั้นแรก เมื่อต้องการวางถังรีไซเคิลของ Windows ของคุณบนเดสก์ท็อปของคุณ ดูวางถังรีไซเคิล Windows กลับบนเดสก์ท็อปของคุณ

อัปเดตแล้ว 2 พฤษภาคม 2017 ขอบคุณต่อคำติชมลูกค้า

การคืนค่ารายการจากหน้าถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชันSharePoint Online

หมายเหตุ: คุณจำเป็นเจ้าของหรือผู้ดูแลระบบสิทธิ์การใช้ไซต์คอลเลกชันถังรีไซเคิล ถ้าคุณไม่เห็นถังรีไซเคิล นั้นอาจมีถูกปิดใช้งาน หรือคุณไม่มีสิทธิ์ ถ้าคุณมีสิทธิ์ ดูตั้งค่าการกำหนดค่า SharePoint ถังรีไซเคิล ถ้าคุณ ไม่เห็น พูดคุยกับผู้ดูแลฟาร์มหรือเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

 1. บนเปิดใช้ด่วนบานหน้าต่างด้านซ้ายของหน้าไซต์ เลือกถังรีไซเคิล

  เลือกถังรีไซเคิลบนทางซ้าย

  ถ้าคุณไม่เห็นถังรีไซเคิล และคุณไม่ได้รับสิทธิ์ ลองใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. คลิกการตั้งค่า ตั้งค่าปุ่มจาก SharePoint Online แล้ว คลิ กการตั้งค่าไซต์

  2. คลิก ถังรีไซเคิล ภายใต้ การดูแลไซต์คอลเลกชัน

   ภายใต้หัวเรื่องผู้ดูแลระบบของไซต์คอลเลกชันด้วยการตั้งค่ารีไซเคิลถูกเน้น
 2. ที่ด้านล่างของหน้าถังรีไซเคิล คลิกช่องเก็บรีไซเคิลขั้นที่สอง

  ถังรีไซเคิลแบบออนไลน์ SharePoint กับลิงก์ระดับที่สองที่ถูกเน้น
 3. วางเมาส์ แล้วคลิกวงกลมที่อยู่ถัดจากรายการคุณต้อง การคืนค่าแล้ว คลิกคืนค่า

  เน้นปุ่มคืนค่า SharePoint Online

  ถ้าคุณคืนค่ารายการที่มีตำแหน่งที่ตั้งเดิมอยู่ในโฟลเดอร์ที่ถูกลบ โฟลเดอร์จะถูกสร้างใหม่ในตำแหน่งที่ตั้งดั้งเดิม และรายการจะถูกคืนค่าไว้ในโฟลเดอร์นั้น

การคืนค่ารายการจากหน้าถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชันSharePoint Server 2016

หมายเหตุ: คุณจำเป็นเจ้าของหรือผู้ดูแลระบบสิทธิ์การใช้ถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชัน ถ้าคุณไม่เห็นถังรีไซเคิล นั้นอาจมีถูกปิดใช้งาน หรือคุณไม่มีสิทธิ์ ถ้าคุณมีสิทธิ์ ดูตั้งค่าการกำหนดค่า SharePoint ถังรีไซเคิล ถ้าคุณ ไม่เห็น พูดคุยกับผู้ดูแลฟาร์มหรือเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

 1. บนเปิดใช้ด่วนบานหน้าต่างด้านซ้ายของหน้าไซต์ เลือกถังรีไซเคิล

  เลือกถังรีไซเคิลบนทางซ้าย

  ถ้าคุณไม่เห็นถังรีไซเคิล และคุณไม่ได้รับสิทธิ์ ลองใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. คลิกการตั้งค่า ปุ่มการตั้งค่า SharePoint 2016 บนแถบชื่อเรื่อง แล้ว คลิ กการตั้งค่าไซต์

  2. คลิก ถังรีไซเคิล ภายใต้ การดูแลไซต์คอลเลกชัน

   ภายใต้หัวเรื่องผู้ดูแลระบบของไซต์คอลเลกชันด้วยการตั้งค่ารีไซเคิลถูกเน้น
 2. ที่ด้านล่างของหน้าถังรีไซเคิล คลิกช่องเก็บรีไซเคิลขั้นที่สอง

  ลิงก์ถังรีไซเคิลระดับที่สอง 2016 SharePoint
 3. คลิกกล่องอยู่ถัดจากรายการคุณต้อง การคืนค่าแล้ว คลิกคืนค่า

  ถังรีไซระดับ SharePoint 2nd ด้วยปุ่มการคืนค่าที่ถูกเน้น

  ถ้าคุณคืนค่ารายการที่มีตำแหน่งที่ตั้งเดิมอยู่ในโฟลเดอร์ที่ถูกลบ โฟลเดอร์จะถูกสร้างใหม่ในตำแหน่งที่ตั้งดั้งเดิม และรายการจะถูกคืนค่าไว้ในโฟลเดอร์นั้น

 4. คลิก ตกลง

หมายเหตุ: คุณจำเป็นเจ้าของหรือผู้ดูแลระบบสิทธิ์การใช้ถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชัน ถ้าคุณไม่เห็นถังรีไซเคิล นั้นอาจมีถูกปิดใช้งาน หรือคุณไม่มีสิทธิ์ ถ้าคุณมีสิทธิ์ ดูตั้งค่าการกำหนดค่า SharePoint ถังรีไซเคิล ถ้าคุณ ไม่เห็น พูดคุยกับผู้ดูแลฟาร์มหรือเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

การคืนค่ารายการจากหน้าถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชันSharePoint Server 2013

 1. บนเปิดใช้ด่วนบานหน้าต่างด้านซ้ายของหน้าไซต์ เลือกถังรีไซเคิล

  ถ้าคุณไม่เห็นถังรีไซเคิล และคุณไม่ได้รับสิทธิ์ ลองใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. คลิก การตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 แล้วคลิก การตั้งค่าไซต์

  2. คลิก ถังรีไซเคิล ภายใต้ การดูแลไซต์คอลเลกชัน

   ภายใต้หัวเรื่องผู้ดูแลระบบของไซต์คอลเลกชันด้วยการตั้งค่ารีไซเคิลถูกเน้น
 2. ในกล่องโต้ตอบถังรีไซ คลิกถูกลบออกจากถังรีไซเคิลของผู้ใช้ส่วนท้าย

  ถังรีไซเคิลของ SharePoint 2013 ด้วยการลบจากผู้ใช้ที่ถูกเน้น
 3. คลิกกล่องอยู่ถัดจากรายการคุณต้อง การคืนค่าแล้ว คลิกคืนค่า

  SharePoint 2013 2nd ระดับถังรีไซเคิล ด้วยปุ่มการคืนค่าที่ถูกเน้น

  ถ้าคุณคืนค่ารายการที่มีตำแหน่งที่ตั้งเดิมอยู่ในโฟลเดอร์ที่ถูกลบ โฟลเดอร์จะถูกสร้างใหม่ในตำแหน่งที่ตั้งดั้งเดิม และรายการจะถูกคืนค่าไว้ในโฟลเดอร์นั้น

 4. คลิก ตกลง

หมายเหตุ: คุณจำเป็นเจ้าของหรือผู้ดูแลระบบสิทธิ์การใช้ถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชัน ถ้าคุณไม่เห็นถังรีไซเคิล นั้นอาจมีถูกปิดใช้งาน หรือคุณไม่มีสิทธิ์ ถ้าคุณมีสิทธิ์ ดูตั้งค่าการกำหนดค่า SharePoint ถังรีไซเคิล ถ้าคุณ ไม่เห็น พูดคุยกับผู้ดูแลฟาร์มหรือเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

การคืนค่ารายการจากหน้าถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชันSharePoint Server 2010

 1. บนเปิดใช้ด่วนบานหน้าต่างด้านซ้ายของหน้าไซต์ เลือกถังรีไซเคิล

  ลิงก์รีไซเคิลของไซต์ 2010 SharePoint บนแถบเปิดใช้ด่วน
 2. คลิกถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชัน ที่ด้านบนของหน้า

  ถ้าคุณไม่เห็นถังรีไซเคิลในเปิดใช้ด่วน และคุณไม่ได้รับสิทธิ์ ลองใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. คลิกการกระทำในไซต์ เมนู การกระทำในไซต์ แล้ว คลิ กการตั้งค่าไซต์

  2. คลิก ถังรีไซเคิล ภายใต้ การดูแลไซต์คอลเลกชัน

   ส่วนการจัดการ SharePoint 2010 ไซต์คอลเลกชันด้วยถังรีไซเน้น
 3. คลิกถูกลบออกจากถังรีไซเคิลของผู้ใช้ส่วนท้าย บนด้านขวาของหน้าจอ

  SharePoint 2010 2nd ถังรีไซระดับเชื่อมโยง
 4. คลิกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากรายการคุณต้อง การคืนค่าแล้ว คลิกคืนค่าส่วนที่เลือก

  SharePoint 2010 กับรายการที่เลือกและใช้ปุ่มการคืนค่าที่ถูกเน้น
 5. คลิก ตกลง

  ถ้าคุณคืนค่ารายการที่มีตำแหน่งที่ตั้งเดิมอยู่ในโฟลเดอร์ที่ถูกลบ โฟลเดอร์จะถูกสร้างใหม่ในตำแหน่งที่ตั้งดั้งเดิม และรายการจะถูกคืนค่าไว้ในโฟลเดอร์นั้น

หมายเหตุ: ถ้าคุณคืนค่าไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ มีชื่อเดียวกันเป็นไฟล์ที่มีอยู่หรือโฟลเดอร์บนไซต์ของคุณเซิร์ฟเวอร์SharePoint ว่า โฟลเดอร์หรือไฟล์ที่มีอยู่จะถูกเปลี่ยนชื่อเพื่ออนุญาตให้รายการถูกลบเพื่อคืนค่า

คืนค่าไซต์ทั้งอินหรือพื้นที่ทำงาน

ในเวอร์ชันก่อนหน้าของSharePoint วิธีเดียวที่จะคืนค่าไซต์ที่ถูกลบหรือพื้นที่ทำงานได้เมื่อต้องการ คืนค่าจากการสำรองข้อมูล

แต่ยังคงSharePoint Server 2010 และใหม่ กว่า ไซต์ที่ถูกลบและพื้นที่ทำงานในไซต์คอลเลกชันถังรีไซเคิล จากที่นั่น ดูแลไซต์คอลเลกชันสามารถคืนค่าไซต์ที่ถูกลบทั้งองค์กรหรือพื้นที่ทำงานโดยตรงเมื่อต้องการของไซต์คอลเลกชัน

หมายเหตุ: คุณจำเป็นเจ้าของหรือผู้ดูแลระบบสิทธิ์การใช้ถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชัน ถ้าคุณไม่เห็นถังรีไซเคิล นั้นอาจมีถูกปิดใช้งาน หรือคุณไม่มีสิทธิ์ ถ้าคุณมีสิทธิ์ ดูตั้งค่าการกำหนดค่า SharePoint ถังรีไซเคิล ถ้าคุณ ไม่เห็น พูดคุยกับผู้ดูแลฟาร์มหรือเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

ก่อนที่คุณคืนค่า คุณควรทราบที่:

 • ชนิดที่จะถูกเพิ่มเนื้อหาใดก็ได้ในขณะที่ไซต์หรือพื้นที่ทำงาน อยู่ใน ถังรีไซเคิลจะถูกเพิ่มไปยังไซต์หรือพื้นที่ทำงานไม่ ดังนั้น ข้อกำหนดของเขตข้อมูลอาจไม่ทันสมัยออก

 • การปรับใช้เนื้อหาไม่มีผลต่อไซต์ที่ถูกลบหรือพื้นที่ทำงานในถังรีไซเคิล เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เรียกใช้การปรับใช้ขอบเขตสำหรับไซต์หรือพื้นที่ทำงานหลังจากที่คุณคืนค่า

 • เมื่อแพคเกจการอัปเดติดตั้งอยู่ รวมถึงการแก้ไขด่วนของ Microsoft วิศวกรรมอัปเดต (QFE) แพคเกจการอัปเดตจะไม่นำไปใช้กับไซต์หรือพื้นที่ทำงานในถังรีไซเคิล เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ด้วยตนเองอัปเกรดไซต์คอลเลกชัน โดยใช้ cmdlet SPContentDatabase อัปเกรด ในฐานข้อมูลเนื้อหาที่ประกอบด้วยไซต์คอลเลกชัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไซต์คอลเลกชันถังรีไซเคิล ดูหนึ่งในบทความ TechNet สองเหล่านี้:ตั้งค่าการกำหนดค่าถังรีไซเคิล (SharePoint Server 2010)หรือตั้งค่าการกำหนดค่าถังรีไซเคิล (SharePoint Foundation) ถ้าคุณยังคงมีคำถาม พูดคุยกับผู้ดูแลฟาร์มหรือเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นไซต์หรือพื้นที่ทำงานที่คุณต้อง นั้นอาจแล้วมีถูกลบอย่างถาวร ด้วยตนเอง หรือโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับการตั้งค่าการลบอัตโนมัติ พูดคุยกับผู้ดูแลฟาร์มหรือเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

ใช้ Windows PowerShell และSharePoint Server ดูแลไซต์คอลเลกชันยังสามารถเรียกคืนคอลเลกชันที่ถูกลบทั้งไซต์ สำหรับรายละเอียด ดูคืนค่าลบไซต์คอลเลกชันใน SharePoint 2010หรือดูคืนค่าลบไซต์คอลเลกชันใน SharePoint 2013

ระยะเวลาเป็นรายการที่ถูกลบเก็บอยู่ในถังรีไซเคิลได้อย่างไร

ในSharePoint Online เวลาเก็บข้อมูลเริ่มต้นคือ วัน 93 เนื่องจากรายการถูกลบแรก ยังคงอยู่ในรายการที่ถูกลบในไซต์ถังรีไซเคิลคาบเวลาเก็บข้อมูลจนกว่าทั้งหมดได้ลบออกจาก SharePoint Online หรือถ้าผู้ใช้ด้วยตนเองลบนั้นจากถังรีไซเคิลของไซต์ในระหว่างเก็บข้อมูล นั้นจะถูกย้ายไปไซต์คอลเลกชันถังรีไซเคิล ซึ่งจะยังคงสำหรับส่วนเหลือของช่วงที่เก็บข้อมูล เว้นแต่ว่าไซต์คอลเลกชันถังรีไซเคิลเกินโควตาของ เพื่อที่จะเริ่มการล้างข้อมูล ol d เนื้อหา หรือถูกลบด้วยตนเอง โดยผู้ดูแลระบบของไซต์จากถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชัน

เก็บข้อมูลถังรีไซเคิลของไซต์นับกับโควตาที่เก็บไซต์คอลเลกชันและค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการ ขนาดระยะห่างที่จัดสรรให้กับไซต์คอลเลกชันถังรีไซเคิลคือ 200% โควตาการตั้งค่าไซต์คอลเลกชัน ค่าเหล่านี้จะไม่สามารถกำหนดค่า

สำหรับSharePoint Server 2016, SharePoint 2013 และ SharePoint 2010 และยังมีในถังรีไซสองช่อง ถังรีไซเคิลของไซต์ (fist ขั้นตอน) และไซต์คอลเลกชันถังรีไซเคิล (สองขั้นตอน) ระยะเวลาการเก็บข้อมูลเริ่มต้นสำหรับรายการใด ๆ คือ วัน 93 ช่วงเวลานี้สามารถจะเพิ่มขึ้นมาก 10000 วันจากวันที่เกิดเหตุการณ์ลบต้นฉบับ นอกจากนี้คุณอาจกำหนดค่ารายการในถังรีไซเคิลของคุณไม่ต้องโดยอัตโนมัติละทิ้งหลังจากตั้งค่าระยะเวลา ถ้าต้องการ รายการในถังรีไซเคิลของไซต์นับกับโควตาที่เก็บของไซต์และค่าเกณฑ์ของมุมมองรายการ ขนาดเริ่มต้นของพื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งานในไซต์คอลเลกชันถังรีไซเคิลเป็น 50% ของโควตาไซต์ แต่คุณสามารถกำหนดค่าสำหรับสูงสุดถึง 500% ของโควตาของไซต์ ค่าเหล่านี้สามารถกำหนดค่า โดยผู้ดูแลระบบฟาร์มของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การตั้งค่าการกำหนดค่า SharePoint ถังรีไซเคิล

ถังรีไซเคิลแต่ละSharePoint Online เริ่มต้นดังนั้นถ้าผู้ใช้ลบรายการจากถังรีไซเคิลของไซต์ นั้นไปยังไซต์คอลเลกชันถังรีไซเคิล และยังคงเริ่มต้นวัน 93 ต้นฉบับเก็บข้อมูลในเวลาเดียวกัน รายการในถังรีไซเคิลของไซต์ไม่เคยไปยังไซต์คอลเลกชันถังรีไซเคิลเว้นแต่ว่ามีบุคคลอื่นลบจากถังรีไซเคิลของไซต์

พื้นฐานสองสามข้อความเกี่ยวกับการคืนค่าจากถังรีไซเคิล

 • นำเนื้อหาของพวกเขากับพวกเขากลับไปที่วัตถุที่กำหนดสิทธิ์    เมื่อคุณคืนค่าวัตถุใด ๆ ที่กำหนดสิทธิ์ (วัตถุใด ๆ ที่คุณสามารถควบคุมการเข้าถึง), นั้นจะถูกคืนค่าวัตถุที่มีอยู่เมื่อถูกลบทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสามารถคืนค่ารายการ ไลบรารี โฟลเดอร์ หรือ ชุดเอกสาร คืนค่าเวอร์ชันประกอบด้วยเอกสารทั้งหมดและรายการอื่น ๆ ที่มีอยู่เมื่อถูกลบ ถ้าคุณสามารถคืนค่าไฟล์หรือรายการอื่นที่มีหลายเวอร์ชัน ไฟล์กู้คืนข้อมูลหรือรายการมีรุ่นมีอยู่เมื่อถูกลบ

 • ไม่สามารถคืนค่าวัตถุส่วนใหญ่ถ้าวัตถุคอนเทนเนอร์ของพวกเขาไม่ได้อยู่    ถ้าคุณลบวัตถุแล้ว ลบวัตถุที่มีอยู่นั้น คุณต้องคืนค่าคอนเทนเนอร์ก่อนที่คุณสามารถคืนค่าวัตถุ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณลบไฟล์ และลบไลบรารีถูกเก็บไว้แล้ว คุณต้องคืนค่าไลบรารีก่อนที่คุณสามารถคืนค่าไฟล์ ถ้าคุณลบไฟล์เวอร์ชันก่อนหน้าแล้ว ลบเวอร์ชันปัจจุบันของแฟ้มเอง คุณต้องคืนค่าไฟล์เองก่อนที่คุณสามารถคืนค่าเวอร์ชันก่อนหน้า

 • ข้อยกเว้น: สามารถคืนค่าวัตถุที่ถูกลบออกจากโฟลเดอร์โดยไม่ต้องคืนโฟลเดอร์    โฟลเดอร์ที่ถูกสร้างโดยอัตโนมัติอีกครั้งในตำแหน่งที่ตั้งเดิม แต่ตอนนี้ ประกอบด้วยเฉพาะวัตถุที่คุณถูกคืนค่า (หรือ คุณสามารถจะคืนค่าโฟลเดอร์ด้วยตนเองจากถังรีไซเคิล ในกรณี ดังกล่าวจะถูกคืนค่ากับเนื้อหาทั้งหมดที่มีเมื่อถูกลบออก)

คืนค่าไซต์คอลเลกชัน ด้วย PowerShell

ขั้นที่สองจากถังรีไซเคิลที่คุณสามารถคืนค่าไฟล์ เอกสาร โฟลเดอร์ รายการ รวมถึงไซต์ และพื้นที่ทำงาน เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีดูแลไซต์คอลเลกชันสามารถคืนค่าคอลเลกชันการทั้งไซต์ โดยใช้ Windows PowerShell ดูคืนค่าลบไซต์คอลเลกชันใน SharePoint ถ้าคุณต้องการลบเนื้อหาจากไซต์คอลเลกชันถังรีไซเคิล ดูลบรายการจากถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชัน

วางถังรีไซเคิล Windows กลับบนเดสก์ท็อปของคุณ:

ในขณะที่ถังรีไซเคิล WIndows ไม่ได้ทำงานร่วมกับ SharePoint จึงมีประโยชน์อย่างมากสำหรับการรับไฟล์ในเครื่องที่คุณลบ นี่คือวิธีการใส่กลับบนเดสก์ท็อปของคุณ:

เมื่อต้องการวางถังรีไซเคิล สำหรับ Windows 10 กลับบนเดสก์ท็อปของคุณ:

 1. เลือกปุ่ม ปุ่ม เริ่ม ของ Windows 10 เริ่ม จาก นั้นเลือกการตั้งค่า ปุ่มการตั้งค่า SharePoint 2016 บนแถบชื่อเรื่อง

 2. เลือก การปรับให้เป็นส่วนบุคคล > ธีม > ตั้งค่าไอคอนเดสก์ท็อป

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ถังรีไซเคิล > นำไปใช้

• เมื่อต้องการไปยังการตั้งค่าไอคอนเดสก์ท็อปใน Windows 8.1 ให้ปัดเข้าจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วเลือก ค้นหา พิมพ์ ไอคอนเดสก์ท็อป ในกล่องค้นหา แล้วเลือก แสดง หรือ ซ่อน ไอคอนทั่วไปบนเดสก์ท็อป

•เพื่อไปยังไอคอนบนเดสก์ท็อปการตั้งค่าใน Windows 7 เลือกปุ่มเริ่ม พิมพ์ไอคอนบนเดสก์ท็อปในกล่องค้นหา แล้ว เลือกแสดง หรือซ่อน ไอคอนทั่วไปบนเดสก์ท็อป

โปรดบอกเราเกี่ยวกับข้อคิดเห็นของคุณ

บทความนี้มีประโยชน์เป็นพิเศษได้อย่างไร ถ้าใช่ โปรดให้เราทราบที่ด้านล่างของหน้านี้ แจ้งให้เราทราบสิ่งที่ถูกทำให้สับสน หรือหายไป ถ้าคุณได้รับต่อไปนี้จากการค้นหา และไม่ใช่ค่าเดิมข้อมูลที่คุณต้อง ให้เราทราบสิ่งที่คุณค้นหา โปรดใส่SharePoint, OS และเบราว์เซอร์รุ่นของคุณ เราจะใช้คำติชมของคุณเพื่อตรวจสอบอีกครั้งตามขั้นตอน และอัปเดบทความนี้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×