คืนค่าระเบียนใน Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เนื่องจากโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ เก็บรายการที่ถูกลบจนกว่าคุณล้าง คุณสามารถลบTE000129571 ระเบียน ด้วยการลากจากโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ ไปยังโฟลเดอร์เดิม

ตัวอย่างเช่น การติดต่อทางธุรกิจระเบียนถูกลบไปแล้วคืนค่า คุณต้องลากไปยังโฟลเดอร์ที่ติดต่อทางธุรกิจ ข้อมูลทั้งหมดระเบียน รวมถึงรายการประวัติที่เชื่อมโยงกับ จะถูกคืนค่าพร้อมกับระเบียน

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถลากระเบียนจากโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบพื้นที่ทำงานติดต่อ Management ยอดขาย การตลาด หรือการ จัดการโครงการ

ย้ายระเบียนจากโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกปุ่ม Business Contact Manager

  ปุ่ม Business Contact Manager ในบานหน้าต่างนำทาง

 2. ภายใต้Business Contact Manager ให้คลิกรายการที่ถูกลบ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกรายการที่คุณต้องการคืนค่า จากนั้น บน Ribbon ในกลุ่มการแก้ไข คลิ กคืนค่า

   ฉันจะเลือกระเบียนมากกว่าหนึ่งระเบียนได้อย่างไร

   เมื่อต้องการเลือกระเบียนที่อยู่ติดกัน ให้กดแป้น SHIFT แล้วคลิกระเบียนแรกและระเบียนสุดท้ายของกลุ่มที่คุณต้องการเพิ่ม เมื่อต้องการเลือกระเบียนที่ไม่ติดกัน ให้กดแป้น CTRL แล้วคลิกระเบียนแต่ละระเบียน เมื่อต้องการเลือกระเบียนทั้งหมด ให้คลิกระเบียนใดระเบียนหนึ่งแล้วกด CTRL+A

  • ลากรายการไปยังโฟลเดอร์ชนิดระเบียนเดิมภายใต้ระเบียนทางธุรกิจ

   ตัวอย่างเช่น ลากบัญชีผู้ใช้ไปยังโฟลเดอร์บัญชีผู้ใช้

   เคล็ดลับ: ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ระเบียน Business เพื่อขยายออก

   หมายเหตุ: รายการบันทึกการติดต่อสื่อสารที่เชื่อมโยงไปยังระเบียนถูกลบไปแล้วไม่ปรากฏเป็นรายการที่แยกต่างหากในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ เว้นแต่ว่าคุณได้ลบรายการเอง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×