คืนค่าระเบียนลูกค้าองค์กรใน Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถTE000129571ระเบียนบัญชี ถูกลบ โดยการลากจากโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ ไปยังโฟลเดอร์บัญชีผู้ใช้ เมื่อคุณคืนค่าบัญชีผู้ใช้ระเบียนถูกลบBusiness Contact Manager for Outlook คืนค่าข้อมูลระเบียนทั้งหมด รวมถึงรายการประวัติที่ถูกเชื่อมโยงกับ

หมายเหตุ: โฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ เก็บรายการที่ถูกลบจนกว่าคุณว่างเปล่า อย่างไรก็ตาม โฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ ไม่เก็บรายการที่เชื่อมโยงที่ถูกลบอย่างอิสระจากบัญชีผู้ใช้ รวมถึงรายการประวัติ หลังจากที่มีถูกล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ โดยเจ้าของฐานข้อมูล รายการทั้งหมดที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่ถูกลบอย่างถาวร อย่างไรก็ตาม ถ้ารายการเชื่อมโยงกับระเบียนมีอยู่ที่ใดก็ตามเป็นไฟล์ หรือ Outlook นัดหมาย งาน หรือข้อความอีเมล พวกเขาสามารถเข้าถึง และ ถ้าคุณต้องการ ลิงก์กับระเบียนอื่น บันทึกการโทรและบันทึกย่อ business กรณี และมีเฉพาะ ถ้าลิงก์กับระเบียน ดังนั้น เมื่อพวกเขาถูกเชื่อมโยงกับระเบียนจะถูกลบอย่างถาวร รายการเหล่านี้ไม่สามารถคืนค่า

คืนค่าระเบียนลูกค้าองค์กรจากโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

  1. บนเมนูไป คลิกรายการโฟลเดอร์ นั้นแล้ว เปิดบานหน้าต่างนำทาง

  2. คลิกเครื่องหมายบวกถัดจากโฟลเดอร์Business Contact Manager เพื่อขยายออก แล้ว คลิ กรายการที่ถูกลบ

  3. ในรายการรายการที่ถูกลบ คลิกบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการคืนค่า และลากไปยังบัญชีผู้ใช้ โฟลเดอร์ในรายการโฟลเดอร์

    หมายเหตุ: รายการประวัติและระเบียนที่ลิงก์กับระเบียนบัญชีผู้ใช้ที่ถูกลบไปแล้วไม่ปรากฏเป็นรายการที่แยกต่างหากในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×