คืนค่าผู้ใช้ใน Office 365

ผู้สนับสนุน: Diane Faigel
อัปเดตล่าสุด 10 มกราคม 2018

เมื่อคุณคืนค่าบัญชีผู้ใช้ภายใน 30 วันหลังจากการลบ บัญชีและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกคืนค่า ผู้ใช้สามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน เดียวกัน กล่องจดหมายของพวกเขาจะถูกคืนค่าอย่างครบถ้วน เมื่อต้องการทราบเวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่บัญชีผู้ใช้ที่ระบุจะไม่สามารถคืนค่าได้ ให้ ติดต่อเรา

เคล็ดลับมีดังนี้

คืนค่าบัญชีผู้ใช้หนึ่งบัญชีหรือมากกว่า

คุณต้องมี สิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบ ใน Office 365 เพื่อทำสิ่งนี้

 1. ไปที่ คลิกที่นี่เพื่อไปที่ศูนย์การจัดการ Office 365

  ไปที่ ่ศูนย์การจัดการ Office 365

  ไปที่ ่ศูนย์การจัดการ Office 365

 2. ในศูนย์การจัดการ ไปที่ ผู้ใช้ > ผู้ใช้ที่ถูกลบ

  เลือกผู้ใช้ > ลบผู้ใช้

 3. ในหน้า ผู้ใช้ที่ถูกลบ ให้เลือกชื่อของผู้ใช้ที่คุณต้องการคืนค่า แล้วเลือก คืนค่า

  คืนค่าผู้ใช้ใน Office 365

 4. ทำตามพร้อมท์เพื่อตั้งค่ารหัสผ่าน

 5. ถ้าคืนค่าผู้ใช้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้คลิก ส่งอีเมลและปิด ถ้าคุณพบความขัดแย้งของชื่อหรือความขัดแย้งของที่อยู่พร็อกซี ให้ดูคำแนะนำด้านล่างสำหรับวิธีคืนค่าบัญชีเหล่านั้น

หลังจากคืนค่าผู้ใช้แล้ว ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้ ดูรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้

คืนค่าผู้ใช้ที่มีชื่อผู้ใช้ขัดแย้งกัน

ข้อขัดแย้งของชื่อผู้ใช้จะเกิดขึ้นเมื่อคุณลบบัญชีผู้ใช้เดิมแล้วสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ด้วยชื่อผู้ใช้เดียวกันกับชื่อเดิม (สำหรับผู้ใช้คนเดียวกันหรือผู้ใช้อื่นที่มีชื่อคล้ายกัน) แล้วพยายามคืนค่าบัญชีที่ถูกลบในภายหลัง

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้แทนที่บัญชีผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ด้วยบัญชีที่คุณกำลังคืนค่า หรือกำหนดชื่อผู้ใช้ที่แตกต่างออกไปให้กับบัญชีที่คุณกำลังคืนค่าเพื่อไม่ให้มีชื่อบัญชีซ้ำกันสองชื่อ ขั้นตอนมีดังต่อไปนี้

 1. ไปที่ คลิกที่นี่เพื่อไปที่ศูนย์การจัดการ Office 365

  ไปที่ ่ศูนย์การจัดการ Office 365

  ไปที่ ่ศูนย์การจัดการ Office 365

 2. ในศูนย์การจัดการ ไปที่ ผู้ใช้ > ผู้ใช้ที่ถูกลบ

  เลือกผู้ใช้ > ลบผู้ใช้

 3. ในหน้า ผู้ใช้ที่ถูกลบ ให้เลือกชื่อของผู้ใช้ที่คุณต้องการคืนค่า แล้วเลือก คืนค่า

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่สามารถคืนค่าบัญชีผู้ใช้มากกว่าสองรายจะมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดแจ้งให้คุณทราบว่าการดำเนินการคืนค่าล้มเหลวสำหรับผู้ใช้บางราย ให้ดูรายการบันทึกเพื่อดูว่าผู้ใช้รายใดที่ไม่ได้รับการคืนค่าให้ จากนั้นจึงค่อยทำการคืนค่าบัญชีทีละราย

 4. ทำตามพร้อมท์เพื่อตั้งค่ารหัสผ่าน

 5. คลิก คืนค่า

 6. ข้อความจะปรากฎขึ้นว่ามีปัญหาในการคืนค่าบัญชี เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ยกเลิกการคืนค่าและเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน จากนั้นพยายามคืนค่าอีกครั้ง

  • หรือพิมพ์ที่อยู่อีเมลหลักใหม่ของผู้ใช้แล้วคลิก คืนค่า

 7. ตรวจสอบผลลัพธ์แล้วเลือก ปิด

คืนค่าผู้ใช้ที่มีข้อขัดแย้งของที่อยู่พร็อกซี

ข้อขัดแย้งของที่อยู่พร็อกซีจะเกิดขึ้นเมื่อคุณลบบัญชีที่มีที่อยู่พร็อกซีแล้วไปมอบหมายที่อยู่พร็อกซีเดียวกันให้กับบัญชีอื่น จากนั้นก็พยายามคืนค่าเดิมให้แก่บัญชีที่ถูกลบ ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อแก้ไขปัญหา

คุณต้องมี สิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบ ใน Office 365 เพื่อทำสิ่งนี้

 1. ไปที่ คลิกที่นี่เพื่อไปที่ศูนย์การจัดการ Office 365

  ไปที่ ่ศูนย์การจัดการ Office 365

  ไปที่ ่ศูนย์การจัดการ Office 365

 2. ในศูนย์การจัดการ ไปที่ ผู้ใช้ > ผู้ใช้ที่ถูกลบ

  เลือกผู้ใช้ > ลบผู้ใช้

 3. ในหน้า ผู้ใช้ที่ถูกลบ ให้เลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการคืนค่า แล้วเลือก คืนค่า

 4. บนหน้า คืนค่า ให้ทำตามคำแนะนำในการตั้งค่ารหัสผ่าน

 5. คลิก คืนค่า ที่อยู่พร็อกซีที่ขัดแย้งกันจะถูกนำออกจากผู้ใช้ที่คุณกำลังคืนค่าโดยอัตโนมัติ

 6. ตรวจสอบผลลัพธ์แล้วเลือก ปิด

ยังต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

รับความช่วยเหลือจากศูนย์ข้อมูลชุมชน Office 365 ผู้ดูแลระบบ: ลงชื่อเข้าใช้และสร้างคำขอบริการ ผู้ดูแลระบบ: การสนับสนุนทางโทรศัพท์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ลบผู้ใช้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×