คืนค่าบันทึกย่อจากการสำรองข้อมูล

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณสำรองข้อมูลสมุดบันทึกของคุณก่อนที่คุณหายไป หรือลบข้อมูลที่สำคัญ คุณสามารถคืนค่าบันทึกย่อถ้าคุณต้องการวาง

สิ่งสำคัญ: คืนค่าบันทึกย่อเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ แต่คุณจะต้องตั้งค่าการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ หรือด้วยตนเองสำรองข้อมูลสมุดบันทึกของคุณถ้าคุณต้องการคืนค่าเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

 1. คลิก ไฟล์ > ข้อมูล > เปิดการสำรองข้อมูล

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิดการสำรอง ให้ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ของสมุดบันทึกที่คุณต้องการจะคืนค่า เลือกส่วนของสมุดบันทึกที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก เปิด

  ในตอนนี้ OneNote จะแสดงพื้นที่ เปิดส่วน ซึ่งคุณสามารถรีวิวหน้าในส่วนที่คุณได้เปิดจากไฟล์การสำรองข้อมูลของคุณได้

 3. ถ้าต้องการคืนค่าบันทึกย่อ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าต้องการคืนค่าส่วนที่สำรองข้อมูลไว้ทั้งหมด ให้คลิกขวาที่แท็บของส่วนนั้น แล้วคลิก ย้ายหรือคัดลอก

  • ถ้าต้องการคืนค่าจากส่วนที่สำรองข้อมูลไว้เฉพาะหน้าที่ระบุ ให้คลิกขวาที่แท็บหน้าที่คุณต้องการ แล้วคลิก ย้ายหรือคัดลอก

 4. ในกล่องโต้ตอบ ย้ายหรือคัดลอก ให้เลือกบริเวณที่ควรจะวางส่วนหรือหน้าที่สำรองข้อมูลไว้ แล้วคลิก คัดลอก

 5. เมื่อบันทึกย่อของคุณได้รับการคืนค่า ให้คลิกขวาที่ส่วนที่สำรองข้อมูลไว้ แล้วคลิก ปิด

 6. เลือกสมุดบันทึกต้นฉบับของคุณจากรายการสมุดบันทึกอีกครั้งเพื่อทำงานต่อในสมุดบันทึก

หมายเหตุ: ขณะที่คุณกำลังคืนค่าบันทึกย่อจากการสำรองข้อมูล คำสั่ง ย้าย ในกล่องโต้ตอบ ย้ายหรือคัดลอก จะไม่พร้อมใช้งาน นี่เป็นการป้องกันไม่ให้คุณลบส่วนใดส่วนหนึ่งในการสำรองข้อมูลโดยไม่ตั้งใจซึ่งคุณอาจต้องการข้อมูลนั้นอีกในภายหลัง

Microsoft Office OneNote 2007 สร้างสำเนาสำรองของบันทึกย่อของคุณโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาที่คุณสามารถกำหนดเอง คุณสามารถคืนค่าสมุดบันทึกส่วนหรือสมุดบันทึกทั้งหมด โดยใช้ไฟล์สำรองเหล่านี้

สำหรับแต่ละส่วนที่คุณคืนค่า OneNote สร้างส่วนใหม่ในสมุดบันทึกปัจจุบันของคุณด้วยชื่อชื่อของส่วน (บนวัน)ที่ชื่อของส่วนคือ ชื่อของส่วนดั้งเดิม และวันเป็นวันส่วนถูกบันทึกครั้งล่าสุด .

 1. บนเมนูไฟล์ คลิกเปิดการสำรอง

 2. ในกล่องโต้ตอบเปิดการสำรอง ในโฟลเดอร์สำรอง ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์สมุดบันทึกที่ประกอบด้วยไฟล์หนึ่งหรือหลายไฟล์ที่คุณต้องการคืนค่า

 3. เลือกอย่าง น้อยหนึ่งไฟล์สำรองเพื่อคืนค่า แล้ว คลิ กเปิด

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกไฟล์มากกว่าหนึ่งครั้ง CTRL ค้างไว้ แล้วคลิกแต่ละไฟล์ที่คุณต้องการ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×