คืนค่าฐานข้อมูล Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หลังจากที่คุณได้สำรองฐานข้อมูลของคุณ คุณสามารถใช้ไฟล์ข้อมูลนี้เพื่อคืนค่าฐานข้อมูลของคุณเป็นเวอร์ชันก่อนหน้า

เลือกไฟล์ข้อมูลการกู้คืนจาก    พิมพ์เส้นทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ข้อมูลที่คุณต้องการคืนค่า หรือคลิกเรียกดู เพื่อค้นหาไฟล์ข้อมูล

รหัสผ่าน    ถ้าไฟล์ข้อมูลที่คุณต้องการคืนค่าไม่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน พิมพ์รหัสผ่าน

หมายเหตุ: หน้านี้เป็นส่วนหนึ่งของตัวช่วยสร้างการจัดการฐานข้อมูล เมื่อต้องการเข้าถึงตัวช่วยสร้างนี้ บนเมนูBusiness Contact Manager ชี้ไปที่เครื่องมือฐานข้อมูล แล้ว คลิ กจัดการฐานข้อมูล

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×