คืนค่าข้อมูลไปยังฐานข้อมูล Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณเป็นเจ้าของฐานข้อมูล คุณอาจต้องการคืนค่าไฟล์สำรองของฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณเมื่อต้องการแทนเสียหาย เพื่อกลับไปยังฐานข้อมูลรุ่นก่อนหน้า หรือข้อมูล เพื่อแทนข้อมูล ด้วยข้อมูลจากฐานข้อมูลอื่น

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณถอนการติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook และต้องการติดตั้งเวอร์ชันที่ใหม่กว่า คุณสามารถใช้ไฟล์สำรองของคุณเมื่อต้องการคืนค่าข้อมูลของคุณ คุณสามารถคืนค่าไฟล์สำรองได้จากทุกเวอร์ชันBusiness Contact Manager for Outlook รวมถึงไฟล์สำรองที่สร้างขึ้นในระหว่างการโยกย้ายจากเวอร์ชันก่อนหน้า

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการคืนค่าฐานข้อมูลที่สร้าง โดยบุคคลอื่น และคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows Vista คุณต้องเป็นตัวผู้ดูแลระบบ บนคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการคืนค่าฐานข้อมูล และคุณต้องใช้งาน Outlook ในฐานะผู้ดูแลระบบ

เมื่อต้องการใช้ข้อมูลที่ถูกแรกสำรองข้อมูลจากฐานข้อมูล Business Contact Manager อีก คืนค่าข้อมูลนั้นไปยังฐานข้อมูลที่มีอยู่ ถ้าคุณยังไม่ได้สร้างฐานข้อมูล สร้าง แล้วคืนค่าไฟล์สำรองไปยังฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูสร้างหรือเลือกฐานข้อมูล Business Contact Manager ใหม่

คำเตือน: ถ้าคุณสามารถคืนค่าไฟล์สำรองฐานข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูล ข้อมูลจากไฟล์สำรองจะแทนข้อมูลที่มีอยู่ เมื่อต้องการบันทึกข้อมูลก่อนที่คุณแทน สร้างไฟล์สำรอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูทำไมคุณควรสำรองข้อมูล Business Contact Manager ของคุณ

การคืนค่าข้อมูลจากไฟล์สำรองฐานข้อมูล

ข้อควรระวัง: ถ้ามีแชร์ฐานข้อมูลของคุณ ก่อนที่จะคืนค่าฐานข้อมูลคุณควรขอให้ผู้ใช้ออกจาก Outlook เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในระหว่างการคืนค่าทั้งหมด

  1. คลิกแท็บ ไฟล์

  2. คลิกแท็บBusiness Contact Manager นั้นแล้ว คลิกที่ปุ่มการสำรองและคืนค่า

  3. คลิก คืนค่า

  4. ในกล่องโต้ตอบการคืนค่าฐานข้อมูล คลิกการเรียกดู เพื่อค้นหาไฟล์สำรองที่คุณต้องการคืนค่า

  5. ถ้าไฟล์ของคุณจะมีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน พิมพ์รหัสผ่าน ในกล่องรหัสผ่าน นั้นแล้ว คลิกตกลง

    หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังคืนค่าไฟล์สำรองที่สร้างขึ้นในเวอร์ชันก่อนหน้าของBusiness Contact Manager for Outlook กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น คลิกตกลง เพื่อดำเนินการคืนค่าไฟล์สำรอง ในกล่องโต้ตอบการยืนยัน คลิกตกลง

  6. ในฐานข้อมูลของคุณได้รับการคืนค่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ยืนยันกล่องโต้ตอบ คลิกตกลง

ขณะนี้คุณสามารถใช้ฐานข้อมูลของคุณคืนค่า

หมายเหตุ: 

  • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นส่วนหนึ่ง ของเวิร์กกรุ๊ป แทนที่ ดู บนโดเมน คุณคืนค่าฐานข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันที่มีอยู่เดิมของฐานข้อมูล ความสัมพันธ์อัตโนมัติของส่ง และรับอีเมลที่ข้อความถึงบัญชีผู้ใช้และที่ติดต่อจะถูกปิดใช้งานสำหรับฐานข้อมูลนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลิงก์ และติดตามข้อความอีเมล ดูลิงก์และติดตามข้อความอีเมลใน Business Contact Manager

  • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นส่วนหนึ่งของเวิร์กกรุ๊ป และคุณคืนค่าฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกันบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ไม่รู้จักเก่าชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่ คุณต้องหยุดการแชร์ฐานข้อมูล กู้คืนกลับมา จาก นั้นแชร์อีกครั้งเพื่อให้เข้าถึงแก่ผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูข้อมูล Business Contact Manager ของคุณกับผู้ใช้อื่น ๆ ที่ใช้ร่วมกัน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×