คืนค่าข้อความอีเมลที่ถูกลบใน Outlook.com

เมื่อคุณบังเอิญลบข้อความอีเมลจากอีเมล Outlook.com ของคุณ คุณสามารถกู้คืนรายการเหล่านั้นได้ถ้ารายการเหล่านั้นยังอยู่ในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ หรือ อีเมลขยะ และในบางกรณีคุณสามารถกู้คืนรายการได้ ถึงแม้ว่าโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ จะถูกล้างข้อมูลแล้ว

หมายเหตุ: 

 • รายการที่ถูกลบออกจากโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ของคุณสามารถกู้คืนได้ภายใน 30 วัน

 • อีเมลจะถูกนำออกจากโฟลเดอร์ อีเมลขยะ โดยอัตโนมัติภายใน 30 วันและจะไม่สามารถกู้คืนได้

 • ถ้าคุณไม่เห็นข้อความที่ถูกลบที่คุณต้องการกู้คืน ข้อความเหล่านั้นอาจถูกนำออกอย่างถาวรจากโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบหรือโฟลเดอร์อีเมลขยะ เราไม่แนะนำให้คุณใช้โฟลเดอร์เหล่านี้เพื่อจัดเก็บข้อความของคุณ ถ้าคุณต้องการจัดเก็บข้อความของคุณในโฟลเดอร์อื่นนอกเหนือจากกล่องขาเข้าของคุณ ให้ดู การทำงานกับโฟลเดอร์ข้อความ

 • ไม่สามารถกู้คืนข้อความที่ถูกลบจากบัญชีของเด็ก ด้วยวิธีนี้ ผู้ปกครองสามารถมั่นใจได้ว่า เมื่อพวกเขาลบข้อความจากบัญชีของเด็กๆ ข้อความเหล่านั้นจะไม่สามารถกู้คืนได้

 • เมื่อต้องการให้บัญชี Outlook.com ของคุณทำงานอยู่ คุณต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกๆ 365 วัน หลังจาก 365 วันที่ไม่ได้ใช้งาน อีเมลของคุณจะถูกลบและไม่สามารถกู้คืนได้

เลือกเวอร์ชันของคุณสำหรับคำแนะนำ

คำแนะนำจะแตกต่างกันเล็กน้อยโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้ Outlook.com รุ่นเบต้าอยู่หรือไม่ เลือก Outlook.com เวอร์ชันที่คุณกำลังใช้เพื่อดูคำแนะนำที่คุณนำไปใช้ได้

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

สกรีนช็อตของมุมซ้ายบนของกล่องจดหมาย Outlook.com เวอร์ชันเบต้า

ดู คำแนะนำสำหรับ Outlook.com รุ่นทดลอง

สกรีนช็อตของมุมซ้ายบนของกล่องจดหมาย Outlook.com แบบคลาสสิก

ดู คำแนะนำสำหรับ Outlook.com แบบคลาสสิก.

คำแนะนำสำหรับ Outlook.com รุ่นทดลอง

กู้คืนอีเมลที่ยังอยู่ในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ หรือ อีเมลขยะ ของคุณ

เมื่อคุณลบข้อความอีเมล ผู้ติดต่อ รายการปฏิทิน งาน พวกมันจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ถ้าคุณไม่เห็นข้อความในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ตรวจสอบโฟลเดอร์ อีเมลขยะ

 1. ในหน้าต่างด้านซ้าย เลือกโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ หรือ อีเมลขยะ

  หมายเหตุ: เนื้อหาของโฟลเดอร์ที่ถูกลบไปแล้วจะมองเห็นได้เฉพาะเมื่อคุณขยายโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ:

  สกรีนช็อตที่แสดงการขยายโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

 2. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • โฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ: เลือกข้อความที่คุณต้องการกู้คืน แล้วเลือกคืนค่า

   หมายเหตุ: 

   • คุณไม่สามารถคืนค่าข้อความที่ถูกลบออกจากโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ของคุณ

   • สามารถคืนค่าข้อความที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่ถูกลบ โดยการเลือกย้ายไป แล้วเลือกโฟลเดอร์ที่ไม่ถูกลบออกเท่านั้น

   สกรีนช็อตของปุ่ม คืนค่า

  • โฟลเดอร์ อีเมลขยะ: เลือกข้อความคุณต้องการกู้คืน และเลือกไม่ใช่อีเมลขยะ

   สกรีนช็อตของปุ่ม ไม่ใช่อีเมลขยะ

กู้คืนอีเมลที่จะถูกเอาออกจากโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ของคุณ

ถ้าคุณไม่พบรายการในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ที่ถัดไปสำหรับการค้นหาคือโฟลเดอร์ รายการที่กู้คืนได้

 1. ในหน้าต่างด้านซ้าย ให้เลือกโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ

 2. ที่ด้านบนสุดของรายการข้อความ เลือกกู้คืนรายการที่ถูกลบออกจากโฟลเดอร์นี้

  สกรีนช็อตของปุ่ม กู้คืนรายการที่ถูกลบจากโฟลเดอร์นี้

 3. เลือกรายการที่คุณต้องการกู้คืน แล้วเลือก คืนค่า

รายการที่กู้คืนจะไปอยู่ที่ไหน    รายการที่คุณเลือกเพื่อกู้คืนจะถูกคืนค่าไปโฟลเดอร์เดิมหากเป็นไปได้ ถ้าไม่มีอยู่ในโฟลเดอร์เดิม รายการจะถูกคืนค่าดังนี้:

 • ข้อความจะไปยังกล่องจดหมายเข้าของคุณ

 • รายการปฏิทินจะไปยังปฏิทินของคุณ

 • ผู้ติดต่อจะไปยังโฟลเดอร์ผู้ติดต่อของคุณ

 • งานจะไปยังโฟลเดอร์งานของคุณ

หยุด Outlook.com ไม่ให้ล้างโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ของคุณทุกครั้งที่คุณลงชื่อออก

Outlook.com อาจล้างโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ของคุณทุกครั้งที่คุณลงชื่อออก หากต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้:

 1. ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือก ตั้งค่า Settings >ดูการตั้งค่า Outlook ทั้งหมด.

 2. เลือก ควบคุมข้อความ

 3. ภายใต้ เมื่อลงชื่อออก ยกเลิกเลือกกล่องอยู่ถัดจาก ล้างโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ของฉัน.

คำแนะนำสำหรับ Outlook.com แบบคลาสสิก

กู้คืนอีเมลที่ยังอยู่ในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ หรือ อีเมลขยะ ของคุณ

เมื่อคุณลบข้อความอีเมล ผู้ติดต่อ รายการปฏิทิน หรืองาน พวกมันจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ถ้าคุณไม่เห็นข้อความในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ตรวจสอบโฟลเดอร์ อีเมลขยะ เนื้อหาของโฟลเดอร์ที่ถูกลบไปแล้วจะมองเห็นได้เฉพาะเมื่อคุณขยายโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ

 1. ในหน้าต่างด้านซ้าย เลือกโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ หรือ อีเมลขยะ

  หมายเหตุ: เนื้อหาของโฟลเดอร์ที่ถูกลบไปแล้วจะมองเห็นได้เฉพาะเมื่อคุณขยายโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ:

  สกรีนช็อตที่แสดงการขยายโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

 2. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • โฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ: เลือกข้อความที่คุณต้องการกู้คืน และเลือก กู้คืน.

   หมายเหตุ: 

   • คุณไม่สามารถคืนค่าข้อความที่ถูกลบออกจากโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ของคุณ

   • ข้อความที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่ถูกลบเท่านั้นที่สามารถสามารถกู้คืนได้โดยเลือกย้ายไป แล้วเลือกโฟลเดอร์ที่จะไม่ถูกลบออก

   • เมื่อต้องการเลือกข้อความทั้งหมด กด CTRL + A เพื่อเลือกหน้าต่างปัจจุบัน จาก นั้นคลิ๊กเลือกทุกสิ่ง

   สกรีนช็อตของปุ่ม กู้คืน

  • โฟลเดอร์ อีเมลขยะ: เลือกข้อความคุณต้องการกู้คืน และเลือกไม่ใช่อีเมลขยะ.

   สกรีนช็อตของปุ่ม ไม่ใช่อีเมลขยะ

กู้คืนอีเมลที่จะถูกเอาออกจากโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ของคุณ

ถ้าคุณไม่พบรายการในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ที่ถัดไปสำหรับการค้นหาคือโฟลเดอร์ รายการที่กู้คืนได้

 1. ในหน้าต่างด้านซ้ายของหน้าต่าง Outlook.com ให้เลือกโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ

 2. ที่ด้านบนของรายการข้อความ ให้เลือก กู้คืนรายการที่ถูกลบ.

  สกรีนช็อตของปุ่มกู้คืนรายการที่ถูกลบ

 3. เลือกรายการที่คุณต้องการกู้คืนและเลือก กู้คืน.

  สกรีนช็อตของปุ่มกู้คืน

 4. เลือก ตกลง

รายการที่กู้คืนจะไปอยู่ที่ไหน    รายการที่คุณเลือกเพื่อกู้คืนจะถูกคืนค่าไปโฟลเดอร์เดิมหากเป็นไปได้ ถ้าไม่มีอยู่ในโฟลเดอร์เดิม รายการจะถูกคืนค่าดังนี้:

 • ข้อความจะไปยังกล่องจดหมายเข้าของคุณ

 • รายการปฏิทินจะไปยังปฏิทินของคุณ

 • ผู้ติดต่อจะไปยังโฟลเดอร์ผู้ติดต่อของคุณ

 • งานจะไปยังโฟลเดอร์งานของคุณ

หยุด Outlook.com ไม่ให้ล้างโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ของคุณทุกครั้งที่คุณลงชื่อออก

Outlook.com อาจล้างโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ของคุณทุกครั้งที่คุณลงชื่อออก หากต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้:

 1. ไปที่ การตั้งค่า การตั้งค่า > ตัวเลือก

  สกรีนช็อตของปุ่มการตั้งค่า

 2. เลือก ตัวเลือกข้อความ แล้วยกเลิกการเลือก ล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบเมื่อฉันลงชื่อออก

ยังต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

ปุ่ม ศูนย์ข้อมูลชุมชน ปุ่ม ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ดูเพิ่มเติม

ช่วยให้กล่องจดหมายเข้าใน Outlook.com ของคุณไร้สแปมและอีเมลขยะ

จัดการกับการใช้งานในทางที่ผิด ฟิชชิ่ง หรือการปลอมแปลงใน Outlook.com

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×