คืนค่าข้อความอีเมลที่ถูกลบใน Outlook.com

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณตั้งใจลบข้อความอีเมลจากอีเมลของคุณOutlook.com คุณสามารถกู้คืนรายการเหล่านั้นถ้าจะยังคงอยู่ในรายการที่ถูกลบของคุณหรือโฟลเดอร์อีเมลขยะ และในบางกรณีคุณยังสามารถกู้คืนรายการหลังจากที่จะล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

เลือกเวอร์ชันของคุณสำหรับคำแนะนำ

คำแนะนำจะแตกต่างกันเล็กน้อยโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้ Outlook.com รุ่นเบต้าอยู่หรือไม่ เลือก Outlook.com เวอร์ชันที่คุณกำลังใช้เพื่อดูคำแนะนำที่คุณนำไปใช้ได้

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

สกรีนช็อตของมุมซ้ายบนของกล่องจดหมาย Outlook.com เวอร์ชันเบต้า

ดูคำแนะนำสำหรับ Outlook.com beta

สกรีนช็อตของมุมซ้ายบนของกล่องจดหมาย Outlook.com แบบคลาสสิก

ดูคำแนะนำสำหรับ Outlook.com คลาสสิก

คำแนะนำสำหรับ Outlook.com รุ่นเบต้า

กู้คืนอีเมลที่จะยังคงอยู่ในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบหรืออีเมลขยะของคุณ

เมื่อคุณ ลบข้อความอีเมล ติดต่อ รายการปฏิทิน งาน จะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ ถ้าคุณไม่เห็นข้อความในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ ตรวจสอบโฟลเดอร์อีเมลขยะ

 1. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย เลือกโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบหรือโฟลเดอร์อีเมลขยะ

  หมายเหตุ: เนื้อหาของโฟลเดอร์ที่ถูกลบไปแล้วจะมองเห็นได้เฉพาะเมื่อคุณขยายโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ:

  สกรีนช็อตที่แสดงการขยายโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • โฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ: เลือกข้อความคุณต้องการกู้คืน แล้วเลือกคืนค่า

   หมายเหตุ: 

   • คุณไม่สามารถคืนค่าข้อความที่ถูกลบออกจากโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ ของคุณ

   • สามารถคืนค่าข้อความที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่ถูกลบ โดยการเลือกย้ายไป แล้วเลือกโฟลเดอร์ที่จะไม่ถูกลบออกเท่านั้น

   สกรีนช็อตของปุ่มการคืนค่า

  • โฟลเดอร์อีเมลขยะ: เลือกข้อความคุณต้องการกู้คืน และเลือกไม่ใช่อีเมลขยะ

   สกรีนช็อตของปุ่มไม่ใช่อีเมลขยะ

กู้คืนอีเมลที่จะถูกเอาออกจากโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบของคุณ

ถ้าคุณไม่สามารถค้นหารายการในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ ตำแหน่งถัดไปเพื่อค้นหาเป็นโฟลเดอร์รายการที่สามารถกู้คืนได้

 1. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย เลือกโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

 2. ที่ด้านบนสุดของรายการข้อความ เลือกกู้คืนรายการที่ถูกลบออกจากโฟลเดอร์นี้

  สกรีนช็อตของปุ่มการกู้คืนรายการที่ถูกลบจากโฟลเดอร์นี้

 3. เลือกรายการคุณต้องการกู้คืน แล้วเลือกคืนค่า

ที่ทำรายการการกู้คืนไปใช่ไหม    รายการคุณเลือกเพื่อกู้คืนจะถูกคืนค่าไปโฟลเดอร์เดิมเมื่อเป็นไปได้ ถ้าไม่มีอยู่ในโฟลเดอร์เดิม รายการจะถูกคืนค่าดังนี้:

 • ข้อความไปยังกล่องจดหมายเข้าของคุณ

 • รายการปฏิทินไปยังปฏิทินของคุณ

 • ที่ติดต่อไปยังโฟลเดอร์ที่ติดต่อของคุณ

 • งานไปยังโฟลเดอร์งานของคุณ

หยุด Outlook.com ไม่ให้ล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบของคุณทุกครั้งที่คุณลงชื่อออก

Outlook.com อาจล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบของคุณทุกครั้งที่คุณออกจากระบบ เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงนี้:

 1. ที่ด้านบนของหน้า เลือกการตั้งค่า การตั้งค่า >การตั้งค่าทั้งหมดของมุมมอง

 2. เลือกจัดการข้อความ

 3. ภายใต้เมื่อออกจากระบบ ยกเลิกเลือกกล่องอยู่ถัดจากล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบของฉัน

คำแนะนำสำหรับ Outlook.com แบบคลาสสิก

กู้คืนอีเมลที่จะยังคงอยู่ในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบหรืออีเมลขยะของคุณ

เมื่อคุณ ลบข้อความอีเมล ติดต่อ รายการปฏิทิน งาน จะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ ถ้าคุณไม่เห็นข้อความในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ ตรวจสอบโฟลเดอร์อีเมลขยะ เนื้อหาของโฟลเดอร์ที่ถูกลบไปแล้วจะมองเห็นได้เฉพาะเมื่อคุณขยายโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

 1. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย เลือกโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบหรือโฟลเดอร์อีเมลขยะ

  หมายเหตุ: เนื้อหาของโฟลเดอร์ที่ถูกลบไปแล้วจะมองเห็นได้เฉพาะเมื่อคุณขยายโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ:

  สกรีนช็อตที่แสดงการขยายโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • โฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ: เลือกข้อความคุณต้องการกู้คืน และเลือกการกู้คืน

   หมายเหตุ: 

   • คุณไม่สามารถคืนค่าข้อความที่ถูกลบออกจากโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ ของคุณ

   • ข้อความที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่ถูกลบเท่านั้นสามารถสามารถกู้คืน โดยเลือกย้ายไป แล้วเลือกโฟลเดอร์ที่จะไม่ถูกลบออก

   • เมื่อต้องการเลือกข้อความทั้งหมด กด CTRL + A เพื่อเลือกหน้าต่างปัจจุบัน จาก นั้นคลิกเลือกทุกสิ่งทุกอย่าง

   สกรีนช็อตของปุ่มกู้คืน

  • โฟลเดอร์อีเมลขยะ: เลือกข้อความคุณต้องการกู้คืน และเลือกไม่ใช่อีเมลขยะ

   สกรีนช็อตของปุ่มไม่ใช่อีเมลขยะ

กู้คืนอีเมลที่จะถูกเอาออกจากโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบของคุณ

ถ้าคุณไม่สามารถค้นหารายการในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ ตำแหน่งถัดไปเพื่อค้นหาเป็นโฟลเดอร์รายการที่สามารถกู้คืนได้

 1. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของหน้าต่าง Outlook.com ให้เลือกโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

 2. ที่ด้านบนสุดของรายการข้อความของคุณ เลือกกู้คืนรายการที่ถูกลบ

  สกรีนช็อตของปุ่มกู้คืนรายการที่ถูกลบ

 3. เลือกรายการคุณต้องการกู้คืน และเลือกการกู้คืน

  สกรีนช็อตของปุ่มกู้คืน

 4. เลือก ตกลง

ที่ทำรายการการกู้คืนไปใช่ไหม    รายการคุณเลือกเพื่อกู้คืนจะถูกคืนค่าไปโฟลเดอร์เดิมเมื่อเป็นไปได้ ถ้าไม่มีอยู่ในโฟลเดอร์เดิม รายการจะถูกคืนค่าดังนี้:

 • ข้อความไปยังกล่องจดหมายเข้าของคุณ

 • รายการปฏิทินไปยังปฏิทินของคุณ

 • ที่ติดต่อไปยังโฟลเดอร์ที่ติดต่อของคุณ

 • งานไปยังโฟลเดอร์งานของคุณ

หยุด Outlook.com ไม่ให้ล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบของคุณทุกครั้งที่คุณลงชื่อออก

Outlook.com อาจล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบของคุณทุกครั้งที่คุณออกจากระบบ เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงนี้:

 1. ไปที่ การตั้งค่า การตั้งค่า > ตัวเลือก

  สกรีนช็อตของปุ่มการตั้งค่า

 2. เลือก ตัวเลือกข้อความ แล้วยกเลิกการเลือก ล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบเมื่อฉันลงชื่อออก

ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับรายการที่ถูกลบ

 • รายการที่ถูกนำออกจากโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบของคุณสามารถกู้คืนภายใน 30 วัน

 • อีเมลจะถูกนำออกจากโฟลเดอร์อีเมลขยะโดยอัตโนมัติภายใน 14 วันและจะไม่สามารถกู้คืนได้

 • ถ้าคุณไม่เห็นข้อความที่ถูกลบที่คุณต้องการกู้คืน ข้อความเหล่านั้นอาจถูกนำออกอย่างถาวรจากโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบหรือโฟลเดอร์อีเมลขยะ เราไม่แนะนำให้คุณใช้โฟลเดอร์เหล่านี้เพื่อจัดเก็บข้อความของคุณ ถ้าคุณต้องการจัดเก็บข้อความของคุณในโฟลเดอร์อื่นนอกเหนือจากกล่องขาเข้าของคุณ ให้ดู การทำงานกับโฟลเดอร์ข้อความ

 • ไม่สามารถกู้คืนข้อความที่ถูกลบจากบัญชีของเด็ก ด้วยวิธีนี้ ผู้ปกครองสามารถมั่นใจได้ว่า เมื่อพวกเขาลบข้อความจากบัญชีของเด็กๆ ข้อความเหล่านั้นจะไม่สามารถกู้คืนได้

 • เมื่อต้องการให้บัญชี Outlook.com ของคุณทำงานอยู่ คุณต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกๆ 365 วัน หลังจาก 365 วันที่ไม่ได้ใช้งาน อีเมลของคุณจะถูกลบและไม่สามารถกู้คืนได้

ยังต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

ปุ่ม ศูนย์ข้อมูลชุมชน ปุ่ม ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ดูเพิ่มเติม

ช่วยป้องกันสแปมและอีเมลขยะออกจากกล่องจดหมายเข้าของคุณใน Outlook.com

จัดการกับการใช้งานในทางที่ผิด ฟิชชิ่ง หรือการปลอมแปลงใน Outlook.com

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×