คืนค่าข้อความอีเมลที่ถูกลบใน Outlook บนเว็บ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: ลงชื่อเข้าสู่ Outlook บนเว็บโดยใช้บัญชีของคุณ Office 365 ทำงานหรือนักเรียน

บทความนี้จะOutlook บนเว็บ ใช้สิ่งอื่นได้อย่างไร

ลองOutlook.com | Outlook Web App | Outlook 2013 หรือ 2016 | Outlook 2010

เมื่อคุณตั้งใจลบข้อความอีเมลจากอีเมลของคุณOutlook บนเว็บ คุณสามารถกู้คืนรายการเหล่านั้นจะยังคงอยู่ในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ ของคุณ และในบางกรณี คุณสามารถแม้กู้คืนรายการหลังจากที่จะล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ คุณยังสามารถกู้ที่ติดต่อที่ถูกลบ

จำเป็นต้องโฟลเดอร์จดหมายที่ถูกลบในOutlook บนเว็บ กู้คืนได้อย่างไร    คุณสามารถกู้คืนโฟลเดอร์ที่ถูกลบ (รวมทั้งหมดของข้อความ) ถ้าจะยังคงอยู่ในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบของคุณ เป็นที่น่าเสียดาย คุณไม่สามารถกู้คืนโฟลเดอร์ที่ถูกลบอย่างถาวร แต่คุณสามารถใช้ขั้นตอนในหัวข้อนี้เพื่อกู้คืนข้อความที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่ถูกลบออกอย่างถาวร

วิธีการกู้คืนอีเมลและที่ติดต่อใน Outlook บนเว็บ

กู้คืนอีเมลที่จะยังคงอยู่ในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบของคุณ

กู้คืนอีเมลที่ไม่อยู่ในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบของคุณ

ล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบเมื่อคุณออกจากระบบ

กู้คืนอีเมลที่ยังอยู่ในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ของคุณ

เมื่อคุณลบข้อความอีเมล ที่ติดต่อ รายการปฏิทิน หรืองาน สิ่งที่คุณลบจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบในกล่องจดหมายของคุณ ซึ่งเป็นที่แรกสำหรับการค้นหา ถ้าคุณกำลังพยายามค้นหารายการที่ถูกลบ ถ้ารายการอยู่ที่นั่น ต่อไปนี้เป็นวิธีการกู้คืนรายการนั้น:

 1. ในรายการโฟลเดอร์อีเมลของคุณ ให้เลือก รายการที่ถูกลบ แล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการกู้คืนข้อความไปยังกล่องจดหมายเข้าของคุณ ให้คลิกขวาที่รายการ แล้วเลือก ย้าย > กล่องจดหมายเข้า

   กู้คืนและย้ายอีเมลไปยังกล่องจดหมายเข้าของคุณ

  • เมื่อต้องการคืนค่าข้อความไปยังโฟลเดอร์อื่น ให้คลิกขวาที่รายการ แล้วเลือก ย้าย > ย้ายไปยังโฟลเดอร์อื่น จากนั้น ให้ระบุตำแหน่งของโฟลเดอร์ แล้วเลือก ย้าย

เคล็ดลับ: ถ้าคุณลบโฟลเดอร์ โฟลเดอร์นั้นจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ และจะปรากฏเป็นโฟลเดอร์ย่อย เมื่อต้องการกู้คืนโฟลเดอร์ (และรายการทั้งหมดในโฟลเดอร์นั้น) ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่ถูกลบ แล้วคลิก ย้าย จากนั้นเลือกโฟลเดอร์ที่จะย้ายไป

กลับไปยังด้านบนสุด

กู้คืนอีเมลที่จะไม่ในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบของคุณ

ถ้าคุณไม่ค้นหารายการในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ ยังสถานที่ถัดไปเพื่อค้นเป็นโฟลเดอร์รายการที่สามารถกู้คืนได้

 1. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของหน้าต่าง Outlook.com ให้เลือกโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

 2. ที่ด้านบนของหน้าต่าง ให้เลือก กู้คืนรายการที่ถูกลบ

  สกรีนช็อตของปุ่มกู้คืนรายการที่ถูกลบ

 3. เลือกรายการที่คุณต้องการ แล้วเลือก กู้คืน

  สกรีนช็อตของปุ่มกู้คืน

ซึ่งทำกู้คืนรายการไปใช่ไหม    รายการคุณเลือกการกู้คืนจะถูกคืนค่าไปโฟลเดอร์เดิมเมื่อเป็นไปได้ ถ้าไม่มีอยู่ในโฟลเดอร์เดิม รายการจะถูกคืนค่าเป็นดังนี้:

 • ข้อความจะไปยังกล่องจดหมายเข้าของคุณ

 • รายการปฏิทินจะไปยังปฏิทินของคุณ

 • ที่ติดต่อจะไปยังโฟลเดอร์ที่ติดต่อของคุณ

 • งานจะไปยังโฟลเดอร์งานของคุณ

หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณยังสามารถล้างรายการที่แสดงอยู่ในกล่องโต้ตอบการกู้คืนรายการที่ถูกลบ เลือกรายการ นั้นแล้ว เลือกล้าง ถ้าคุณล้างรายการ คุณไม่สามารถใช้กู้คืนรายการที่ถูกลบ เมื่อต้องการย้อนกลับไป

กลับไปยังด้านบนสุด

ล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบเมื่อคุณออกจากระบบ

เมื่อคุณลบข้อความ ข้อความดังกล่าวจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ คุณสามารถให้ข้อความอยู่ที่นั่นจนกว่าคุณจะเอาออก หรือคุณสามารถตั้งค่าให้ Outlook บนเว็บ ล้างโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ของคุณทุกครั้งที่คุณลงชื่อออกโดยอัตโนมัติก็ได้

เมื่อต้องการล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบเมื่อคุณออกจากระบบ:

 1. เลือก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า > ตัวเลือก ซึ่งจะเปิดบานหน้าต่าง ตัวเลือก ทางด้านซ้าย ภายใต้ จดหมาย ให้เลือก ตัวเลือกข้อความ

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ล้างโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ เมื่อฉันลงชื่อออก แล้วเลือก บันทึก

  ล้างโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ เมื่อคุณออกจากระบบ

กลับไปยังด้านบนสุด

ฉันต้องรู้อะไรอีก

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่หรือไม่

ปุ่ม ศูนย์ข้อมูลชุมชน ปุ่ม ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×