คืนค่าการติดต่อทางธุรกิจระเบียนใน Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: ข้อมูลในหัวข้อนี้นำไปใช้ Business Contact Manager for Outlook รายการเท่านั้น

คุณสามารถTE000129571Business Contact record ถูกลบ โดยการลากจากโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ ไปยังโฟลเดอร์ที่ติดต่อทางธุรกิจ เมื่อคุณคืนค่าการติดต่อทางธุรกิจระเบียนถูกลบBusiness Contact Manager for Outlook คืนค่าข้อมูลระเบียน ทั้งหมด รวมถึงรายการประวัติที่เชื่อมโยงกับ

หมายเหตุ: โฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ เก็บรายการที่ถูกลบจนกว่าคุณว่างเปล่า อย่างไรก็ตาม โฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ ไม่เก็บรายการที่เชื่อมโยงที่ถูกลบโดยไม่ขึ้นกับระเบียน Business Contact รวมถึงรายการบันทึกการติดต่อสื่อสาร หลังจากที่มีถูกล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ โดยเจ้าของฐานข้อมูล รายการทั้งหมดที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่ถูกลบอย่างถาวร อย่างไรก็ตาม ถ้ารายการเชื่อมโยงกับระเบียนมีอยู่ที่ใดก็ตามเป็นไฟล์ หรือ Outlook นัดหมาย งาน หรือข้อความอีเมล พวกเขาสามารถเข้าถึง และ ถ้าคุณต้องการ ลิงก์กับระเบียนอื่น บันทึกการโทรและบันทึกย่อ business กรณี และมีเฉพาะ ถ้าลิงก์กับระเบียน ดังนั้น เมื่อพวกเขาถูกเชื่อมโยงกับระเบียนจะถูกลบอย่างถาวร รายการเหล่านี้ไม่สามารถคืนค่า

คืนค่าระเบียน Business Contact จากโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

  1. บนเมนูไป คลิกรายการโฟลเดอร์ นั้นแล้ว เปิดบานหน้าต่างนำทาง

  2. คลิกเครื่องหมายบวกถัดจากโฟลเดอร์Business Contact Manager เพื่อขยายออก แล้ว คลิ กรายการที่ถูกลบ

  3. ในรายการรายการที่ถูกลบ คลิกที่ติดต่อทางธุรกิจ ที่คุณต้องการคืนค่า และลากไปยังโฟลเดอร์ที่ติดต่อทางธุรกิจ ในรายการโฟลเดอร์

    เมื่อต้องการคืนค่าหลายถูกลบที่ติดต่อทางธุรกิจ ในรายการที่ถูกลบ รายการ กดแป้น CTRL ค้างไว้ แล้ว คลิกแต่ละติดต่อทางธุรกิจที่ถูกลบ ลากรายการที่เลือกไปยังโฟลเดอร์ที่ติดต่อทางธุรกิจ ในรายการโฟลเดอร์

    หมายเหตุ: รายการประวัติและระเบียนที่เชื่อมโยงกับระเบียน Business Contact ถูกลบไปแล้วไม่ปรากฏเป็นรายการที่แยกต่างหากในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×