คืนค่ากลุ่ม Office 365 ที่ถูกลบ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

สุดท้ายอัปเดตแล้ว 29 สิงหาคม 2018

ฉันลืมชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านสำหรับบัญชีที่ฉันใช้กับ Office

ถ้าคุณเป็นผู้ใช้ที่ต้องการคืนค่ากลุ่ม Office 365 ให้ขอบุคคลในธุรกิจของคุณที่มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ให้คุณ ในธุรกิจขนาดใหญ่ บุคคลดังกล่าวคือฝ่ายช่วยเหลือภายใน / ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

ถ้าคุณลบกลุ่ม Office 365 กลุ่มจะยังถูกเก็บไว้เป็นเวลา 30 วันตามค่าเริ่มต้น ช่วงเวลา 30 วันนี้เรียกว่า "ลบชั่วคราว" เนื่องจากคุณยังสามารถคืนค่ากลุ่มได้ หลังจาก 30 วัน กลุ่มและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจะถูกลบอย่างถาวรและไม่สามารถคืนค่าได้

ระหว่างช่วง "ลบชั่วคราว" ถ้าผู้ใช้พยายามเข้าถึงไซต์ พวกเขาจะได้รับข้อความ 403 ไม่ได้รับอนุญาต หลังจากช่วงนี้ ถ้าผู้ใช้พยายามเข้าถึงไซต์ พวกเขาจะได้รับข้อความ 404 ไม่พบ

เมื่อกลุ่มถูกคืนค่า เนื้อหาต่อไปนี้จะถูกคืนค่าเช่นกัน:

 • วัตถุ คุณสมบัติ และสมาชิกของกลุ่ม Office 365 Azure Active Directory (AD)

 • ที่อยู่ SMTP ของกลุ่ม

 • กล่องจดหมายเข้าและปฏิทินที่แชร์ของ Exchange Online

 • ไซต์ทีมและไฟล์ของ SharePoint Online

 • สมุดบันทึก OneNote

 • Planner

 • ทีม

คุณยังสามารถลบกลุ่มที่ถูกลบชั่วคราวอย่างถาวรได้ ถ้าคุณไม่สามารถรอให้ระยะเวลาเก็บรักษา 30 วันหมดลงเพื่อให้เนื้อหาถูกลบอย่างถาวร

คืนค่ากลุ่ม Office 365 โดยใช้ศูนย์การจัดการ Exchange

 1. ไปที่ คลิกที่นี่เพื่อไปที่ศูนย์การจัดการ Office 365

 2. ในการนำทางด้านซ้ายของศูนย์การจัดการ Office 365 ให้ขยาย ศูนย์การจัดการ จากนั้นเลือก Exchange

 3. ในศูนย์การจัดการ Exchange ให้เลือก ผู้รับ จากนั้นเลือก กลุ่ม คุณสามารถดูว่ากลุ่มใช้งานอยู่หรือถูกลบชั่วคราวได้ ถ้ากลุ่มถูกลบอย่างถาวรไปแล้ว กลุ่มจะไม่ถูกแสดงอยู่ในรายการ

  เลือกผู้รับ จากนั้นเลือกกลุ่ม

 4. เมื่อต้องการดูเวลาที่แน่ชัดที่กลุ่มถูกลบชั่วคราว ให้เลือกกลุ่มและดูข้อมูลในบานหน้าต่างด้านขวา

  เมื่อต้องการดูว่ากลุ่มถูกลบเมื่อใด ให้เลือกกลุ่มแล้วดูข้อมูลในบานหน้าต่างด้านขวา

 5. เลือกกลุ่ม Office 365 ที่คุณต้องการคืนค่า จากนั้นเลือกไอคอน คืนค่า

  เลือกกลุ่มที่คุณต้องการคืนค่า จากนั้นคลิกไอคอนคืนค่า

 6. เลือกรีเฟรช ไอคอนรีเฟรช เพื่ออัปเดตข้อมูลของหน้า กลุ่มของคุณจะถูกแสดงเป็น ใช้งานอยู่

คืนค่ากลุ่ม Office 365 โดยใช้ PowerShell

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณใช้ Remove-MsolGroup ใน PowerShell เพื่อลบกลุ่ม กลุ่มจะถูกลบอย่างถาวร เมื่อใช้ PowerShell ในการลบกลุ่ม วิธีที่ดีที่สุดคือใช้ Remove-AzureADMSGroup เพื่อลบกลุ่ม Office 365 ชั่วคราว ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถคืนค่ากลุ่มกลับมาได้หากจำเป็น

ติดตั้งเวอร์ชันตัวอย่างของ Azure Active Directory PowerShell สำหรับกราฟ

สิ่งสำคัญ: คุณไม่สามารถติดตั้งเวอร์ชันตัวอย่างและเวอร์ชัน GA พร้อมกันบนคอมพิวเตอร์เดียวกันได้.

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดคือ เราขอแนะนำให้ใช้เวอร์ชันปัจจุบันเสมอ โดยถอนการติดตั้ง AzureADPreview หรือ AzureAD เวอร์ชันเก่าและรับเวอร์ชันล่าสุด

 1. เปิด Windows PowerShell ในฐานะผู้ดูแลระบบ

  หน้าต่าง Windows PowerShell จะเปิดขึ้น พร้อมท์ C:\Windows\system32 หมายถึงคุณได้เปิดโปรแกรมในฐานะผู้ดูแลระบบแล้ว

  PowerShell มีลักษณะอย่างไรเมื่อคุณเปิดเครั้งแรก

  1. ในแถบค้นหาของคุณ ให้พิมพ์ Windows PowerShell

  2. คลิกขวาที่ Windows PowerShell แล้วเลือก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ

   เปิด PowerShell เป็น "เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ"

 2. ตรวจสอบมอดูลที่ติดตั้ง:

  Get-InstalledModule -Name "AzureAD*"

3. เมื่อต้องการถอนการติดตั้ง AzureADPreview หรือ AzureAD เวอร์ชันก่อนหน้า ให้เรียกใช้คำสั่งนี้:

  Uninstall-Module AzureADPreview

หรือ

  Uninstall-Module AzureAD

4. เมื่อต้องการติดตั้ง AzureADPreview เวอร์ชันล่าสุด ให้เรียกใช้คำสั่งนี้:

  Install-Module AzureADPreview

ที่ข้อความเกี่ยวกับที่เก็บที่ไม่น่าเชื่อถือ ให้พิมพ์ Y การติดตั้งโมดูลใหม่จะใช้เวลาประมาณหนึ่งนาที

คืนค่ากลุ่มที่ถูกลบ

คุณต้องมีสิทธิ์การจัดการองค์กรหรือผู้ดูแลระบบส่วนกลางของ Office 365

 1. คุณได้ติดตั้งโมดูล AzureADPreview ตามที่แนะนำในส่วน "ติดตั้งโมดูล Azure Active Directory เวอร์ชันตัวอย่างสำหรับ Windows PowerShell" ทางด้านบนแล้วหรือไม่ เหตุผลอันดับหนึ่งที่ขั้นตอนดังกล่าวใช้ไม่ได้สำหรับผู้ใช้คือ เพราะไม่มีเวอร์ชันแสดงตัวอย่างล่าสุด

 2. ถ้าคุณยังไม่ได้เปิด ให้เปิดหน้าต่าง Windows PowerShell บนคอมพิวเตอร์ของคุณ (ไม่เกี่ยวกับว่าเป็นหน้าต่าง Windows PowerShell ที่คุณเปิดตามปกติ หรือหน้าต่างที่คุณเปิดโดยการเลือก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ

 3. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้: กด Enter หลังคำสั่งแต่ละรายการ

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  ในหน้าจอ ลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณ ที่เปิดขึ้น ให้ใส่บัญชีและรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ Office 365 ของคุณเพื่อเชื่อมต่อกับบริการของคุณ แล้วคลิก ลงชื่อเข้าใช้

  ใส่ข้อมูลประจำตัวของ Office 365
 4. เรียกใช้คำสั่งนี้เพื่อแสดงกลุ่ม Office 365 ที่ถูกลบชั่วคราวทั้งหมดในองค์กรของคุณที่ยังคงอยู่ภายในระยะเวลาเก็บรักษา 30 วัน:

  Get-AzureADMSDeletedGroup
 5. จดบันทึก ID วัตถุของกลุ่มที่คุณต้องการคืนค่า ถ้าคุณไม่เห็นกลุ่มที่คุณกำลังมองหาอยู่ในรายการนี้ กลุ่มดังกล่าวอาจถูกลบอย่างถาวรไปแล้ว

  ข้อควรระวัง: ถ้ากลุ่มใหม่ถูกสร้างขึ้นด้วยนามแฝงหรือที่อยู่ SMTP เดียวกับกลุ่มที่คุณลบไป คุณจะต้องลบกลุ่มใหม่นั้นก่อนที่คุณจะสามารถคืนค่ากลุ่มที่คุณลบไปได้

 6. เมื่อต้องการคืนค่ากลุ่มดังกล่าว ให้เรียกใช้คำสั่งนี้:

  Restore-AzureADMSDeletedDirectoryObject –Id <objectId>
 7. กระบวนการนี้โดยปกติแล้วใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที แต่อาจใช้เวลาได้ถึง 24 ชั่วโมงในบางกรณีเพื่อคืนค่าอย่างสมบูรณ์ เมื่อต้องการตรวจสอบว่ากลุ่มถูกคืนค่าเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่ ให้เรียกใช้คำสั่งนี้ใน PowerShell:

  Get-AzureADGroup –ObjectId <objectId>

เมื่อการคืนค่าเสร็จสมบูรณ์ กลุ่มควรปรากฏอีกครั้งบนบานหน้าต่างนำทางใน Outlook และ Outlook บนเว็บ เนื้อหาที่ถูกคืนค่าทั้งหมด รวมถึง SharePoint และ Planner ควรพร้อมใช้งานสำหรับสมาชิกกลุ่มอีกครั้ง

ลบกลุ่ม Office 365 อย่างถาวร

ในบางครั้งคุณอาจต้องการลบกลุ่มอย่างถาวรโดยไม่ต้องรอ 30 วันให้การลบชั่วคราวหมดอายุก่อน เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ให้เริ่ม PowerShell และเรียกใช้คำสั่งนี้เพื่อรับ ID วัตถุของกลุ่ม:

Get-AzureADMSDeletedGroup

จดบันทึก ID วัตถุของกลุ่มที่คุณต้องการลบอย่างถาวร

ข้อควรระวัง: การลบกลุ่มจะลบกลุ่มนั้นและข้อมูลของกลุ่มไปตลอดกาล 

เมื่อต้องการลบกลุ่ม ให้เรียกใช้คำสั่งนี้ใน PowerShell:

Remove-AzureADMSDeletedDirectoryObject –Id <objectId>

เมื่อต้องการยืนยันว่ากลุ่มถูกลบไปเรียบร้อยแล้ว ให้เรียกใช้ cmdlet Get-AzureADMSDeletedGroup อีกครั้งเพื่อยืนยันว่ากลุ่มไม่ปรากฏขึ้นมาบนรายการของกลุ่มที่ถูกลบชั่วคราวอีก ในบางกรณีอาจใช้เวลานานถึง 24 ชั่วโมงในการลบกลุ่มและข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มอย่างถาวร

มีคำถามเกี่ยวกับกลุ่ม Office 365 หรือไม่

ไปที่ ชุมชนด้านเทคนิคของ Microsoft เพื่อโพสต์คำถามและเข้าร่วมการสนทนาเกี่ยวกับกลุ่ม Microsoft Office 365

บทความที่เกี่ยวข้อง

จัดการกลุ่ม Office 365 ด้วย PowerShell

ลบกลุ่มโดยใช้ cmdlet Remove-UnifiedGroup

จัดการการตั้งค่าทีมไซต์ที่เชื่อมต่อกับกลุ่มของคุณ

ลบกลุ่มใน Outlook

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×