คีย์หลักหรือดัชนีไม่สามารถสร้างบนคอลัมน์ '< 0 s >' เนื่องจากชนิดของข้อมูลเป็น '< 1 s >' (ADP)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณได้รวมไว้ในคอลัมน์ดัชนีหรือคีย์หลักที่มีชนิดข้อมูลไม่สามารถมีส่วนร่วมในคีย์หรือดัชนีคอลัมน์ เปลี่ยนชนิดข้อมูลของคอลัมน์ หรือเอาออกจากคอลัมน์ดัชนีหรือคีย์หลัก

สำหรับกฎการจำกัดชนิดข้อมูลของดัชนีและคอลัมน์คีย์ อ้างถึงเอกสาร Microsoft SQL Server

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×