คีย์ลัดใน Outlook บนเว็บ

คีย์ลัดที่อธิบายในบทความนี้อ้างอิงรูปแบบคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา รูปแบบของแป้นต่างๆ บนคีย์บอร์ดอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

ในการตั้งค่าของ Outlook บนเว็บ คุณสามารถเลือกเวอร์ชันของแป้นพิมพ์ลัดที่คุณคุ้นเคยได้ บทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับทางลัดที่พร้อมใช้งาน ถ้าคุณเลือก Outlook เป็นเวอร์ชันทางลัดที่คุณต้องการใช้

หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการดูรายการแป้นพิมพ์ลัดทั้งหมดที่พร้อมใช้งานในเวอร์ชันที่คุณเลือก ให้กดปุ่มเครื่องหมายคำถาม (?) บนคีย์บอร์ดของคุณเมื่อใช้ Outlook บนเว็บ

  • แป้นพิมพ์ลัดที่พร้อมใช้งานสำหรับ Outlook บนเว็บคือแป้นพิมพ์ลัดเดียวกับที่พร้อมใช้งานบน Outlook.com

แป้นพิมพ์ลัดที่ใช้บ่อย

ผู้ใช้ที่เลือกทางลัดเวอร์ชัน Outlook ใน Outlook บนเว็บ ใช้งานแป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้บ่อยที่สุด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้...

กด...

สร้างข้อความอีเมลหรือรายการใหม่

Ctrl+N หรือ N

ลบข้อความหรือรายการ

Delete

ส่งต่อข้อความ

Ctrl+Shift+F หรือ Shift+F

ไปยังปฏิทิน

Ctrl+Shift+2

ตอบกลับทั้งหมดในข้อความอีเมล

Ctrl+Shift+R หรือ Shift+R

ตอบกลับข้อความอีเมล

Ctrl+R หรือ R

ค้นหา

Alt+Q

ส่งข้อความอีเมล

Ctrl+Enter

การดูจดหมาย ปฏิทิน บุคคล และงาน

คุณสามารถไปที่ฟีเจอร์และฟังก์ชันต่างๆ ของ Outlook บนเว็บ ได้โดยการใช้คำสั่งมาตรฐานและปุ่มบนแถบนำทาง หรือคุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดที่มีให้ใช้งานเป็นจำนวนมากก็ได้ เราได้แบ่งแป้นพิมพ์ลัดออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อความสะดวกสบายของคุณ

แป้นพิมพ์ลัดเบ็ดเตล็ด

เราสามารถใช้การกดแป้นพิมพ์พร้อมกันในแบบต่างๆ เพื่อนำทางรายการทางด้านบนสุดของหน้าต่าง Outlook บนเว็บ

  • ใช้แป้นลูกศรขวาและลูกศรซ้ายเพื่อย้ายไปมาระหว่างจดหมาย ปฏิทิน บุคคล และงาน

  • ใช้แป้น Tab เพื่อย้ายไปยังข้อมูล ตัวเลือก การค้นหา และวิธีใช้

  • กด Enter เพื่อไปยังพื้นที่ที่คุณไฮไลต์โดยการเลือก

กดปุ่ม Esc เพื่อปิดฟอร์มหรือกล่องใดก็ตามที่เปิดอยู่ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณทำเช่นนี้ ข้อมูลที่คุณเพิ่มลงในฟอร์มหรือกล่องอาจไม่ถูกบันทึก

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับการดำเนินการทั่วไป

เมื่อคุณรู้จักกับปุ่มที่ใช้ในการเลื่อนดู Outlook บนเว็บแล้ว ต่อไปนี้คือแป้นพิมพ์ลัดที่สามารถช่วยให้คุณทำการดำเนินการพื้นฐานบางอย่างได้

แป้นพิมพ์ลัด

การดำเนินการ

Ctrl+N หรือ N

สร้างรายการใหม่ที่มีชนิดเดียวกับโมดูลที่คุณใช้อยู่ ตัวอย่างเช่น การประชุมใหม่ในปฏิทิน

E

ย้ายอีเมลไปยังโฟลเดอร์เก็บถาวร

Alt+Q

ไปยังกล่องค้นหา

Ctrl+F6

ย้ายจากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่ง นี่คือการนำทางระดับบนสุด

หมายเหตุ: 

  • เมื่อคุณมาถึงบริเวณที่ต้องการ ให้ใช้ปุ่ม Tab และลูกศรเพื่อไปยังรายการคุณต้องการ จากนั้นกด Enter เพื่อดำเนินการกับรายการนั้น

  • ในจดหมาย ให้กด Ctrl+F6 เพื่อวนรอบแถบนำทางด้านบน สถานะของบุคคล รายการใหม่ โฟลเดอร์ และบานหน้าต่างการอ่าน

ปุ่มเมนูบริบท (หรือ Shift+F10)

ซึ่งเทียบเท่ากับการคลิกขวาเพื่อเลือกตัวเลือก บนคีย์บอร์ดที่เข้ากันได้กับ Windows ปุ่มเมนูบริบทจะอยู่ทางด้านขวาของ Spacebar

Enter

เลือกข้อความ รายการในปฏิทิน ที่ติดต่อ หรืองาน และเปิดตัวเลือกที่ไฮไลต์อยู่ในหน้าต่างใหม่

แป้นพิมพ์ลัดแก้ไขข้อความ

คุณจะพบว่าแป้นพิมพ์ลัดแก้ไขข้อความที่มีให้ใช้งานใน Outlook บนเว็บ จะเหมือนกับที่มีให้ใช้งานในผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Microsoft

แป้นพิมพ์ลัด

การดำเนินการ

Ctrl+C

คัดลอกส่วนที่เลือกของคุณไปยังคลิปบอร์ด

Ctrl+X

ตัดข้อความที่คุณเลือก

Backspace

ลบข้อความหรืออักขระที่เลือกทางซ้ายของเคอร์เซอร์

Ctrl+Backspace

ลบคำไปทางด้านซ้ายของเคอร์เซอร์ แต่ไม่ลบช่องว่างด้านหน้าคำดังกล่าว

Ctrl+K

แสดงกล่องสำหรับการแทรกไฮเปอร์ลิงก์

Ctrl+V

วางเนื้อหาจากคลิปบอร์ดลงในตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน

Ctrl+Y

ทำซ้ำการกระทำล่าสุด

Ctrl+Z

ย้อนกลับการกระทำล่าสุด

Insert

สลับระหว่างการแทรกและการเขียนทับข้อความ

แป้นพิมพ์ลัดจัดรูปแบบข้อความ

คุณอาจคุ้นเคยกับแป้นพิมพ์ลัดจัดรูปแบบข้อความที่คุณสามารถใช้ใน Outlook บนเว็บได้ Microsoft ได้ทำให้แป้นพิมพ์ลัดจัดรูปแบบข้อความในผลิตภัณฑ์ Microsoft หลายอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน

แป้นพิมพ์ลัด

การดำเนินการ

Ctrl+B

ใช้การจัดรูปแบบตัวหนา

Ctrl+I

ใช้การจัดรูปแบบตัวเอียง

Ctrl+U

ใช้การขีดเส้นใต้

จดหมาย

แป้นพิมพ์ลัดรายการโฟลเดอร์

ต่อไปนี้คือแป้นพิมพ์ลัดที่ใช้กับรายการโฟลเดอร์บ่อยที่สุด

แป้นพิมพ์ลัด

การดำเนินการ

ลูกศรซ้าย

ยุบโฟลเดอร์ที่เลือก

ลูกศรขวา

ขยายโฟลเดอร์ที่เลือก

F2

เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ที่เลือก

แป้นพิมพ์ลัดรายการข้อความและการอ่าน

ต่อไปนี้คือแป้นพิมพ์ลัดที่สามารถใช้เพื่อดำเนินการสิ่งเดียวกัน ไม่ว่าคุณจะทำงานอยู่ในรายการข้อความหรือรายการอ่าน

แป้นพิมพ์ลัด

การดำเนินการ

Insert

นำค่าสถานะเริ่มต้นไปใช้กับการสนทนาหรือข้อความที่เลือกโดยไม่ต้องเปิดเมนูค่าสถานะ

หมายเหตุ: ถ้าการสนทนาหรือข้อความถูกตั้งค่าสถานะอยู่แล้ว แป้น Insert จะทำเครื่องหมายการสนทนาหรือข้อความว่าเสร็จสมบูรณ์ และยังใช้ได้เมื่อเลือกการสนทนาหรือข้อความหลายรายการด้วย

Esc

ยกเลิกการค้นหา

หมายเหตุ: ถ้าเมนูบริบทเปิดอยู่ แป้น Esc จะปิดเมนูบริบทแต่ไม่ยกเลิกการค้นหา

Delete

ลบข้อความหรือรายการที่เลือก

Ctrl+Q หรือ Q

ทำเครื่องหมายการสนทนาหรือข้อความที่เลือกเป็นอ่านแล้ว

Ctrl+U หรือ U

ทำเครื่องหมายการสนทนาหรือข้อความที่เลือกเป็นยังไม่ได้อ่าน

Shift+Delete

ลบข้อความหรือรายการที่เลือกอย่างถาวร

แป้นพิมพ์ลัดรายการข้อความ

แป้นพิมพ์ลัดมักจะใช้ชื่อแป้นเดียวกันหรือการกดแป้นพิมพ์พร้อมกันที่เป็นชุดเดียวกัน แต่การดำเนินการที่ทำอาจแตกต่างกันได้ โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังทำงานเกี่ยวกับอะไร แป้นพิมพ์ลัดที่ระบุต่อไปนี้จะใช้กับรายการข้อความ

แป้นพิมพ์ลัด

การดำเนินการ

Esc

ยกเลิกการค้นหา

หมายเหตุ: ถ้าเมนูบริบทเปิดอยู่ แป้น Esc จะปิดเมนูบริบทแต่ไม่ยกเลิกการค้นหา

Shift+ลูกศรลง

เลือกข้อความปัจจุบันและถัดไปในรายการ ใช้เพื่อเลือกหลายข้อความที่อยู่ติดกัน

Shift+ลูกศรขึ้น

เลือกข้อความปัจจุบันหรือก่อนหน้าในรายการ ใช้เพื่อเลือกหลายข้อความที่อยู่ติดกัน

Home หรือ Ctrl+Home

เลือกข้อความแรกในโฟลเดอร์

Page Down

เลือกข้อความแรกในหน้าถัดไปสำหรับรายการข้อความที่มีสองหน้าขึ้นไป

Page up

เลือกข้อความแรกในหน้าก่อนหน้าสำหรับรายการข้อความที่มีสองหน้าขึ้นไป

End or Ctrl+End

เลือกข้อความสุดท้ายในโฟลเดอร์

แป้นพิมพ์ลัดรายการอ่าน

สิ่งที่แป้นพิมพ์ลัดการดำเนินการสามารถทำได้อาจเป็นการดำเนินการเฉพาะของสิ่งที่คุณกำลังทำงานอยู่เท่านั้น ถึงแม้จะใช้ชื่อแป้นและการแป้นพิมพ์ชุดที่คล้ายกันก็ตาม ต่อไปนี้คือแป้นพิมพ์ลัดที่คุณสามารถใช้กับรายการอ่านได้

แป้นพิมพ์ลัด

การดำเนินการ

Esc

ปิดข้อความใหม่

Ctrl+N หรือ N

สร้างข้อความใหม่

Ctrl+Shift+F หรือ Shift+F

ส่งต่อข้อความที่เลือก

End or Ctrl+End

ไปที่ด้านล่างของการสนทนาหรือข้อความ

Home หรือ Ctrl+Home

ไปที่ด้านบนของการสนทนาหรือข้อความ

Page Down

เลื่อนลงหนึ่งหน้าสำหรับการสนทนาหรือข้อความที่มีสองหน้าขึ้นไป

Page Up

เลื่อนขึ้นหนึ่งหน้าสำหรับการสนทนาหรือข้อความที่มีสองหน้าขึ้นไป

Ctrl+R รือ R

ตอบกลับไปยังข้อความที่เลือก

Ctrl+Shift+R รือShift+R

ตอบกลับไปยังผู้ส่งและผู้รับทั้งหมดของข้อความที่เลือก

Ctrl+Enter

ส่งข้อความ

ปฏิทิน

รายการแป้นพิมพ์ลัดที่ถูกระบุต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณกำลังทำงานในมุมมองปฏิทิน

แป้นพิมพ์ลัด

การดำเนินการ

Ctrl+N

สร้างรายการปฏิทินใหม่

Delete

ลบรายการที่เลือก

Ctrl+Shift+2

ไปยังปฏิทิน

Shift+ลูกศรขวา

ไปที่ช่วงเวลาถัดไป ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณอยู่ในมุมมองเดือน แป้นพิมพ์ลัด Ctrl+ลูกศรขวา จะนำคุณไปยังเดือนถัดไป

Shift+ลูกศรซ้าย

ไปที่ช่วงวลาก่อนหน้านี้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณอยู่ในมุมมองเดือน แป้นพิมพ์ลัด Ctrl+ลูกศรซ้าย จะนำคุณไปยังเดือนก่อนหน้า

Shift+Alt+Y

ไปที่วันนี้

Ctrl+F6

ย้ายไปยังบริเวณอื่นในปฏิทิน

Tab

ย้ายไปยังเหตุการณ์หรือพื้นที่ถัดไปในมุมมองปัจจุบัน

Shift+Tab

ย้ายไปยังเหตุการณ์หรือพื้นที่ก่อนหน้าในมุมมองปัจจุบัน

Enter

เปิดรายการที่เลือก

Shift+Alt+1

สลับไปยังมุมมองวัน

Shift+Alt+3

สลับไปยังมุมมองทั้งสัปดาห์

Shift+Alt+4

สลับไปยังมุมมองเดือน

Shift+Alt+2

สลับไปยังมุมมองสัปดาห์การทำงาน

ฟอร์มปฏิทิน

แป้นพิมพ์ลัด

การดำเนินการ

Ctrl+S

บันทึกการนัดหมาย

Ctrl+Enter หรือ Alt+S

ส่งการประชุม

งาน

ทำงานต่างๆ ของคุณโดยใช้แป้นพิมพ์ลัดพื้นฐานบางอย่าง

แป้นพิมพ์ลัด

การดำเนินการ

Ctrl+N

สร้างงานใหม่

Delete

ลบรายการที่เลือก

Page Down

สำหรับรายการที่มีมากกว่าสองหน้า จะเลือกรายการแรกในหน้าถัดไป

Page Up

สำหรับรายการที่มีมากกว่าสองหน้า จะเลือกรายการแรกในหน้าก่อนหน้า

Home

เลือกรายการแรกในรายการ

End

เลือกรายการสุดท้ายในรายการ

ลูกศรลง

เลือกรายการถัดไปในรายการ

ลูกศรขึ้น

เลือกรายการก่อนหน้าในรายการ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

แป้นพิมพ์ลัดใน Outlook.com

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×