คีย์ลัดใน Skype สำหรับธุรกิจ

คีย์ลัดใน Skype สำหรับธุรกิจ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ผู้ใช้หลายคนค้นหาว่า ใช้คีย์บอร์ดภายนอกกับคีย์ลัดสำหรับSkype for Business บน Windows ช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับผู้ใช้กับอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือสายตาบกพร่อง แป้นพิมพ์ลัดอาจเป็นเรื่องง่ายขึ้นโดยใช้หน้าจอสัมผัส และจะหรือแทนที่จำเป็นในการใช้เมาส์ บทความนี้แสดงรายคีย์ลัดสำหรับSkype for Business บน Windows

หมายเหตุ: 

  • ทางลัดในหัวข้อนี้อ้างอิงถึงเค้าโครงคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา คีย์ต่างๆ บนเค้าโครงคีย์บอร์ดแบบอื่นอาจไม่ตรงกับคีย์บนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

  • ถ้าคีย์ลัดกำหนดให้กดอย่างน้อย 2 คีย์พร้อมกัน จะมีการใช้เครื่องหมายบวก (+) คั่นระหว่างคีย์ดังกล่าว ถ้าคุณต้องกดคีย์หนึ่งและตามด้วยอีกคีย์หนึ่งทันที คีย์ลัดดังกล่าวจะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

ในหัวข้อนี้

ทางลัดที่ใช้บ่อยบนพีซี

ตารางต่อไปนี้เป็นการอ้างอิงสะดวกไปยังทางลัดที่ใช้บ่อยในSkype for Business

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

หน้าต่างหลักของ: ค้นหาติดต่อ

F6 (อาจจำเป็นต้องกดเวลา 2 หรือ 3)

เมื่อมีเลือกที่ติดต่อ: แสดงตัวอย่าง ตัวเลือกเพิ่มเติม เพื่อทำการโทร เริ่มการสนทนา และอื่น ๆ

Enter

เมื่อมีเลือกที่ติดต่อ: เปิดเมนูแบบตามบริบท

Shift+F10

ยอมรับการโทรเข้ามาหรือการสนทนา

แป้นโลโก้ของ Windows+Shift+O

ปฏิเสธการโทรเข้ามาหรือการสนทนา

โลโก้ของ Windows คีย์ + Escape

ปิด หรือเปิดเสียงไมโครโฟนของคุณในการโทร

แป้นโลโก้ของ Windows+F4

เมื่อมีการใช้วิดีโอในการโทร: เปิดกล้องของฉัน / ปิดกล้องของฉัน

แป้นโลโก้ของ Windows+F5

หยุดการแชร์เดสก์ท็อปของคุณ

Alt+T

หน้าต่างการสนทนา: เชิญติดต่อการสนทนาที่มีอยู่

Alt+V

หน้าต่างการสนทนา: สิ้นสุดการสนทนา

Alt+Q

การนำทางทั่วไปและการเคลื่อนไหว

ใช้คีย์ลัดต่อไปนี้เสมอไม่ว่าโฟกัสอยู่ที่ไหน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ยอมรับการแจ้งเตือนการเชิญเข้ามา

แป้นโลโก้ของ Windows+Shift+O

ปฏิเสธการแจ้งเตือนการเชิญ

แป้นโลโก้ของ Windows+ESC

วางโฟกัสบนกล่องค้นหาค้นหาที่ติดต่อ

Ctrl+Shift+Spacebar

เปิดหน้าต่างหลัก และวางโฟกัสบนกล่องค้นหา

Ctrl+Alt+Shift+3

ปิด หรือเปิดเสียงไมโครโฟนในการโทร

แป้นโลโก้ของ Windows+F4

เมื่อมีการใช้วิดีโอในการโทร:เปิดกล้องของฉันบน /ปิดกล้องของฉัน

แป้นโลโก้ของ Windows+F5

หยุดการแชร์หน้าจอของคุณในการโทร

Ctrl+Shift+S

เรียกคืนการควบคุมเมื่อแชร์หน้าจอของคุณในการโทร

Ctrl+Alt+Spacebar

หน้าต่างหลักของ Skype for Business

ใช้คีย์ลัดเหล่านี้เมื่อหน้าต่างหลักของSkype for Business อยู่บนพื้นหน้า

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ย้ายไปยังแท็บรายการที่ติดต่อ

Ctrl+1

ย้ายไปยังแท็บการสนทนาแบบถาวร

Ctrl+2

ย้ายไปยังแท็บรายการการสนทนา

Ctrl+3

ย้ายไปยังแท็บโทรศัพท์

Ctrl+4

ย้ายไปยังแท็บการประชุม

Ctrl+5

เป็นผู้รับมอบสิทธิ์ โอนสายไปของบุคคลอื่นทำงานหมายเลข (ไม่พร้อมใช้งานกับการสมัครใช้งานOffice 365 ทั้งหมด)

Ctrl+1 หรือ Ctrl+Shift+1

เปิดเมนูระบบ Alt เปิดขึ้นในแถบเมนู

Alt+Spacebar

เปิดเมนูไฟล์

Alt+F

เริ่มประชุมทันที

Alt+M

เปิดเมนูเครื่องมือ

Alt+T

เปิดเมนูวิธีใช้

Alt+H

นำทางได้อย่างรวดเร็วระหว่างส่วนของหน้าต่างหลัก

F6

รายการที่ติดต่อ

ใช้คีย์ลัดเหล่านี้ในรายการติดต่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ลบกลุ่มแบบกำหนดเองที่เลือกหรือที่ติดต่อ

Delete

ย้ายกลุ่มที่เลือกขึ้น

Alt+ลูกศรขึ้น

ย้ายกลุ่มที่เลือกลง

Alt+ลูกศรลง

บนเมนูทางลัด เปิดบัตรที่ติดต่อกลุ่มหรือติดต่อที่เลือก

Alt+Enter

ยุบ หรือขยายกลุ่มที่เลือก

Spacebar

การเอาติดต่อที่เลือกออกจากรายการติดต่อ (เฉพาะสมาชิกที่ไม่ใช่กลุ่มการแจกจ่าย)

Shift+Delete

บัตรข้อมูลที่ติดต่อ

ใช้คีย์ลัดเหล่านี้ในบัตรข้อมูลติดต่อ กด Alt + Enter เพื่อเปิดบัตรข้อมูลติดต่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ปิดบัตรข้อมูลติดต่อ

Esc

ย้ายไปตามแท็บต่าง ๆ ด้านล่างของบัตรข้อมูลติดต่อ

Ctrl+Tab

ย้ายไปตามแท็บต่าง ๆ ด้านล่างของบัตรข้อมูลติดต่อในลำดับย้อนกลับ

Ctrl+Shift+Tab

หน้าต่างการสนทนา

ใช้คีย์ลัดเหล่านี้ในหน้าต่างการสนทนา

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เปิดวิธีใช้ โฮมเพบนเมนูวิธีใช้

F1

ออกจากมุมมองเต็มหน้าจอ มิฉะนั้น หน้าต่างการสนทนา ปิดก็ต่อเมื่อมีไม่มีเสียง วิดีโอ หรือแชร์เกิดขึ้น

Esc

ยอมรับการแจ้งเตือนการเชิญใดๆ ซึ่งรวมถึง เสียง วิดีโอ การโทร และคำขอแชร์

Alt+C

ปิดหน้าต่างการสนทนา

Alt+F4

ละเว้นการแจ้งเตือนการเชิญใดๆ ซึ่งรวมถึง เสียง วิดีโอ การโทร และคำขอแชร์

Alt+l

เข้าร่วมอีกครั้งเสียงในการประชุม

Alt+R

เปิดการบันทึกเป็น กล่องโต้ตอบสำหรับไฟล์ที่ถูกส่งในหน้าต่างการสนทนา

Alt+S

เชิญติดต่อการสนทนาที่มีอยู่

Alt+V

บันทึกเนื้อหาของประวัติการ IM ทำงานสำหรับการสนทนาแบบตัวต่อตัวเมื่อคุณใช้Outlook

Ctrl+S

แสดง หรือซ่อนพื้นที่ข้อความโต้ตอบแบบทันที

Ctrl+W

ส่งไฟล์ หรือในบริบทของการประชุม เพิ่มสิ่งที่แนบมา

Ctrl+F

เริ่มOneNote เพื่อจดบันทึกย่อเกี่ยวกับเซสชันการสนทนา

Ctrl+N

แสดง หรือซ่อนรายชื่อผู้เข้าร่วม

Ctrl+R

เมื่อคุณควบคุมของผู้ใช้อื่นแชร์หน้าจอในการประชุม: การนำทางด้านซ้ายเพื่อองค์ประกอบ UI ก่อนหน้าในหน้าต่างการสนทนา

Ctrl + Shift + Alt + ลูกศรซ้าย

เมื่อคุณควบคุมของผู้ใช้อื่นแชร์หน้าจอในการประชุม: การนำทางด้านขวาเพื่อองค์ประกอบ UI ถัดไปในหน้าต่างการสนทนา

Ctrl + Shift + Alt + ลูกศรขวา

เพิ่ม หรือสิ้นสุดวิดีโอ

Ctrl+Shift+Enter

หยุด หรือดำเนินการสนทนาเสียงที่กำลังดำเนินอยู่

Ctrl+Shift+H

ทำเครื่องหมายการสนทนาว่ามีความสำคัญสูง สำหรับตัวต่อตัวนทนา ไม่พร้อมใช้งานสำหรับการประชุม

Ctrl+Shift+I

แสดง หรือซ่อนพื้นที่แสดงของการแชร์

Ctrl+Shift+Y

สลับไปยังมุมมองแบบกะทัดรัด

Ctrl+Shift+P

เพิ่ม หรือสิ้นสุดเสียง

Ctrl+Enter

Lync 2013 และSkype for Business 2015 เท่านั้น: บนปุ่มโหมด เปิดคำบรรยายสอดคล้องกัน

ลูกศรขึ้น

ในLync 2013 และSkype for Business 2015 เท่านั้น: เมื่อโฟกัสอยู่บนปุ่มโหมด การเริ่มต้นการดำเนินการ สำหรับเสียง ไมโครโฟนปิดเสียง หรือ unmuted ไว้ สำหรับวิดีโอ กล้องเริ่ม หรือหยุด

Spacebar

ยกเลิก หรือซ่อนคำบรรยายเปิดไว้หรือฟองที่มีโฟกัสของคีย์บอร์ด

Esc

เมื่อต้องการแชร์หน้าจอของคุณ ตั้งโฟกัสคีย์บอร์ดลงบนแถบเครื่องมือเพื่อควบคุมการแชร์หน้าจอ ในSkype for Business 2016 กด Esc เพื่อตั้งค่าโฟกัสกลับลงในหน้าต่างการสนทนา

Ctrl + Shift + Space

ในSkype for Business 2016 เท่านั้น: นำทางได้อย่างรวดเร็วระหว่างส่วนต่าง ๆ ของหน้าต่างหลัก

F6

การควบคุมการโทร (หน้าต่างการสนทนา)

ใช้คีย์ลัดเหล่านี้ในการควบคุมการโทรขณะที่อยู่ในการโทรแบบเพียร์ทูเพียร์ ซึ่งจะไม่ทำงานในการประชุมทางโทรศัพท์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

สิ้นสุดการโทรหรือการสนทนา

Alt+Q

การถ่ายโอน: เปิดตัวเลือกที่ติดต่อในระหว่างการโทรแบบเพียร์ทูเพียร์ (ไม่พร้อมใช้งานกับการสมัครใช้งานOffice 365 ทั้งหมด)

Ctrl+Shift+T

พักสายพักสาย

Ctrl+Shift+H

แสดงแผ่นปุ่มโทร

Ctrl+Shift+D

วิดีโอ (หน้าต่างการสนทนา)

ใช้คีย์ลัดเหล่านี้เมื่อคุณทำงานกับวิดีโอในหน้าต่างการสนทนา

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ดูในหน้าต่างการสนทนาในโหมดเต็มหน้าจอ

F5

ออกจากโหมดเต็มหน้าจอวิดีโอ

F5 (ในSkype for Business 2016 ) หรือ Esc

ป็อปเอาท์แกลเลอรีวิดีโอ Pop ในแกลเลอรีวิดีโอ

Ctrl+Shift+O

ล็อกวิดีโอของคุณสำหรับทุกคนในการประชุม

Ctrl+Shift+L

IM (หน้าต่างการสนทนา)

ใช้คีย์ลัดเหล่านี้เมื่อคุณอยู่ใน IM กับบุคคลอื่น

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เปิดวิธีใช้

F1

บันทึกการสนทนา IM ไปยังไฟล์

F12

บันทึกการสนทนา IM ลงในประวัติการสนทนา

Ctrl+S

เลือกเนื้อหาทั้งหมดในการสนทนา

Ctrl+A

ตัดข้อความที่เลือก

Ctrl+X

วางข้อความคัดลอก

Shift+Insert หรือ Ctrl+V

คัดลอกข้อความที่เลือก

Ctrl+C

เปลี่ยนสีข้อความที่เลือกเป็นตัวหนา

Ctrl+B

เปลี่ยนข้อความที่เลือกเป็นตัวเอียง

Ctrl+l

เปลี่ยนข้อความที่เลือกการขีดเส้นใต้

Ctrl+U

ทำซ้ำการกระทำก่อนหน้า

Ctrl+Y

ยกเลิกการกระทำก่อนหน้า

Ctrl+Z

เปลี่ยนสีของข้อความคุณพิมพ์

Ctrl+Shift+F

เปิดไฟล์ที่ได้รับผ่านทางSkype

Alt+P

ปฏิเสธไฟล์ที่จะถูกส่งผ่านSkype

Alt+D

วางโฟกัสในพื้นที่ป้อนข้อมูลของ IM ของคุณ

Ctrl+Shift+M

เริ่มบรรทัดใหม่ในข้อความ IM ที่คุณยังไม่ได้ส่งไปยัง

Shift+Enter

เวทีประชุมและการสนทนา

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ดูในหน้าต่างการสนทนา ในโหมดเต็มหน้าจอ

F5

ออกจากโหมดเต็มหน้าจอ

Esc

หยุดการแชร์

Alt+T

จัดการเนื้อหาที่นำเสนอ

Ctrl+Shift+E

แสดง หรือซ่อนพื้นที่แสดงของการแชร์

Ctrl+Shift+Y

การบังคับให้มีการแจ้งเตือน L1 ที่ค้างอยู่ลงในมุมมองแบบเต็มหน้าจอ

Ctrl+Shift+A

สลับไปยังมุมมองของผู้บรรยาย

Ctrl+Shift+J

สลับไปยังมุมมองแกลเลอรี

Ctrl+Shift+l

เมื่อคุณควบคุมของผู้ใช้อื่นแชร์หน้าจอในการประชุม: การนำทางด้านซ้ายเพื่อองค์ประกอบ UI ก่อนหน้าในหน้าต่างการสนทนา

Ctrl + Shift + Alt + ลูกศรขวา

เมื่อคุณควบคุมของผู้ใช้อื่นแชร์หน้าจอในการประชุม: การนำทางด้านขวาเพื่อองค์ประกอบ UI ถัดไปในหน้าต่างการสนทนา

Ctrl + Shift + Alt + ลูกศรซ้าย

บริบทของการสนทนา

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ลบรายการที่เลือก

Delete

ย้ายไปยังด้านบนของรายการ

หน้าแรก

ย้ายไปยังด้านล่างของรายการ

End

ย้ายขึ้นหนึ่งหน้า ซึ่งเป็นเส้นเกี่ยวกับ 24

Page Up

ย้ายลงหนึ่งหน้า ซึ่งเป็นเส้นเกี่ยวกับ 24

Page Down

ย้ายไปยังติดต่อก่อนหน้านี้เมื่อต้องการเริ่มการสนทนา

ลูกศรขึ้น

ย้ายลงไปยังติดต่อถัดไปเพื่อเริ่มการสนทนา

ลูกศรลง

การสนทนาแบบแท็บ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เปิดเมนูระบบของหน้าต่างแท็บ

Alt+Spacebar

ตั้งค่าโฟกัสบนแท็บข้อมูลในมุมมองการสนทนาแบบแท็บ

Ctrl+Shift+T

สลับไปยังแท็บถัดไป (ต่อเนื่องวนผ่านแท็บทั้งหมด)

Ctrl+Tab

สลับไปยังหมายเลขแท็บที่เฉพาะเจาะจง และย้ายโฟกัสลงบนการสนทนานั้น

Ctrl+1,2…9

เทียบชิดขอบ หรือชิดการสนทนาที่เลือกไปยัง หรือ จากหน้าต่างแท็บ

Ctrl+O

ปิดแท็บ

Esc

การสนทนาแบบถาวร

หน้าต่างการสนทนาแบบถาวรใช้ทางลัดเดียวกันเป็นหน้าต่างการสนทนา IM ฟีเจอร์นี้ไม่พร้อมใช้งานสำหรับการสมัครใช้งานOffice 365

ดูเพิ่มเติม

เรียนรู้วิธีการ Skype นามโดยใช้ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการนำทาง

เริ่มต้นใช้งานการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบ Skype สำหรับธุรกิจ

ผู้ใช้หลายคนค้นหาว่า ใช้คีย์บอร์ดภายนอกกับคีย์ลัดสำหรับSkype for Business บน Mac ช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับผู้ใช้กับอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือสายตาบกพร่อง แป้นพิมพ์ลัดอาจเป็นเรื่องง่ายขึ้นโดยใช้หน้าจอสัมผัส และจะหรือแทนที่จำเป็นในการใช้เมาส์ บทความนี้แสดงรายคีย์ลัดสำหรับSkype for Business บน Mac

ในหัวข้อนี้

คีย์ลัดใน Skype for Business สำหรับ Mac

คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในSkype for Business บน Mac โดยใช้คีย์ลัดต่อไปนี้

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ลงชื่อเข้าใช้ หรือออกจากระบบ

คำสั่ง + G

ประชุมทันที

คำสั่ง + N

เริ่มการโทร

SHIFT + คำสั่ง + R

ออกจากSkype for Business

คำสั่ง + Q

ย่อหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

คำสั่ง + M

คืนค่าหน้าต่างที่เปิดอยู่

คำสั่ง + 1

ปิดหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

คำสั่ง + W

เข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์ โดยใช้ URL

ลูกศรขึ้น + คำสั่ง + O

Emojis และสัญลักษณ์

SHIFT + คำสั่ง ช่องว่าง

ออกจากโหมดเต็มหน้าจอในระหว่างการดูบนเดสก์ท็อป

ESC

ตั้งค่าการกำหนดลักษณะ

คำสั่ง + เครื่องหมายจุลภาค

แสดงการสะกดและไวยากรณ์

คำสั่ง + เครื่องหมายจุดคู่

รายงานปัญหา

ALT + คำสั่ง + B

วางหู

ลูกศรขึ้น + คำสั่ง + E

พักสาย

ลูกศรขึ้น + คำสั่ง + H

ปิดเสียงไมโครโฟน

ลูกศรขึ้น + คำสั่ง + M

เริ่มวิดีโอ

ลูกศรขึ้น + คำสั่ง + V

แชร์หน้าจอของคุณ

ลูกศรขึ้น + คำสั่ง + S

โอนสาย

ALT + คำสั่ง + T

ยอมรับทั้งหมดในล็อบบี้

ลูกศรขึ้น + คำสั่ง + A

ปิดเสียงผู้ชม

SHIFT + คำสั่ง + M

ซ่อน

คำสั่ง + H

ซ่อนผู้อื่น

ALT + คำสั่ง + H

แป้นกดหมายเลข

คำสั่ง + 2

คีย์ลัดใน Lync for Mac 2011

คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพใน Lync โดยใช้คีย์ลัดต่อไปนี้

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ลงชื่อเข้าใช้ หรือออกจากระบบ

คำสั่ง + G

ยกเลิกการลงชื่อเข้าใช้

คำสั่ง + งวด

ออกจากLync

คำสั่ง + Q

แสดงรายการติดต่อ

คำสั่ง + L

ปิดหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ (ติดต่อรายการหรือข้อความหน้าต่าง)

คำสั่ง + W

บันทึกข้อความโต้ตอบแบบทันที

คำสั่ง + S

ตรวจการสะกด

คำสั่ง + SHIFT + เครื่องหมายจุดคู่ (:)

ยกเลิกข้อความ

คำสั่ง + Z

ตัดข้อความ

คำสั่ง + X

คัดลอกข้อความ

คำสั่ง + C

วางข้อความ

คำสั่ง + V

เลือกทุกสิ่งทุกอย่างในหน้าต่างข้อความ

คำสั่ง + A

เปิดประวัติการสนทนา

คำสั่ง + O

ส่งอีเมลไปติดต่อที่เลือก

คำสั่ง + E

เปิดหน้าต่างการสนทนา เลือกติดต่อ

ENTER หรือช่องว่าง

สิ้นสุดการโทร

คำสั่ง + SHIFT + ส่งกลับ

ออกจากวิดีโอแบบเต็มหน้าจอ

ESC

หยุดวิดีโอเต็มหน้าจอ

SPACEBAR

ประชุมกับการโทร

คำสั่ง + N

เข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์ โดยใช้ URL

ลูกศรขึ้น + คำสั่ง + N

ออกจากโหมดเต็มหน้าจอในระหว่างการดูบนเดสก์ท็อป

ESC

ดูเพิ่มเติม

การช่วยสำหรับการเข้าถึง Skype for Business สำหรับผู้ทุพพลภาพ

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×