คีย์ลัดใน PowerPoint Web App

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คีย์ลัดที่อธิบายไว้ในหัวข้อวิธีใช้นี้อ้างอิงรูปแบบคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นต่างๆ บนคีย์บอร์ดแบบอื่นอาจไม่ตรงกับคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

สำหรับคีย์ลัดที่คุณกดอย่างน้อยสองแป้นพร้อมกันนั้น จะมีการใช้เครื่องหมายบวก (+) คั่นระหว่างแป้นดังกล่าว สำหรับคีย์ลัดที่ให้คุณกดแป้นหนึ่งแล้วตามด้วยอีกแป้นหนึ่งทันที จะใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่น

เมื่อต้องการพิมพ์หัวข้อนี้ กด CTRL + P ได้อีกด้วย

เมื่อต้องการค้นหาในหัวข้อนี้ กด CTRL + F พิมพ์ข้อความค้นหาในกล่อง นั้นแล้ว กด ENTER

คีย์ลัดใน Microsoft PowerPoint Online

คีย์ลัดในPowerPoint Online จะคล้ายกับคีย์ลัดใน Microsoft PowerPoint แป้นพิมพ์ลัดที่แสดงอยู่ในบทความนี้มีไว้สำหรับงานทั่วไปในPowerPoint Online สำหรับรายการของคีย์ลัดในMicrosoft PowerPoint 2010 ดูใช้คีย์ลัดเมื่อต้องการสร้างงานนำเสนอของคุณ

มุมมองการอ่าน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ไปยังมุมมองที่สามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์ตัวอ่านหน้าจอ

TAB ไปยังแท็บไฟล์ บน ribbon, ENTER ลูกศรลงเพื่อมุมมองเค้าร่าง ENTER

สไลด์ถัดไป

N

สไลด์ก่อนหน้า

P

ไปยังสไลด์ที่ต้องการ

G พิมพ์ตัวเลข TAB, ENTER

การนำเสนอสไลด์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สไลด์ถัดไป

N

สไลด์ก่อนหน้า

P

ไปยังสไลด์ที่ต้องการ

G พิมพ์ตัวเลข TAB, ENTER

ออกจากการนำเสนอสไลด์

ESC

มุมมองการแก้ไข

การนำทางใน Ribbon และบานหน้าต่าง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลื่อนไปมาระหว่างบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ, Ribbon, บานหน้าต่างสไลด์ และบานหน้าต่างบันทึกย่อ

CTRL+F6

เปิดใช้งานแท็บ Ribbon อื่น

TAB ใส่

ย้ายไปมาระหว่างคำสั่งของ Ribbon

TAB

ดำเนินการคำสั่งของ Ribbon ที่เลือกในปัจจุบัน

ENTER

แก้ไขสไลด์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สร้างสไลด์ใหม่หลังรูปขนาดย่อที่เลือกอยู่ในปัจจุบัน

CTRL+M

เลื่อนไปมาระหว่างพื้นที่ที่สำรองไว้บนสไลด์

TAB

เลือกพื้นที่ที่สำรองไว้ปัจจุบัน

ENTER

สิ้นสุดการแก้ไขข้อความในพื้นที่ที่สำรองไว้

F2

ตัดชิ้น

CTRL+X

คัดลอกสไลด์

CTRL+C

วางสไลด์

CTRL+V

เลิกทำ

CTRL+Z

ทำซ้ำ

CTRL+Y

ย้ายจุดแทรกภายในพื้นที่ที่สำรองไว้และบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรขวา

ไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้าย

ไปทางขวาหนึ่งคำ

CTRL+ ลูกศรขวา

ไปทางซ้ายหนึ่งคำ

CTRL+ ลูกศรซ้าย

ขึ้นหนึ่งบรรทัด

ลูกศรขึ้น

ลงหนึ่งบรรทัด

ลูกศรลง

ขึ้นหนึ่งย่อหน้า

CTRL+ ลูกศรขึ้น

ลงหนึ่งย่อหน้า

CTRL+ ลูกศรลง

จุดเริ่มต้นของบรรทัด

HOME

จุดสิ้นสุดของบรรทัด

END

จุดเริ่มต้นของพื้นที่ที่สำรองไว้หรือบันทึกย่อ

CTRL+HOME

จุดสิ้นสุดของพื้นที่ที่สำรองไว้หรือบันทึกย่อ

CTRL+END

เลือกเนื้อหา: ขยายส่วนที่เลือก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ไปทางขวาหนึ่งอักขระ

SHIFT+ ลูกศรขวา

ไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

SHIFT+ ลูกศรซ้าย

ไปทางขวาหนึ่งคำ

SHIFT + CTRL + ลูกศรขวา

ไปทางซ้ายหนึ่งคำ

SHIFT + CTRL + ลูกศรซ้าย

ขึ้นหนึ่งบรรทัด

SHIFT+ลูกศรขึ้น

ลงหนึ่งบรรทัด

SHIFT+ลูกศรลง

ขึ้นหนึ่งย่อหน้า

SHIFT + CTRL + ลูกศรขึ้น

ลงหนึ่งย่อหน้า

SHIFT + CTRL + ลูกศรลง

ไปยังจุดเริ่มต้นของย่อหน้า

SHIFT+HOME

ไปยังจุดสิ้นสุดของย่อหน้า

SHIFT+END

ไปยังจุดเริ่มต้นของพื้นที่ที่สำรองไว้หรือบันทึกย่อ

SHIFT + CTRL + HOME

ไปยังจุดสิ้นสุดของพื้นที่ที่สำรองไว้หรือบันทึกย่อ

SHIFT + CTRL + END

พื้นที่ที่สำรองไว้หรือบันทึกย่อทั้งหมด

CTRL+A

แก้ไขข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ตัด

CTRL+X

คัดลอก

CTRL+C

วาง

CTRL+V

แทรกไฮเปอร์ลิงก์

CTRL+K

เลิกทำ

CTRL+Z

ทำซ้ำ

CTRL+Y

จัดรูปแบบข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ตัวหนา

CTRL+B

ตัวเอียง

CTRL+I

ขีดเส้นใต้

CTRL+U

จัดชิดซ้าย

CTRL+L

จัดชิดขวา

CTRL+R

จัดกึ่งกลาง

CTRL+E

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×