คีย์ลัดใน PowerPoint Online

ผู้ใช้จำนวนมากพบว่าแป้นพิมพ์ลัดช่วยพวกเขาให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากพวกเขาสามารถวางมือของพวกเขาไว้บนคีย์บอร์ดแทนที่จะสลับไปมาระหว่างเมาส์และคีย์บอร์ดเพื่อทำงานให้สำเร็จ สำหรับผู้ใช้ที่มีความบกพร่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวหรือการมองเห็น แป้นพิมพ์ลัดจะเป็นสิ่งทดแทนที่สำคัญแทนการใช้เมาส์

หมายเหตุ: 

 • หัวข้อนี้ถือว่าผู้ใช้ JAWS ได้ปิดฟีเจอร์เมนู Ribbon เสมือนแล้ว เมื่อคุณใช้ PowerPoint Online เราขอแนะนำให้คุณใช้ Internet Explorer เป็นเบราว์เซอร์ของคุณ

 • PowerPoint Online เป็นแอปพลิเคชันบนเว็บ แป้นพิมพ์ลัดและการนำทางจึงอาจแตกต่างจากที่มีอยู่ใน PowerPoint 2016

ในหัวข้อนี้

ทางลัดที่ใช้บ่อย

เริ่มต้นใช้งาน

นำทางในมุมมองการอ่าน

นำทางในมุมมองการนำเสนอสไลด์

นำทางในมุมมองการแก้ไข

แก้ไขสไลด์

ย้ายจุดแทรกภายในพื้นที่ที่สำรองไว้และบันทึกย่อ

เลือกเนื้อหา: ขยายส่วนที่เลือก

แก้ไขข้อความ

ย้ายรูปร่างที่เลือก

จัดเรียงรูปร่างที่เลือก

จัดรูปแบบข้อความ

งานอันดับต้นๆ ที่คุณสามารถทำให้เสร็จสมบูรณ์ได้โดยใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ

ทางลัดที่ใช้บ่อย

ตารางต่อไปนี้แสดงทางลัดที่คุณใช้บ่อยใน PowerPoint Online

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แทรกสไลด์ใหม่

เมื่อโฟกัสอยู่บนบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ ให้กด Ctrl+M

ลบข้อความ วัตถุ หรือสไลด์ที่เลือก

ลบแป้น

ย้ายรูปร่าง

แป้นลูกศร

ไปที่สไลด์ถัดไป

แป้น Page Down

ไปยังสไลด์ก่อนหน้า

แป้น Page Up

ออกจากการนำเสนอสไลด์

Esc

เริ่มต้นใช้งาน

ทางลัดในหัวข้อนี้อ้างอิงตามรูปแบบคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นต่างๆ บนคีย์บอร์ดแบบอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

ถ้าคีย์ลัดกำหนดให้กดอย่างน้อย 2 คีย์พร้อมกัน จะมีการใช้เครื่องหมายบวก (+) คั่นระหว่างคีย์ดังกล่าว ถ้าคุณต้องกดคีย์หนึ่งและตามด้วยอีกคีย์หนึ่งทันที คีย์ลัดดังกล่าวจะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

PowerPoint Online ทำงานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ จึงไม่ใช้แป้นการเข้าถึงเหมือนที่ใช้ใน PowerPoint สำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น การกด Alt จะย้ายโฟกัสไปยังแถบเมนูของเบราว์เซอร์และทางลัดที่คุ้นเคย เช่น Ctrl + P (พิมพ์) และ F1 (วิธีใช้) จะเรียกใช้คำสั่งของเบราว์เซอร์แทนคำสั่งของ PowerPoint Online

เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังส่วนต่างๆ ของส่วนติดต่อ PowerPoint (เช่น จาก Ribbon ไปยังบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ) ให้กด Ctrl+F6 เพื่อไปข้างหน้า หรือกด Ctrl+Shift+ F6 เพื่อย้อนกลับ และเพื่อย้ายเข้าและออกจากเนื้อหาของสไลด์ เมื่อต้องการนำทางคำสั่งใน PowerPoint Online ให้กดแป้น Tab เพื่อไปข้างหน้า กด Shift+Tab เพื่อย้อนกลับ และ Enter เพื่อเลือก

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสั่งคำสั่งขณะอยู่ในมุมมองการแก้ไข ให้ย้ายโฟกัสไปยังกล่อง บอกฉัน โดยการกด Alt+Q แล้วพิมพ์คำสั่งที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเลือกคำสั่ง ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือแป้นลูกศรลง แล้วกด Enter

นำทางด้วยคีย์บอร์ดเพียงอย่างเดียว

ใน มุมมองการอ่าน รายการคำสั่งแนวนอนจะอยู่ที่ด้านบนของหน้าจอด้านบนของเอกสาร กดแป้น Tab จนกว่าจะโฟกัสแถวคำสั่ง จากนั้นกดแป้น Tab เพื่อเลื่อนไปตามคำสั่ง เมื่อต้องการเลือกคำสั่ง ให้กด Enter

เมื่อต้องการสลับไปยัง มุมมองการแก้ไข ให้ย้ายไปยังคำสั่ง แก้ไขงานนำเสนอ กด Enter แล้วเลือก แก้ไขใน PowerPoint Online

ใน มุมมองการแก้ไข Ribbon คือแถบด้านบนของหน้าต่าง PowerPoint Online Ribbon จะจัดเรียงตามแท็บ แต่ละแท็บแสดงจะชุดของเครื่องมือและฟังก์ชันต่างกัน จัดกลุ่ม และแต่ละกลุ่มจะมีอย่างน้อยหนึ่งคำสั่ง เมื่อต้องการใช้ Ribbon ให้กด Ctrl+F6 ซ้ำๆ จนกว่าจะโฟกัส Ribbon

คีย์ลัดอื่นๆ สำหรับการใช้ Ribbon มีดังต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการย้ายระหว่างแท็บ ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab

 • เมื่อต้องการเข้าถึง Ribbon สำหรับแท็บที่เลือกในปัจจุบัน ให้กด Enter

 • เมื่อต้องการย้ายระหว่างคำสั่งบน Ribbon ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab

การควบคุมจะเปิดใช้งานในวิธีที่แตกต่างกัน โดยจะขึ้นอยู่กับชนิดของการควบคุม:

 • ถ้าคำสั่งที่เลือกเป็นปุ่มหรือปุ่มแยก ให้กด Spacebar เพื่อเปิดใช้งาน

 • ถ้าเลือกคำสั่งที่เป็นรายการ (เช่น รายการแบบอักษร) ให้กดลูกศรลงเพื่อเปิดรายการดังกล่าว จากนั้น เมื่อต้องการย้ายระหว่างรายการ ให้กดแป้นลูกศรขึ้นและแป้นลูกศรลง เมื่อเลือกรายการที่คุณต้องการแล้ว ให้กด Enter

 • ถ้าคำสั่งที่เลือกเป็นแกลเลอรี ให้กดแป้น Tab เพื่อไปยังคำสั่ง เพิ่มเติม สำหรับแกลเลอรี แล้วกด Enter เพื่อเปิดแกลเลอรี กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปตามรายการ แล้วกด Enter เพื่อเลือก

นำทางในมุมมองการอ่าน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ไปที่สไลด์ถัดไป

N

ไปยังสไลด์ก่อนหน้า

P

ไปยังสไลด์ที่ต้องการ

G พิมพ์หมายเลขสไลด์ กดแป้น Tab แล้วกด Enter

นำทางในมุมมองการนำเสนอสไลด์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ไปที่สไลด์ถัดไป

N

ไปยังสไลด์ก่อนหน้า

P

ไปยังสไลด์ที่ต้องการ

G พิมพ์หมายเลขสไลด์ กดแป้น Tab แล้วกด Enter

ออกจากการนำเสนอสไลด์

Esc

นำทางในมุมมองการแก้ไข

การนำทางใน Ribbon และบานหน้าต่าง

เมื่อต้องการย้ายไปยังพื้นที่คำสั่งคีย์ใน PowerPoint Online ให้กด Ctrl+F6 นี่คือลำดับในการวนรอบผ่าน แผงสไลด์ บานหน้าต่างงาน และแถบ:

 1. แผงสไลด์

 2. บานหน้าต่างข้อคิดเห็น (ถ้าเปิด)

 3. บานหน้าต่างบันทึกย่อ (ถ้าเปิด)

 4. แถบสถานะ

 5. แถบด้านบน

 6. Ribbon

 7. บานหน้าต่างรูปขนาดย่อ

  การวนรอบ Ctrl+F6

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายจากบานหน้าต่างสไลด์ บานหน้าต่างข้อคิดเห็น บานหน้าต่างบันทึกย่อ แถบสถานะ แถบชื่อเรื่อง Ribbon และบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ

Ctrl+F6

ย้ายตามลำดับย้อนกลับ จากบานหน้าต่างสไลด์ บานหน้าต่างรูปขนาดย่อ Ribbon แถบชื่อเรื่อง แถบสถานะ บานหน้าต่างบันทึกย่อ และบานหน้าต่างข้อคิดเห็น

Shift+Ctrl+F6

ย้ายไปยังแท็บ Ribbon อื่น

แป้น Tab, Enter

ดำเนินการคำสั่งของ Ribbon ที่เลือกในปัจจุบัน

Enter

ย้ายไปมาระหว่างคำสั่ง Ribbon

แป้น Tab

ย้ายไปมาระหว่างกลุ่มของฟีเจอร์บน Ribbon

Ctrl+แป้นลูกศรซ้ายหรือแป้นลูกศรขวา

แก้ไขสไลด์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สร้างสไลด์ใหม่หลังจากรูปขนาดย่อที่เลือกในปัจจุบัน

Ctrl+M

ย้ายจากซ้ายไปขวาตามพื้นที่ที่สำรองไว้บนสไลด์

แป้น Tab

เลือกหรือแก้ไขพื้นที่ที่สำรองไว้ปัจจุบัน

Enter หรือแป้น F2

สิ้นสุดการแก้ไขข้อความในพื้นที่ที่สำรองไว้

F2

เลือกวัตถุเดียวหลายวัตถุ

Ctrl+คลิก หรือ Shift+คลิก

เลือกวัตถุหลายวัตถุ

คลิก+ลาก, Shift+ลาก หรือ Ctrl+ลาก

เลือกวัตถุทั้งหมดบนหน้า

Ctrl+A

เลือกข้อความทั้งหมดในกล่องข้อความที่ใช้งานอยู่

Ctrl+A

คัดลอกสไลด์

Ctrl+C

วางสไลด์

Ctrl+V

เลิกทำ

Ctrl+Z

ทำซ้ำ

Ctrl+Y

จัดลำดับรูปขนาดย่อใหม่เมื่อบานหน้าต่างรูปขนาดย่อเป็นปัจจุบันดังนี้

 • ย้ายสไลด์ขึ้นหนึ่งตำแหน่ง

 • ย้ายสไลด์ลงหนึ่งตำแหน่ง

 • ย้ายสไลด์ไปยังตำแหน่งที่ 1st

 • ย้ายสไลด์ไปยังตำแหน่งสุดท้าย

Ctrl+ลูกศรขึ้น

Ctrl+ลูกศรลง

Ctrl+Shift+ลูกศรขึ้น

Ctrl+Shift+ลูกศรลง

ย่อขนาดฟอนต์

Ctrl+[

เพิ่มขนาดฟอนต์

Ctrl+]

ย้ายจุดแทรกภายในพื้นที่ที่สำรองไว้และบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

แป้นลูกศรขวา

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

แป้นลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

แป้น Ctrl+ลูกศรขวา

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

แป้น Ctrl+ลูกศรซ้าย

ย้ายขึ้นหนึ่งบรรทัด

แป้นลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งบรรทัด

แป้นลูกศรลง

ย้ายขึ้นหนึ่งย่อหน้า

แป้น Ctrl+ลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งย่อหน้า

แป้น Ctrl+ลูกศรลง

ย้ายไปต้นบรรทัด

แป้น Home

ย้ายไปท้ายบรรทัด

End

ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของพื้นที่ที่สำรองไว้หรือบันทึกย่อ

แป้น Ctrl+Home

ย้ายไปยังจุดสิ้นสุดของพื้นที่ที่สำรองไว้หรือบันทึกย่อ

Ctrl+End

เลือกเนื้อหา: ขยายส่วนที่เลือก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกหนึ่งอักขระทางขวา

Shift+ลูกศรขวา

เลือกหนึ่งอักขระทางซ้าย

Shift+ลูกศรซ้าย

เลือกหนึ่งคำทางขวา

Shift+Ctrl+ลูกศรขวา

เลือกหนึ่งคำทางซ้าย

Shift+Ctrl+ลูกศรซ้าย

เลือกขึ้นหนึ่งบรรทัด

Shift+ลูกศรขึ้น

เลือกลงหนึ่งบรรทัด

Shift+ลูกศรลง

เลือกขึ้นหนึ่งย่อหน้า

Shift+Ctrl+ลูกศรขึ้น

เลือกลงหนึ่งย่อหน้า

Shift+Ctrl+ลูกศรลง

เลือกจนถึงจุดเริ่มต้นของย่อหน้า

แป้น Shift+Home

เลือกจนถึงจุดสิ้นสุดของย่อหน้า

Shift+End

เลือกจนถึงจุดเริ่มต้นของพื้นที่ที่สำรองไว้หรือบันทึกย่อ

แป้น Shift+Ctrl+Home

เลือกจนถึงจุดสิ้นสุดของพื้นที่ที่สำรองไว้หรือบันทึกย่อ

Shift+Ctrl+End

เลือกทั้งหมดภายในพื้นที่ที่สำรองไว้หรือบันทึกย่อ

Ctrl+A

แก้ไขข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

PowerPoint Online จะบันทึกการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ

ตัดข้อความที่เลือก

Ctrl+X

คัดลอกข้อความที่เลือก

Ctrl+C

วางข้อความที่ตัดหรือคัดลอก

Ctrl+V

แทรกไฮเปอร์ลิงก์

Ctrl+K

เลิกทำการเปลี่ยนแปลงล่าสุด

Ctrl+Z

ทำซ้ำการเลิกทำล่าสุด

Ctrl+Y

จัดชิดซ้ายย่อหน้าที่เลือก

Ctrl+J

ย้ายรูปร่างที่เลือก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เขยิบรูปร่างไปทางขวา

แป้นลูกศรขวา

เขยิบรูปร่างไปทางซ้าย

แป้นลูกศรซ้าย

เขยิบรูปร่างขึ้น

แป้นลูกศรขึ้น

เขยิบรูปร่างลง

แป้นลูกศรลง

จัดเรียงรูปร่างที่เลือก

ย้ายรูปร่างไปด้านล่างสุด

Ctrl+Shift+วงเล็บเหลี่ยมเปิด ( [ )

ย้ายรูปร่างไปข้างหลัง

Ctrl+วงเล็บเหลี่ยมเปิด ( [ )

ย้ายรูปร่างไปด้านหน้าสุด

Ctrl+Shift+วงเล็บเหลี่ยมปิด ( ] )

ย้ายรูปร่างไปข้างหน้า

Ctrl+วงเล็บเหลี่ยมปิด ( ] )

จัดรูปแบบข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ทำให้ข้อความที่เลือกเป็นตัวหนา

Ctrl+B

ทำให้ข้อความที่เลือกเป็นตัวเอียง

Ctrl+I

ขีดเส้นใต้ข้อความที่เลือก

Ctrl+U

จัดข้อความที่เลือกชิดซ้าย

Ctrl+L

จัดข้อความที่เลือกชิดขวา

Ctrl+R

จัดข้อความที่เลือกให้อยู่กึ่งกลาง

Ctrl+E

ทำงานกับข้อคิดเห็น

คีย์ลัดข้อคิดเห็นใช้ได้เฉพาะเมื่อบานหน้าต่างข้อคิดเห็นเป็นปัจจุบันและอยู่ในโฟกัสเท่านั้น

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เพิ่มข้อคิดเห็นใหม่

Alt+N

ตอบกลับข้อคิดเห็น

Alt+R

ย้ายจากข้อคิดเห็นหนึ่งไปยังข้อคิดเห็นถัดไป

แป้น Tab

งานต่างๆ ที่คุณสามารถทำให้เสร็จสมบูรณ์ได้โดยใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×