คีย์ลัดใน PowerPoint 2016 for Mac

คุณสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วโดยใช้แป้นพิมพ์ลัด โดยกดแป้นพิมพ์ตั้งแต่ 1 แป้นขึ้นไปเพื่อให้งานเสร็จ เช่น เมื่อคุณกด COMMAND+ P กล่องโต้ตอบ พิมพ์ จะเปิดขึ้น

หมายเหตุ: 

  • คำอธิบายการใช้แป้นพิมพ์ลัดจะอ้างอิงตามรูปแบบคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นบนรูปแบบคีย์บอร์ดอื่นๆ อาจไม่สัมพันธ์กับแป้นบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นพิมพ์ลัดสำหรับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปอาจแตกต่างอีกเช่นกัน

  • การตั้งค่าในระบบปฏิบัติการ Macintosh บางเวอร์ชันและแอปพลิเคชันอรรถประโยชน์บางอย่างอาจขัดแย้งกับแป้นพิมพ์ลัดและการทำงานของแป้นฟังก์ชันใน Office สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการกำหนดแป้นพิมพ์เป็นแป้นพิมพ์ลัด โปรดดู วิธีใช้ Mac สำหรับระบบปฏิบัติการ Macintosh เวอร์ชันของคุณหรือดูแอปพลิเคชันอรรถประโยชน์

  • ถ้าคุณเห็นว่าแป้นพิมพ์ลัดที่นี่ไม่ตรงกับที่คุณต้องการ คุณสามารถ สร้างแป้นพิมพ์ลัดแบบกำหนดเอง

ชนิดของแป้นพิมพ์ลัด

การแก้ไขข้อความและวัตถุ

การเคลื่อนที่ไปมาในข้อความ

การทำงานกับวัตถุ

งานนำเสนอ

การเปลี่ยนมุมมอง

การเลือกข้อความ

การนำเสนอสไลด์

การทำงานในตาราง

หน้าต่างและกล่องโต้ตอบ

การแก้ไขข้อความและวัตถุ

เมื่อต้องการ

กด

ลบอักขระ 1 ตัวทางซ้าย

delete

ลบอักขระ 1 ตัวทางขวา

fn + delete

ตัดข้อความที่เลือกหรือ วัตถุ

คำสั่ง + X

คัดลอกข้อความหรือวัตถุที่เลือก

คำสั่ง + C

วางข้อความหรือวัตถุที่ตัดหรือคัดลอก

คำสั่ง + V

วางแบบพิเศษ

คำสั่ง + CONTROL + V

เพิ่มขนาดฟอนต์

คำสั่ง + SHIFT + >

ลดขนาดฟอนต์

คำสั่ง + SHIFT + <

ใช้การจัดรูปแบบตัวหนา

คำสั่ง + B

ใช้การขีดเส้นใต้

คำสั่ง + U

ใช้การจัดรูปแบบตัวเอียง

คำสั่ง + I

จัดย่อหน้ากึ่งกลาง

คำสั่ง + E

จัดย่อหน้าให้เต็มแนว

คำสั่ง + J

จัดย่อหน้าให้ชิดซ้าย

คำสั่ง + L

จัดย่อหน้าให้ชิดขวา

คำสั่ง + R

ทำซ้ำการกระทำล่าสุด

คำสั่ง + Y

เลิกทำการกระทำล่าสุด

คำสั่ง + Z

เปิดกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบข้อความ ตัวเลือกฟอนต์

คำสั่ง + T

เปิดกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบข้อความ ตัวเลือกย่อหน้า

คำสั่ง + OPTION + M

ด้านบนของหน้า

เคลื่อนที่ไปมาในข้อความ

เมื่อต้องการย้าย

กด

ไปยังจุดเริ่มต้นคำหรือไปทางซ้าย 1 คำ

OPTION + ลูกศรซ้าย

ไปทางขวาหนึ่งคำ

OPTION + ลูกศรขวา

ไปยังจุดสิ้นสุดบรรทัด

คำสั่ง + ลูกศรขวา

ไปยังจุดเริ่มต้นบรรทัด

คำสั่ง + ลูกศรซ้าย

ไปยังจุดเริ่มต้นของย่อหน้าหรือขึ้น 1 ย่อหน้า

OPTION + ลูกศรขึ้น

ลงหนึ่งย่อหน้า

OPTION + ลูกศรลง

ไปยังจุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดของข้อความทั้งหมดในวัตถุที่คุณกำลังแก้ไข

คำสั่ง + ลูกศรขึ้น/ลง

ด้านบนของหน้า

ทำงานกับวัตถุ

เมื่อต้องการ

กด

เลือกวัตถุถัดไป

TAB

เลือกวัตถุก่อนหน้า

SHIFT + TAB

เลือกวัตถุทั้งหมดและข้อความทั้งหมด

คำสั่ง + A

ย้ายวัตถุที่เลือกตามทิศทางลูกศร

แป้นลูกศร หรือ คำสั่ง + แป้นลูกศร

จัดกลุ่มวัตถุที่เลือก

คำสั่ง + OPTION + G

ยกเลิกการจัดกลุ่มวัตถุที่เลือก

คำสั่ง + OPTION + SHIFT + G

จัดกลุ่มวัตถุที่เลือกใหม่

คำสั่ง + OPTION + J

หมุนวัตถุที่เลือกตามเข็มนาฬิกา

OPTION + right arrow

หมุนวัตถุที่เลือกทวนเข็มนาฬิกา

OPTION + ลูกศรซ้าย

จัดรูปแบบวัตถุที่เลือก

คำสั่ง + SHIFT + 1

ทำซ้ำวัตถุที่เลือก

คำสั่ง + D

ปรับขนาดวัตถุที่เลือก

SHIFT + แป้นลูกศร

ด้านบนของหน้า

งานนำเสนอ

เมื่อต้องการ

กด

สร้างงานนำเสนอใหม่

คำสั่ง + N

สร้างงานนำเสนอใหม่ด้วยเทมเพลตจากคลัง PowerPoint Presentation

คำสั่ง + SHIFT + P

แทรกสไลด์ใหม่

CONTROL + M หรือ คำสั่ง + SHIFT + N

ย่อ

คำสั่ง + เครื่องหมายลบ

ขยาย

คำสั่ง + เครื่องหมายบวก

ทำสำเนาสไลด์ที่เลือก

คำสั่ง + SHIFT + D

เปิดงานนำเสนอ

คำสั่ง + O

ปิดงานนำเสนอ

คำสั่ง + W

การพิมพ์งานนำเสนอ

คำสั่ง + P

บันทึกงานนำเสนอ

คำสั่ง + S

บันทึกงานนำเสนอโดยใช้ชื่อ ตำแหน่งที่ตั้ง หรือรูปแบบไฟล์ต่างออกไป

คำสั่ง + SHIFT + S

ออกจาก PowerPoint 2016

คำสั่ง + Q

ค้นหาข้อความและการจัดรูปแบบ

คำสั่ง + F

เพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ลงในข้อความที่เลือก รูปภาพ หรือวัตถุ

คำสั่ง + K

ยกเลิกคำสั่ง เช่น บันทึกเป็น

ESC

เลิกทำการกระทำ

คำสั่ง + Z

ทำซ้ำการกระทำ

คำสั่ง + Y

เลื่อนไปตามงานนำเสนอที่เปิดไว้หลายงาน

คำสั่ง + ~

เปิดไฟล์ล่าสุด

คำสั่ง + SHIFT+ O

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนมุมมอง

เมื่อต้องการ

กด

สลับเป็นมุมมองปกติ

คำสั่ง + 1

สลับเป็นมุมมองตัวเรียงลำดับสไลด์

คำสั่ง + 2

สลับเป็นมุมมองหน้าบันทึกย่อ

คำสั่ง + 3

สลับเป็นมุมมองเค้าร่าง

คำสั่ง + 4

สลับเป็นการนำเสนอสไลด์

คำสั่ง + SHIFT + RETURN

สลับเป็นแบบเต็มจอ (ซ่อนเมนู)

คำสั่ง + CONTROL + F

สลับเป็นมุมมองผู้นำเสนอ

OPTION + RETURN

แสดงหรือซ่อนเส้นบอกแนว

คำสั่ง + OPTION + CONTROL + G

สลับเป็นมุมมองต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย

คำสั่ง + OPTION + 2 หรือ SHIFT + คลิก มุมมองตัวเรียงลำดับสไลด์  ปุ่มมุมมอง ตัวเรียงลำดับสไลด์

สลับเป็นมุมมองต้นแบบสไลด์

คำสั่ง + OPTION + 1 หรือ SHIFT + คลิก มุมมองปกติ ปุ่มมุมมองปกติ

สลับเป็นมุมมองต้นแบบบันทึกย่อ

คำสั่ง + OPTION + 3

ด้านบนของหน้า

การเลือกข้อความ

เมื่อต้องการเลือก

กด

ไปทางขวาหนึ่งอักขระ

SHIFT + ลูกศรขวา

ไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

SHIFT + ลูกศรซ้าย

จากจุดแทรกไปยังจุดเดียวกันบรรทัดบน 1 บรรทัด

SHIFT + ลูกศรขึ้น

จากจุดแทรกไปยังจุดเดียวกันบรรทัดล่าง 1 บรรทัด

SHIFT + ลูกศรลง

ข้อความทั้งหมดไปที่ตำแหน่งเริ่มต้นของบรรทัด

คำสั่ง + SHIFT + ลูกศรซ้าย

ข้อความทั้งหมดไปที่ท้ายบรรทัด

คำสั่ง + SHIFT + ลูกศรขวา

จากจุดแทรกไปที่ท้ายย่อหน้า

SHIFT + OPTION + ลูกศรลง

จากจุดแทรกไปที่ตำแหน่งเริ่มต้นของต้นย่อหน้า

SHIFT + OPTION + ลูกศรขึ้น

ด้านบนของหน้า

การนำเสนอสไลด์

คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้ขณะที่เปิดการนำเสนอสไลด์ในโหมดเต็มหน้าจอโดยมีหรือไม่มีมุมมองผู้นำเสนอ

เคล็ดลับ: คุณสามารถกดแป้น / ขณะที่แสดงการนำเสนอสไลด์เพื่อดูรายการแป้นพิมพ์ลัด

เมื่อต้องการ

กด

แสดงภาพเคลื่อนไหวภาพถัดไปหรือเลื่อนไปยังสไลด์ถัดไป

N, PAGE DOWN, ลูกศรขวา, ลูกศรลง หรือ Spacer (หรือคลิกปุ่มเมาส์)

กลับไปยังภาพเคลื่อนไหวก่อนหน้าหรือกลับไปยังสไลด์ก่อนหน้า

P, PAGE UP, ลูกศรซ้าย, ลูกศรขึ้น หรือ Delete

ไปยังหมายเลขสไลด์

หมายเลขสไลด์ที่คุณต้องการดู แล้วกด RETURN

แสดงหน้าจอดำหรือกลับจากหน้าจอดำไปที่การแสดงสไลด์

B หรือ จุด

แสดงหน้าจอขวาหรือกลับจากหน้าจอขวาไปที่การแสดงสไลด์

W หรือ เครื่องหมายจุลภาค

เล่นการนำเสนอสไลด์ตั้งแต่สไลด์แรก

คำสั่ง + SHIFT+ RETURN

เล่นการนำเสนอสไลด์ตั้งแต่สไลด์ปัจจุบัน

คำสั่ง + RETURN

สิ้นสุดการนำเสนอสไลด์

ESC , คำสั่ง + เครื่องหมายจุดหรือยัติภังค์

ลบคำอธิบายประกอบบนหน้าจอ

E

ไปยังสไลด์ที่ซ่อนอยู่สไลด์ถัดไปถ้าสไลด์ถัดไปถูกซ่อนไว้

H

แสดงตัวชี้ที่ซ่อนอยู่อีกครั้งและ/หรือเปลี่ยนตัวชี้เป็นปากกา

คำสั่ง + P

แสดงตัวชี้ที่ซ่อนอยู่อีกครั้งและ/หรือเปลี่ยนตัวชี้เป็นลูกศร

คำสั่ง + A

ซ่อนตัวชี้เมื่อเคลื่อนย้ายเมาส์

CONTROL + H

แสดงเมนูบริบท

กด CONTROL ค้างไว้แล้วคลิกปุ่มเมาส์

แสดงรายการอรรถาภิธานสำหรับคำที่เลือก

คำสั่ง + OPTION + CONTROL + R

แสดงรายการของ การค้นหาแบบสมาร์ท สำหรับคำหรือวลีที่เลือก

คำสั่ง + OPTION + CONTROL + L

สลับเป็นมุมมองผู้นำเสนอ

OPTION + RETURN

ด้านบนของหน้า

การทำงานในตาราง

เมื่อต้องการ

กด

ย้ายไปยังเซลล์ถัดไป

TAB

ย้ายไปยังเซลล์ก่อนหน้า

SHIFT + TAB

ย้ายไปยังบรรทัดหรือแถวถัดไป

ลูกศรลง

ย้ายไปยังบรรทัดหรือแถวก่อนหน้า

ลูกศรขึ้น

เริ่มย่อหน้าใหม่ในเซลล์

RETURN

เพิ่มแถวใหม่ที่ด้านล่างของตาราง

TAB ที่ด้านล่างของแถวสุดท้าย

ด้านบนของหน้า

หน้าต่างและกล่องโต้ตอบ

เมื่อต้องการ

กด

ปิดหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

คำสั่ง + W

ดำเนินการตามที่มอบหมายให้กับปุ่มเริ่มต้นในกล่องโต้ตอบ

RETURN

ยกเลิกคำสั่งและปิดกล่องโต้ตอบ

ESC

ซ่อนหน้าต่างปัจจุบัน

คำสั่ง + H

ย่อหน้าต่างปัจจุบัน

คำสั่ง + M

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สร้างแป้นพิมพ์ลัดแบบกำหนดเองสำหรับ Office 2016 for Mac

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×