คีย์ลัดใน Outlook บนเว็บ

คีย์ลัดที่อธิบายในบทความนี้อ้างอิงรูปแบบคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา รูปแบบของแป้นต่างๆ บนคีย์บอร์ดอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

คีย์ลัดที่ใช้บ่อย

ด้านล่างนี้คือแป้นพิมพ์ลัดที่ใช้บ่อยที่สุดสำหรับ Outlook

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้...

กด...

เพิ่มสิ่งที่แนบมา

Alt แล้วกด H จากนั้นกด AF พร้อมกัน

ตัวหนา

Ctrl+B

ปิดข้อความ

Esc

คัดลอก

Ctrl+C

สร้างข้อความอีเมลใหม่

Ctrl+N

สร้างรายการใหม่

Ctrl+N

ลบข้อความหรือรายการ

Delete

ส่งต่อข้อความ

Ctrl+F

ส่งต่อเมลเป็นสิ่งที่แนบมา

Ctrl+Alt+F

ไปยังปฏิทิน

Ctrl+2

แทรกไฟล

 • Alt+N จากนั้นกด AF พร้อมกันเพื่อแนบไฟล์

 • Alt+N จากนั้นกด AM พร้อมกันเพื่อแทรกรายการ Outlook ลงในข้อความใหม่

 • Alt+N จากนั้นกด AA พร้อมกันเพื่อแทรกนามบัตรลงในข้อความใหม่

 • Alt+N จากนั้นกด AA พร้อมกันเพื่อแทรกปฏิทินลงในข้อความใหม่

ย้ายไปยังโฟลเดอร์

Ctrl+Shift+B

เปิด

Enter

อ่านข้อความอีเมล

Enter

ตอบกลับทั้งหมดในข้อความอีเมล

Ctrl+Shift+R

ตอบกลับข้อความอีเมล

Ctrl+R

ค้นหา

Ctrl+E

ส่งข้อความอีเมล

Alt+S

ส่ง/รับ

F9

ไปที่ จดหมาย ปฏิทิน บุคคล และ งาน

คุณสามารถไปที่ฟีเจอร์และฟังก์ชันต่างๆ ของ Outlook ได้โดยการใช้คำสั่งมาตรฐานและปุ่มบนแถบนำทาง หรือคุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดที่มีให้ใช้งานเป็นจำนวนมากก็ได้ เราได้แบ่งแป้นพิมพ์ลัดออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อความสะดวกสบายของคุณ

แป้นพิมพ์ลัดเบ็ดเตล็ด

เราสามารถใช้การกดแป้นพิมพ์พร้อมกันในแบบต่างๆ เพื่อนำทางรายการทางด้านบนสุดของหน้าต่าง Outlook Web App

 • ใช้แป้นลูกศรขวาและลูกศรซ้ายเพื่อย้ายไปมาระหว่างจดหมาย ปฏิทิน บุคคล และงาน

 • ใช้แป้น Tab เพื่อย้ายไปยังข้อมูล ตัวเลือก การค้นหา และวิธีใช้

 • ใช้ Enter เพื่อไปยังพื้นที่ที่คุณไฮไลต์โดยการเลือก

กดแป้น Esc เพื่อปิดฟอร์มหรือกล่องโต้ตอบใดๆ ที่เปิดอยู่ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณทำเช่นนี้ ข้อมูลที่คุณเพิ่มลงในฟอร์ม หรือกล่องโต้ตอบอาจไม่ถูกบันทึก

แป้นพิมพ์ลัดการเคลื่อนไหวทั่วไป

ไม่ว่าคุณจะกำลังทำงานในโฟลเดอร์จดหมายหรือทำงานกับรายการข้อความอีเมล ก็มีแป้นพิมพ์ลัดทั่วไปที่จะช่วยคุณเลื่อนผ่านเนื้อหาต่างๆ ได้

แป้นพิมพ์ลัด

การดำเนินการ

ลูกศรลง

ย้ายลงในรายการ หรือเลื่อนลงในหน้าต่าง

Ctrl+Shift+B

ย้ายไปยังโฟลเดอร์

Tab

ย้ายไปยังพื้นที่หรือรายการถัดไป

Shift+Tab

ย้ายไปยังพื้นที่หรือรายการก่อนหน้า

ลูกศรขึ้น

ย้ายขึ้นในรายการ หรือเลื่อนขึ้นในหน้าต่าง

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับการดำเนินการทั่วไป

เมื่อคุณใช้แป้นเคลื่อนไหวพื้นฐานจนคล่องแล้ว ต่อไปคือแป้นพิมพ์ลัดที่สามารถช่วยคุณดำเนินการพื้นฐานบางอย่างได้

แป้นพิมพ์ลัด

การดำเนินการ

Esc

ปิดรายการ

Ctrl+N หรือ N

สร้างรายการใหม่ที่เป็นชนิดเดียวกับโฟลเดอร์ปัจจุบัน

ตัวเลือกเพิ่มเติม

 • Ctrl+Shift+K เพื่อสร้างงานใหม่

 • Ctrl+Shift+M เพื่อสร้างอีเมลใหม่

 • Ctrl+Shift+A เพื่อสร้างการนัดหมายใหม่

 • Ctrl+Shift+Q เพื่อสร้างการประชุมใหม่

 • Ctrl+Shift+C เพื่อสร้างที่ติดต่อใหม่

E

สร้างโฟลเดอร์เก็บถาวรถ้ายังไม่เคยตั้งค่าไว้ จากนั้นย้ายอีเมลไปยังโฟลเดอร์เก็บถาวรเมื่อคุณกด E ในข้อความที่เลือก

Alt+Q หรือ Ctrl+E หรือ Ctrl+Alt+A หรือ F3

ไปยังกล่องค้นหา

Ctrl+F6

ย้ายจากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่ง นี่คือการนำทางระดับบนสุด

หมายเหตุ: 

 • เมื่อคุณมาถึงบริเวณที่ต้องการ ให้ใช้แป้นลูกศรเพื่อไปยังรายการคุณต้องการ จากนั้นกด Enter เพื่อดำเนินการกับรายการนั้น

 • ในจดหมาย ให้กด Ctrl+F6 เพื่อวนรอบแถบนำทางด้านบน สถานะของบุคคล รายการใหม่ โฟลเดอร์ และบานหน้าต่างการอ่าน

แป้นเมนูบริบท

เทียบเท่ากับคลิกขวาเพื่อเลือกตัวเลือก บนคีย์บอร์ดที่เข้ากันได้กับ Windows แป้นนี้จะอยู่ทางด้านขวาของ Spacebar

Enter

เลือกข้อความ รายการในปฏิทิน ที่ติดต่อ หรืองาน และเปิดตัวเลือกที่ไฮไลต์อยู่ในหน้าต่างใหม่

F9

ส่ง/รับข้อความ

ตัวเลือกเพิ่มเติม

 • Ctrl+Alt+S เพื่อกำหนดกลุ่ม ส่ง/รับ

 • Ctrl+M เพื่อเริ่มส่ง/รับ

 • Shift+F9 เพื่อเริ่มส่ง/รับ สำหรับโฟลเดอร์ปัจจุบัน เพื่อรับรายการทั้งหมด (ส่วนหัว รายการ และสิ่งที่แนบมาต่างๆ)

แป้นพิมพ์ลัดแก้ไขข้อความ

คุณจะพบว่าแป้นพิมพ์ลัดแก้ไขข้อความที่มีให้ใช้งานใน Outlook จะเหมือนกับที่มีให้ใช้งานในผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Microsoft

แป้นพิมพ์ลัด

การดำเนินการ

Ctrl+C

คัดลอกส่วนที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

Ctrl+X

ตัดส่วนที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

Backspace

ลบส่วนที่เลือกหรืออักขระทางซ้ายของเคอร์เซอร์

Ctrl+Backspace

ลบคำไปทางด้านซ้ายของเคอร์เซอร์ แต่ไม่ลบช่องว่างด้านหน้าคำดังกล่าว

Ctrl+L

แสดงข้อความไฮเปอร์ลิงก์ของกล่องโต้ตอบ

Ctrl+V

วางเนื้อหาของคลิปบอร์ดลงในตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน

Ctrl+Y

ทำซ้ำการดำเนินการล่าสุด

Ctrl+Z

ย้อนกลับการดำเนินการล่าสุด

Insert

สลับระหว่างการแทรกและการเขียนทับข้อความ

แป้นพิมพ์ลัดจัดรูปแบบข้อความ

คุณอาจคุ้นเคยกับแป้นพิมพ์ลัดจัดรูปแบบข้อความที่คุณสามารถใช้ใน Outlookได้ Microsoft ได้ทำให้แป้นพิมพ์ลัดจัดรูปแบบข้อความในผลิตภัณฑ์ Microsoft หลายอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน

แป้นพิมพ์ลัด

การดำเนินการ

Ctrl+B

ใช้การจัดรูปแบบตัวหนา

Ctrl+I

ใช้การจัดรูปแบบตัวเอียง

Ctrl+U

ใช้การขีดเส้นใต้

จดหมาย

แป้นพิมพ์ลัดรายการโฟลเดอร์

ต่อไปนี้คือแป้นพิมพ์ลัดที่ใช้กับรายการโฟลเดอร์บ่อยที่สุด

แป้นพิมพ์ลัด

การดำเนินการ

ลูกศรซ้าย

ยุบโฟลเดอร์ที่เลือก

ลูกศรขวา

ขยายโฟลเดอร์ที่เลือก

F2

เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ที่เลือก

แป้นพิมพ์ลัดรายการข้อความและการอ่าน

ต่อไปนี้คือแป้นพิมพ์ลัดที่สามารถใช้เพื่อดำเนินการสิ่งเดียวกัน ไม่ว่าคุณจะทำงานอยู่ในรายการข้อความหรือรายการอ่าน

แป้นพิมพ์ลัด

การดำเนินการ

Insert

นำค่าสถานะเริ่มต้นไปใช้กับการสนทนาหรือข้อความที่เลือกโดยไม่ต้องเปิดเมนูค่าสถานะ

หมายเหตุ: ถ้าการสนทนาหรือข้อความถูกตั้งค่าสถานะอยู่แล้ว แป้น Insert จะทำเครื่องหมายการสนทนาหรือข้อความว่าเสร็จสมบูรณ์ และยังใช้ได้เมื่อเลือกการสนทนาหรือข้อความหลายรายการด้วย

Esc

ยกเลิกการค้นหา

หมายเหตุ:  ถ้าเมนูบริบทเปิดอยู่ แป้น Esc จะปิดเมนูบริบทแต่ไม่ยกเลิกการค้นหา

Delete หรือ Ctrl+D

ลบข้อความหรือรายการที่เลือก

Ctrl+Q หรือ Q

ทำเครื่องหมายการสนทนาหรือข้อความที่เลือกว่าอ่านแล้ว

Ctrl+U หรือ U

ทำเครื่องหมายการสนทนาหรือข้อความที่เลือกว่ายังไม่ได้อ่าน

Shift+Deleteหรือ Shift+D

ลบข้อความหรือรายการที่เลือกอย่างถาวร

แป้นพิมพ์ลัดรายการข้อความ

แป้นพิมพ์ลัดมักจะใช้ชื่อแป้นเดียวกันหรือการกดแป้นพิมพ์พร้อมกันที่เป็นชุดเดียวกัน แต่การดำเนินการที่ทำอาจแตกต่างกันได้ โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังทำงานเกี่ยวกับอะไร แป้นพิมพ์ลัดที่ระบุต่อไปนี้จะใช้กับรายการข้อความ

แป้นพิมพ์ลัด

การดำเนินการ

Esc

ยกเลิกการค้นหา

หมายเหตุ: ถ้าเมนูบริบทเปิดอยู่ แป้น Esc จะปิดเมนูบริบทแต่ไม่ยกเลิกการค้นหา

Shift+ลูกศรลง

เลือกข้อความปัจจุบันและถัดไปในรายการ ใช้เพื่อเลือกหลายข้อความที่ต่อเนื่องกัน

Shift+ลูกศรขึ้น

เลือกข้อความปัจจุบันและก่อนหน้าในรายการ ใช้เพื่อเลือกหลายข้อความที่ต่อเนื่องกัน

Home หรือ Ctrl+Home

เลือกข้อความแรกในโฟลเดอร์

Page Down

เลือกข้อความแรกในหน้าถัดไปสำหรับรายการข้อความที่มีสองหน้าขึ้นไป

Page Up

เลือกข้อความแรกในหน้าก่อนหน้าสำหรับรายการข้อความที่มีสองหน้าขึ้นไป

End หรือ Ctrl+End

เลือกข้อคามสุดท้ายในโฟลเดอร์

แป้นพิมพ์ลัดรายการอ่าน

สิ่งที่แป้นพิมพ์ลัดการดำเนินการสามารถทำได้อาจเป็นการดำเนินการเฉพาะของสิ่งที่คุณกำลังทำงานอยู่เท่านั้น ถึงแม้จะใช้ชื่อแป้นและการแป้นพิมพ์ชุดที่คล้ายกันก็ตาม ต่อไปนี้คือแป้นพิมพ์ลัดที่คุณสามารถใช้กับรายการอ่านได้

แป้นพิมพ์ลัด

การดำเนินการ

Esc

ปิดข้อความใหม่

Ctrl+N หรือ N

สร้างข้อความใหม่

Ctrl+Shift+F

ส่งต่อข้อความที่เลือก

End หรือ Ctrl+End

ไปยังด้านล่างสุดของการสนทนาหรือข้อความ

Home หรือ Ctrl+Home

ไปยังด้านบนสุดของการสนทนาหรือข้อความ

Page Down

เลื่อนลงหนึ่งหน้าสำหรับการสนทนาหรือข้อความที่มีสองหน้าขึ้นไป

Page Up

เลื่อนขึ้นหนึ่งหน้าสำหรับการสนทนาหรือข้อความที่มีสองหน้าขึ้นไป

Ctrl+R หรือ Ctrl+Shift+R หรือ R

ตอบกลับข้อความที่เลือก

Ctrl+Shift+C

ตอบกลับข้อความที่เลือกด้วย IM

Ctrl+Shift+R

ตอบกลับไปยังผู้ส่งและผู้รับทั้งหมดของข้อความที่เลือก

Alt+S

ส่งข้อความ

ปฏิทิน

รายการแป้นพิมพ์ลัดที่ถูกระบุต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณกำลังทำงานในมุมมองปฏิทิน

แป้นพิมพ์ลัด

การดำเนินการ

Ctrl+N

สร้างรายการปฏิทินใหม่

Ctrl+Shift+A

สร้างการนัดหมายใหม่

Ctrl+Shift+Q

สร้างการเรียกประชุมใหม่

Delete

ลบรายการที่เลือก

Ctrl+2

ไปยังปฏิทิน

Alt+N จากนั้นกด AA พร้อมกัน

ไปยังมุมมองเดือนในปฏิทิน

Shift+ลูกศรขวา

ไปยังช่วงเวลาถัดไป ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณอยู่ในมุมมองเดือน Ctrl+ลูกศรขวา จะนำคุณไปยังเดือนถัดไป

Shift+ลูกศรซ้าย

ไปยังช่วงเวลาก่อนหน้า ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณอยู่ในมุมมองเดือน Ctrl+ลูกศรซ้าย จะนำคุณไปยังเดือนก่อนหน้า

Shift+Alt+Y

ไปที่วันนี้

Ctrl+F6

ย้ายไปยังบริเวณอื่นในปฏิทิน

Tab

ย้ายไปยังเหตุการณ์หรือพื้นที่ถัดไปในมุมมองปัจจุบัน

Shift+Tab

ย้ายไปยังเหตุการณ์หรือพื้นที่ก่อนหน้าในมุมมองปัจจุบัน

Enter

เปิดรายการที่เลือก

Shift+Alt+1

สลับไปยังมุมมองวัน

Shift+Alt+3

สลับไปยังมุมมองทั้งสัปดาห์

Shift+Alt+4

สลับไปยังมุมมองเดือน

Shift+Alt+2

สลับไปยังมุมมองสัปดาห์การทำงาน

Ctrl+P

พิมพ์มุมมองปัจจุบันของปฏิทิน

ฟอร์มปฏิทิน

แป้นพิมพ์ลัด

การดำเนินการ

Ctrl+S

บันทึกการนัดหมาย

Ctrl+Enter หรือ Alt+S

ส่งการประชุม

งาน

ทำงานต่างๆ ของคุณโดยใช้แป้นพิมพ์ลัดพื้นฐานบางอย่าง

แป้นพิมพ์ลัด

การดำเนินการ

Ctrl+N

สร้างงานใหม่

Delete

ลบรายการที่เลือก

Page Down

สำหรับรายการที่มีมากกว่าสองหน้า จะเลือกรายการแรกในหน้าถัดไป

Page Up

สำหรับรายการที่มีมากกว่าสองหน้า จะเลือกรายการแรกในหน้าก่อนหน้า

Home

เลือกรายการแรกในรายการ

End

เลือกรายการสุดท้ายในรายการ

ลูกศรลง

เลือกรายการถัดไปในรายการ

ลูกศรขึ้น

เลือกรายการก่อนหน้าในรายการ

ดูเพิ่มเติม

แป้นพิมพ์ลัดใน Outlook.com

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×