คีย์ลัดใน OneNote 2016 สำหรับ Windows

ถ้าคุณต้องการประหยัดเวลาและใช้คีย์บอร์ดภายนอกเพื่อนำทางและทำงานใน OneNote คุณสามารถใช้คีย์ลัด คีย์ลัดที่แสดงรายการด้านล่างมีไว้สำหรับงานทั่วไปใน OneNote 2016 และ รูปแบบคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา คุณอาจได้รับผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน ถ้าคุณจะใช้คีย์บอร์ดรูปแบบอื่น

หมายเหตุ: สำหรับคีย์ลัดที่คุณต้องกดอย่างน้อยสองแป้นพร้อมๆ กัน แป้นจะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายบวก (+) สำหรับคีย์ลัดที่คุณกดแป้นหนึ่งและตามด้วยอีกแป้นหนึ่งทันที แป้นจะถูกแยกด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , )

ลิงก์ด่วน

การจดและการจัดรูปแบบบันทึกย่อ

การจัดระเบียบและจัดการกับสมุดบันทึกของคุณ

การแชร์บันทึกย่อ

การป้องกันบันทึกย่อ

การจดและการจัดรูปแบบบันทึกย่อ

การพิมพ์และการแก้ไขบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดหน้าต่าง OneNote ใหม่

Ctrl+M

เปิดหน้าต่างเล็กของ OneNote เพื่อสร้างกระดาษทด

Ctrl+Shift+M หรือ Windows+Alt+N

เทียบหน้าต่าง OneNote ชิดขอบ

Ctrl+Alt+D

เลิกทำการกระทำล่าสุด

Ctrl+Z

ทำการกระทำล่าสุดอีกครั้ง

Ctrl+Y

เลือกรายการทั้งหมดบนหน้าปัจจุบัน

หมายเหตุ: กด Ctrl+A มากกว่าหนึ่งครั้งเพื่อเพิ่มขอบเขตของสิ่งที่เลือก

Ctrl+A

ตัดข้อความหรือรายการที่เลือก

Ctrl+X

คัดลอกข้อความหรือรายการที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

Ctrl+C

วางเนื้อหาของคลิปบอร์ด

Ctrl+V

ย้ายไปยังต้นบรรทัด

Home

ย้ายไปยังท้ายบรรทัด

End

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรชี้ซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรชี้ขวา

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

Ctrl+ ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

Ctrl+ ลูกศรขวา

ลบหนึ่งอักขระทางซ้าย

Backspace

ลบหนึ่งอักขระทางขวา

Delete

ลบหนึ่งคำทางซ้าย

Ctrl+Backspace

ลบหนึ่งคำทางขวา

Ctrl+Delete

แทรกตัวแบ่งบรรทัดโดยไม่เริ่มย่อหน้าใหม่

Shift+Enter

ตรวจการสะกด

F7

เปิดอรรถาภิธานของคำที่เลือกในปัจจุบัน

Shift+F7

นำเมนูบริบทของบันทึกย่อ แท็บ หรือวัตถุอื่นใดที่มีโฟกัสอยู่ขึ้นมาแสดง

Shift+F10

ดำเนินการกระทำที่แนะนำไว้บนแถบข้อมูลถ้ามีปรากฏอยู่ที่ด้านบนสุดของหน้า

Ctrl+Shift+W

ด้านบนของเพจ

การจัดรูปแบบบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เน้นข้อความที่เลือก

Ctrl+Shift+H หรือ Ctrl+Alt+H

แทรกลิงก์

Ctrl+K

คัดลอกการจัดรูปแบบของข้อความที่เลือก (ตัวคัดวางรูปแบบ)

Ctrl+Shift+C

วางการจัดรูปแบบลงในข้อความที่เลือก (ตัวคัดวางรูปแบบ)

Ctrl+Shift+V

เปิดลิงก์

หมายเหตุ: วางเคอร์เซอร์ไว้ที่ตำแหน่งใดก็ได้ภายในข้อความลิงก์ที่จัดรูปแบบ

Enter

นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวหนาออกจากข้อความที่เลือก

Ctrl+B

นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวเอียงออกจากข้อความที่เลือก

Ctrl+I

นำขีดเส้นใต้ไปใช้หรือเอาขีดเส้นใต้ออกจากข้อความที่เลือก

Ctrl+U

นำขีดทับไปใช้หรือเอาขีดทับออกจากข้อความที่เลือก

Ctrl+ยัติภังค์ (-)

นำการจัดรูปแบบตัวยกไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวยกออกจากข้อความที่เลือก

Ctrl+Shift+=

นำการจัดรูปแบบตัวห้อยไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวห้อยออกจากข้อความที่เลือก

Ctrl+=

นำการจัดรูปแบบรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยออกจากย่อหน้าที่เลือก

Ctrl+มหัพภาค (.)

นำการจัดรูปแบบรายการลำดับเลขไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบรายการลำดับเลขออกจากย่อหน้าที่เลือก

Ctrl+Slash

นำสไตล์ของหัวเรื่อง 1 ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

Ctrl+Alt+1

นำสไตล์ของหัวเรื่อง 2 ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

Ctrl+Alt+2

นำสไตล์ของหัวเรื่อง 3 ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

Ctrl+Alt+3

นำสไตล์ของหัวเรื่อง 4 ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

Ctrl+Alt+4

นำสไตล์ของหัวเรื่อง 5 ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

Ctrl+Alt+5

นำสไตล์ของหัวเรื่อง 6 ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

Ctrl+Alt+6

นำสไตล์ปกติไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

Ctrl+Shift+N

เยื้องย่อหน้าจากทางซ้าย

Alt+Shift+ลูกศรขวา

เอาย่อหน้าที่เยื้องจากทางซ้ายออก

Alt+Shift+ลูกศรซ้าย

จัดย่อหน้าที่เลือกชิดขวา

Ctrl+R

จัดย่อหน้าที่เลือกชิดซ้าย

Ctrl+L

เพิ่มขนาดฟอนต์ของข้อความที่เลือก

Ctrl+Shift+>

ลดขนาดฟอนต์ของข้อความที่เลือก

Ctrl+Shift+<

ล้างการจัดรูปแบบทั้งหมดที่นำไปใช้กับข้อความที่เลือก

Ctrl+Shift+N

แสดงหรือซ่อนเส้นบรรทัดบนหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Shift+R

ด้านบนของเพจ

การเพิ่มรายการในหน้า

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แทรกเอกสารหรือไฟล์บนหน้าปัจจุบัน

Alt+N, F

แทรกเอกสารหรือไฟล์เป็นสิ่งที่พิมพ์บนหน้าปัจจุบัน

Alt+N, O

แสดงหรือซ่อนเอกสารที่พิมพ์ออกมาบนหน้าปัจจุบัน (เมื่อเรียกใช้ OneNote ในโหมดความคมชัดสูง)

Alt+Shift+P

แทรกรูปภาพจากไฟล์

ALT+N, P

แทรกรูปภาพจากสแกนเนอร์หรือกล้อง

Alt+N, S

แทรกการคลิปหน้าจอ

หมายเหตุ: ไอคอน OneNote จะต้องใช้งานอยู่ในพื้นที่การแจ้งให้ทราบที่อยู่ห่างออกไปทางด้านขวาของแถบงาน Windows

แป้นโลโก้ Windows+Shift+S

แทรกวันที่ปัจจุบัน

Alt+Shift+D

แทรกวันที่และเวลาปัจจุบัน

Alt+Shift+F

แทรกเวลาปัจจุบัน

Alt+Shift+T

แทรกตัวแบ่งบรรทัด

Shift+Enter

เริ่มสมการทางคณิตศาสตร์หรือแปลงข้อความที่เลือกเป็นสมการทางคณิตศาสตร์

Alt+=

การแทรกสัญลักษณ์ Euro (€)

Ctrl+Alt+E

สร้างตารางด้วยการเพิ่มคอลัมน์ที่สองลงในข้อความที่พิมพ์แล้ว

Tab

สร้างอีกหนึ่งคอลัมน์ในตารางที่มีแถวเดียว

Tab

สร้างอีกหนึ่งแถวเมื่ออยู่ที่เซลล์สุดท้ายในตาราง

หมายเหตุ: กด ENTER ครั้งที่สองเพื่อสิ้นสุดตาราง

Enter

สร้างหนึ่งแถวที่ด้านล่างของแถวปัจจุบันในตาราง

Ctrl+Enter

สร้างอีกหนึ่งย่อหน้าในเซลล์เดียวกันภายในตาราง

Alt+Enter

สร้างคอลัมน์ทางด้านขวาของคอลัมน์ปัจจุบันในตาราง

Ctrl+Alt+R

สร้างหนึ่งแถวเหนือแถวปัจจุบันในตาราง (เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของแถวใดๆ)

Enter

ลบแถวปัจจุบันในตารางที่ไม่มีข้อมูลอยู่ (เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของแถวนั้น)

DEL (กดสองครั้ง)

ด้านบนของเพจ

การเลือกบันทึกย่อและวัตถุ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกรายการทั้งหมดบนหน้าปัจจุบัน

กด Ctrl+A มากกว่าหนึ่งครั้งเพื่อเพิ่มขอบเขตของสิ่งที่เลือก

Ctrl+A

เลือกไปจนถึงท้ายบรรทัด

Shift+End

เลือกทั้งบรรทัด (เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัด)

Shift+ลูกศรลง

ข้ามไปยังชื่อเรื่องของหน้าและเลือก

Ctrl+Shift+T

ยกเลิกเค้าร่างหรือหน้าที่เลือก

Esc

ย้ายย่อหน้าปัจจุบันหรือย่อหน้าที่เลือกไว้หลายย่อหน้าขึ้น

Alt+Shift+ลูกศรขึ้น

ย้ายย่อหน้าปัจจุบันหรือย่อหน้าที่เลือกไว้หลายย่อหน้าลง

Alt+Shift+ลูกศรลง

ย้ายย่อหน้าปัจจุบันหรือย่อหน้าที่เลือกไว้หลายย่อหน้าไปทางซ้าย (ลดการเยื้อง)

Alt+Shift+ลูกศรซ้าย

ย้ายย่อหน้าปัจจุบันหรือย่อหน้าที่เลือกไว้หลายย่อหน้าไปทางขวา (เพิ่มการเยื้อง)

Alt+Shift+ลูกศรขวา

เลือกย่อหน้าปัจจุบันและย่อหน้าย่อยของย่อหน้านั้น

Ctrl+Shift+ยัติภังค์ (-)

ลบบันทึกย่อหรือวัตถุที่เลือก

Delete

ย้ายไปยังต้นบรรทัด

Home

ย้ายไปยังท้ายบรรทัด

End

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรชี้ซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรชี้ขวา

กลับไปยังหน้าที่เยี่ยมชมหน้าที่แล้ว

Alt+ลูกศรซ้าย

ไปยังหน้าที่เยี่ยมชมหน้าถัดไป

Alt+ลูกศรขวา

เริ่มเล่นการบันทึกเสียงหรือวิดีโอที่เลือก

Ctrl+Alt+P หรือ Ctrl+Alt+S

กรอกลับการบันทึกเสียงหรือวิดีโอปัจจุบันไปสองสามวินาที

Ctrl+Alt+Y

กรอการบันทึกเสียงหรือวิดีโอปัจจุบันไปข้างหน้าสองสามวินาที

Ctrl+Alt+U

ด้านบนของเพจ

การติดแท็กบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

นำไปใช้ ทำเครื่องหมาย หรือล้างแท็ก สิ่งที่ต้องทำ

Ctrl+1

นำไปใช้หรือล้างแท็ก สำคัญ

Ctrl+2

นำไปใช้หรือล้างแท็ก คำถาม

Ctrl+3

นำไปใช้หรือล้างแท็ก จำไว้ใช้คราวต่อไป

Ctrl+4

นำไปใช้หรือล้างแท็ก ข้อกำหนด

Ctrl+5

ใช้หรือล้างแท็กแบบกำหนดเอง

Ctrl+6

ใช้หรือล้างแท็กแบบกำหนดเอง

Ctrl+7

ใช้หรือล้างแท็กแบบกำหนดเอง

Ctrl+8

ใช้หรือล้างแท็กแบบกำหนดเอง

Ctrl+9

เอาแท็กบันทึกย่อทั้งหมดออกจากบันทึกย่อที่เลือก

Ctrl+0

การใช้เค้าร่าง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แสดงทั้งระดับ 1

Alt+Shift+1

ขยายไปที่ระดับ 2

Alt+Shift+2

ขยายไปที่ระดับ 3

Alt+Shift+3

ขยายไปที่ระดับ 4

Alt+Shift+4

ขยายไปที่ระดับ 5

Alt+Shift+5

ขยายไปที่ระดับ 6

Alt+Shift+6

ขยายไปที่ระดับ 7

Alt+Shift+7

ขยายไปที่ระดับ 8

Alt+Shift+8

ขยายไปที่ระดับ 9

Alt+Shift+9

ขยายทุกระดับ

Alt+Shift+0

เพิ่มการเยื้องขึ้น 1 ระดับ

Tab

ลดการเยื้องลง 1 ระดับ

Shift+Tab

ขยายเค้าร่างที่ยุบ

Alt+Shift+เครื่องหมายบวก

ยุบเค้าร่างที่ขยาย

Alt+Shift+เครื่องหมายลบ

ด้านบนของเพจ

การระบุการตั้งค่าภาษา

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนทิศทางการเขียนสำหรับบันทึกย่อของคุณ คุณต้องเปิดใช้งานภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้ายในเครื่องมือ การกำหนดลักษณะภาษาของ Microsoft Office ก่อน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ตั้งค่าทิศทางการเขียนจากซ้ายไปขวา

Ctrl+Shift ซ้าย

ตั้งค่าทิศทางการเขียนจากขวาไปซ้าย

Ctrl+Shift ขวา

เพิ่มการเยื้องขึ้น 1 ระดับในข้อความจากขวาไปซ้าย

Tab

ลดการเยื้องลง 1 ระดับในข้อความจากขวาไปซ้าย

Shift+Tab

การจัดระเบียบและจัดการกับสมุดบันทึกของคุณ

การทำงานกับหน้ากระดาษและกระดาษทด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานมุมมองแบบเต็มหน้า

F11

เปิดหน้าต่าง OneNote ใหม่

Ctrl+M

เปิดหน้าต่างเล็กของ OneNote เพื่อสร้างกระดาษทด

Ctrl+Shift+M

ขยายหรือยุบแท็บของกลุ่มหน้า

Ctrl+Shift+*

พิมพ์หน้าปัจจุบัน

Ctrl+P

เพิ่มหน้าใหม่ที่ท้ายส่วนที่เลือก

Ctrl+N

เพิ่มความกว้างแถบของแท็บหน้า

Ctrl+Shift+[

ลดความกว้างแถบของแท็บหน้า

Ctrl+Shift+]

สร้างหน้าใหม่ที่ด้านล่างแท็บหน้าปัจจุบันในระดับเดียวกัน

Ctrl+Alt+N

ลดระดับการเยื้องของป้ายชื่อแท็บหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Alt+[

เพิ่มระดับการเยื้องของป้ายชื่อแท็บหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Alt+]

สร้างหน้าย่อยที่ด้านล่างของหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Shift+Alt+N

เลือกรายการทั้งหมด

กด Ctrl+A หลายๆ ครั้งเพื่อเพิ่มขอบเขตของส่วนที่เลือก

Ctrl+A

เลือกหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Shift+A
ถ้าหน้าที่เลือกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ให้กด Ctrl+A เพื่อเลือกหน้าทั้งหมดในกลุ่ม

ย้ายแท็บหน้าที่เลือกขึ้น

Alt+Shift+ลูกศรขึ้น

ย้ายแท็บหน้าที่เลือกลง

Alt+Shift+ลูกศรลง

ย้ายจุดแทรกไปยังชื่อเรื่องของหน้า

Ctrl+Shift+T

ไปยังหน้าแรกในชุดของแท็บหน้าที่มองเห็นได้ในขณะนี้

Alt+PAGE Up

ไปยังหน้าสุดท้ายในชุดแท็บหน้าที่มองเห็นได้ในขณะนี้

Alt+PAGE Down

เลื่อนขึ้นในหน้าปัจจุบัน

PAGE UP

เลื่อนลงในหน้าปัจจุบัน

PAGE Down

เลื่อนไปด้านบนของหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Home

เลื่อนไปด้านล่างของหน้าปัจจุบัน

Ctrl+End

ไปที่ย่อหน้าถัดไป

Ctrl+ลูกศรลง

ไปที่ย่อหน้าก่อนหน้า

Ctrl+ลูกศรขึ้น

ไปที่คอนเทนเนอร์บันทึกย่อถัดไป

Alt+ลูกศรลง

ไปที่ต้นบรรทัด

Home

ไปที่ท้ายบรรทัด

End

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรชี้ซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรชี้ขวา

กลับไปยังหน้าที่เยี่ยมชมหน้าที่แล้ว

Alt+ลูกศรซ้าย

ไปยังหน้าที่เยี่ยมชมหน้าถัดไป

Alt+ลูกศรขวา

ขยาย

Alt+Ctrl+เครื่องหมายบวก (บนแป้นพิมพ์ตัวเลข) หรือ Alt+Ctrl+Shift+เครื่องหมายบวก

ย่อ

Alt+Ctrl+เครื่องหมายลบ (บนแป้นพิมพ์ตัวเลข) หรือ Alt+Ctrl+Shift+ยัติภังค์ (-)

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: ขณะที่ OneNote ทำงานอยู่ บันทึกย่อของคุณจะได้รับการบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงบันทึกย่อเหล่านั้น ดังนั้น คุณจึงไม่จำเป็นต้องบันทึกบันทึกย่อด้วยตนเอง

Ctrl+S

ด้านบนของเพจ

การทำงานกับสมุดบันทึกและส่วน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิด OneNote

Windows+Shift+N

เปิดสมุดบันทึก

Ctrl+O

เครื่องมือ ส่งไปยัง OneNote

Windows+N

สร้างส่วนใหม่

Ctrl+T

เปิดส่วน

Ctrl+Alt+Shift+O

ไปที่ส่วนถัดไป

Ctrl+Tab

ไปที่ส่วนก่อนหน้า

Ctrl+Shift+Tab

ไปที่หน้าถัดไปในส่วน

Ctrl+PAGE Down

ไปที่หน้าก่อนหน้าในส่วน

Ctrl+PAGE Up

ไปที่หน้าแรกในส่วน

Alt+Home

ไปที่หน้าสุดท้ายในส่วน

Alt+End

ไปยังหน้าแรกในชุดของแท็บหน้าที่มองเห็นได้ในขณะนี้

Alt+PAGE Up

ไปยังหน้าสุดท้ายในชุดของแท็บหน้าที่มองเห็นได้ในขณะนี้

Alt+PAGE Down

ย้ายหรือคัดลอกหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Alt+M

วางโฟกัสบนแท็บหน้าปัจจุบัน

Ctrl+Alt+G

เลือกแท็บหน้าปัจจุบัน

Ctrl+SHFT+A

วางโฟกัสบนแท็บส่วนปัจจุบัน

Ctrl+Shift+G

ย้ายไปส่วนปัจจุบัน

Ctrl+Shift+G จากนั้น Shift+F10, M

สลับไปยังสมุดบันทึกอื่นบนแถบนำทาง

Ctrl+G แล้วกดแป้นลูกศรลงหรือแป้นลูกศรขึ้นเพื่อเลือกสมุดบันทึกอื่น จากนั้นกด Enter

ด้านบนของเพจ

การค้นหาบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายจุดแทรกไปยังกล่อง ค้นหา เพื่อค้นหาสมุดบันทึกทั้งหมด

Ctrl+E

ขณะค้นหาสมุดบันทึกทั้งหมด ให้แสดงตัวอย่างผลลัพธ์ถัดไป

ลูกศรลง

ขณะค้นหาสมุดบันทึกทั้งหมด ให้ไปยังผลลัพธ์ที่เลือกและยกเลิกการค้นหา

Enter

เปลี่ยนขอบเขตการค้นหา

Ctrl+E, Tab, Space

เปิดบานหน้าต่างผลลัพธ์การค้นหา

Alt+O หลังการค้นหา

ค้นหาเฉพาะหน้าปัจจุบัน

หมายเหตุ: คุณสามารถสลับระหว่างการค้นหาจากทุกที่และการค้นหาเฉพาะหน้าปัจจุบันเมื่อใดก็ได้ด้วยการกด CRTL+E หรือ Ctrl+F

Ctrl+F

ขณะค้นหาหน้าปัจจุบัน ให้ย้ายไปยังผลลัพธ์ถัดไป

ENTER หรือ F3

ขณะค้นหาหน้าปัจจุบัน ให้ย้ายไปยังผลลัพธ์ก่อนหน้า

Shift+F3

ยกเลิกการค้นหาและกลับไปที่หน้า

Esc

ด้านบนของเพจ

การแชร์บันทึกย่อ

การแชร์บันทึกย่อกับผู้อื่น

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ส่งหน้าที่เลือกไปในข้อความอีเมล

Ctrl+Shift+E

การแชร์บันทึกย่อกับโปรแกรมอื่น

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ส่งหน้าที่เลือกไปในข้อความอีเมล

Ctrl+Shift+E

สร้างงาน Outlook วันนี้ จากบันทึกย่อที่เลือกในขณะนี้

Ctrl+Shift+1

สร้างงาน Outlook พรุ่งนี้ จากบันทึกย่อที่เลือกในขณะนี้

Ctrl+Shift+2

สร้างงาน Outlook สัปดาห์นี้ จากบันทึกย่อที่เลือกในขณะนี้

Ctrl+Shift+3

สร้างงาน Outlook สัปดาห์หน้า จากบันทึกย่อที่เลือกในขณะนี้

Ctrl+Shift+4

สร้างงาน Outlook ไม่มีวันที่ จากบันทึกย่อที่เลือกในขณะนี้

Ctrl+Shift+5

เปิดงาน Outlook ที่เลือก

Ctrl+Shift+K

ทำเครื่องหมายงาน Outlook ที่เลือกว่าเสร็จสมบูรณ์

Ctrl+Shift+9

ลบงาน Outlook ที่เลือก

Ctrl+Shift+0

ซิงค์การเปลี่ยนแปลงในสมุดบันทึกที่แชร์ไว้ในขณะนี้

Shift+F9

ซิงค์การเปลี่ยนแปลงในสมุดบันทึกที่แชร์ไว้ทั้งหมด

F9

ทำเครื่องหมายหน้าปัจจุบันว่ายังไม่ได้อ่าน

Ctrl+Q

การป้องกันบันทึกย่อ

ส่วนที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ล็อกส่วนที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านทั้งหมด

Ctrl+Alt+L

ด้านบนของเพจ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×