คีย์ลัดใน OneNote 2013

บทความนี้จะแสดงรายการคีย์ลัดสำหรับงานทั่วไปที่มีอยู่ใน Microsoft OneNote 2013 คีย์ลัดเหล่านี้อ้างอิงรูปแบบคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นบนรูปแบบคีย์บอร์ดอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

สำหรับคีย์ลัดที่คุณกดอย่างน้อยสองแป้นพร้อมๆ กัน จะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายบวก (+) สำหรับคีย์ลัดที่คุณกดแป้นหนึ่งและตามด้วยอีกแป้นหนึ่งทันที แป้นจะถูกแยกด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) 

ลิงก์ด่วน

การจดและการจัดรูปแบบบันทึกย่อ

การจัดระเบียบและจัดการกับสมุดบันทึกของคุณ

การแชร์บันทึกย่อ

การป้องกันบันทึกย่อ

การจดและการจัดรูปแบบบันทึกย่อ

การพิมพ์และการแก้ไขบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดหน้าต่าง OneNote ใหม่

CTRL+M

เปิดหน้าต่างเล็กของ OneNote เพื่อสร้างกระดาษทด

CTRL+SHIFT+M หรือ Windows+ALT+N

เทียบหน้าต่าง OneNote ชิดขอบ

CTRL+ALT+D

เลิกทำการกระทำล่าสุด

CTRL+Z

ทำการกระทำล่าสุดอีกครั้ง

CTRL+Y

เลือกรายการทั้งหมดบนหน้าปัจจุบัน

หมายเหตุ: กด CTRL+A มากกว่าหนึ่งครั้งเพื่อเพิ่มขอบเขตของสิ่งที่เลือก

CTRL+A

ตัดข้อความหรือรายการที่เลือก

CTRL+X

คัดลอกข้อความหรือรายการที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

CTRL+C

วางเนื้อหาของคลิปบอร์ด

CTRL+V

ย้ายไปยังต้นบรรทัด

หน้าแรก

ย้ายไปยังท้ายบรรทัด

END

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรขวา

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรขวา

ลบหนึ่งอักขระทางซ้าย

BACKSPACE

ลบหนึ่งอักขระทางขวา

DELETE

ลบหนึ่งคำทางซ้าย

CTRL+BACKSPACE

ลบหนึ่งคำทางขวา

CTRL+DELETE

แทรกตัวแบ่งบรรทัดโดยไม่เริ่มย่อหน้าใหม่

SHIFT+ENTER

ตรวจการสะกด

F7

เปิดอรรถาภิธานของคำที่เลือกในปัจจุบัน

SHIFT+F7

นำเมนูบริบทของบันทึกย่อ แท็บ หรือวัตถุอื่นใดที่มีโฟกัสอยู่ขึ้นมาแสดง

SHIFT+F10

ดำเนินการกระทำที่แนะนำไว้บนแถบข้อมูลถ้ามีปรากฏอยู่ที่ด้านบนสุดของหน้า

CTRL+SHIFT+W

ด้านบนของเพจ

การจัดรูปแบบบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เน้นข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+Hหรือ CTRL+ALT+H

แทรกลิงก์

CTRL+K

คัดลอกการจัดรูปแบบของข้อความที่เลือก (ตัวคัดวางรูปแบบ)

CTRL+SHIFT+C

วางการจัดรูปแบบลงในข้อความที่เลือก (ตัวคัดวางรูปแบบ)

CTRL+SHIFT+V

เปิดลิงก์

หมายเหตุ: วางเคอร์เซอร์ไว้ที่ตำแหน่งใดก็ได้ภายในข้อความลิงก์ที่จัดรูปแบบ

ENTER

นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวหนาออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+B

นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวเอียงออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+I

นำขีดเส้นใต้ไปใช้หรือเอาขีดเส้นใต้ออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+U

นำขีดทับไปใช้หรือเอาขีดทับออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+ยัติภังค์

นำการจัดรูปแบบตัวยกไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวยกออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+=

นำการจัดรูปแบบตัวห้อยไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวห้อยออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+=

นำการจัดรูปแบบรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยออกจากย่อหน้าที่เลือก

CTRL+มหัพภาค

นำการจัดรูปแบบรายการลำดับเลขไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบรายการลำดับเลขออกจากย่อหน้าที่เลือก

CTRL+SLASH

นำสไตล์ของหัวเรื่อง 1 ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

CTRL+ALT+1

นำสไตล์ของหัวเรื่อง 2 ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

CTRL+ALT+2

นำสไตล์ของหัวเรื่อง 3 ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

CTRL+ALT+3

นำสไตล์ของหัวเรื่อง 4 ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

CTRL+ALT+4

นำสไตล์ของหัวเรื่อง 5 ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

CTRL+ALT+5

นำสไตล์ของหัวเรื่อง 6 ไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

CTRL+ALT+6

นำสไตล์ปกติไปใช้กับบันทึกย่อปัจจุบัน

CTRL+SHIFT+N

เยื้องย่อหน้าจากทางซ้าย

ALT+SHIFT+ลูกศรขวา

เอาย่อหน้าที่เยื้องจากทางซ้ายออก

ALT+SHIFT+ลูกศรซ้าย

จัดย่อหน้าที่เลือกชิดขวา

CTRL+R

จัดย่อหน้าที่เลือกชิดซ้าย

CTRL+L

เพิ่มขนาดฟอนต์ของข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+>

ลดขนาดฟอนต์ของข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+<

ล้างการจัดรูปแบบทั้งหมดที่นำไปใช้กับข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+N

แสดงหรือซ่อนเส้นบรรทัดบนหน้าปัจจุบัน

CTRL+SHIFT+R

ด้านบนของเพจ

การเพิ่มรายการในหน้า

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แทรกเอกสารหรือไฟล์บนหน้าปัจจุบัน

ALT+N, F

แทรกเอกสารหรือไฟล์เป็นสิ่งที่พิมพ์บนหน้าปัจจุบัน

ALT+N, O

แสดงหรือซ่อนเอกสารที่พิมพ์ออกมาบนหน้าปัจจุบัน (เมื่อเรียกใช้ OneNote ในโหมดความคมชัดสูง)

ALT+SHIFT+P

แทรกรูปภาพจากไฟล์

ALT+N, P

แทรกรูปภาพจากสแกนเนอร์หรือกล้อง

ALT+N, S

แทรกการคลิปหน้าจอ

หมายเหตุ: ไอคอน OneNote จะต้องใช้งานอยู่ในพื้นที่การแจ้งให้ทราบที่อยู่ห่างออกไปทางด้านขวาของแถบงาน Windows

แป้นโลโก้ Windows+S (ถ้าคุณกำลังใช้ OneNote 2013 โดยมีการอัปเดตล่าสุด ให้กดแป้นโลโก้ Windows+SHIFT+S)

แทรกวันที่ปัจจุบัน

ALT+SHIFT+D

แทรกวันที่และเวลาปัจจุบัน

ALT+SHIFT+F

แทรกเวลาปัจจุบัน

ALT+SHIFT+T

แทรกตัวแบ่งบรรทัด

SHIFT+ENTER

เริ่มสมการทางคณิตศาสตร์หรือแปลงข้อความที่เลือกเป็นสมการทางคณิตศาสตร์

ALT+=

การแทรกสัญลักษณ์ Euro (€)

CTRL+ALT+E

สร้างตารางด้วยการเพิ่มคอลัมน์ที่สองลงในข้อความที่พิมพ์แล้ว

TAB

สร้างอีกหนึ่งคอลัมน์ในตารางที่มีแถวเดียว

TAB

สร้างอีกหนึ่งแถวเมื่ออยู่ที่เซลล์สุดท้ายในตาราง

หมายเหตุ: กด ENTER ครั้งที่สองเพื่อสิ้นสุดตาราง

ENTER

สร้างหนึ่งแถวที่ด้านล่างของแถวปัจจุบันในตาราง

CTRL+ENTER

สร้างอีกหนึ่งย่อหน้าในเซลล์เดียวกันภายในตาราง

ALT+ENTER

สร้างคอลัมน์ทางด้านขวาของคอลัมน์ปัจจุบันในตาราง

CTRL+ALT+R

สร้างหนึ่งแถวเหนือแถวปัจจุบันในตาราง (เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของแถวใดๆ)

ENTER

ลบแถวปัจจุบันในตารางที่ไม่มีข้อมูลอยู่ (เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของแถวนั้น)

DEL (กดสองครั้ง)

ด้านบนของเพจ

การเลือกบันทึกย่อและวัตถุ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกรายการทั้งหมดบนหน้าปัจจุบัน

หมายเหตุ: กด CTRL+A มากกว่าหนึ่งครั้งเพื่อเพิ่มขอบเขตของสิ่งที่เลือก

CTRL+A

เลือกไปจนถึงท้ายบรรทัด

SHIFT+END

เลือกทั้งบรรทัด (เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัด)

SHIFT+ลูกศรลง

ข้ามไปยังชื่อเรื่องของหน้าและเลือก

CTRL+SHIFT+T

ยกเลิกเค้าร่างหรือหน้าที่เลือก

ESC

ย้ายย่อหน้าปัจจุบันหรือย่อหน้าที่เลือกไว้หลายย่อหน้าขึ้น

ALT+SHIFT+ลูกศรขึ้น

ย้ายย่อหน้าปัจจุบันหรือย่อหน้าที่เลือกไว้หลายย่อหน้าลง

ALT+SHIFT+ลูกศรลง

ย้ายย่อหน้าปัจจุบันหรือย่อหน้าที่เลือกไว้หลายย่อหน้าไปทางซ้าย (ลดการเยื้อง)

ALT+SHIFT+ลูกศรซ้าย

ย้ายย่อหน้าปัจจุบันหรือย่อหน้าที่เลือกไว้หลายย่อหน้าไปทางขวา (เพิ่มการเยื้อง)

ALT+SHIFT+ลูกศรขวา

เลือกย่อหน้าปัจจุบันและย่อหน้าย่อยของย่อหน้านั้น

CTRL+SHIFT+ยัติภังค์

ลบบันทึกย่อหรือวัตถุที่เลือก

DELETE

ย้ายไปยังต้นบรรทัด

หน้าแรก

ย้ายไปยังท้ายบรรทัด

END

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรขวา

กลับไปยังหน้าที่เยี่ยมชมหน้าที่แล้ว

ALT+ ลูกศรซ้าย

ไปยังหน้าที่เยี่ยมชมหน้าถัดไป

ALT+ลูกศรขวา

เริ่มเล่นการบันทึกเสียงหรือวิดีโอที่เลือก

CTRL+ALT+P หรือ CTRL+ALT+S

กรอกลับการบันทึกเสียงหรือวิดีโอปัจจุบันไปสองสามวินาที

CTRL+ALT+Y

กรอการบันทึกเสียงหรือวิดีโอปัจจุบันไปข้างหน้าสองสามวินาที

CTRL+ALT+U

ด้านบนของเพจ

การติดแท็กบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

นำไปใช้ ทำเครื่องหมาย หรือล้างแท็ก สิ่งที่ต้องทำ

CTRL+1

นำไปใช้หรือล้างแท็ก สำคัญ

CTRL+2

นำไปใช้หรือล้างแท็ก คำถาม

CTRL+3

นำไปใช้หรือล้างแท็ก จำไว้ใช้คราวต่อไป

CTRL+4

นำไปใช้หรือล้างแท็ก ข้อกำหนด

CTRL+5

ใช้หรือล้างแท็กแบบกำหนดเอง

CTRL+6

ใช้หรือล้างแท็กแบบกำหนดเอง

CTRL+7

ใช้หรือล้างแท็กแบบกำหนดเอง

CTRL+8

ใช้หรือล้างแท็กแบบกำหนดเอง

CTRL+9

เอาแท็กบันทึกย่อทั้งหมดออกจากบันทึกย่อที่เลือก

CTRL+0

การใช้เค้าร่าง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แสดงทั้งระดับ 1

ALT+SHIFT+1

ขยายไปที่ระดับ 2

ALT+SHIFT+2

ขยายไปที่ระดับ 3

ALT+SHIFT+3

ขยายไปที่ระดับ 4

ALT+SHIFT+4

ขยายไปที่ระดับ 5

ALT+SHIFT+5

ขยายไปที่ระดับ 6

ALT+SHIFT+6

ขยายไปที่ระดับ 7

ALT+SHIFT+7

ขยายไปที่ระดับ 8

ALT+SHIFT+8

ขยายไปที่ระดับ 9

ALT+SHIFT+9

ขยายทุกระดับ

ALT+SHIFT+0

เพิ่มการเยื้องขึ้น 1 ระดับ

TAB

ลดการเยื้องลง 1 ระดับ

SHIFT+TAB

ขยายเค้าร่างที่ยุบ

ALT+SHIFT+เครื่องหมายบวก

ยุบเค้าร่างที่ขยาย

ALT+SHIFT+เครื่องหมายลบ

ด้านบนของเพจ

การระบุการตั้งค่าภาษา

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนทิศทางการเขียนสำหรับบันทึกย่อของคุณ คุณต้องเปิดใช้งานภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้ายในเครื่องมือ การกำหนดลักษณะภาษาของ Microsoft Office ก่อน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ตั้งค่าทิศทางการเขียนจากซ้ายไปขวา

CTRL+SHIFT ซ้าย

ตั้งค่าทิศทางการเขียนจากขวาไปซ้าย

CTRL+SHIFT ขวา

เพิ่มการเยื้องขึ้น 1 ระดับในข้อความจากขวาไปซ้าย

TAB

ลดการเยื้องลง 1 ระดับในข้อความจากขวาไปซ้าย

SHIFT+TAB

การจัดระเบียบและจัดการกับสมุดบันทึกของคุณ

การทำงานกับหน้ากระดาษและกระดาษทด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานมุมมองแบบเต็มหน้า

F11

เปิดหน้าต่าง OneNote ใหม่

CTRL+M

เปิดหน้าต่างเล็กของ OneNote เพื่อสร้างกระดาษทด

CTRL+SHIFT+M

ขยายหรือยุบแท็บของกลุ่มหน้า

CTRL+SHIFT+*

พิมพ์หน้าปัจจุบัน

CTRL+P

เพิ่มหน้าใหม่ที่ท้ายส่วนที่เลือก

CTRL+N

เพิ่มความกว้างแถบของแท็บหน้า

CTRL+SHIFT+[

ลดความกว้างแถบของแท็บหน้า

CTRL+SHIFT+]

สร้างหน้าใหม่ที่ด้านล่างแท็บหน้าปัจจุบันในระดับเดียวกัน

CTRL+ALT+N

ลดระดับการเยื้องของป้ายชื่อแท็บหน้าปัจจุบัน

CTRL+ALT+[

เพิ่มระดับการเยื้องของป้ายชื่อแท็บหน้าปัจจุบัน

CTRL+ALT+]

สร้างหน้าย่อยที่ด้านล่างของหน้าปัจจุบัน

CTRL+SHIFT+ALT+N

เลือกรายการทั้งหมด

หมายเหตุ: กด CTRL+A หลายๆ ครั้งเพื่อเพิ่มขอบเขตของส่วนที่เลือก

CTRL+A

เลือกหน้าปัจจุบัน

CTRL+SHIFT+A
ถ้าหน้าที่เลือกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ให้กด CTRL+A เพื่อเลือกหน้าทั้งหมดในกลุ่ม

ย้ายแท็บหน้าที่เลือกขึ้น

ALT+SHIFT+ลูกศรขึ้น

ย้ายแท็บหน้าที่เลือกลง

ALT+SHIFT+ลูกศรลง

ย้ายจุดแทรกไปยังชื่อเรื่องของหน้า

CTRL+SHIFT+T

ไปยังหน้าแรกในชุดของแท็บหน้าที่มองเห็นได้ในขณะนี้

ALT+PAGE UP

ไปยังหน้าสุดท้ายในชุดแท็บหน้าที่มองเห็นได้ในขณะนี้

ALT+PAGE DOWN

เลื่อนขึ้นในหน้าปัจจุบัน

PAGE UP

เลื่อนลงในหน้าปัจจุบัน

PAGE DOWN

เลื่อนไปด้านบนของหน้าปัจจุบัน

CTRL+HOME

เลื่อนไปด้านล่างของหน้าปัจจุบัน

CTRL+END

ไปที่ย่อหน้าถัดไป

CTRL+ลูกศรลง

ไปที่ย่อหน้าก่อนหน้า

CTRL+ลูกศรขึ้น

ไปที่คอนเทนเนอร์บันทึกย่อถัดไป

ALT+ลูกศรลง

ไปที่ต้นบรรทัด

หน้าแรก

ไปที่ท้ายบรรทัด

END

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรขวา

กลับไปยังหน้าที่เยี่ยมชมหน้าที่แล้ว

ALT+ลูกศรซ้าย

ไปยังหน้าที่เยี่ยมชมหน้าถัดไป

ALT+ลูกศรขวา

ขยาย

ALT+CTRL+เครื่องหมายบวก (บนแป้นพิมพ์ตัวเลข) หรือ ALT+CTRL+SHIFT+เครื่องหมายบวก

ย่อ

ALT+CTRL+เครื่องหมายลบ (บนแป้นพิมพ์ตัวเลข) หรือ ALT+CTRL+SHIFT+ยัติภังค์

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: ขณะที่ OneNote ทำงานอยู่ บันทึกย่อของคุณจะได้รับการบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงบันทึกย่อเหล่านั้น ดังนั้น คุณจึงไม่จำเป็นต้องบันทึกบันทึกย่อด้วยตนเอง

CTRL+S

ด้านบนของเพจ

การทำงานกับสมุดบันทึกและส่วน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิด OneNote

Windows+SHIFT+N

เปิดสมุดบันทึก

CTRL+O

เครื่องมือ ส่งไปยัง OneNote

Windows+N

สร้างส่วนใหม่

CTRL+T

เปิดส่วน

CTRL+ALT+SHIFT+O

ไปที่ส่วนถัดไป

CTRL+TAB

ไปที่ส่วนก่อนหน้า

CTRL+SHIFT+TAB

ไปที่หน้าถัดไปในส่วน

CTRL+PAGE DOWN

ไปที่หน้าก่อนหน้าในส่วน

CTRL+PAGE UP

ไปที่หน้าแรกในส่วน

ALT+HOME

ไปที่หน้าสุดท้ายในส่วน

ALT+END

ไปยังหน้าแรกในชุดของแท็บหน้าที่มองเห็นได้ในขณะนี้

ALT+PAGE UP

ไปยังหน้าสุดท้ายในชุดของแท็บหน้าที่มองเห็นได้ในขณะนี้

ALT+PAGE DOWN

ย้ายหรือคัดลอกหน้าปัจจุบัน

CTRL+ALT+M

วางโฟกัสบนแท็บหน้าปัจจุบัน

CTRL+ALT+G

เลือกแท็บหน้าปัจจุบัน

CTRL+SHFT+A

วางโฟกัสบนแท็บส่วนปัจจุบัน

CTRL+SHIFT+G

ย้ายไปส่วนปัจจุบัน

CTRL+SHIFT+G จากนั้น SHIFT+F10, M

สลับไปยังสมุดบันทึกอื่นบนแถบนำทาง

CTRL+G แล้วกดแป้นลูกศรลงหรือแป้นลูกศรขึ้นเพื่อเลือกสมุดบันทึกอื่น จากนั้นกด ENTER

ด้านบนของเพจ

การค้นหาบันทึกย่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายจุดแทรกไปยังกล่อง ค้นหา เพื่อค้นหาสมุดบันทึกทั้งหมด

CTRL+E

ขณะค้นหาสมุดบันทึกทั้งหมด ให้แสดงตัวอย่างผลลัพธ์ถัดไป

ลูกศรลง

ขณะค้นหาสมุดบันทึกทั้งหมด ให้ไปยังผลลัพธ์ที่เลือกและยกเลิกการค้นหา

ENTER

เปลี่ยนขอบเขตการค้นหา

CTRL+E, TAB, SPACE

เปิดบานหน้าต่างผลลัพธ์การค้นหา

ALT+O หลังการค้นหา

ค้นหาเฉพาะหน้าปัจจุบัน

หมายเหตุ: คุณสามารถสลับระหว่างการค้นหาจากทุกที่และการค้นหาเฉพาะหน้าปัจจุบันเมื่อใดก็ได้ด้วยการกด CRTL+E หรือ CTRL+F

CTRL+F

ขณะค้นหาหน้าปัจจุบัน ให้ย้ายไปยังผลลัพธ์ถัดไป

ENTER หรือ F3

ขณะค้นหาหน้าปัจจุบัน ให้ย้ายไปยังผลลัพธ์ก่อนหน้า

SHFT+F3

ยกเลิกการค้นหาและกลับไปที่หน้า

ESC

ด้านบนของเพจ

การแชร์บันทึกย่อ

การแชร์บันทึกย่อกับผู้อื่น

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ส่งหน้าที่เลือกไปในข้อความอีเมล

CTRL+SHIFT+E

การแชร์บันทึกย่อกับโปรแกรมอื่น

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ส่งหน้าที่เลือกไปในข้อความอีเมล

CTRL+SHIFT+E

สร้างงาน Outlook วันนี้ จากบันทึกย่อที่เลือกในขณะนี้

CTRL+SHIFT+1

สร้างงาน Outlook พรุ่งนี้ จากบันทึกย่อที่เลือกในขณะนี้

CTRL+SHIFT+2

สร้างงาน Outlook สัปดาห์นี้ จากบันทึกย่อที่เลือกในขณะนี้

CTRL+SHIFT+3

สร้างงาน Outlook สัปดาห์หน้า จากบันทึกย่อที่เลือกในขณะนี้

CTRL+SHIFT+4

สร้างงาน Outlook ไม่มีวันที่ จากบันทึกย่อที่เลือกในขณะนี้

CTRL+SHIFT+5

เปิดงาน Outlook ที่เลือก

CTRL+SHIFT+K

ทำเครื่องหมายงาน Outlook ที่เลือกว่าเสร็จสมบูรณ์

CTRL+SHIFT+9

ลบงาน Outlook ที่เลือก

CTRL+SHIFT+0

ซิงค์การเปลี่ยนแปลงในสมุดบันทึกที่แชร์ไว้ในขณะนี้

SHIFT+F9

ซิงค์การเปลี่ยนแปลงในสมุดบันทึกที่แชร์ไว้ทั้งหมด

F9

ทำเครื่องหมายหน้าปัจจุบันว่ายังไม่ได้อ่าน

CTRL+Q

การป้องกันบันทึกย่อ

ส่วนที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ล็อกส่วนที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านทั้งหมด

CTRL+ALT+L

ด้านบนของเพจ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×