คีย์ลัดในแอป จดหมายและปฏิทิน สำหรับ Windows 10

คุณสามารถใช้คีย์ลัดในแอป จดหมายและปฏิทิน สำหรับ Windows 10 เพื่อทำงานทั่วไป เช่น เขียนข้อความอีเมลใหม่ ตอบกลับคำเชิญเข้าร่วมประชุม และอื่นๆ คีย์ลัดจะมีประโยชน์อย่างมาก ถ้าคุณใช้เทคโนโลยีการช่วยสำหรับการเข้าถึง

การอ้างอิงด่วนของทางลัดที่ใช้บ่อยที่สุดจะปรากฏขึ้นก่อน

ในบทความนี้

การอ้างอิงด่วน - ทางลัดที่ใช้บ่อย

ทางลัดทั้งหมดของแอป จดหมาย ใน Windows 10

ทางลัดทั้งหมดของแอป ปฏิทิน ใน Windows 10

การอ้างอิงด่วน - ทางลัดที่ใช้บ่อย

ทางลัดการนำทางที่ใช้บ่อย

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

สลับไปยังกล่องจดหมายเข้า

Ctrl + Shift + L

สลับไปยังปฏิทิน

Ctrl + 2

สลับไปยังจดหมาย

Ctrl + 1

ย้ายไปยังตำแหน่งอื่น

F6

ค้นหา

Ctrl + E

ขยาย

Ctrl + + (กด Ctrl และเครื่องหมายบวก)

ย่อ

Ctrl + + (กด Ctrl และเครื่องหมายลบ)

ทางลัดจดหมายที่ใช้บ่อย

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ตอบกลับข้อความ

Ctrl + R

สร้างข้อความ

Ctrl + N

เพิ่มสิ่งที่แนบมา

Alt + 1

ส่งข้อความ

Alt + S

ลบข้อความหรือการสนทนา

Ctrl + D

ทางลัดปฏิทินที่ใช้บ่อย

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

สร้างการนัดหมาย

Ctrl+N

ลบการนัดหมาย

Ctrl+D

ยอมรับคำเชิญเข้าร่วมประชุม

Alt+C

ปฏิเสธคำเชิญเข้าร่วมประชุม

Alt+D

แสดงปฏิทินของฉันในมุมมองวัน

Ctrl+Alt+1

แสดงปฏิทินของฉันในมุมมองสัปดาห์การทำงาน

Ctrl+Alt+2

ทางลัดทั้งหมดของแอป จดหมาย ใน Windows 10

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

สลับคุณสมบัติที่สำคัญ
ในการสนทนา

CTRL+SHIFT+G

ลบการสนทนา

CTRL+D

ลบการสนทนา

DEL

เก็บถาวรการสนทนา

BACKSPACE

ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว

CTRL+Q

ทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่าน

CTRL+U

ตอบกลับจดหมายปัจจุบัน

CTRL+R

ตอบกลับทั้งหมด

CTRL+SHIFT+R

ส่งต่อจดหมายปัจจุบัน

CTRL+F

ค้นหา

CTRL+E

ค้นหา

F3

ยอมรับคำเชิญเข้าร่วมประชุม

Alt+C

ปฏิเสธคำเชิญเข้าร่วมประชุม

Alt+D

คำเชิญเข้าร่วมประชุมที่ไม่แน่นอน

ALT+N

สร้างจดหมายใหม่

CTRL+N

สร้างจดหมายใหม่

CTRL+SHIFT+M

เลื่อนเพื่อดู

CTRL+SHIFT+V

สลับไปยังปฏิทิน

CTRL+2

สลับไปยังกล่องจดหมายเข้า

CTRL+SHIFT+I

สลับไปยังกล่องจดหมายออก

CTRL+SHIFT+O

เพิ่มสิ่งที่แนบมา

ALT+I

ซิงค์บัญชีผู้ใช้ด้วยตนเอง

CTRL+M

ซิงค์บัญชีผู้ใช้ด้วยตนเอง

F9

ขยาย

CTRL++

ย่อ

CTRL+-

ส่งจดหมาย

ALT+S

ส่งจดหมาย

Ctrl + Enter

ย้ายไปมาระหว่างพื้นที่

F6

สลับการเรียกดูด้วยเครื่องหมายตก

F7

ทางลัดทั้งหมดของแอป ปฏิทิน ใน Windows 10

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

สลับไปยังจดหมาย

CTRL+1

ลบการนัดหมาย
หรือการประชุม

CTRL+D

เพิ่มกิจวัตร

CTRL+G

ตอบกลับ

CTRL+R

ตอบกลับทั้งหมด

CTRL+SHIFT+R

บันทึกการเปลี่ยนแปลงบน
รายการปฏิทิน

CTRL+S

บันทึกการเปลี่ยนแปลงบน
รายการปฏิทิน

ALT+S

ส่งต่อรายการปฏิทิน

CTRL+F

สร้างการนัดหมาย

CTRL+N

วันนี้

HOME

มุมมอง แสดงวัน

CTRL+ALT+1

มุมมอง แสดงสัปดาห์การทำงาน

CTRL+ALT+2

มุมมอง แสดงสัปดาห์

CTRL+ALT+3

มุมมอง แสดงเดือน

CTRL+ALT+4

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปจดหมายและปฏิทิน ให้ดูที่ คำถามที่ถามบ่อยของจดหมายและปฏิทินสำหรับ Windows 10

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×