คีย์ลัดในปฏิทินเวอร์ชัน 2010

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คีย์ Windows มาตรฐานลัด (ตัวอย่างเช่น สำหรับตัด คัดลอก วาง ลบ และพิมพ์) นำสำหรับปฏิทิน ตารางด้านล่างแสดงรายการคีย์ลัดอื่น ๆ

คีย์ลัดในมุมมองปฏิทิน

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

สร้างการประชุมใหม่

ENTER (โดยไม่มีการประชุมถูกเลือก) หรือ CTRL + N

เปิดการประชุมที่เลือก

ENTER

บันทึกการเปลี่ยนแปลงในการประชุมโดยไม่ต้องปิด

CTRL+S

คัดลอกการประชุมเป็นการเชื่อมโยง

CTRL+L

แสดงมุมมองเดือน

CTRL+1

แสดงมุมมองสัปดาห์

CTRL+2

แสดงมุมมองวัน

CTRL+3

แสดงมุมมองสัปดาห์การทำงาน

CTRL+4

แสดงมุมมองเดือนการทำงาน

CTRL+5

แสดงการประชุมทั้งหมดในรายการ

CTRL+6

แสดงการประชุมทั้งหมดที่ใช้งานอยู่ในรายการ

CTRL+7

ไปยังวันที่เฉพาะเจาะจง

CTRL+D

ไปที่วันนี้

CTRL+T

คีย์ลัดในการประชุมแบบอปฏิทินเปิด

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

แสดงโปรไฟล์ประชุม

CTRL+1

แสดงวาระการประชุม

CTRL+2

แสดงบันทึกย่อการประชุม

CTRL+3

แสดงการประชุมสรุป

CTRL+4

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×