คีย์ลัดและการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Power View ใน Excel

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความนี้จะกล่าวถึงคีย์ลัดและฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงอื่นๆ ของ Power View ใน Excel 2013

Power View มีสองเวอร์ชัน คือ Power View ใน Excel 2013 และ Power View ใน SharePoint 2013 คีย์ลัดในหัวข้อนี้นำไปใช้ได้เฉพาะกับ Power View ใน Excel 2013 อ่านเกี่ยวกับคีย์ลัดและการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Power View ใน SharePoint และอ่านเกี่ยวกับสิ่งอื่นๆ ที่คุณสามารถทำได้ใน Power View

หมายเหตุ: Power View มีสนับสนุนใน Excel รุ่นที่ใหม่กว่า และอัปเดตด้วยรับ และแปลงซึ่งเป็นชุดของข้อมูลที่รวบรวม และรูปร่างฟีเจอร์ใหม่มีประสิทธิภาพนั้น

อ่านเกี่ยวกับส่วนอื่น ๆคีย์ลัดใน Excel

หมายเหตุ: Power View สนับสนุนสิ่งต่อไปนี้:

 • ตัวอ่านหน้าจอของบริษัทอื่นส่วนใหญ่

 • ความคมชัดสูง

ในบทความนี้

การนำทางของรายการเขตข้อมูล

การนำทางของตารางและเมทริกซ์

การนำทางของแผนภูมิ

ข้อมูลเพิ่มเติม

การนำทางของรายการเขตข้อมูล

การดำเนินการ

การทำงานของคีย์บอร์ด

ส่วนเขตข้อมูลของรายการเขตข้อมูล

ย้ายไปยังตารางหรือเขตข้อมูลก่อนหน้า/ถัดไป

ลูกศรขึ้น, ลง

ย้ายไปยังตารางหรือเขตข้อมูลแรก/สุดท้าย

Home, End

ขยาย/ยุบตาราง

ลูกศรซ้าย, ขวา

เลือก/ล้างเขตข้อมูล

Spacebar

เพิ่ม/ลบเขตข้อมูลเริ่มต้นของตารางทั้งหมด

Spacebar

แสดงเมนูแบบหล่นลง

Shift+Enter

ส่วนเค้าโครงของรายการเขตข้อมูล

ย้ายไปยังเขตข้อมูลก่อนหน้า/ถัดไปภายในพื้นที่เขตข้อมูล

ลูกศรขึ้น, ลง

ย้ายเขตข้อมูลที่เลือกไปยังตำแหน่งก่อนหน้า/ถัดไปภายในส่วนเค้าโครง

Ctrl+ลูกศรขึ้น, Ctrl+ลูกศรลง

เอาเขตข้อมูลออก

Shift+Enter

การนำทางของตารางและเมทริกซ์

การดำเนินการ

การทำงานของคีย์บอร์ด

ใส่ตารางหรือเมทริกซ์

Tab แล้ว Enter

ปรับขนาดตารางหรือเมทริกซ์

Shift + Ctrl + แป้นลูกศร

ย้ายโฟกัสขึ้น/ลงหนึ่งเซลล์ (ข้ามทุกเซลล์ในพื้นที่ทั้งหมด)

ลูกศรขึ้น/ลง

ย้ายโฟกัสไปทางซ้าย/ขวาหนึ่งเซลล์ (ข้ามทุกเซลล์ในพื้นที่ทั้งหมด)

ลูกศรซ้าย/ขวา

ย้ายโฟกัสและมุมมองไปยังเซลล์แรกในมุมมองปัจจุบัน (สำหรับแต่ละพื้นที่ของเมทริกซ์)

หน้าแรก

ย้ายโฟกัสและมุมมองไปยังเซลล์สุดท้ายในมุมมองปัจจุบัน (สำหรับแต่ละพื้นที่ของเมทริกซ์)

สิ้นสุด

การนำทางของแผนภูมิ

การดำเนินการ

การทำงานของคีย์บอร์ด

เลือกแผนภูมิในมุมมองและวนรอบส่วนต่างๆ ของแผนภูมิตามลำดับต่อไปนี้

 1. จุดบนแผนภูมิ

 2. คำอธิบายแผนภูมิ

 3. เรียงลำดับตามเขตข้อมูล

 4. เรียงลำดับจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อย

 5. ตัวกรอง

 6. ป็อปเอาท์

แท็บ

เมื่อส่วนจุดบนแผนภูมิของแผนภูมิมีโฟกัส จะมีการวนรอบข้อมูลในแผนภูมิตามลำดับต่อไปนี้:

 1. จุดบนแผนภูมิ

 2. จุดข้อมูลทั้งชุด (บล็อกข้อมูลสำหรับคอลัมน์หรือแผนภูมิแท่ง)

 3. จุดข้อมูลแต่ละจุดในชุดนั้น

 4. จุดข้อมูลอีกชุดทั้งชุด

 5. จุดข้อมูลแต่ละจุดในชุดนั้น

ลูกศรขวา/ซ้าย

เมื่อส่วนจุดบนแผนภูมิของแผนภูมิมีโฟกัส จะมีการวนรอบข้อมูลในแผนภูมิตามลำดับต่อไปนี้:

 1. จุดบนแผนภูมิ

 2. จุดข้อมูลทั้งชุดครั้งละชุด

ลูกศรขึ้น/ลง

ปรับขนาดแผนภูมิ

Shift + Ctrl + แป้นลูกศร

เลือกหรือยกเลิกการเลือกจุดข้อมูล (คลิกครั้งเดียว)

Spacebar หรือ Enter

เลื่อนขึ้นไปยังจุดข้อมูลชุดต่อไป

Page Up

เลื่อนลงมายังจุดข้อมูลชุดต่อไป

Page Down

เลื่อนไปทางซ้ายไปยังจุดข้อมูลชุดต่อไป

Ctrl + Page Up

เลื่อนไปทางขวาไปยังจุดข้อมูลชุดต่อไป

Ctrl + Page Down

ย้ายโฟกัสไปยังจุดข้อมูลชุดแรก (แนวตั้ง)

หน้าแรก

ย้ายโฟกัสไปยังจุดข้อมูลชุดสุดท้าย (แนวตั้ง)

สิ้นสุด

ย้ายโฟกัสไปยังจุดข้อมูลชุดแรก (แนวนอน)

Ctrl + Home

ย้ายโฟกัสไปยังจุดข้อมูลชุดสุดท้าย (แนวนอน)

Ctrl + End

ขยายแกน* (ครั้งละ 25% จัดตำแหน่งกึ่งกลาง)

Ctrl + ลูกศรขึ้น หรือ Ctrl + ลูกศรขวา

ย่อแกน

Ctrl + ลูกศรลง หรือ Ctrl + ลูกศรซ้าย

*การขยายแกนใช้สำหรับแกนแบบต่อเนื่อง (ตัวอย่างเช่น ปีหรือวันที่) คุณสามารถเปลี่ยนแกนเป็นแบบต่อเนื่องใน Ribbon ได้ บนแท็บบริบท เครื่องมือแผนภูมิ บนแท็บ เค้าโครง ให้คลิก ชนิด แล้วคลิก ต่อเนื่อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

Power View: สำรวจ แสดงภาพ และนำเสนอข้อมูลของคุณ

แป้นพิมพ์ลัดใน Excel

คีย์ลัดและการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Power View ใน SharePoint

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×