คีย์ลัดและการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Power Pivot

หัวข้อนี้มีรายการคีย์ลัดที่สามารถใช้ได้ใน Power Pivot

การกดคีย์พร้อมกัน

คำอธิบาย

คลิกขวา

เปิดเมนูบริบทสำหรับเซลล์ คอลัมน์ หรือแถวที่เลือก

CTRL+A

เลือกทั้งตาราง

CTRL+C

คัดลอกข้อมูลที่เลือก

CTRL+D

ลบตาราง

CTRL+M

ย้ายตาราง

CTRL+R

เปลี่ยนชื่อให้กับตาราง

CTRL+S

บันทึกไฟล์

CTRL+Y

ทําซํ้าการกระทําล่าสุด

CTRL+Z

เลิกทำการกระทำล่าสุด

CRTL+Space

เลือกคอลัมน์ปัจจุบัน

SHIFT+Space

เลือกแถวปัจจุบัน

SHIFT+PgUp

เลือกเซลล์ทั้งหมดจากตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันจนถึงเซลล์สุดท้ายของคอลัมน์

SHIFT+PgDn

เลือกเซลล์ทั้งหมดจากตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันจนถึงเซลล์แรกของคอลัมน์

SHIFT+End

เลือกเซลล์ทั้งหมดจากตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันจนถึงเซลล์สุดท้ายของแถว

SHIFT+Home

เลือกเซลล์ทั้งหมดจากตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันจนถึงเซลล์แรกของแถว

CTRL+PgUp

ย้ายไปยังตารางก่อนหน้า

CTRL +PgDn

ย้ายไปยังตารางถัดไป

CRTL+Home

ย้ายไปยังเซลล์แรกในมุมซ้ายบนของตารางที่เลือก

CRTL+END

ย้ายไปยังเซลล์ล่าสุดในมุมบนล่างของตารางที่เลือก (แถวล่าสุดของ เพิ่มคอลัมน์)

CTRL+ลูกศรซ้าย

ย้ายไปยังเซลล์แรกของแถวที่เลือก

CTRL+ลูกศรขวา

ย้ายไปยังเซลล์ล่าสุดของแถวที่เลือก

CTRL+ลูกศรขึ้น

ย้ายไปยังเซลล์แรกของคอลัมน์ที่เลือก

CTRL+ลูกศรลง

ย้ายไปยังเซลล์ล่าสุดของคอลัมน์ที่เลือก

CTRL+Esc

ปิดกล่องโต้ตอบหรือยกเลิกกระบวนการ เช่น การวาง

ALT+ลูกศรลง

เปิดกล่องโต้ตอบเมนู ตัวกรองอัตโนมัติ

F5

เปิดกล่องโต้ตอบ ไปที่

F9

คำนวณสูตรทั้งหมดอีกครั้งในหน้าต่าง Power Pivot สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ คำนวณสูตรใหม่ใน Power Pivot

ด้านบนของเพจ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×