คีย์ลัดสำหรับ InfoPath 2013

หัวข้อวิธีใช้นี้จะอธิบายคีย์ลัดสำหรับงานทั่วไปใน Microsoft InfoPath 2013 คีย์ลัดเหล่านี้อ้างอิงรูปแบบคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นต่างๆ บนรูปแบบคีย์บอร์ดอื่นๆ อาจไม่ตรงกับแป้นบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

สำหรับคีย์ลัดที่คุณต้องกดอย่างน้อยสองแป้นพร้อมกันนั้น จะมีการใช้เครื่องหมายบวก (+) คั่นระหว่างแป้นดังกล่าว สำหรับคีย์ลัดที่คุณกดแป้นหนึ่งและตามด้วยอีกแป้นหนึ่งทันที คีย์ลัดดังกล่าวจะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

ในบทความนี้

กรอกฟอร์ม InfoPath

กรอกฟอร์มต่างๆ ใน InfoPath

จัดรูปแบบข้อความในการควบคุม Rich Text

กรอกฟอร์ม InfoPath ในเว็บเบราว์เซอร์

ออกแบบฟอร์มใน InfoPath Designer

จัดรูปแบบข้อความในเทมเพลตฟอร์ม

ทำงานกับตารางเค้าโครง

ทำการแก้ไขและบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ตัวอย่างก่อนพิมพ์ของเทมเพลตฟอร์ม

ดูวิธีใช้

ใช้กล่องโต้ตอบ

เข้าถึงและเลือกตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ

ใช้กล่องแก้ไขภายในกล่องโต้ตอบ

การกรอกฟอร์ม InfoPath

ด้านบนของเพจ

การกรอกฟอร์มใน InfoPath

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

นำทางไปยังตัวควบคุมถัดไปตามลำดับแท็บ

แท็บ

นำทางไปยังตัวควบคุมก่อนหน้าตามลำดับแท็บ

SHIFT+TAB

นำทางไปยังตัวควบคุมด้านบน

ALT+UP

นำทางไปยังตัวควบคุมด้านล่าง

ALT+DOWN

ตัวควบคุมตัวใช้เลือกวันที่: แสดงปฏิทิน

ลูกศรลง

นำทางไปยังเขตข้อมูลถัดไปที่มีข้อผิดพลาด

CTRL+SHIFT+O

ดูรายละเอียดข้อผิดพลาดของเขตข้อมูลปัจจุบัน ถ้ามีข้อผิดพลาดอยู่

CTRL+SHIFT+I

แสดงเมนู Widget ของตัวควบคุมที่สนับสนุน

ALT+SHIFT+F10

ตารางที่ซ้ำกัน/ส่วนที่ซ้ำกัน: เพิ่มแถวหรือส่วนขณะที่อยู่ภายในตัวควบคุม

CTRL+ENTER

ด้านบนของเพจ

การจัดรูปแบบข้อความในตัวควบคุม Rich Text

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เอาการจัดรูปแบบทั้งหมดออก

CTRL+SPACEBAR

นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวหนาออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+B

นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวเอียงออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+I

นำขีดเส้นใต้ไปใช้หรือเอาขีดเส้นใต้ออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+U

นำขีดทับไปใช้หรือเอาขีดทับออกจากข้อความที่เลือก

ALT+SHIFT+K

นำการจัดรูปแบบตัวยกไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวยกออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+เครื่องหมายเท่ากับ

นำการจัดรูปแบบตัวห้อยไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวห้อยออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+เครื่องหมายเท่ากับ

นำสไตล์ปกติไปใช้กับข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+N

นำสไตล์ชื่อเรื่องจากข้อความที่เลือกไปใช้

ALT+CTRL+1

นำสไตล์หัวเรื่อง 1 จากข้อความที่เลือกไปใช้

ALT+CTRL+2

นำสไตล์หัวเรื่อง 2 จากข้อความที่เลือกไปใช้

ALT+CTRL+3

นำสไตล์ป้ายชื่อจากข้อความที่เลือกไปใช้

ALT+CTRL+4

นำสไตล์ป้ายชื่อคอลัมน์จากข้อความที่เลือกไปใช้

ALT+CTRL+5

นำสไตล์คำอธิบายจากข้อความที่เลือกไปใช้

ALT+CTRL+6

นำการจัดรูปแบบรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยออกจากย่อหน้าที่เลือก

CTRL+SHIFT+L

เยื้องย่อหน้าจากทางซ้าย

CTRL+M

เอาย่อหน้าที่เยื้องจากทางซ้ายออก

CTRL+SHIFT+M

จัดเต็มแนวย่อหน้าที่เลือก

CTRL+J

จัดชิดขวาย่อหน้าที่เลือก

CTRL+R

จัดกึ่งกลางย่อหน้าที่เลือก

CTRL+E

จัดชิดซ้ายย่อหน้าที่เลือก

CTRL+L

เพิ่มขนาดฟอนต์สำหรับข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+จุลภาค

ลดขนาดฟอนต์สำหรับข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+มหัพภาค

เพิ่มขนาดฟอนต์สำหรับข้อความที่เลือกทีละ 1 พอยต์

CTRL+[

ลดขนาดฟอนต์สำหรับข้อความที่เลือกทีละ 1 พอยต์

CTRL+]

เปิดบานหน้าต่างงาน ฟอนต์

CTRL+SHIFT+F, CTRL+SHIFT+P, CTRL+D

สลับย่อหน้าให้มีทิศทางของข้อความจากขวาไปซ้าย

CTRL+SHIFT ขวา

สลับย่อหน้าให้มีทิศทางของข้อความจากซ้ายไปขวา

CTRL+SHIFT ซ้าย

ด้านบนของเพจ

การกรอกฟอร์ม InfoPath ในเว็บเบราว์เซอร์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เพิ่มส่วนลงในตัวควบคุมของส่วนการทำซ้ำ

CTRL+ENTER

เอาส่วนออกจากตัวควบคุมของส่วนการทำซ้ำ

CTRL+DEL

เพิ่มแถวลงในตัวควบคุมของตารางการทำซ้ำ

CTRL+ENTER

เอาแถวออกจากตัวควบคุมของตารางการทำซ้ำ

CTRL+DEL

นำทางไปยังเขตข้อมูลที่มีข้อผิดพลาดในมุมมองฟอร์มปัจจุบัน

CTRL+SHIFT+O

ดูข้อมูลข้อผิดพลาดของเขตข้อมูลที่มีข้อผิดพลาด

CTRL+SHIFT+I

ย้ายโฟกัสไปยังแท็บ Ribbon บนเว็บ

CTRL+[

เลือกแท็บใน Ribbon บนเว็บ

Enter

ย้ายโฟกัสไปยังปุ่มของ Ribbon บนเว็บที่ใช้ล่าสุด

CTRL+]

ส่งโฟกัสจาก Ribbon บนเว็บกลับไปยังหน้า

Esc

คำสั่ง Rich Text ถัดไป (ย้ายโฟกัสจากกล่อง Rich Text ไปยังแถบเครื่องมือ Rich Text)

CTRL+1

คำสั่ง Rich Text ถัดไป (ย้ายโฟกัสจากกล่อง Rich Text ไปยังแถบเครื่องมือ Rich Text)

CTRL+'

ตัดไปไว้ในคลิปบอร์ดของ Windows

CTRL+X

คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดของ Windows

CTRL+C

วางคลิปบอร์ดของ Windows

CTRL+V

ล้างรูปแบบ

CTRL+SPACE

เลิกทำการกระทำล่าสุด

CTRL+Z

ทำซ้ำการกระทำล่าสุด

CTRL+Y

เปิดหน้าต่างใหม่เพื่อแทรกตาราง

CTRL+ALT+T

แยกเซลล์

CTRL+ALT+S

ผสานเซลล์

CTRL+ALT+M

เปิดหน้าต่างใหม่เพื่อแทรกไฮเปอร์ลิงก์

CTRL+K

เปิดหน้าต่างใหม่เพื่อแทรกรูปภาพ

CTRL+SHIFT+G

เลือกฟอนต์

CTRL+SHIFT+F

เปลี่ยนขนาดฟอนต์

CTRL+SHIFT+P

ทำข้อความเป็นตัวหนา

CTRL+B

ทำข้อความเป็นตัวเอียง

CTRL+I

ขีดเส้นใต้ข้อความ

CTRL+U

จัดแนวข้อความชิดซ้าย

CTRL+L

จัดแนวข้อความชิดขวา

CTRL+R

จัดแนวข้อความกึ่งกลาง

CTRL+E

แทรกรายการลำดับเลข

CTRL+SHIFT+E

แทรกรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

CTRL+SHIFT+L

ลดการเยื้อง

CTRL+SHIFT+M

เพิ่มการเยื้อง

CTRL+M

เปลี่ยนสีข้อความ

CTRL+SHIFT+C

เน้นข้อความ

CTRL+SHIFT+W

สลับทิศทางของข้อความจากซ้ายไปขวา

CTRL+SHIFT+>

สลับทิศทางของข้อความจากขวาไปซ้าย

CTRL+SHIFT+<

ด้านบนของเพจ

การออกแบบฟอร์มใน InfoPath Designer

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ออกแบบเทมเพลตฟอร์มใหม่

CTRL+SHIFT+D

เปิดกล่องโต้ตอบ เปิดในโหมดออกแบบ

CTRL+O หรือ CTRL+F12

แสดงบานหน้าต่างงาน ออกแบบงาน

ALT+N

หมายเหตุ:  ถ้ากล่องโต้ตอบ การเริ่มต้นใช้งาน เปิดอยู่ ให้กดแป้น TAB จนกว่าคุณจะสามารถเลือก ออกแบบเทมเพลตฟอร์ม จากนั้นให้กด ENTER

แสดงตัวอย่างเทมเพลตฟอร์มปัจจุบัน

CTRL+SHIFT+B

ค้นหาคำหรือวลี

CTRL+F

แทนที่คำหรือวลี

CTRL+H

ตัดข้อความหรือรายการที่เลือก

CTRL+X

คัดลอกข้อความหรือรายการที่เลือก

CTRL+C

วางข้อความหรือรายการ

CTRL+V

พิมพ์เทมเพลตฟอร์มปัจจุบัน

CTRL+P

แสดงคุณสมบัติของตัวควบคุมที่เลือก

ALT+ENTER

เลือกตัวควบคุมก่อนหน้า

CTRL+< (เครื่องหมายน้อยกว่า) หรือ SHIFT+TAB

เลือกตัวควบคุมถัดไป

CTRL+> (เครื่องหมายมากกว่า) หรือ TAB

แทรกไฮเปอร์ลิงก์

CTRL+K

เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของย่อหน้า

CTRL+SHIFT+ ลูกศรขึ้น

เลือกไปยังจุดสิ้นสุดของย่อหน้า

CTRL+SHIFT+ ลูกศรลง

เลือกข้อความ กราฟิก หรือเขตข้อมูลหนึ่งบรรทัดบนหรือหนึ่งบรรทัดล่าง

SHIFT+ลูกศรขึ้น หรือ SHIFT+ลูกศรลง

แทรกตัวแบ่งบรรทัด

SHIFT+ENTER

แทรกสัญลักษณ์ยูโร

CTRL+ALT+E

ด้านบนของเพจ

การจัดรูปแบบข้อความในเทมเพลตฟอร์ม

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เอาการจัดรูปแบบทั้งหมดออก

CTRL+SPACEBAR

นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวหนาออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+B

นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวเอียงออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+I

นำขีดเส้นใต้ไปใช้หรือเอาขีดเส้นใต้ออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+U

นำขีดทับไปใช้หรือเอาขีดทับออกจากข้อความที่เลือก

ALT+SHIFT+K

นำการจัดรูปแบบตัวยกไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวยกออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+เครื่องหมายเท่ากับ

นำการจัดรูปแบบตัวห้อยไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบตัวห้อยออกจากข้อความที่เลือก

CTRL+เครื่องหมายเท่ากับ

นำสไตล์ปกติจากข้อความที่เลือกไปใช้

CTRL+SHIFT+N

นำสไตล์ชื่อเรื่องจากข้อความที่เลือกไปใช้

ALT+CTRL+1

นำสไตล์หัวเรื่อง 1 จากข้อความที่เลือกไปใช้

ALT+CTRL+2

นำสไตล์หัวเรื่อง 2 จากข้อความที่เลือกไปใช้

ALT+CTRL+3

นำสไตล์ป้ายชื่อจากข้อความที่เลือกไปใช้

ALT+CTRL+4

นำสไตล์ป้ายชื่อคอลัมน์จากข้อความที่เลือกไปใช้

ALT+CTRL+5

นำสไตล์คำอธิบายจากข้อความที่เลือกไปใช้

ALT+CTRL+6

นำการจัดรูปแบบรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยไปใช้ หรือเอาการจัดรูปแบบรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยออกจากย่อหน้าที่เลือก

CTRL+SHIFT+L

เยื้องย่อหน้าจากทางซ้าย

CTRL+M

เอาย่อหน้าที่เยื้องจากทางซ้ายออก

CTRL+SHIFT+M

จัดเต็มแนวย่อหน้าที่เลือก

CTRL+J

จัดชิดขวาย่อหน้าที่เลือก

CTRL+R

จัดกึ่งกลางย่อหน้าที่เลือก

CTRL+E

จัดชิดซ้ายย่อหน้าที่เลือก

CTRL+L

เพิ่มขนาดฟอนต์สำหรับข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+จุลภาค

ลดขนาดฟอนต์สำหรับข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+มหัพภาค

เพิ่มขนาดฟอนต์สำหรับข้อความที่เลือกทีละ 1 พอยต์

CTRL+[

ลดขนาดฟอนต์สำหรับข้อความที่เลือกทีละ 1 พอยต์

CTRL+]

เปิดบานหน้าต่างงาน ฟอนต์

CTRL+SHIFT+F, CTRL+SHIFT+P, CTRL+D

สลับย่อหน้าให้มีทิศทางของข้อความจากขวาไปซ้าย

CTRL+SHIFT ขวา

สลับย่อหน้าให้มีทิศทางของข้อความจากซ้ายไปขวา

CTRL+SHIFT ซ้าย

ด้านบนของเพจ

การทำงานกับเค้าโครงตาราง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปลี่ยนแปลงความกว้างของคอลัมน์ทางซ้ายของเส้นขอบโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงความกว้างของคอลัมน์อื่น

กด SHIFT ค้างในขณะที่ลากเส้นขอบของคอลัมน์

เปลี่ยนแปลงความสูงของแถวด้านบนหรือด้านล่างเส้นขอบโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงความสูงของแถวอื่น

กด SHIFT ค้างไว้ขณะที่ลากเส้นขอบของแถว

หมายเหตุ: สำหรับแถวที่มีการปรับขนาดให้มีความสูงต่ำสุด ทางลัดนี้จะเปลี่ยนความสูงของแถวเหนือเส้นขอบ ความสูงต่ำสุดของแถวจะถูกกำหนดจากหลายปัจจัย เช่น มีข้อความหรือตัวควบคุมอยู่ในแถวด้วยหรือไม่

ปรับขนาดแถวหรือคอลัมน์ที่เลือกทั้งหมดให้มีความสูงหรือความกว้างเท่ากัน

กด ALT ค้างไว้ขณะที่ลากเส้นขอบของแถวหรือคอลัมน์

ย้ายระหว่างเซลล์ถัดไปหรือเซลล์ก่อนหน้าในตาราง

TAB หรือ SHIFT+TAB

TAB จะเพิ่มแถวใหม่ลงในตารางถ้าคุณกด TAB ในขณะที่ตัวชี้อยู่ในเซลล์สุดท้ายของแถวสุดท้าย

เลือกหรือยกเลิกการเลือกเซลล์ตาราง

F2

ด้านบนของเพจ

การแก้ไขและบันทึกการเปลี่ยนแปลง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ค้นหาการสะกดผิดหรือข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ถัดไป

ALT+F7

หมายเหตุ: กล่องกาเครื่องหมาย ตรวจการสะกดขณะพิมพ์ ต้องถูกเลือก (กด ALT+T แล้วกด ตกลง)

บันทึกหรือประกาศเทมเพลตฟอร์มปัจจุบัน

ALT+SHIFT+F2

หมายเหตุ: ทางลัดนี้จะเปิดกล่องโต้ตอบที่ให้ทางเลือกระหว่างการบันทึกกับการประกาศเทมเพลตฟอร์มของคุณ ถ้าคุณเลือกที่จะซ่อนกล่องโต้ตอบนี้ในครั้งถัดไป ให้กด ALT+SHIFT+F2 ซึ่งจะแสดงกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ขึ้นมา

เลิกทำการกระทำล่าสุด

CTRL+Z

ทำการกระทำล่าสุดอีกครั้ง

CTRL+Y

บันทึกเทมเพลตฟอร์มปัจจุบัน

CTRL+S

เปิดกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ของเทมเพลตฟอร์มปัจจุบัน

SHIFT+F12 หรือ ALT+SHIFT+F2

ด้านบนของเพจ

การแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ของเทมเพลตฟอร์ม

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แสดงกล่องโต้ตอบ แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

ALT+F, V

ย้ายไปยังหน้าถัดไป

ALT+ลูกศรขวา

ย้ายไปยังหน้าก่อนหน้า

ALT+ลูกศรซ้าย

ขยายเพื่อให้ได้มุมมองระยะใกล้ของเทมเพลตฟอร์ม

ALT+เครื่องหมายเท่ากับ

ย่อเพื่อดูเทมเพลตฟอร์มได้มากขึ้นในขนาดที่ลดลง

ALT+ยัติภังค์

ด้านบนของเพจ

การดูวิธีใช้

หน้าต่างวิธีใช้จะให้การเข้าถึงเนื้อหาวิธีใช้ทั้งหมดของ Microsoft Office หน้าต่างวิธีใช้จะแสดงหัวข้อและเนื้อหาวิธีใช้อื่นๆ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดหน้าต่างวิธีใช้

F1

หมายเหตุ: ถ้าหัวข้อวิธีใช้ปัจจุบันไม่อยู่ในหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ ให้กด F6 แล้วกด CTRL+P

ปิดหน้าต่างวิธีใช้

ALT+F4

สลับระหว่างหน้าต่างวิธีใช้และโปรแกรมที่ใช้งานอยู่

ALT+TAB

เลือกรายการถัดไป

TAB

เลือกรายการก่อนหน้า

SHIFT+TAB

เริ่มแอคชันเริ่มต้นสำหรับรายการที่เลือก

ENTER

ในส่วน เรียกดูวิธีใช้ตามชื่อโปรแกรม ให้เลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้า

TAB หรือ SHIFT+TAB

ในส่วน เรียกดูวิธีใช้ตามชื่อโปรแกรม ให้ขยายหรือยุบรายการที่เลือก

ENTER

เลือกข้อความที่ซ่อนหรือไฮเปอร์ลิงก์ถัดไป เช่น แสดงทั้งหมด หรือ ซ่อนทั้งหมด ที่ด้านบนของหัวข้อ

TAB

เลือกข้อความที่ซ่อนอยู่อันก่อนหน้าหรือไฮเปอร์ลิงก์

SHIFT+TAB

เริ่มแอคชันสำหรับ แสดงทั้งหมด, ซ่อนทั้งหมด, ข้อความที่ซ่อน หรือไฮเปอร์ลิงก์ ที่เลือกไว้

ENTER

ย้ายกลับไปยังหัวข้อวิธีใช้ก่อนหน้า (ปุ่ม ย้อนกลับ )

ALT+ ลูกศรซ้าย หรือ BACKSPACE

ย้ายไปยังหัวข้อวิธีใช้ถัดไป (ปุ่ม ไปข้างหน้า )

ALT+ลูกศรขวา

เลื่อนขึ้นและลงทีละน้อยในหัวข้อวิธีใช้ที่แสดงอยู่ปัจจุบัน

ลูกศรขึ้น ลูกศรลง

เลื่อนขึ้นและลงทีละมากขึ้นในหัวข้อวิธีใช้ที่แสดงอยู่ปัจจุบัน

PAGE UP, PAGE DOWN

แสดงเมนูคำสั่งของหน้าต่างวิธีใช้ การดำเนินการนี้จำเป็นที่จะต้องให้หน้าต่างวิธีใช้มีโฟกัสที่ใช้งานอยู่ (กด F1)

SHIFT+F10

หยุดแอคชันสุดท้าย (ปุ่ม หยุด)

ESC

รีเฟรชหน้าต่าง (ปุ่ม รีเฟรช)

F5

พิมพ์หัวข้อวิธีใช้ปัจจุบัน

CTRL+P

เปลี่ยนสถานะการเชื่อมต่อ

F6, ลูกศรลง

สลับระหว่างพื้นที่ในหน้าต่างวิธีใช้ ตัวอย่างเช่น สลับระหว่างแถบเครื่องมือ กล่องค้นหา และสถานะการเชื่อมต่อของวิธีใช้

F6

ในสารบัญในมุมมองแบบทรี ให้เลือกรายการถัดไปหรือรายการก่อนหน้า

ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง

ในสารบัญในมุมมองแบบทรี ให้ขยายหรือยุบรายการที่เลือก

ลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา

เลือกไฮเปอร์ลิงก์ถัดไป หรือเลือก แสดงทั้งหมด หรือ ซ่อนทั้งหมด ที่ด้านบนของหัวข้อ

TAB

เลือกไฮเปอร์ลิงก์ก่อนหน้า

SHIFT+TAB

ดำเนินการการกระทำสำหรับไฮเปอร์ลิงก์ที่เลือก แสดงทั้งหมด หรือ ซ่อนทั้งหมด

ENTER

พิมพ์หัวข้อวิธีใช้ปัจจุบัน

CTRL+P

ด้านบนของเพจ

การใช้กล่องโต้ตอบ

การเข้าถึงและเลือกตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดกล่องโต้ตอบ เปิดในโหมดออกแบบ

CTRL+O หรือ CTRL+F12

ย้ายจากกล่องโต้ตอบที่เปิดอยู่กลับไปยังเทมเพลตฟอร์มสำหรับกล่องโต้ตอบที่สนับสนุนลักษณะการทำงานนี้

ALT+F6

ย้ายไปยังตัวเลือกถัดไป

TAB

ย้ายไปยังตัวเลือกก่อนหน้า

SHIFT+TAB

สลับไปยังแท็บถัดไป

CTRL+TAB

สลับไปยังแท็บก่อนหน้า

CTRL+SHIFT+TAB

สลับไปยังประเภทถัดไป

TAB

หมายเหตุ: หลังจากที่มีการเลือกประเภทแล้ว ให้ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายไปยังชื่อประเภทที่คุณต้องการ

สลับไปยังประเภทก่อนหน้า

SHIFT+TAB

หมายเหตุ: หลังจากที่มีการเลือกประเภทแล้ว ให้ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายไปยังประเภทที่คุณต้องการ

ย้ายระหว่างตัวเลือกในรายการหรือกลุ่มของตัวเลือก

แป้นลูกศร

ดำเนินการการกระทำที่ถูกกำหนดให้กับปุ่มที่เลือก หรือเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายที่เลือก

SPACEBAR

เปิดรายการถ้ารายการถูกปิดอยู่ และย้ายไปยังตัวเลือกที่ระบุในรายการ

ตัวอักษรแรกของตัวเลือกในรายการดรอปดาวน์

เลือกตัวเลือก หรือเลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย

ALT+ ตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ในตัวเลือก

เปิดรายการดรอปดาวน์ที่เลือก

ลูกศรลง

ปิดรายการดรอปดาวน์ที่เลือก หรือยกเลิกคำสั่ง แล้วปิดกล่องโต้ตอบ

ESC

เรียกใช้คำสั่งที่เลือก

ENTER

ไปที่โฟลเดอร์ก่อนหน้า

ALT+1

เปิดโฟลเดอร์ขึ้นหนึ่งระดับจากโฟลเดอร์ที่เลือก

ALT+2

ลบโฟลเดอร์หรือไฟล์ที่เลือก

ALT+3

สร้างโฟลเดอร์ย่อยในโฟลเดอร์ที่เปิดอยู่

ALT+4

สลับระหว่างมุมมอง รูปขนาดย่อ รูปเรียงต่อกัน ไอคอน รายการ รายละเอียด คุณสมบัติ และ แสดงตัวอย่าง

ALT+5

แสดงเมนูทางลัดสำหรับโฟลเดอร์หรือไฟล์ที่เลือก

SHIFT+F10

เปิดรายการ มองหาใน หรือ บันทึกใน (ที่รู้จักกันในชื่อ แถบที่อยู่ ใน Windows Vista)

F4

อัปเดตรายการโฟลเดอร์และไฟล์ในกล่องโต้ตอบ เปิด เปิดในโหมดออกแบบ หรือ บันทึกเป็น

F5

ด้านบนของเพจ

การใช้กล่องแก้ไขภายในกล่องโต้ตอบ

กล่องแก้ไขเป็นเขตข้อมูลที่คุณสามารถพิมพ์หรือวางรายการไว้ภายในได้ เช่น ชื่อผู้ใช้ของคุณหรือเส้นทางไปยังโฟลเดอร์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของรายการ

HOME

ย้ายไปยังจุดสิ้นสุดของรายการ

END

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรขวา

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรขวา

เลือกหรือยกเลิกการเลือกอักขระหนึ่งตัวทางซ้าย

SHIFT+ลูกศรซ้าย

เลือกหรือยกเลิกการเลือกอักขระหนึ่งตัวทางขวา

SHIFT+ลูกศรขวา

เลือกหรือยกเลิกการเลือกคำหนึ่งคำทางซ้าย

CTRL+SHIFT+ลูกศรซ้าย

เลือกหรือยกเลิกการเลือกคำหนึ่งคำทางขวา

CTRL+SHIFT+ ลูกศรขวา

เลือกจากเคอร์เซอร์ไปยังจุดเริ่มต้นของรายการ

SHIFT+HOME

เลือกจากเคอร์เซอร์ไปยังจุดสิ้นสุดของรายการ

SHIFT+END

ด้านบนของเพจ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×