ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

คีย์ลัดสำหรับ Office Delve

บทความนี้แสดงแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Office Delve

แป้นพิมพ์ลัดในบทความนี้อ้างอิงตามเค้าโครงคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา ปุ่มต่างๆ บนเค้าโครงคีย์บอร์ดแบบอื่นอาจไม่ตรงกับคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

หมายเหตุ: ถ้าคีย์ลัดกำหนดให้กดอย่างน้อย 2 คีย์พร้อมกัน จะมีการใช้เครื่องหมายบวก (+) คั่นระหว่างคีย์ดังกล่าว ถ้าคุณต้องกดคีย์หนึ่งและตามด้วยอีกคีย์หนึ่งทันที คีย์ลัดดังกล่าวจะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

เมื่อต้องการนำทางโดยใช้คีย์บอร์ดใน Delve ให้กดปุ่ม Tab หรือใช้ปุ่มลูกศรเพื่อย้ายระหว่างพื้นที่หรือรายการ กด Enter เพื่อเลือกรายการหรือตัวเลือก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปยังพื้นที่หรือรายการถัดไป เช่น ไปยังหน้าหรือบุคคลถัดไปในบานหน้าต่างนำทาง ย้ายจากบัตรเนื้อหาหนึ่งไปยังบัตรเนื้อหาถัดไป หรือจากพื้นที่หนึ่งไปยังพื้นที่ถัดไปบนบัตรเนื้อหา

Tab

ย้ายไปยังพื้นที่หรือรายการก่อนหน้า

Shift+Tab

เลือกพื้นที่หรือรายการที่ถูกไฮไลต์ เช่น เมื่อคุณมีหน้าหรือบุคคลที่ถูกไฮไลต์ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ให้กด Enter เพื่อเปิดหน้าดังกล่าวหรือหน้าโปรไฟล์ของบุคคลดังกล่าว

ถ้าคุณมีพื้นที่ชื่อเรื่องของบัตรเนื้อหาที่ถูกไฮไลต์ ให้กด Enter เพื่อเปิดเอกสาร

ถ้าคุณมีพื้นที่ส่วนขยายที่ด้านล่างของบัตรเนื้อหาที่ถูกไฮไลต์ ให้กด Spacebar เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับเอกสาร

Enter และ Spacebar

เลิกทำการดำเนินการ เช่น นำไฮไลต์ออกจากพื้นที่ของบัตรเนื้อหา หรือออกจากบัตรเพื่อดำเนินการการนำทางระหว่างบัตรต่อ

Esc

ย้ายลงในรายการ หรือเลื่อนลงในหน้าต่าง ตัวอย่างเช่น ย้ายลงในรายการของข้อเสนอแนะการค้นหา

ลูกศรลง

ย้ายขึ้นในรายการ หรือเลื่อนขึ้นในหน้าต่าง

ลูกศรขึ้น

เมื่อคุณอยู่ในพื้นที่เนื้อหาของเพจ Delve คุณสามารถใช้ปุ่มลูกศรลง, ลูกศรขึ้น, Page Up, Page Down, Home และ End เพื่อเลื่อนเนื้อหาในหน้าได้

ย้อนกลับไปหนึ่งหน้า

Alt+ลูกศรซ้าย

หรือ

Backspace

ไปข้างหน้าหนึ่งหน้า

Alt+ลูกศรขวา

ดูเพิ่มเติม

Delve คืออะไร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×