คีย์ลัดสำหรับ Microsoft Clip Organizer

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เนื้อหาบางส่วนในหัวข้อนี้อาจไม่สามารถใช้กับบางภาษาได้

เมื่อต้องการพิมพ์หัวข้อนี้ กด TAB เพื่อเลือกแสดงทั้งหมด ที่ด้านบนของหัวข้อ กด ENTER นั้นแล้ว กด CTRL + P

ทางลัดของ Microsoft Clip Organizer

แป้นสำหรับการใช้แถบเครื่องมือ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปข้างหน้า หรือข้างหลังหนึ่งคำในกล่องค้นหาข้อความ

CTRL+ลูกศรซ้าย หรือ CTRL+ลูกศรขวา

แสดงบานหน้าต่างงานรายการคอลเลกชัน

ALT+C

แสดงบานหน้าต่างงานค้นหา

ALT+S

เปิดวิธีใช้

Alt+H

แป้นสำหรับการค้นหา หรือเลือกคลิป

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายซ้ายและขวา ขึ้นและลง ระหว่างคอลเลกชันหรือคลิปเสียง

แป้นลูกศร

เลือกคลิปเพิ่มเติมหลังจากที่มีการเลือกปหนึ่ง

SHIFT + แป้นลูกศร

เลือกคลิปทั้งหมดบนหน้าปัจจุบัน

CTRL+A

คัดลอก (เลือกคลิป และย้ายไปยังคลิปบอร์ด)

CTRL+C

วาง (วางจากคลิปบอร์ดเพื่อ Clip Organizer)

CTRL+V

คลิปที่เลือกลบหรือประเภท

DELETE

ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของแถว แล้วเลือกรายการแรก

หน้าแรก

ย้ายไปยังจุดสิ้นสุดของแถว แล้วเลือกรายการสุดท้าย

END

แป้นสำหรับการใช้เมนูทางลัด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แสดงเมนูทางลัดสำหรับการเรียกเก็บเงิน คลิป หรือลิงก์ (เช่นเดียวกับคลิกขวา)

SHIFT+F10

แสดงเมนูทางลัด

แป้นเมนูทางลัด (เฉพาะบนคีย์บอร์ดธรรมชาติ Microsoft)

แป้นสำหรับการใช้กล่องโต้ตอบ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ออกจากกล่องโต้ตอบ

ESC

ย้ายโฟกัสไปข้างหน้า และข้างหลังระหว่างส่วนต่าง ๆ ของกล่องโต้ตอบ

TAB และ SHIFT + TAB

เปิดเมนูทางลัดของกล่องโต้ตอบ

ALT+SPACEBAR

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×