คีย์ลัดสำหรับการวางตัวเลือกพิเศษ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการวางเฉพาะบางมุมมองของข้อมูลคัดลอกเช่นการจัดรูปแบบหรือค่า คุณจะใช้หนึ่งในตัวเลือกการวางแบบพิเศษ หลังจากที่คุณได้คัดลอกข้อมูล กด Ctrl + Alt + V มี หรือ Alt + E + S เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบวางแบบพิเศษ ได้อีกด้วย

กล่องโต้ตอบ วางแบบพิเศษ

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิก หน้าแรก > วาง > วางแบบพิเศษ ได้อีกด้วย

เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กดตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้สำหรับตัวเลือกนั้น ตัวอย่างเช่นกดตัวอักษร C เพื่อเลือกตัวเลือก ข้อคิดเห็น

เลือกตัวเลือกนี้

ถึง

คีย์ลัด

ทั้งหมด

วางเนื้อหาและการจัดรูปแบบทั้งหมดของเซลล์

กด A

สูตร

วางเฉพาะสูตรตามที่ใส่ในแถบสูตร

กด F

ค่า

วางเฉพาะค่าเท่านั้น (ไม่ใช่สูตร)

กด V

รูปแบบ

วางเฉพาะการจัดรูปแบบที่คัดลอกเท่านั้น

กด T

ข้อคิดเห็น

วางเฉพาะข้อคิดเห็นที่แนบมากับเซลล์

กด C

การตรวจสอบความถูกต้อง

วางเฉพาะการตั้งค่าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากเซลล์ที่คัดลอกเท่านั้น

กด N

ทั้งหมดที่ใช้ชุดรูปแบบต้นฉบับ

วางเนื้อหาและการจัดรูปแบบของเซลล์ทั้งหมดจากเซลล์ที่คัดลอก

กด H

ทั้งหมดยกเว้นเส้นขอบ

วางเนื้อหาของเซลล์ทั้งหมดโดยไม่มีเส้นขอบ

กด X

ความกว้างคอลัมน์

วางเฉพาะความกว้างคอลัมน์จากเซลล์ที่คัดลอกเท่านั้น

กด W

สูตรและรูปแบบตัวเลข

วางเฉพาะสูตรและรูปแบบตัวเลขจากเซลล์ที่คัดลอกเท่านั้น

กด R

ค่าและรูปแบบตัวเลข

วางเฉพาะค่า (ไม่ใช่สูตร) และรูปแบบตัวเลขจากเซลล์ที่คัดลอกเท่านั้น

กด U

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคีย์ลัด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×