คีย์ลัดสำหรับการนำทางจดหมายใน Outlook 2016

คุณสามารถเลื่อนผ่านอีเมล ปฏิทิน รายชื่อ และงานต่างๆ ใน Outlook 2016 ได้อย่างรวดเร็วด้วยคีย์บอร์ดและตัวอ่านหน้าจอได้ คีย์ลัดช่วยให้คุณสามารถย้ายไปมาระหว่างมุมมอง Outlook ภายในจดหมายและมุมมองอื่นๆ และภายในรายการ Outlook ได้อย่างรวดเร็ว

หัวข้อนี้เน้นเกี่ยวกับคีย์ลัดที่คุณต้องใช้เมื่อคุณนำทางในมุมมองจดหมายใน Outlook 2016 ให้ดูที่ คีย์ลัดสำหรับการนำทางปฏิทินใน Outlook 2016 ด้วย

Outlook จะถูกระเบียบเป็นมุมมองต่างๆ จดหมาย ปฏิทิน ที่ติดต่อ งาน บันทึกย่อ และบันทึกประจำวัน มุมมองแต่ละมุมมองมี Ribbon ที่มีคำสั่งที่ด้านบนของหน้า บานหน้าต่าง การนำทาง แถบ ค้นหา และพื้นที่ที่มีบานหน้าต่าง (ตัวอย่างเช่น มุมมองจดหมายมีบานหน้าต่าง รายการข้อความ และ การอ่าน)

แต่ละรายการอาจมี แถบข้อมูล ซึ่งเป็นแบนเนอร์ที่ปรากฏใกล้ๆ กับด้านบนวุดของรายการ Outlook ที่เปิดหรือที่เลือกอยู่ ด้านล่างของ Ribbon ในรายการที่เปิด และด้านล่างของชื่อเรื่องและผู้ส่งในมุมมองบานหน้าต่างการอ่าน และให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายการ (เช่น “คุณไม่ได้ตอบสนองต่อข้อความล่าสุดในการสนทนานี้ คลิกที่นี่เพื่อเปิด")

หมายเหตุ: หัวข้อนี้ถือว่าผู้ใช้ JAWS ได้ปิดฟีเจอร์เมนู Ribbon เสมือนแล้ว

ในหัวข้อนี้

ขั้นตอนการนำทางอย่างรวดเร็ว

นำทางระหว่างมุมมองจดหมาย ปฏิทิน และอื่น

นำทางในหน้าต่างหลักของมุมมองจดหมาย

เลื่อนไปรอบๆ ในบานหน้าต่างการนำทาง

นำทางในรายการข้อความ

นำทางในบานหน้าต่างการอ่าน

ขั้นตอนการนำทางอย่างรวดเร็ว

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สร้างข้อความใหม่ (จากมุมมอง Outlook ใดก็ได้)

Ctrl+Shift+M

สร้างข้อความใหม่ (จากมุมมอง จดหมาย) การนัดหมายใหม่ (จากมุมมอง ปฏิทิน) หรืองานใหม่ (จากมุมมอง งาน)

Ctrl+N

ตรวจดูข้อความใหม่

Ctrl+M หรือ F9

สลับไปยัง กล่องจดหมายเข้า

Ctrl+Shift+I

สลับไปยัง กล่องจดหมายออก

Ctrl+Shift+O

ไปยังโฟลเดอร์อื่น

Ctrl+Y

ย้ายรายการไปยังโฟลเดอร์

Ctrl+Shift+V

ไปยังกล่อง ค้นหา

F3 หรือ Ctrl+E

ขยายหรือยุบกลุ่มในรายการข้อความอีเมล

เมื่อต้องการขยาย ให้กดแป้นลูกศรขวา และเมื่อต้องการยุบ ให้กดแป้นลูกศรซ้าย

เปิดแท็บ ไฟล์ ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้และตัวเลือกได้

Alt+F

ข้ามไปที่ บอกฉัน

Alt+Q

แสดงการแถบ สิ่งที่ต้องทำ (ดูอย่างรวดเร็ว)

Alt+V, B จากนั้นสำหรับปฏิทิน ให้กด C สำหรับผู้คน ให้กด P สำหรับงาน ให้กด T สำหรับการปิด ให้กด O

นำทางระหว่างมุมมองจดหมาย ปฏิทิน และอื่น

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สลับไปยังมุมมองจดหมาย

Ctrl+1

สลับไปยังมุมมอง ปฏิทิน

Ctrl+2

สลับไปยังมุมมองที่ติดต่อ

Ctrl+3

สลับไปยังมุมมองงาน

Ctrl+4

สลับไปยังมุมมอง บันทึกย่อ

Ctrl+5

เปิดบานหน้าต่าง การนำทาง พร้อมกับรายการโฟลเดอร์

Ctrl+6

เปิดบานหน้าต่าง ทางลัด

Ctrl+7

สลับไปยังมุมมอง บันทึกประจำวัน

Ctrl+8

กลับไปยังมุมมองก่อนหน้า

Alt+B หรือ Alt+ลูกศรซ้าย

ไปที่มุมมองถัดไป

Alt+ลูกศรขวา

เปิดสมุดรายชื่อ

Ctrl+Shift+B

นำทางในหน้าต่างหลักของมุมมองจดหมาย

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปมาระหว่าง Ribbon แถบ ค้นหา, บานหน้าต่าง นำทาง, รายการข้อความ, บานหน้าต่าง การอ่าน และแถบ สิ่งที่ต้องทำ

F6 หรือ Ctrl+Shift+Tab

ย้ายระหว่างหน้าต่างขนาดเล็กในบานหน้าต่าง นำทาง, บานหน้าต่าง การอ่าน และส่วนต่างๆ ในแถบ สิ่งที่ต้องทำ

แป้น Tab

เลื่อนไปรอบๆ ในบานหน้าต่างการนำทาง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปยัง รายการข้อความ จากบานหน้าต่าง นำทาง

Spacebar หรือ Enter

ย้ายกลับไปที่บานหน้าต่าง นำทาง จาก รายการข้อความ

Shift+Tab

เลื่อนไปรอบๆ ภายในบานหน้าต่างการนำทาง

แป้นลูกศรขึ้นและแป้นลูกศรลง

ขยายหรือยุบกลุ่มที่เลือกกลุ่ม

เมื่อต้องการขยาย ให้กดแป้นลูกศรขวา และเมื่อต้องการยุบ ให้กดแป้นลูกศรซ้าย

เปิดรายการที่เลือกในบานหน้าต่าง นำทาง

Spacebar หรือ Enter

สร้างโฟลเดอร์ใหม่

Shift+F10, N

เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ที่เลือกในรายการ

F2

ลบโฟลเดอร์ที่เลือกในรายการ (โฟลเดอร์เริ่มต้นบันทึกย่อ เช่น กล่องจดหมายเข้า, กล่องจดหมายออก, แบบร่าง และ ส่ง) จะไม่สามารถลบออกได้)

Shift+F10, D

ข้ามไปยังโฟลเดอร์ด้วยการพิมพ์อักษรตัวแรกของชื่อโฟลเดอร์ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการไปยังโฟลเดอร์แบบร่าง ให้พิมพ์ d ถ้าหลายๆ โฟลเดอร์เริ่มต้นด้วยตัวอักษรเดียวกัน ให้พิมพ์อักษรตัวต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าคุณจะพบโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ

a, b, c...

นำทางในรายการข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายลงและขึ้นระหว่างข้อความ

แป้นลูกศรลงและแป้นลูกศรขึ้น

ขยายหรือยุบกลุ่มต่างๆ (ตัวอย่างเช่น สัปดาห์ที่แล้ว)

เมื่อต้องการขยาย ให้กดแป้นลูกศรขวา และเมื่อต้องการยุบ ให้กดแป้นลูกศรซ้าย

เลือกข้อความที่ติดกันหลายข้อความ

Shift+ลูกศรลง และ Shift+ลูกศรขึ้น

เลือกข้อความที่ไม่ได้อยู่ติดกันหลายข้อความ

Ctrl+ลูกศรขึ้น หรือ ลูกศรลง จากนั้นเมื่อต้องการเลือกแต่ละข้อความ ให้กด Spacebar

ย้ายข้อความไปยังโฟลเดอร์

Ctrl+Shift+V

เพิ่ม ตามงาน หรือ ค่าสถานะด่วน ลงในข้อความ

Shift+F10, U จากนั้น T (ในผู้บรรยาย ให้กด Insert)

เพิ่ม ค่าสถานะแบบกำหนดเอง ลงในข้อความ

Ctrl+Shift+G

ทำเครื่องหมายข้อความว่า อีเมลขยะ หรือ ไม่ใช่อีเมลขยะ

กด Shift+F10, J และแป้นลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง จากนั้นกด Enter

ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว

Ctrl+Q

ทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่าน

Ctrl+U

ทำเครื่องหมายเพื่อดาวน์โหลด

Alt+S, M จากนั้น T (ทำเครื่องหมายเพื่อดาวน์โหลด) หรือ C (ทำเครื่องหมายเพื่อดาวน์โหลดสำเนา)

ยกเลิกการทำเครื่องหมายเพื่อดาวน์โหลด

Alt+S, U จากนั้น U (ยกเลิกการทำเครื่องหมายเพื่อดาวน์โหลด) หรือ K (ยกเลิกการทำเครื่องหมายเพื่อดาวน์โหลดสำเนา)

ลบข้อความ

Alt+H+D

ละเว้นข้อความ

Alt+H+X

ตอบกลับข้อความ

Alt+H, R+P

ตอบกลับข้อความแบบตอบกลับทั้งหมด

Alt+H, R+A

ส่งต่อข้อความ

Alt+H, F+W

เปิดข้อความ

Enter

แสดงเมนูเนื้อหาที่ถูกบล็อก

Ctrl+Shift+W

ดาวน์โหลดรูปภาพที่ถูกบล็อก

Ctrl+Shift+W, P

แสดงคุณสมบัติของอีเมล

Alt+Enter

โพสต์ลงในโฟลเดอร์

Ctrl+Shift+S

คัดลอกรายการไปยังโฟลเดอร์

Ctrl+Shift+Y

พิมพ์ข้อความ

Ctrl+P

ตั้งค่าความถี่ที่ Outlook ตรวจหาข้อความใหม่

Ctrl+Alt+S

ตั้งค่าตัวเลือกอีเมลขยะ

Alt+H, J จากนั้น O

นำทางในบานหน้าต่างการอ่าน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ไปยังข้อความก่อนหน้า

Alt+ลูกศรขึ้น หรือ Ctrl+เครื่องหมายจุลภาค หรือ Alt+Page Up

เลื่อนหน้าลงผ่านข้อความ

Spacebar

เลื่อนหน้าขึ้นผ่านข้อความ

Shift+Spacebar

ย้ายไปยังเขตข้อมูลถัดไป

แป้น Tab

ย้ายไปยังเขตข้อมูลก่อนหน้า

Shift+Tab

ย้ายไปลิงก์ถัดไปหรือก่อนหน้า

แป้น Tab และ Shift+Tab

ข้ามไปยังปุ่ม ตอบกลับ

Ctrl+Tab

เลือก แถบข้อมูล ในข้อความอีเมลและแสดงเมนูคำสั่ง (ถ้ามี) (โปรดทราบว่า แถบข้อมูล จะปรากฏเฉพาะในข้อความที่จำเป็นต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้น เช่น "การประชุมนี้ทับกับการประชุมอื่นในกำหนดการของคุณ" แถบข้อมูล จะปรากฏในข้อความที่อยู่ด้านล่างชื่อเรื่องและผู้ส่ง ถ้าหากมี)

Ctrl+Shift+W

ปิดเมนู InfoBar

Esc

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×