คำและสัญลักษณ์สงวนของ Access

“คำสงวน” คือคำและสัญลักษณ์ที่มีความหมายเฉพาะสำหรับ Microsoft Access ถ้าคุณใช้คำหรือสัญลักษณ์สงวดเพื่อตั้งชื่อเขตข้อมูลในฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปหรือตารางแอปบนเว็บ Access จะเตือนคุณว่าคำดังกล่าวเป็นคำสงวนและคุณอาจพบข้อผิดพลาดเมื่ออ้างอิงถึงเขตข้อมูล

นอกจากนี้คุณอาจพบข้อผิดพลาดถ้าคุณใช้คำสงวนเพื่อตั้งชื่อตัวควบคุม วัตถุ หรือตัวแปร ข้อความข้อผิดพลาดที่คุณได้รับจะไม่บอกคำสงวนที่ทำให้เกิดปัญหาเสมอไป ตามผลลัพธ์ อาจยากต่อการระบุสิ่งที่ต้องเปลี่ยน เช่น Access อาจแสดงข้อความที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:

ตัวช่วยสร้างไม่สามารถแสดงตัวอย่างรายงานของคุณ อาจเนื่องจากตารางที่รายงานต้องการถูกล็อกแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล

ถ้าคุณใช้คำสงวนแล้ว คุณสามารถหลีกเลี่ยงข้อความข้อผิดพลาดได้โดยใส่เครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม ([]) ที่ส่วนหัวและท้ายคำ อย่างไรก็ตาม โซลูชันที่ดีที่สุดคือการเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อที่ไม่ได้สงวน

หมายเหตุ:  ไม่ได้เป็นหลักปฏิบัติสำหรับรายการคำสงวนทั้งหมด เช่น ชื่อฟังก์ชันที่มีอยู่ภายในหรือชื่อที่กำหนดโดยผู้ใช้ ถ้าคุณตั้งการอ้างอิงไปยังไลบรารีชนิด ไลบรารีวัตถุ หรือตัวควบคุม ActiveX คำสงวนของไลบรารีดังกล่าวจะถือเป็นคำสงวนสำหรับฐานข้อมูลของคุณด้วย

ในบทความนี้

คำสงวนสำหรับการเข้าถึง

สัญลักษณ์สงวนสำหรับการเข้าถึง

เข้าถึงฐานข้อมุลที่สงวนสำหรับกลไก

คำสงวนสำหรับการเข้าถึง

-A

ADD

ALL

Alphanumeric

ALTER

AND

ANY

Application

AS

ASC

Assistant

AUTOINCREMENT

Avg

-B

BETWEEN

BINARY

BIT

BOOLEAN

BY

BYTE

-C

CHAR, CHARACTER

COLUMN

CompactDatabase

CONSTRAINT

Container

Count

COUNTER

CREATE

CreateDatabase

CreateField

CreateGroup

CreateIndex

CreateObject

CreateProperty

CreateRelation

CreateTableDef

CreateUser

CreateWorkspace

CURRENCY

CurrentUser

-D

DATABASE

DATE

DATETIME

DELETE

DESC

Description

DISALLOW

DISTINCT

DISTINCTROW

Document

DOUBLE

DROP

-E

Echo

Else

End

Eqv

Error

EXISTS

Exit

-F

FALSE

Field, Fields

FillCache

FLOAT, FLOAT4, FLOAT8

FOREIGN

Form, Forms

FROM

Full

FUNCTION

-G

GENERAL

GetObject

GetOption

GotoPage

GROUP

GROUP BY

GUID

-H

HAVING

-I

Idle

IEEEDOUBLE, IEEESINGLE

If

IGNORE

Imp

IN

INDEX

Index, Indexes

INNER

INSERT

InsertText

INT, INTEGER, INTEGER1, INTEGER2, INTEGER4

INTO

IS

-J

JOIN

-K

KEY

-L

LastModified

LEFT

Level

Like

LOGICAL, LOGICAL1

LONG, LONGBINARY, LONGTEXT

-M

Macro

Match

Max, Min, Mod

MEMO

Module

MONEY

Move

-N

NAME

NewPassword

NO

Not

Note

NULL

NUMBER, NUMERIC

-O

Object

OLEOBJECT

OFF

ON

OpenRecordset

OPTION

OR

ORDER

Orientation

Outer

OWNERACCESS

-P

Parameter

PARAMETERS

Partial

PERCENT

PIVOT

PRIMARY

PROCEDURE

Property

-Q

Queries

Query

Quit

-R

REAL

Recalc

Recordset

REFERENCES

Refresh

RefreshLink

RegisterDatabase

Relation

Repaint

RepairDatabase

Report

Reports

Requery

RIGHT

-S

SCREEN

SECTION

SELECT

SET

SetFocus

SetOption

SHORT

SINGLE

SMALLINT

SOME

SQL

StDev, StDevP

STRING

Sum

-T

TABLE

TableDef, TableDefs

TableID

TEXT

TIME, TIMESTAMP

TOP

TRANSFORM

TRUE

Type

-U

UNION

UNIQUE

UPDATE

USER

-V

VALUE

VALUES

Var, VarP

VARBINARY, VARCHAR

-W

WHERE

WITH

Workspace

-X

Xor

-Y

Year

YES

YESNO

ด้านบนของหน้า

สัญลักษณ์สงวนสำหรับการเข้าถึง

เขตข้อมูลชื่อหรือส่วนหนึ่งของชื่อวัตถุจะต้องไม่ใช้สัญลักษณ์ต่อไปนี้:

.

/

*

;

:

!

#

&

-

?

"

'

$

%

ด้านบนของหน้า

เข้าถึงฐานข้อมุลที่สงวนสำหรับกลไก

กลไกฐานข้อมูล Access เรียกใช้โหมดต่างๆ โดยขึ้นอยู่กับว่า Access, วัตถุการเข้าถึงข้อมูล, Microsoft OLE Provider สำหรับกลไกฐานข้อมูล Access หรือโปรแกรมควบคุม Microsoft Access ODBC จะเรียกว่าอะไร สามารถเรียกใช้ได้ทั้งโหมด ANSI และโหมดที่ไม่ใช่ ANSI (ดั้งเดิม)

เนื่องจากการใช้สองโหมดนี้ทำให้เกิดความแตกต่างเล็กน้อยของคำสงวน คิวรีที่ใช้คำสงวนอาจทำงานในโหมดหนึ่งแต่ไม่สามารถทำงานได้ในอีกโหมดหนึ่ง

ต่อไปนี้เป็นรายการคำที่สงวนเพื่อหลีกเลี่ยงเมื่อเลือกชื่อตัวระบุ

-A

ABSOLUTE

ACTION

ADD

ADMINDB

ALL

ALLOCATE

ALPHANUMERIC

ALTER

AND

ANY

ARE

AS

ASC

ASSERTION

AT

AUTHORIZATION

AUTOINCREMENT

AVG

-B

BAND

BEGIN

BETWEEN

BINARY

BIT

BIT_LENGTH

BNOT

BOR

BOTH

BXOR

BY

BYTE

-C

CASCADE

CASCADED

CASE

CAST

CATALOG

CHAR

CHARACTER

CHAR_LENGTH

CHARACTER_LENGTH

CHECK

CLOSE

COALESCE

COLLATE

COLLATION

COLUMN

COMMIT

COMP

COMPRESSION

CONNECT

CONNECTION

CONSTRAINT

CONSTRAINTS

CONTAINER

CONTINUE

CONVERT

CORRESPONDING

COUNT

COUNTER

CREATE

CREATEDB

CROSS

CURRENCY

CURRENT

CURRENT_DATE

CURRENT_TIME

CURRENT_TIMESTAMP

CURRENT_USER

CURSOR

-D

DATABASE

DATE

DATETIME

DAY

DEALLOCATE

DEC

DECIMAL

DECLARE

DEFAULT

DEFERRABLE

DEFERRED

DELETE

DESC

DESCRIBE

DESCRIPTOR

DIAGNOSTICS

DISALLOW

DISCONNECT

DISTINCT

DOMAIN

DOUBLE

DROP

-E

ELSE

END

END-EXEC

ESCAPE

EXCEPT

EXCEPTION

EXCLUSIVECONNECT

EXEC

EXECUTE

EXISTS

EXTERNAL

EXTRACT

-F

FALSE

FETCH

FIRST

FLOAT

FLOAT4

FLOAT8

FOR

FOREIGN

FOUND

FROM

FULL

-G

GENERAL

GET

GLOBAL

GO

GOTO

GRANT

GROUP

GUID

-H

HAVING

HOUR

-I

IDENTITY

IEEEDOUBLE

IEEESINGLE

IGNORE

IMAGE

IMMEDIATE

ININDEX

INDICATOR

INHERITABLE

INITIALLY

INNER

INPUT

INSENSITIVE

INSERT

INT

INTEGER

INTEGER1

INTEGER2

INTEGER4

INTERSECT

INTERVAL

INTO

IS

ISOLATION

-J

JOIN

-K

KEY

-L

LANGUAGE

LAST

LEADING

LEFT

LEVEL

LIKE

LOCAL

LOGICAL

LOGICAL1

LONG

LONGBINARY

LONGCHAR

LONGTEXT

LOWER

-M

MATCH

MAX

MEMO

MIN

MINUTE

MODULE

MONEY

MONTH

-N

NAMES

NATIONAL

NATURAL

NCHAR

NEXT

NO

NOT

NOTE

NULL

NULLIF

NUMBER

NUMERIC

-O

OBJECT

OCTET_LENGTH

OFOLEOBJECT

ONONLY

OPEN

OPTION

ORORDER

OUTER

OUTPUT

OVERLAPS

OWNERACCESS

-P

PAD

PARAMETERS

PARTIAL

PASSWORD

PERCENT

PIVOT

POSITION

PRECISION

PREPARE

PRESERVE

PRIMARY

PRIOR

PRIVILEGES

PROC

PROCEDURE

PUBLIC

-Q

-R

READ

REAL

REFERENCES

RELATIVE

RESTRICT

REVOKE

RIGHT

ROLLBACK

ROWS

-S

SCHEMA

SCROLL

SECOND

SECTION

SELECT

SELECTSCHEMA

SELECTSECURITY

SESSION

SESSION_USER

SET

SHORT

SINGLE

SIZE

SMALLINT

SOME

SPACE

SQL

SQLCODE

SQLERROR

SQLSTATE

STRING

SUBSTRING

SUM

SYSTEM_USER

-T

TABLE

TABLEID

TEMPORARY

TEXT

THEN

TIME

TIMESTAMP

TIMEZONE_HOUR

TIMEZONE_MINUTE

TO

TOP

TRAILING

TRANSACTION

TRANSFORM

TRANSLATE

TRANSLATION

TRIM

TRUE

-U

UNION

UNIQUE

UNIQUEIDENTIFIER

UNKNOWN

UPDATE

UPDATEIDENTITY

UPDATEOWNER

UPDATESECURITY

UPPER

USAGE

USER

USING

-V

VALUE

VALUES

VARBINARY

VARCHAR

VARYING

VIEW

-W

WHEN

WHENEVER

WHERE

WITH

WORK

WRITE

-X

-Y

YEAR

YESNO

-Z

ZONE

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×