คำและสัญลักษณ์สงวนของ Access 2007

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

"คำสงวน" เป็นคำหรือสัญลักษณ์ที่มีความหมายเฉพาะเจาะจงกับ Microsoft Office Access 2007 หรือกับกลไกจัดการฐานข้อมูลของ Access ถ้าคุณใช้คำหรือสัญลักษณ์ที่สงวนไปตั้งชื่อให้กับเขตข้อมูลในตาราง Access จะเตือนคุณว่าคำๆ นั้นถูกสงวนไว้ และนั่นอาจทำให้คุณพบข้อผิดพลาดเมื่อมีการอ้างอิงเขตข้อมูลดังกล่าว

นอกจากนี้คุณอาจพบข้อผิดพลาดถ้าคุณใช้คำสงวนตั้งชื่อตัวควบคุม วัตถุ หรือตัวแปร โดยข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณได้รับจะไม่บอกคุณว่าคำสงวนคือสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะระบุสิ่งที่จำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น Access อาจแสดงข้อความคล้ายคลึงกับข้อความต่อไปนี้

ตัวช่วยสร้างไม่สามารถแสดงตัวอย่างรายงานของคุณซึ่งเป็นไปได้ว่าเนื่องจากตารางที่รายงานของคุณต้องการถูกล็อกแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล

ถ้ามีการใช้คำสงวนอยู่ คุณสามารถหลีกเลี่ยงข้อความแสดงข้อผิดพลาดได้ด้วยการกำกับคำๆ นั้นด้วยวงเล็บเหลี่ยม ([ ]) ทุกครั้ง อย่างไรก็ตาม วิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือเปลี่ยนชื่อเป็นคำที่ไม่ได้รับการสงวนไว้

หมายเหตุ: ในทางปฏิบัติอาจไม่สามารถแสดงรายการของคำสงวนทั้งหมดได้ เช่น ชื่อฟังก์ชันที่มีอยู่แล้วภายใน หรือชื่อที่ผู้ใช้กำหนดเอง ถ้าคุณตั้งค่าการอ้างอิงไปยังไลบรารีชนิด ไลบรารีวัตถุ หรือตัวควบคุม ActiveX คำสงวนของไลบรารีนั้นจะเป็นคำสงวนในฐานข้อมูลของคุณด้วย

เคล็ดลับ: ใน Access 2010 ตัวสร้างนิพจน์มี IntelliSense เพื่อให้คุณสามารถดูว่าอาร์กิวเมนต์ที่จำเป็นต้องใช้นิพจน์ของคุณ

ในบทความนี้

คำที่เข้าถึงที่สำรองไว้

สัญลักษณ์เครื่องที่สำรองไว้

คำกลไกจัดการสำรองฐานข้อมูล access

คำสงวนของ Access

-A

ADD

ALL

ตัวเลขพยัญชนะ

ALTER

AND

ANY

Application

AS

ASC

ผู้ช่วย

AUTOINCREMENT

Avg

-B

ระหว่าง

BINARY

BIT

บูลีน

BY

BYTE

-C

อักขระ อักขระ

COLUMN

CompactDatabase

CONSTRAINT

คอนเทนเนอร์

Count

COUNTER

CREATE

CreateDatabase

CreateField

CreateGroup

CreateIndex

CreateObject

CreateProperty

CreateRelation

CreateTableDef

CreateUser

CreateWorkspace

สกุลเงิน

CurrentUser

-D

DATABASE

DATE

DATETIME

DELETE

DESC

คำอธิบาย

DISALLOW

DISTINCT

DISTINCTROW

เอกสาร

DOUBLE

DROP

-E

เสียงก้อง

อีก

End

Eqv

ข้อผิดพลาด

EXISTS

ออก

-F

FALSE

เขตข้อมูล เขตข้อมูล

FillCache

ลอย FLOAT4, FLOAT8

FOREIGN

ฟอร์ม ฟอร์ม

FROM

แบบเต็ม

ฟังก์ชัน

-G

ทั่วไป

GetObject

GetOption

GotoPage

GROUP

GROUP BY

GUID

-H

HAVING

-ฉัน

ไม่ได้ใช้งาน

IEEEDOUBLE, IEEESINGLE

If

IGNORE

Imp

IN

INDEX

ดัชนี ดัชนี

INNER

INSERT

InsertText

INT จำนวนเต็ม INTEGER1, INTEGER2, INTEGER4

INTO

IS

-J

JOIN

-K

KEY

-L

LastModified

LEFT

ระดับ

Like

ทางตรรกะ LOGICAL1

ระยะเวลานาน LONGBINARY, LONGTEXT

-M

แมโคร

ตรงกันพอดี

Max, Min, Mod

บันทึก

มอดูล

MONEY

ย้าย

-N

ชื่อ

NewPassword

ไม่ใช่

Not

บันทึกย่อ

NULL

หมายเลข ตัวเลข

-O

วัตถุ

OLEOBJECT

ปิด

ON

OpenRecordset

OPTION

OR

ORDER

การวางแนว

ภายนอก

OWNERACCESS

-P

พารามิเตอร์

PARAMETERS

บางส่วน

PERCENT

PIVOT

PRIMARY

กระบวนงาน

คุณสมบัติ

-Q

คิวรี

แบบสอบถาม

จบการทำงาน

-R

REAL

คำนวณ

ชุดระเบียน

REFERENCES

การฟื้นฟู

RefreshLink

RegisterDatabase

ความสัมพันธ์

ให้วาดใหม่อีก

RepairDatabase

รายงาน

รายงาน

สอบถามอีกครั้ง

RIGHT

-อา

หน้าจอ

ส่วน

SELECT

SET

โฟกัส

SetOption

SHORT

SINGLE

SMALLINT

SOME

SQL

ฟังก์ชัน StDev ฟังก์ชัน StDevP

สตริงที่

Sum

-T

TABLE

TableDef, TableDefs

TableID

TEXT

เวลา การประทับเวลา

TOP

TRANSFORM

TRUE

Type

-U

UNION

UNIQUE

UPDATE

USER

-V

VALUE

VALUES

Var ฟังก์ชัน VarP

VARBINARY, VARCHAR

-W

WHERE

WITH

พื้นที่ทำงาน

-X

Xor

-Y

Year

ใช่

YESNO

ด้านบนของหน้า

สัญลักษณ์สงวนของ Access

สัญลักษณ์ต่อไปนี้จะต้องไม่ถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อเขตข้อมูลหรือชื่อวัตถุ

.

/

*

;

:

!

#

&

-

?

"

'

$

%

ด้านบนของหน้า

คำสงวนของกลไกจัดการฐานข้อมูลของ Access

กลไกจัดการฐานข้อมูลของ Access ทำงานในโหมดต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าจะถูกเรียกจาก Access, Data Access Objects, Microsoft OLE Provider สำหรับกลไกจัดการฐานข้อมูลของ Access หรือโปรแกรมควบคุม Microsoft Access ODBC โดยสามารถถูกเรียกใช้ได้ในโหมด ANSI หรือ Non-ANSI (ดั้งเดิม)

เนื่องจากการใช้สองโหมดนี้จะส่งผลให้เกิดคำสงวนสองชุดที่ต่างกันเล็กน้อย แบบสอบถามที่ใช้คำสงวนจึงอาจทำงานได้ในโหมดหนึ่งแต่ไม่สามารถทำงานในอีกโหมดหนึ่งได้

รายการต่อไปนี้เป็นคำสงวนที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อเลือกใช้ชื่อตัวระบุ

-A

ABSOLUTE

การกระทำ

ADD

ADMINDB

ALL

จัดสรร

พยัญชนะผสมตัวเลข

ALTER

AND

ANY

ARE

AS

ASC

ASSERTION

AT

AUTHORIZATION

AUTOINCREMENT

Avg

-B

แถบ

BEGIN

ระหว่าง

BINARY

BIT

BIT_LENGTH

B ไม่

เส้นขอบ

BOTH

BXOR

BY

BYTE

-C

CASCADE

แบบเรียงซ้อน

กรณี

เพี้ยน

CATALOG

CHAR

CHARACTER

CHAR_LENGTH

CHARACTER_LENGTH

CHECK

CLOSE

COALESCE

COLLATE

COLLATION

COLUMN

COMMIT

คอม

บีบอัด

CONNECT

CONNECTION

CONSTRAINT

ข้อจำกัด

CONTAINER

ต่อไป

CONVERT

สอดคล้อง

COUNT

COUNTER

CREATE

CREATEDB

ตัด

สกุลเงิน

ปัจจุบัน

CURRENT_DATE

CURRENT_TIME

CURRENT_TIMESTAMP

CURRENT_USER

CURSOR

-D

DATABASE

DATE

DATETIME

วัน

DEALLOCATE

DEC

DECIMAL

DECLARE

เริ่มต้น

DEFERRABLE

เลื่อนไป

DELETE

DESC

อธิบาย

บอก

การวินิจฉัย

DISALLOW

DISCONNECT

DISTINCT

DOMAIN

DOUBLE

DROP

-E

อีก

END

จุดสิ้นสุด EXEC

ESCAPE

ยกเว้น

ข้อยกเว้น

EXCLUSIVECONNECT

EXEC

ดำเนินการ

EXISTS

ใช้ภายนอก

EXTRACT

-F

FALSE

FETCH

FIRST

FLOAT

FLOAT4

FLOAT8

สำหรับ

FOREIGN

การตรวจพบ

FROM

ทั้งหมด

-G

ทั่วไป

รับ

ส่วนกลาง

GO

ไป

GRANT

GROUP

GUID

-H

HAVING

ชั่วโมง

-ฉัน

IDENTITY

IEEEDOUBLE

IEEESINGLE

IGNORE

รูป

ในทันที

ININDEX

ตัวบ่งชี้

สืบทอดได้

เริ่มต้น

INNER

INPUT

INSENSITIVE

INSERT

INT

INTEGER

INTEGER1

INTEGER2

INTEGER4

ตัดกัน

INTERVAL

INTO

IS

ISOLATION

-J

JOIN

-K

KEY

-L

LANGUAGE

LAST

นำหน้า

LEFT

ระดับ

เช่น

ภายในเครื่อง

ทางตรรกะ

LOGICAL1

LONG

LONGBINARY

LONGCHAR

LONGTEXT

LOWER

-M

MATCH

MAX

บันทึก

MIN

นาที

มอดูล

MONEY

เดือน

-N

ชื่อ

NATIONAL

ธรรมชาติ

NCHAR

ถัดไป

ไม่ใช่

NOT

บันทึกย่อ

NULL

NULLIF

NUMBER

NUMERIC

-O

วัตถุ

OCTET_LENGTH

OFOLEOBJECT

ONONLY

OPEN

OPTION

ORORDER

ภายนอก

OUTPUT

ซ้อนทับ

OWNERACCESS

-P

PAD

PARAMETERS

PARTIAL

PASSWORD

PERCENT

PIVOT

POSITION

PRECISION

PREPARE

รักษา

PRIMARY

ก่อน

PRIVILEGES

กระบวนการ

กระบวนงาน

PUBLIC

-Q

-R

อ่าน

REAL

REFERENCES

แบบสัมพัทธ์

RESTRICT

REVOKE

RIGHT

ROLLBACK

ROWS

-อา

SCHEMA

เลื่อน

วินาที

ส่วน

SELECT

SELECTSCHEMA

SELECTSECURITY

เซสชัน

SESSION_USER

SET

SHORT

SINGLE

SIZE

SMALLINT

SOME

SPACE

SQL

SQLCODE

SQLERROR

SQLSTATE

สตริงที่

SUBSTRING

SUM

SYSTEM_USER

-T

TABLE

TABLEID

TEMPORARY

TEXT

แล้ว

TIME

TIMESTAMP

TIMEZONE_HOUR

TIMEZONE_MINUTE

TO

TOP

TRAILING

TRANSACTION

TRANSFORM

TRANSLATE

TRANSLATION

TRIM

TRUE

-U

UNION

UNIQUE

UNIQUEIDENTIFIER

UNKNOWN

UPDATE

UPDATEIDENTITY

UPDATEOWNER

UPDATESECURITY

UPPER

USAGE

USER

USING

-V

VALUE

VALUES

VARBINARY

VARCHAR

VARYING

VIEW

-W

WHEN

WHENEVER

WHERE

WITH

WORK

เขียน

-X

-Y

ปี

YESNO

-Z

ZONE

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×