คำแนะนำและเคล็ดลับสำหรับสูตร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณเริ่มการใส่สูตรใน Excel Online เคล็ดลับต่อไปนี้อาจเป็นประโยชน์สำหรับคุณ

To :

ทำตามหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดนี้ :

คัดลอกสูตรอย่างรวดเร็ว   

เมื่อต้องการใส่สูตรเดียวกันในช่วงของเซลล์อย่างรวดเร็ว เลือกช่วงคุณต้องการคำนวณ พิมพ์สูตร และกด Ctrl + Enter

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ =SUM(A1:B1) ในเซลล์แรกของช่วงที่เลือก คือ ช่วง C1:C5 แล้วกด Ctrl+Enter สูตรจะถูกคัดลอกไปยังแต่ละเซลล์ในช่วงดังกล่าวโดยใช้ เซลล์ A1 ในการอ้างอิงสัมพัทธ์

ใช้การทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติ   

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเมื่อคุณใส่สูตร ให้เริ่มด้วยการพิมพ์เครื่องหมาย = (เครื่องหมายเท่ากับ) และตัวอักษรเริ่มต้นของฟังก์ชันที่คุณต้องการใช้ ในรายการที่ปรากฏขึ้น ให้ดับเบิลคลิกที่ฟังก์ชันที่คุณต้องการและทำตามไวยากรณ์ของสูตรที่ปรากฏเพื่อกรอกอาร์กิวเมนต์ที่ถูกต้อง

ใช้คำแนะนำบนหน้าจอสำหรับฟังก์ชัน   

ถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน เริ่มต้น โดยพิมพ์ชื่อฟังก์ชันและวงเล็บเปิด ในการใช้ฟังก์ชันหน้าจอคำแนะนำที่ปรากฏ คลิกชื่อฟังก์ชันให้ดูบทความวิธีใช้เพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวยากรณ์ของฟังก์ชันและอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน

คุณยังควรตระหนักถึงสิ่งที่คุณสามารถทำเพื่อหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้งานไม่ได้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×