คำแนะนำและเคล็ดลับสำหรับสูตร

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณเริ่มต้นสร้างสูตร ให้คำนึงถึงหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดต่อไปนี้ นอกจากนั้นยังควรระมัดระวังข้อผิดพลาดทั่วไปที่คุณอาจทำเมื่อสร้างสูตร

ในบทความนี้

แนวทางปฏิบัติดีที่สุดสำหรับการสร้างสูตร

กฎเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปคุณอาจทำเมื่อคุณสร้างสูตร

หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างสูตร

ตารางต่อไปนี้จะสรุปหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการใส่สูตร

ทำตามหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดนี้

โดยการทำดังต่อไปนี้

เปลี่ยนชนิดของการอ้างอิงได้อย่างง่ายดาย      

เมื่อต้องการสลับระหว่างการอ้างอิงแบบสัมพัทธ์ แบบสัมบูรณ์ และแบบผสม ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. เลือกเซลล์ที่มีสูตรเก็บอยู่

  2. ใน แถบสูตร รูปปุ่ม ให้เลือกการอ้างอิงที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  3. กด F4 เพื่อสลับระหว่างชนิดของการอ้างอิง

คัดลอกสูตรอย่างรวดเร็ว   

เมื่อต้องการใส่สูตรเดียวกันในช่วงของเซลล์อย่างรวดเร็ว เลือกช่วงที่คุณต้อง การคำนวณ พิมพ์สูตร แล้ว กด Ctrl + Enter ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์=SUM(A1:B1)ในช่วง C1:C5 จากนั้น กด Ctrl + Enter, Excel ใส่สูตรในแต่ละเซลล์ของช่วง ใช้ A1 เป็นการอ้างอิงแบบสัมพัทธ์

ใช้การทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติ   

เมื่อต้องการทำให้การสร้างและแก้ไขสูตรง่ายขึ้น และเพื่อให้มีข้อผิดพลาดในการพิมพ์และไวยากรณ์น้อยที่สุด ให้ใช้การทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติ หลังจากคุณพิมพ์ = (เครื่องหมายเท่ากับ) และตัวอักษรเริ่มต้น (ตัวอักษรเริ่มต้นทำหน้าที่เป็น display trigger) Excel จะแสดงรายการแบบไดนามิกของฟังก์ชันและชื่อที่ถูกต้องบริเวณด้านล่างของเซลล์ หลังจากที่คุณแทรกฟังก์ชันหรือชื่อลงในสูตรโดยใช้ insert trigger (กด TAB หรือดับเบิลคลิกที่รายการ) Excel จะแสดงอาร์กิวเมนต์ที่เหมาะสม เมื่อคุณใส่สูตร การพิมพ์เครื่องหมายจุลภาคยังทำหน้าที่เป็นทริกเกอร์ที่ใช้แสดงด้วย Excel อาจแสดงอาร์กิวเมนต์เพิ่มเติม คุณสามารถแทรกชื่อหรือฟังก์ชันเพิ่มเติมในสูตรของคุณ และเมื่อคุณพิมพ์ตัวอักษรเริ่มต้นของสูตร Excel จะแสดงรายการแบบไดนามิกอีกครั้ง ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการ

ใช้ฟังก์ชันจอ   

ถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน คุณสามารถใช้ฟังก์ชันคำแนะนำที่ปรากฏขึ้นหลังจากที่คุณพิมพ์ชื่อฟังก์ชันและวงเล็บเปิด คลิกที่ชื่อฟังก์ชันเพื่อดูหัวข้อวิธีใช้เกี่ยวกับฟังก์ชัน หรือคลิกที่ชื่ออาร์กิวเมนต์เพื่อเลือกอาร์กิวเมนต์สอดคล้องกันในสูตรของคุณ

ด้านบนของหน้า

กฎเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปที่คุณอาจทำเมื่อสร้างสูตร

ตารางต่อไปนี้จะสรุปกฎบางข้อเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปที่คุณอาจทำเมื่อสร้างสูตร

ปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้

โดยการทำดังต่อไปนี้

จับคู่วงเล็บเปิดและปิดทั้งหมด   

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวงเล็บทั้งหมดที่คุณใช้ในสูตรเป็นส่วนหนึ่งของคู่ที่ตรงกัน เมื่อคุณสร้างสูตร Excel จะแสดงวงเล็บเป็นสีเมื่อใส่วงเล็บ

ใช้เครื่องหมายจุดคู่ (:) เพื่อระบุช่วง   

เมื่ออ้างไปยังช่วงของเซลล์ในสูตร ให้ใช้เครื่องหมายจุดคู่ (:) แทนที่สัญลักษณ์อื่น เช่น เส้นประ (-) เพื่อระบุเซลล์แรกและเซลล์สุดท้ายในช่วง ตัวอย่างเช่น ให้ใส่ A1:A5 แทน A1-A5 สำหรับสูตร เครื่องหมายจุดคู่ไม่ได้ใช้เป็นตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ แต่เส้นประ (หรือเครื่องหมายลบ) เป็น

ใส่อาร์กิวเมนต์ที่จำเป็นทั้งหมด   

เมื่อต้องการทำให้สูตรสมบูรณ์ ให้แน่ใจว่าคุณใส่จำนวนอาร์กิวเมนต์ที่จำเป็นอย่างถูกต้อง อาร์กิวเมนต์ที่มีเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยมอยู่ในไวยากรณ์ของสูตร คือตัวเลือกที่ระบุหรือไม่ก็ได้ และคุณสามารถใส่ได้ตามต้องการ

ซ้อนฟังก์ชันไม่เกิน 64 ฟังก์ชัน   

เมื่อคุณซ้อนฟังก์ชันอื่นในอาร์กิวเมนต์ของสูตรที่ใช้ฟังก์ชัน ให้แน่ใจว่าคุณมีฟังก์ชันที่ซ้อนกันสำหรับสูตรนั้นไม่เกินขีดจำกัดที่ 64 ระดับ

ใส่ชื่อแผ่นงานอื่นๆ ไว้ในเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว   

ถ้าคุณอ้างถึงค่าหรือเซลล์ในแผ่นงานหรือเวิร์กบุ๊กอื่นลงในสูตร และชื่อของเวิร์กบุ๊กหรือแผ่นงานนั้นมีอักขระที่ไม่ใช่ตัวอักษร ให้ใส่ชื่อไว้ภายในเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว (')

รวมเส้นทางไปยังเวิร์กบุ๊กภายนอก   

ตรวจสอบว่าแต่ละ การอ้างอิงภายนอก ที่คุณใส่ในสูตรมีชื่อเวิร์กบุ๊กและเส้นทางไปยังเวิร์กบุ๊กนั้น

ใส่ตัวเลขโดยไม่มีการจัดรูปแบบ   

ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ใส่รูปแบบของตัวเลข เมื่อคุณใส่ตัวเลขในสูตร ในอาร์กิวเมนต์ของสูตร เครื่องหมายดอลลาร์ ($) จะใช้เพื่อระบุการอ้างอิงแบบสัมบูรณ์ และเครื่องหมายจุลภาค (,) จะใช้เป็นตัวคั่นอาร์กิวเมนต์ ดังนั้นแทนที่จะใส่ $1,000 ในสูตร ให้ใส่เพียงตัวเลข 1000

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×