คำแนะนำเกี่ยวกับส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Access 2010

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Access 2010 มีจุดเด่นที่ส่วนติดต่อผู้ใช้ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจากรุ่นก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะในรุ่นก่อน Access 2007 คอมโพเนนต์หลักสองอย่างของส่วนติดต่อผู้ใช้ ซึ่งได้แก่ Ribbon และบานหน้าต่างนำทาง ได้เริ่มนำมาใช้ใน Access 2007 ใน Access 2010 มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างใน Ribbon และคอมโพเนนต์ที่สามของส่วนติดต่อผู้ใช้ ซึ่งก็คือ มุมมอง Microsoft Office Backstage เป็นสิ่งใหม่ที่เพิ่มเข้ามา

บทความนี้จะอธิบายองค์ประกอบต่างๆ ของส่วนติดต่อผู้ใช้ใน Access 2010 พร้อมทั้งแสดงการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบเหล่านี้ ตลอดจนวิธีการกำหนดประสบการณ์การใช้งานของคุณเอง

ในบทความนี้

ภาพรวม

มุมมอง Backstage

Ribbon

บานหน้าต่างนำทาง

เอกสารในแท็บ

แถบสถานะ

แถบเครื่องมือขนาดเล็ก

การดูวิธีใช้

ภาพโดยรวม

คอมโพเนนต์หลักสามอย่างของส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Access 2010 ได้แก่

 • Ribbon    เป็นแถบขวางของแท็บที่อยู่ด้านบนสุดของหน้าต่างโปรแกรมที่มีกลุ่มของคำสั่ง

 • มุมมอง Backstage    เป็นคอลเลกชันของคำสั่งที่คุณเห็นบนแท็บ แฟ้ม บน Ribbon

 • บานหน้าต่างนำทาง    เป็นบานหน้าต่างที่ด้านซ้ายของหน้าต่างโปรแกรม Access ที่ช่วยให้คุณทำงานกับวัตถุฐานข้อมูล บานหน้าต่างนำทางเข้ามาแทนที่หน้าต่างฐานข้อมูลใน Access 2007

คอมโพเนนต์ทั้งสามนี้วจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่คุณจะสร้างและใช้ฐานข้อมูล

Ribbon

Ribbon เป็นส่วนหลักที่ใช้แทนที่เมนูและแถบเครื่องมือที่พบในรุ่นก่อน Access 2007 โดยจะประกอบด้วยแท็บที่มีกลุ่มของปุ่มต่างๆ เป็นหลัก

Ribbon มีแท็บหลักที่จัดกลุ่มคำสั่งที่ใช้กันทั่วไปซึ่งสัมพันธ์กัน แท็บบริบทที่จะปรากฏเฉพาะเมื่อคุณสามารถใช้คำสั่งเหล่านั้นได้ และแถบเครื่องมือด่วน ซึ่งเป็นแถบเครื่องมือขนาดเล็กที่คุณสามารถกำหนดเองโดยให้มีคำสั่งโปรดต่างๆ ได้

บนแท็บ Ribbon ปุ่มบางปุ่มจะมีแกลเลอรีของตัวเลือกให้ ในขณะที่ปุ่มอื่นๆ จะเปิดใช้คำสั่งอันใดอันหนึ่ง

มุมมอง Backstage

มุมมอง Backstage เป็นสิ่งใหม่ใน Access 2010 โดยจะประกอบด้วยคำสั่งและข้อมูลที่นำไปใช้กับฐานข้อมูลทั้งหมด เช่น กระชับและซ่อมแซม ตลอดจนคำสั่งต่างๆ ที่อยู่ในเมนู แฟ้ม ในรุ่นก่อนหน้า เช่น พิมพ์

บานหน้าต่างนำทาง

บานหน้าต่างนำทางจะช่วยคุณจัดระเบียบวัตถุฐานข้อมูล และยังเป็นวิธีหลักในการเปิดหรือเปลี่ยนแปลงการออกแบบของวัตถุฐานข้อมูล บานหน้าต่างนำทางได้แทนที่หน้าต่างฐานข้อมูลซึ่งมีอยู่ใน Access รุ่นก่อนหน้า Access 2007

บานหน้าต่างนำทางจะได้รับการจัดระเบียบแยกตามประเภทและกลุ่ม คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกองค์กรต่างๆ อีกทั้งยังสามารถสร้างแบบแผนองค์กรแบบกำหนดเองได้ในบานหน้าต่างนำทาง ตามค่าเริ่มต้น ฐานข้อมูลใหม่จะใช้ประเภท ชนิดวัตถุ ซึ่งมีกลุ่มต่างๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุฐานข้อมูลชนิดต่างๆ ประเภท ชนิดวัตถุ จะจัดระเบียบวัตถุฐานข้อมูลในแบบเดียวกับการแสดงผลเริ่มต้นของหน้าต่างฐานข้อมูลในรุ่นก่อนหน้า

คุณสามารถย่อบานหน้าต่างนำทางให้เล็กสุด และยังสามารถซ่อนบานหน้าต่างได้ แต่คุณไม่สามารถซ่อนบานหน้าต่างนำทางไว้โดยการเปิดวัตถุฐานข้อมูลให้บังบานหน้าต่างดังกล่าวไว้ได้

มุมมอง Backstage

มุมมอง Backstage จะอยู่ในแท็บ แฟ้ม บน Ribbon และประกอบด้วยคำสั่งต่างๆ ที่อยู่ในเมนู แฟ้ม ใน Access รุ่นก่อนหน้านี้ มุมมอง Backstage ยังมีคำสั่งอื่นๆ ซึ่งจะนำไปใช้กับทั้งแฟ้มฐานข้อมูล เมื่อคุณเปิด Access แต่ไม่ได้เปิดฐานข้อมูล (เช่น คุณเปิด Access จากเมนู เริ่ม (Start) ของ Window) คุณจะเห็นมุมมอง Backstage

แท็บ สร้าง ในมุมมอง Backstage

ในมุมมอง Backstage คุณสามารถสร้างฐานข้อมูลใหม่ เปิดฐานข้อมูลที่มีอยู่ ประกาศฐานข้อมูลไปยังเว็บผ่าน SharePoint Server ตลอดจนดำเนินการแฟ้มและงานการบำรุงรักษาฐานข้อมูลต่างๆ ได้

การสร้างฐานข้อมูลเปล่าใหม่

 1. เริ่ม Access จากเมนู เริ่ม (Start) หรือจากทางลัด

  มุมมอง Backstage จะปรากฏขึ้น

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • สร้างฐานข้อมูลเว็บใหม่

   1. ภายใต้ แม่แบบที่มีอยู่ ให้คลิก ฐานข้อมูลเว็บเปล่า

   2. ทางด้านขวา ภายใต้ ฐานข้อมูลเว็บเปล่า ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อแฟ้มฐานข้อมูลของคุณหรือใช้ชื่อที่มีไว้ให้แล้ว

   3. คลิก สร้าง

    ฐานข้อมูลใหม่จะถูกสร้างขึ้นและตารางใหม่จะถูกเปิดในมุมมองแผ่นข้อมูล

  • การสร้างฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปใหม่

   1. ภายใต้ แม่แบบที่มีอยู่ ให้คลิก ฐานข้อมูลเปล่า

   2. ทางด้านขวา ภายใต้ ฐานข้อมูลเปล่า ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อแฟ้มฐานข้อมูลของคุณหรือใช้ชื่อที่มีไว้ให้แล้ว

   3. คลิก สร้าง

    ฐานข้อมูลใหม่จะถูกสร้างขึ้นและตารางใหม่จะถูกเปิดในมุมมองแผ่นข้อมูล

Access 2010 จัดให้มีแม่แบบต่างๆ มาพร้อมผลิตภัณฑ์ และคุณสามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้จาก Office.com แม่แบบของ Access เป็นฐานข้อมูลที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าพร้อมด้วยตาราง ฟอร์ม และรายงานที่ออกแบบไว้อย่างมืออาชีพ แม่แบบจะช่วยให้คุณเริ่มงานได้ง่ายเมื่อคุณสร้างฐานข้อมูลใหม่

การสร้างฐานข้อมูลใหม่จากแม่แบบตัวอย่าง

 1. เริ่ม Access จากเมนู เริ่ม (Start) หรือจากทางลัด

  มุมมอง Backstage จะปรากฏขึ้น

 2. คลิก ตัวอย่างแม่แบบ แล้วเรียกดูแม่แบบที่มีอยู่

 3. เมื่อคุณพบแม่แบบที่คุณต้องการใช้ ให้คลิกที่แม่แบบนั้น

 4. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ทางด้านขวา ให้พิมพ์ชื่อแฟ้มหรือจะใช้ชื่อที่มีให้แล้วก็ได้

 5. คลิก สร้าง

  Access จะสร้างฐานข้อมูลใหม่จากแม่แบบและเปิดฐานข้อมูลนั้น

คุณสามารถดาวน์โหลดแม่แบบของ Access เพิ่มเติมจาก office.com ได้โดยตรงจากมุมมอง Backstage

การสร้างฐานข้อมูลใหม่จากแม่แบบ Office.com

 1. เริ่ม Access จากเมนู เริ่ม (Start) หรือจากทางลัด

  มุมมอง Backstage จะปรากฏขึ้น

 2. ภายใต้บานหน้าต่าง แม่แบบ Office.com ให้คลิกประเภท แล้วคลิกแม่แบบ เมื่อแม่แบบในประเภทนั้นปรากฏขึ้น

  หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถค้นหาแม่แบบได้โดยใช้กล่องค้นหาที่จัดไว้ให้

 3. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อแฟ้มหรือจะใช้ชื่อที่มีให้แล้วก็ได้

 4. คลิก ดาวน์โหลด

  Access จะดาวน์โหลดแม่แบบโดยอัตโนมัติ ให้สร้างฐานข้อมูลใหม่โดยยึดตามแม่แบบนั้น จัดเก็บแม่แบบลงในโฟลเดอร์เอกสารของคุณ (ตัวอย่างเช่น โฟลเดอร์ My Documents) แล้วเปิดฐานข้อมูล

เมื่อคุณเปิด (หรือสร้างและเปิด) ฐานข้อมูล Access จะเพิ่มชื่อแฟ้มและตำแหน่งที่ตั้งของฐานข้อมูลลงในรายการภายในของเอกสารที่ใช้ล่าสุด รายการนี้จะปรากฏขึ้นบนแท็บ ล่าสุด ของมุมมอง Backstage เพื่อให้คุณสามารถเปิดฐานข้อมูลที่ใช้ล่าสุดได้อย่างง่ายดาย

เปิดฐานข้อมูลที่เคยใช้ล่าสุด

 1. เริ่มโปรแกรม Access

 2. ในมุมมอง Backstage ให้คลิก ล่าสุด แล้วคลิกฐานข้อมูลที่คุณต้องการเปิด

  Access จะเปิดฐานข้อมูล

เปิดฐานข้อมูลจากมุมมอง Backstage

 1. เริ่มโปรแกรม Access

 2. คลิกแท็บ แฟ้ม จากนั้นคลิก เปิด เมื่อกล่องโต้ตอบ เปิด ปรากฏขึ้น ให้เรียกดูและเลือกแฟ้ม แล้วคลิก เปิด

  ฐานข้อมูลจะเปิดขึ้น

บนของเพจ

Ribbon

Ribbon เป็นส่วนหลักที่ใช้แทนที่เมนูและแถบเครื่องมือ และมีส่วนติดต่อคำสั่งหลักใน Access 2010 ประโยชน์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของ Ribbon คือ Ribbon สามารถรวมรวมข้อมูลไว้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นงานหรือจุดป้อนข้อมูลที่ใช้ในการแสดงเมนู แถบเครื่องมือ บานหน้าต่างงาน และคอมโพเนนต์ UI อื่นๆ ด้วยวิธีนี้ คุณจะค้นหาคำสั่งต่างๆ ได้ในที่เดียว โดยไม่ต้องค้นหาจากหลายจุด

เมื่อคุณเปิดฐานข้อมูล Ribbon จะปรากฏที่ส่วนบนสุดของหน้าต่างหลักของ Access ซึ่งจะแสดงคำสั่งในแท็บคำสั่งที่ใช้งานอยู่

Ribbon ของ Access

Ribbon จะมีแท็บชุดของคำสั่งที่มีคำสั่ง ใน Access 2010 แท็บคำสั่งหลัก คือ แฟ้ม, หน้าแรก, สร้าง, ข้อมูลภายนอก และ เครื่องมือฐานข้อมูล แท็บแต่ละแท็บจะมีกลุ่มของคำสั่งที่สัมพันธ์กัน และกลุ่มเหล่านี้จะตกแต่งใหม่ด้วยองค์ประกอบ UI ใหม่เพิ่มเติมบางองค์ประกอบ เช่น แกลเลอรี ซึ่งเป็นตัวควบคุมชนิดใหม่ที่นำเสนอตัวเลือกที่มองเห็นได้

คำสั่งต่างๆ ที่มีอยู่บน Ribbon จะแสดงวัตถุที่ทำงานอยู่ในขณะนั้นด้วย ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีตารางที่เปิดในมุมมองแผ่นข้อมูล แล้วคุณคลิก ฟอร์ม บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม ฟอร์ม Access จะสร้างฟอร์มที่ยึดตามตารางที่ใช้งานอยู่ นั่นคือ ชื่อของตารางที่ใช้งานอยู่จะถูกป้อนลงในคุณสมบัติ RecordSource ของฟอร์ม นอกจากนี้ แท็บ Ribbon บางแท็บยังปรากฏในบางบริบทเท่านั้น ตัวอย่างเช่น แท็บ ออกแบบ จะปรากฏเฉพาะเมื่อคุณมีวัตถุที่เปิดในมุมมอง ออกแบบ เท่านั้น

คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดกับ Ribbon ได้ แป้นพิมพ์ลัดทั้งหมดจาก Access รุ่นก่อนหน้ายังคงทำงานต่อไปได้ ระบบเข้าถึงด้วยแป้นพิมพ์จะมาแทนที่แป้นพิมพ์ลัดของเมนูจาก Access รุ่นก่อนหน้า ระบบนี้จะใช้ตัวบ่งชี้ขนาดเล็กด้วยตัวอักษรเดียวหรือตัวอักษรหลายตัวซึ่งปรากฏบน Ribbon เมื่อคุณกดแป้น ALT ตัวบ่งชี้เหล่านี้แสดงว่าจะใช้แป้นพิมพ์ลัดใดภายใต้ตัวควบคุมนั้น

เมื่อคุณได้เลือกแท็บคำสั่ง คุณสามารถเรียกดูคำสั่งพร้อมใช้งานได้ภายในแท็บนั้น

เลือกแท็บคำสั่ง

 1. เริ่มโปรแกรม Access

 2. คลิกแท็บที่คุณต้องการ

หรือ

 1. เริ่มโปรแกรม Access

 2. กดและปล่อยแป้น ALT

  แป้นพิมพ์ลัดจะปรากฏขึ้น

 3. กดคีย์เดียวหรือหลายคีย์ที่แสดงในแป้นพิมพ์ลัดในหรือใกล้แท็บคำสั่งที่คุณต้องการมากที่สุด

คุณสามารถดำเนินการกับคำสั่งได้หลายวิธีต่างกัน วิธีที่รวดเร็วที่สุดและโดยทางตรงมากที่สุด คือ การใช้แป้นพิมพ์ลัดที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งนั้น ถ้าคุณรู้จักแป้นพิมพ์ลัดที่ใช้ใน Access รุ่นก่อนหน้า แป้นพิมพ์ลัดนี้ควรจะใช้งานได้ใน Access 2010 ด้วยเช่นกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคีย์ลัด ดูคีย์ลัดสำหรับการเข้าถึง

ดำเนินการคำสั่ง

 1. เริ่มโปรแกรม Access

 2. คลิกแท็บที่เหมาะสมสำหรับคำสั่งนั้น ตารางต่อไปนี้จะแสดงการสุ่มตัวอย่างของแท็บและคำสั่งต่างๆ ที่เป็นตัวแทน ซึ่งมีอยู่ในแต่ละแท็บ แท็บและคำสั่งต่าง ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงานที่คุณกำลังทำอยู่

แท็บคำสั่ง

สิ่งทั่วไปที่คุณสามารถทำได้

หน้าแรก

เลือกมุมมองที่แตกต่าง

สำเนาและวางจากคลิปบอร์ด

ตั้งค่าคุณลักษณะของแบบอักษรปัจจุบัน

ตั้งค่าการจัดแนวของแบบอักษรปัจจุบัน

นำการจัดรูปแบบ Rich Text ไปใช้กับเขตข้อมูล Memo

ทำงานกับระเบียน (ฟื้นฟู สร้าง บันทึก ลบ ผลรวม การสะกด เพิ่มเติม)

เรียงลำดับและกรองระเบียน

ค้นหาระเบียน

สร้าง

สร้างตารางเปล่าตารางใหม่

สร้างตารางใหม่โดยใช้แม่แบบตาราง

สร้างรายการบนไซต์ SharePoint และตารางในฐานข้อมูลปัจจุบันที่เชื่อมโยงไปยังรายการที่สร้างขึ้นใหม่

สร้างตารางว่างตารางใหม่ในมุมมองออกแบบ

สร้างฟอร์มใหม่ที่ยึดตามตารางหรือแบบสอบถามที่ใช้งานอยู่

สร้าง Pivot Table หรือ Pilot Chart ใหม่

สร้างรายงานใหม่โดยยึดตามตารางหรือแบบสอบถามที่ใช้งานอยู่

สร้างแบบสอบถามแมโคร มอดูล หรือคลาสโมดูลใหม่

ข้อมูลภายนอก

นำเข้าหรือเชื่อมโยงไปยังข้อมูลภายนอก

ส่งออกข้อมูล

รวบรวมและปรับปรุงข้อมูลทางอีเมล

สร้างการนำเข้าที่บันทึกไว้และการส่งออกที่บันทึกไว้

เรียกใช้ตัวจัดการตารางที่เชื่อมโยง

เครื่องมือฐานข้อมูล

ย้ายส่วนของฐานข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดไปยังไซต์ SharePoint ไซต์ใหม่หรือไซต์ที่มีอยู่

เปิดใช้ Visual Basic Editor หรือเรียกใช้แมโคร

สร้างและแสดงความสัมพันธ์ของตาราง

แสดง/ซ่อนการขึ้นต่อกันของวัตถุ

เรียกใช้ตัวทำเอกสารในฐานข้อมูลหรือวิเคราะห์ประสิทธิภาพ

ย้ายข้อมูลไปยัง Microsoft SQL Server หรือไปยังฐานข้อมูล Access (เฉพาะตารางเท่านั้น)

จัดการ Access Add-in

สร้างหรือแก้ไขมอดูลของ Visual Basic for Applications (VBA)

 1. คลิกตัวควบคุมที่แสดงคำสั่งนั้น หรือถ้าคุณรู้จักแป้นพิมพ์ลัดสำหรับคำสั่งนั้นจาก Access รุ่นก่อนหน้า ให้ป้อนแป้นพิมพ์ลัดโดยใช้แป้นพิมพ์

  หรือ

  กดและปล่อยแป้น ALT

  แป้นพิมพ์ลัดจะปรากฏ

  กดคีย์เดียวหรือหลายคีย์ที่แสดงในแป้นพิมพ์ลัดที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งที่คุณต้องการ

แท็บคำสั่งตามบริบท

นอกจากแท็บคำสั่งมาตรฐานแล้ว Access 2010 ยังมีแท็บคำสั่งตามบริบทอีกด้วย แท็บคำสั่งนี้จะเป็นไปตามบริบทของคุณ (นั่นคือ จะเป็นไปตามวัตถุที่คุณกำลังทำงานด้วยและสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่) แท็บคำสั่งตามบริบทอย่างน้อยหนึ่งแท็บอาจปรากฏขึ้นถัดจากแท็บคำสั่งมาตรฐาน

แท็บตามบริบท

เปิดใช้งานแท็บคำสั่งตามบริบท

 • คลิกแท็บคำสั่งตามบริบท

หรือ

 1. กดและปล่อยแป้น ALT

  แป้นพิมพ์ลัดจะปรากฏ

 2. กดคีย์เดียวหรือหลายคีย์ที่แสดงในคีย์การเข้าถึงที่จะปรากฏบนหรือใกล้แท็บคำสั่งตามบริบทมากที่สุด

แท็บคำสั่งตามบริบทจะประกอบด้วยคำสั่งและคุณลักษณะที่คุณต้องทำงานกับบริบทที่ระบุ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเปิดตารางหนึ่งในมุมมองออกแบบ แท็บบริบทจะมีคำสั่งที่จะนำไปใช้เฉพาะเมื่อคุณกำลังทำงานกับตารางหนึ่งในมุมมองนั้น อีกตัวอย่างหนึ่ง เมื่อคุณเปิดตารางหนึ่งในมุมมองออกแบบ แท็บคำสั่งตามบริบทที่ชื่อว่า ออกแบบ จะปรากฏขึ้นถัดจากแท็บ เครื่องมือขั้นสูง เมื่อคุณคลิกแท็บ ออกแบบ Ribbon จะแสดงคำสั่งซึ่งจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อวัตถุอยู่ในมุมมองออกแบบเท่านั้น

แกลเลอรี   

Ribbon ยังใช้ตัวควบคุมที่เรียกว่า แกลเลอรี ตัวควบคุมแกลเลอรีได้รับการออกแบบมาเพื่อโฟกัสไปที่ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ นอกจากจะแสดงคำสั่งแล้ว ตัวควบคุมแกลเลอรียังแสดงผลลัพธ์ของการใช้คำสั่งเหล่านั้นด้วย แนวความคิดนี้จะให้คุณมองเห็นภาพ เพื่อให้คุณเรียกดูและดูว่า Access 2010 สามารถทำอะไรได้บ้างโดยโฟกัสผลลัพธ์ที่ได้มากกว่าการโฟกัสที่คำสั่งเท่านั้น

แกลเลอรีระยะขอบ

แกลเลอรีมีรูปร่างและขนาดที่ต่างกัน โดยมีเค้าโครงเส้นตาราง สิ่งที่แสดงคล้ายกับเมนูแบบหล่นลง และแม้แต่เค้าโครงใน Ribbon ซึ่งวางเนื้อหาของแกลเลอรีเองบน Ribbon

ซ่อน Ribbon

บางครั้งคุณอาจต้องการช่องว่างเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำงานของคุณ ด้วยเหตุผลนี้ คุณสามารถยุบ Ribbon ลงให้เหลือเพียงแถบที่มีแต่แท็บคำสั่งได้ เมื่อต้องการซ่อน Ribbon ให้คลิกสองครั้งที่แท็บคำสั่งที่ใช้งานอยู่ เมื่อต้องการให้ Ribbon แสดงอีกครั้ง ให้คลิกสองครั้งที่แท็บคำสั่งที่ใช้งานอยู่อีกครั้ง

ซ่อนและคืนค่า Ribbon

 1. คลิกสองครั้งที่แท็บคำสั่งที่ใช้งานอยู่ (แท็บที่ใช้งานอยู่เป็นแท็บที่ถูกเน้นไว้)

 2. คลิกสองครั้งที่แท็บคำสั่งที่ใช้งานอยู่อีกครั้งเพื่อคืนค่า Ribbon

แถบเครื่องมือด่วน (QAT)

แถบเครื่องมือด่วนเป็นแถบเครื่องมือที่อยู่ติดกับ Ribbon ซึ่งทำให้เข้าถึงคำสั่งได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ชุดคำสั่งเริ่มต้น ประกอบด้วย บันทึก, เลิกทำ และ ทำอีกครั้ง และ คุณสามารถกำหนดแถบเครื่องมือด่วนได้เองเพื่อรวมคำสั่งอื่นๆ ที่คุณใช้บ่อย นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับเปลี่ยนการวางของแถบเครื่องมือและเปลี่ยนขนาดจากขนาดเล็กเริ่มต้นเป็นขนาดใหญ่ได้ แถบเครื่องมือขนาดเล็กจะปรากฏถัดจากแท็บคำสั่งบน Ribbon เมื่อคุณสลับไปยังขนาดใหญ่ แถบเครื่องมือจะปรากฏข้างใต้ Ribbon และขยายไปจนเต็มความกว้าง

แถบเครื่องมือด่วน

กำหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง

 1. คลิกลูกศรแบบหล่นลงทางขวามือสุดในแถบเครื่องมือ

 2. ภายใต้ กำหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง ให้คลิกคำสั่งที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วการดำเนินการของคุณก็เสร็จเรียบร้อย

  หรือถ้าไม่มีคำสั่งอยู่ในรายการ ให้คลิก คำสั่งเพิ่มเติม และดำเนินการตามขั้นตอนถัดไปของกระบวนงานนี้

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Access ให้เลือกคำสั่งต่างๆ ที่คุณต้องการเพิ่ม จากนั้นคลิก เพิ่ม

 4. เมื่อต้องการเอาคำสั่งออก ให้เน้นคำสั่งดังกล่าวในรายการทางขวามือ แล้วคลิก เอาออก หรือคลิกสองครั้งที่คำสั่งในรายการ

 5. คลิก ตกลง เมื่อทำงานเสร็จ

บนของเพจ

บานหน้าต่างนำทาง

เมื่อคุณเปิดฐานข้อมูลหรือสร้างฐานข้อมูลขึ้นใหม่ ชื่อของวัตถุฐานข้อมูลของคุณจะปรากฏในบานหน้าต่างนำทาง วัตถุฐานข้อมูล ได้แก่ ตาราง ฟอร์ม รายงาน หน้า แมโคร และมอดูล บานหน้าต่างนำทางจะมาแทนที่หน้าต่างฐานข้อมูลที่ใช้ใน Access รุ่นก่อนหน้า นั่นคือ ถ้าคุณใช้หน้าต่างฐานข้อมูลเพื่อทำงานในรุ่นก่อนหน้า ในขณะนี้ คุณจะทำงานเดียวกันนั้นได้โดยใช้ บานหน้าต่างนำทางนี้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการเพิ่มแถวลงในตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล คุณสามารถเปิดตารางนั้นจากบานหน้าต่างนำทางได้

หมายเหตุ: บานหน้าต่างนำทางจะไม่มีอยู่ในเว็บเบราว์เซอร์ เมื่อต้องการใช้บานหน้าต่างนำทางกับฐานข้อมูลเว็บ คุณจะต้องเปิดฐานข้อมูลนั้นก่อน โดยใช้ Access

บานหน้าต่างนำทาง Northwind 2007

เมื่อต้องการเปิดวัตถุฐานข้อมูล หรือนำคำสั่งไปใช้กับวัตถุฐานข้อมูล ให้คลิกขวาที่วัตถุแล้วเลือกรายการเมนูจากเมนูบริบท คำสั่งบนเมนูบริบทจะเปลี่ยนไปตามชนิดของวัตถุ

เปิดวัตถุฐานข้อมูล เช่น ตาราง ฟอร์ม หรือรายงาน

 • ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกสองครั้งที่วัตถุ

  หรือ

  ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เลือกวัตถุ จากนั้นกด ENTER

  หรือ

 • ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่วัตถุ แล้วคลิก เปิด

โปรดสังเกตุว่า คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกเพื่อเปิดวัตถุด้วยการคลิกครั้งเดียวในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง

บานหน้าต่างนำทางจะแบ่งวัตถุฐานข้อมูลออกเป็นประเภทต่างๆ และประเภทเหล่านี้จะประกอบด้วยกลุ่มหลายๆ กลุ่ม บางประเภทจะมีกำหนดไว้ให้คุณล่วงหน้าแล้ว และคุณยังสามารถสร้างกลุ่มกำหนดเองของคุณเองได้ด้วย

ตามค่าเริ่มต้น บานหน้าต่างนำทางจะปรากฏขึ้น เมื่อคุณเปิดฐานข้อมูลใน รวมทั้งฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นใน Access รุ่นก่อนหน้า คุณสามารถป้องกันไม่ให้บานหน้าต่างนำทางปรากฏขึ้นตามค่าเริ่มต้นได้ ด้วยการตั้งค่าตัวเลือกโปรแกรม ชุดของขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีดำเนินการในแต่ละแอคชัน

เมื่อต้องการแสดง หรือซ่อนบานหน้าต่างนำทาง   

 • คลิกปุ่มมุมบนขวาบนของบานหน้าต่างนำทาง ( ปุ่ม เปิด/ปิดแถบปรับขนาดสำหรับบานหน้าต่างนำทางใน Access ), หรือกด F11

ป้องกันไม่ให้บานหน้าต่างนำทางปรากฏขึ้นตามค่าเริ่มต้น

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก ตัวเลือก

  กล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Access จะปรากฏขึ้น

 2. ในบานหน้าต่างซ้าย ให้คลิก ฐานข้อมูลปัจจุบัน

 3. ภายใต้ การนำทาง ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงบานหน้าต่างนำทาง จากนั้นคลิก ตกลง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบานหน้าต่างนำทาง ให้ดูบทความใช้ และจัดระเบียบวัตถุฐานข้อมูลในบานหน้าต่างนำทาง

บนของเพจ

เอกสารในแท็บ

เริ่มต้นด้วยOffice Access 2007 คุณสามารถแสดงวัตถุฐานข้อมูลของคุณในเอกสารในแท็บแทนที่เป็นหน้าต่างซ้อนกัน สำหรับการใช้งานแบบโต้ตอบประจำวัน คุณอาจต้องติดต่อเอกสารอยู่ในแท็บ คุณสามารถเปิด หรือปิดใช้งานเอกสารในแท็บ โดยการตั้งค่าตัวเลือกของ Access ของคุณ (ดูที่การแสดงหรือซ่อนเอกสารแท็บในภายหลังในบทความนี้) อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเปลี่ยนการตั้งค่าเอกสารที่อยู่ในแท็บ คุณต้องปิด และเปิดฐานข้อมูลของคุณใหม่การตั้งค่ามีผลใหม่

วัตถุแบบแท็บใน Access 2007

แสดงหรือซ่อนแท็บเอกสาร

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก ตัวเลือก

  กล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Access จะปรากฏขึ้น

 2. ในบานหน้าต่างซ้าย ให้คลิก ฐานข้อมูลปัจจุบัน

 3. ในส่วน ตัวเลือกโปรแกรมประยุกต์ ภายใต้ ตัวเลือกหน้าต่างเอกสาร ให้เลือก เอกสารในแท็บ

 4. เลือกหรือล้างค่ากล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บเอกสาร การล้างกล่องกาเครื่องหมายจะเป็นการปิดแท็บเอกสาร

 5. ให้คลิก ตกลง

  หมายเหตุ: 

  • การตั้งค่า แสดงแท็บเอกสาร เป็นการตั้งค่าตามแต่ละฐานข้อมูล คุณจะตั้งค่าฐานข้อมูลแต่ละฐานข้อมูลนี้ได้อย่างอิสระ

  • หลังจากที่คุณเปลี่ยนการตั้งค่า แสดงแท็บเอกสาร คุณจะต้องปิดและเปิดฐานข้อมูลใหม่เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้มีผล

  • ฐานข้อมูลใหม่ที่สร้างขึ้นโดยใช้ Access 2007 หรือ Access 2010 จะแสดงแท็บเอกสารตามค่าเริ่มต้น

  • ฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยใช้ Access รุ่นก่อนหน้านี้จะใช้หน้าต่างที่ซ้อนกันตามค่าเริ่มต้น

บนของเพจ

แถบสถานะ

เช่นเดียวกับใน Access รุ่นก่อนหน้า คุณสามารถแสดงแถบสถานะที่ด้านล่างของหน้าต่างได้ใน Access 2010 องค์ประกอบ UI มาตรฐานนี้ยังคงเป็นที่สำหรับการค้นหาข้อความบอกสถานะ คำแนะนำคุณสมบัติ ตัวบ่งชี้ระดับความคืบหน้า และอื่นๆ อยู่ ใน Access 2010 แถบสถานะยังมีฟังก์ชันมาตรฐานสองฟังก์ชันที่คุณจะยังคงเห็นอยู่ในแถบสถานะของโปรแกรม Office 2010 อื่นๆ คือ การสลับมุมมอง/หน้าต่าง และการย่อ/ขยาย

คุณสามารถสลับหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ได้อย่างรวดเร็วระหว่างมุมมองหนึ่งที่พร้อมใช้งาน โดยใช้ตัวควบคุมที่มีอยู่บนแถบสถานะ ถ้าคุณกำลังดูวัตถุที่สนับสนุนการย่อ/ขยายที่แปรเปลี่ยนได้ คุณสามารถปรับเปลี่ยนระดับการย่อ/ขยายเพื่อทำการย่อหรือขยายเข้าหรือออกได้โดยใช้แถบเลื่อนบนแถบสถานะ

แถบสถานะสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานได้ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Access

แสดงหรือซ่อนแถบสถานะ

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก ตัวเลือก

  กล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Access จะปรากฏขึ้น

 2. ในบานหน้าต่างซ้าย ให้คลิก ฐานข้อมูลปัจจุบัน

 3. ภายใต้ ตัวเลือกโปรแกรมประยุกต์ ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแถบสถานะ การล้างกล่องกาเครื่องหมายจะปิดใช้งานการแสดงของแถบสถานะ

 4. ให้คลิก ตกลง

บนของเพจ

แถบเครื่องมือขนาดเล็ก

ใน Access รุ่นก่อนหน้า Access 2007 การจัดรูปแบบข้อความมักจำเป็นต้องใช้เมนูหรือการแสดงแถบเครื่องมือ จัดรูปแบบ เมื่อใช้ Access 2010 คุณสามารถจัดรูปแบบข้อความได้ง่ายมากยิ่งขึ้นโดยใช้แถบเครื่องมือขนาดเล็ก เมื่อคุณเลือกข้อความสำหรับการจัดรูปแบบ แถบเครื่องมือขนาดเล็กจะปรากฏขึ้นเหนือข้อความที่เลือกไว้โดยอัตโนมัติ ถ้าคุณเคลื่อนตัวชี้เม้าส์ไปใกล้แถบเครื่องมือขนาดเล็ก แถบเครื่องมือขนาดเล็กจะค่อยๆ ปรากฏและคุณจะสามารถใช้แถบเครื่องมือดังกล่าวเพื่อนำตัวหนา ตัวเอียง ขนาดแบบอักษร สี และอื่นๆ ไปใช้ได้ ขณะที่คุณเคลื่อนตัวชี้ออกจากแถบเครื่องมือขนาดเล็ก แถบเครื่องมือขนาดเล็กจะเลือนหายไป ถ้าคุณไม่ต้องการใช้แถบเครื่องมือขนาดเล็กเพื่อนำการจัดรูปแบบข้อความไปใช้กับสิ่งที่เลือกไว้ คุณเพียงแค่เคลื่อนตัวชี้ของคุณออกไปอีกสองสามพิกเซลแล้วแถบเครื่องมือขนาดเล็กก็จะหายไป

แถบเครื่องมือขนาดเล็ก

จัดรูปแบบข้อความโดยใช้แถบเครื่องมือขนาดเล็ก

 1. เลือกข้อความที่จะจัดรูปแบบ

  แถบเครื่องมือขนาดเล็กจะปรากฏเป็นแบบโปร่งใสอยู่เหนือข้อความ

 2. นำการจัดรูปแบบไปใช้โดยใช้แถบเครื่องมือขนาดเล็ก

บนของเพจ

การขอความช่วยเหลือ

เมื่อคุณมีคำถาม คุณสามารถรับคำแนะนำวิธีใช้ได้ด้วยการกด F1 หรือคลิกที่ไอคอนเครื่องหมายคำถามที่ด้านขวาของ Ribbon

จุดการป้อนข้อมูลวิธีใช้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูวิธีใช้ได้ในมุมมอง Backstage โดยดำเนินการดังนี้

 • คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก วิธีใช้

  รายการทรัพยากรวิธีใช้จะปรากฏขึ้นในมุมมอง Backstage

บนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×